under udarbejdelse

plan for Kids Rescue samt 

børn-, unge-, og familie komiteen

Børneområdet i Danmark er kollapset på kollaps. Det erfares uden rette indgriben.

Et mere korrekt udtryk bør benyttes: Børneområdet befinder sig i en "omvendt undtagelsestilstand".

Hypoteser om årsager til, at børneområdet netop befinder sig i en ”omvendt undtagelsestilstand” ved destruktive løbende tilpasninger og justeringer skal afdækkes. 

Det erfares, at overgrebsmanden/kvinden, den pædofile krænker, den psykisk- og fysisk voldelige, har fået frit spil og oftest fuld kontrol over barnet.

Tvangsanbringelser og bortadoptioner har taget overhånd. 

Det er en tilstand på børneområdet, som skal stoppes. 

Er det kaotiske og skræmmende børneområde i virkeligheden bevidst konstrueret? Rettes der ikke ind efter den samfundsmæssige "korrekthedskasse", kan det få konsekvenser. 

Et spørgsmål den kommende Børn, Unge og Familie komite dykker ned i.

Vi ved kaos og frygt skabes dygtigt via den kendte remse:

PROBLEM - REACTION – SOLUTION. 

Et eksempel på dette, er Mette Frederiksens nytårstale fra 2020:

Problem

De udsatte børn skal redes fra deres "uegnede" forældre. 

Reaction

En del af den danske befolkning udtaler, det lyder godt, og "vi" må gøre noget.

Solution

Derved lykkedes det "børnenes statsminister", at finde løsningen: Flere tvangsanbringelser (målsætning: 50.000 børn) og bortadoptioner (30 bortadaptioner sidste år).

ENhver kritisk røst

kan få personlige omkostninger

Forældre oplever, at når den enkelte taler kritisk om Ankestyrelsen, Kommune og det Familieretslige System offentligt, kan det ske, at de og deres barn straffes hårdt af systemet. 

Forældre der oplever diskursen og forsøger at råbe danmark op, erfarer at straffen nemt kan blive mindre tid med deres barn i forbindelse med samvær.

 • Det sker i tvangsanbringelsessituationer i kommunerne.
 • Det sker i det Familieretslige System.

Fagpersonerne der arbejder for staten, der enten ytre sig kritisk eller går imod systemet for barnets bedste, straffes ligeledes hårdt. 

De oplever det ske når de ikke får tilbudt flere opgaver som 3-aktør eller som medarbejder for staten, bliver frosset ude efter en fyring grundet samarbejdsvanskeligheder. Vi taler om fagpersoner, der bliver kørt ud på et sidespor professionelt, der får personlige konsekvenser for dem.

Hvad kalder man udviklingen af et samfund hvor vi hverken kan samtale kritisk og nuanceret eller fagpersoner, der bliver presset til at rette ind mod barnets bedste?

Vi befinder os i en situation, hvor staten belønner dig for din loyalitet, når du tager din plads i "korrekthedskassen" - mod barnets bedste. Men straffer hårdt med sanktioner, når du går i mod "korrekthedskassen" - for barnets bedste.

Når jeg bruger udtrykket staten, mener jeg samtlige myndigheder og instanser.

Der findes ikke en skurk, men mange.

Kids Rescue - et solidt modspil til øvrige børneorganisationer.

Børn & Unge Komiteen skal blive et solidt, respekteret modspil til samtlige børneorganisationer, her i blandt de største som Børns Vilkår, Røde Kors, Red Barnet og Børnerådet.

Det er alle nævnte organisationer Hr. og Fru Danmark tror gør en forskel, men bemærkelsesværdigt og dybt bekymrende, opleves dette ofte modsat af deres målgruppe, de sårbare og udsatte børn og forældre.

Samtalen og fokus er kørt fuldkommen ad sporet og narrativer bliver plantet solidt, mod barnets bedste og muligheder for at sikre den sunde og velfungerende familie modarbejdes groft. 

Ingen retssikkerhed for barnet og forældre

Det er vigtigt, at gøre opmærksom på uhensigtsmæssigheder i de gældende love, og måden disse administreres på af systemet i forhold til børn.

Dette med udgangspunkt i, at børn kun har relativt få, eller næsten ingen rettigheder. 

Det bliver Børn & Unge Komiteens opgave, at italesætte og arbejde for at ændre via målrettede indsatser.

Kids Rescue anno 2021 som NGO er under udarbejdelse.

Det karakteriseres ved at være organisatorisk uafhængig af Staten eller fonde med en "agenda", der med hjælp fra narrativer og bevidst adfærd, reelt går direkte mod barnets bedste.

Børn & Unge Komiteen vil blive repræsenteret af et tværfagligt team, der samlet besidder en bred vifte af kompetencer, erfaringer og viden omkring vilkår for barnet og familier i Danmark herunder, hvilke problemstillinger der kan være årsagen til, at barnet svigtes.

Vi taler om tusindevis af børn og familier!

Bedste og afgørende løsninger ligger lige til højrebenet. Der er behov for en "voksen" på børneområdet, der siger stop! Børn & unge komiteen skal vise vejen dertil.

Kids Rescue arbejder på flere fronter:

Syptombehandling

Med det menes professionel coaching - sagsbehandling & partsrepræsentation samt udvikling af Hjælp-Til-Selvhjælp undervisning og workshops.

På den måde klæde forældre på i mødet med myndigheder og instanser.

Børn-, unge- og familie kommiteen

 1. Skal forholde sig fagligt og menneskeligt kritisk og nuanceret, sobert men hårdt til samfundskritiske emner, der bestemt har betydning for vores børns fremtid.
 2. Et solidt, respekteret modspil til samtlige børneorganisationer, den politiske samtale og samtlige fagpersoner, der omgiver barnet og familien.
 3. Som noget helt nyt og akut, fokus på skabelsen af et dedikeret ”sted” for børn og unge. 

  Dette ”sted” kan være en brevkasse, en chat, en telefonlinje, eller et fysisk sted i udvalgte byer til en start. En bisidder eller en partrepræsentant der både klæder barnet eller den unge korrekt på til mødet med systemet, men samtidigt klar til at yde professionel voksen hjælp og støtte hele vejen. "Nogen" vil sige det allerede tilbydes, men det er ikke Kids Rescue`s erfaring fra utallige børn og unge, som har ytret markante nødråb på Kids Rescue chatten. 

Whistleblower mulighedeR

Der er alt for mange fagpersoner, som sidder inde med vigtig viden, der aldrig bliver sagt højt. 

Dette primært grundet angst for sin arbejdsgiver, staten, og dermed bringe sit professionelle virke i fare, når der enten ikke rettes ind.

Det er kendt viden, at enten fyres fagpersonen eller sygeliggøres. Åbenhed og gå mod staten har store personlige og nogle gange familiemæssige konsekvenser.

Deres vidnes beretninger er vigtige, at vi får frem i lyset.

Team kids rescue

Det er vigtigt for Kids Rescue og Børn & Unge Komiteen, at få vores budskaber bragt helt ud til de fjerneste kroge i de danske hjem, på arbejdspladsen, i daginstitutionen på skolen eller hvor det er relevant.

Derfor har vi behov for dig på TEAM KIDS RESCUE som abassadør, der via sociale medier og mund-til-mund fortæller og beretter om Kids Rescue’s aktiviter og budskaber.

Kids Rescue’s kommende aktiviteter bliver ret omfattende. Målgruppen bliver mangfoldig og vi henvender os både til ”BØRN”, ”FORÆLDRE” og de ”PROFESSIONELLE” der omgiver barnet.

Opgaven er ligeledes, at skabe det økonomiske fundament, der er afgørende behov for komiteens arbejde.

I den forbindelse har vi behov for bidrag for dig, der har ressourcerne. Nogen ønsker at give et økonomisk bidrag, andre ønsker at bidrage på anden vis. Det kunne være ved at stille de evner og kompetencer man i forvejen besidder til rådighed.

UDDYBENDE INFORMATION

tILGÅR SNAREST.

Kids Rescue arbejder på flere fronter:

Syptombehandling

Med det menes professionel coaching - sagsbehandling & partsrepræsentation samt udvikling af Hjælp-Til-Selvhjælp undervisning og workshops.

På den måde klæde forældre på i mødet med myndigheder og instanser.

Børn-, unge- og familie kommiteen

 1. Skal forholde sig fagligt og menneskeligt kritisk og nuanceret, sobert men hårdt til samfundskritiske emner, der bestemt har betydning for vores børns fremtid.
 2. Et solidt, respekteret modspil til samtlige børneorganisationer, den politiske samtale og samtlige fagpersoner, der omgiver barnet og familien.
 3. Som noget helt nyt og akut, fokus på skabelsen af et dedikeret ”sted” for børn og unge. 

  Dette ”sted” kan være en brevkasse, en chat, en telefonlinje, eller et fysisk sted i udvalgte byer til en start. En bisidder eller en partrepræsentant der både klæder barnet eller den unge korrekt på til mødet med systemet, men samtidigt klar til at yde professionel voksen hjælp og støtte hele vejen. "Nogen" vil sige det allerede tilbydes, men det er ikke Kids Rescue`s erfaring fra utallige børn og unge, som har ytret markante nødråb på Kids Rescue chatten. 

Whistleblower mulighedeR

Der er alt for mange fagpersoner, som sidder inde med vigtig viden, der aldrig bliver sagt højt. 

Dette primært grundet angst for sin arbejdsgiver, staten, og dermed bringe sit professionelle virke i fare, når der enten ikke rettes ind.

Det er kendt viden, at enten fyres fagpersonen eller sygeliggøres. Åbenhed og gå mod staten har store personlige og nogle gange familiemæssige konsekvenser.

Deres vidnes beretninger er vigtige, at vi får frem i lyset.

Team kids rescue

Det er vigtigt for Kids Rescue og Børn & Unge Komiteen, at få vores budskaber bragt helt ud til de fjerneste kroge i de danske hjem, på arbejdspladsen, i daginstitutionen på skolen eller hvor det er relevant.

Derfor har vi behov for dig på TEAM KIDS RESCUE som abassadør, der via sociale medier og mund-til-mund fortæller og beretter om Kids Rescue’s aktiviter og budskaber.

Kids Rescue’s kommende aktiviteter bliver ret omfattende. Målgruppen bliver mangfoldig og vi henvender os både til ”BØRN”, ”FORÆLDRE” og de ”PROFESSIONELLE” der omgiver barnet.

Opgaven er ligeledes, at skabe det økonomiske fundament, der er afgørende behov for komiteens arbejde.

I den forbindelse har vi behov for bidrag for dig, der har ressourcerne. Nogen ønsker at give et økonomisk bidrag, andre ønsker at bidrage på anden vis. Det kunne være ved at stille de evner og kompetencer man i forvejen besidder til rådighed.

VIDEO-OPRÅB - "TAG Børnene tilbage"

TILMELDNING

Hold dig orienteret og vælg dine interesseområder

>