“The War on Children” – danske forældre, det er alvorligt! Det er nu du skal lytte med!Jeg finder som ide & udvikler af Kids Rescue det ikke bare relevant, men min pligt etisk, at videreformidle Family Watch Internationals dokumentar, der belyser foruroligende og omfattende seksualiserings undervisningsprogrammer til børn og unge. Dokumentaren er baseret på direkte evidens

Læs mere

Udforsk kritisk diskussionen omkring børnenes uskyld og LGBT+ problematikken i denne dybdegående video. Vi undersøger forældres og organisationers roller, herunder Børns Vilkår, Red Barnet, og Røde Kors, i konteksten af seksualundervisning og transhumanisme. Få indsigt i WHO’s retningslinjer og forældres bekymringer om den omfattende seksualundervisning i skolen styret og defineret af FN og Sex & Samfund (Planned Parenthood).

...
Læs mere

Udforsk de komplekse aspekter af samværschikane i familieretssager, belyst gennem en detaljeret analyse af lovgivningens påvirkning og fejlfortolkninger i familieretlige systemer. Denne dybdegående undersøgelse afdækker, hvordan chikane kan udøves af både bopæls- og samværsforældre, samt fra plejefamilier eller kommuner, og hvordan beskyttelse af et barn ofte misfortolkes som chikane. Gennemgangen belyser også systemets partiskhed og fejl i vurderingen af samvær, samt indflydelsen fra krisecentre i familieretssager. Få indblik i de alvorlige konsekvenser af samværschikane for barnets trivsel og de udfordringer, “beskyttende” forældre står overfor i kampen for deres børns rettigheder.

...
Læs mere