Vi zoomer ind på implementering af Agenda 2030 i Danmark

Current Progress
Current Progress
Current Progress
0% fuldført
Video

Undervisning og løbende interviews på ZOOM

Jeg er vant til som ide & udvikler af Kids Rescue, at være i direkte opposition til det danske børneområde, der ikke bare er kollapset på kollaps, men reelt befinder sig i det jeg længe har kaldt for en omvendt undtagelsestilstand.

Jeg har længe udtalt, at samtalen er kørt ad sporet i Danmark og forsøgt, at motivere til en nuanceret samtale, men interessen eller modet fra den enkelte har ikke været muligt for mig at frembringe som hensigten. Mange har ikke kunnet rumme det mentalt og tænkt, det vedrører ikke mig.

Det vedrører dig! Vores børn er vores fremtid - derfor vedrører børn, unge, forældre og familieområdet alle!

Denne gang kan jeg på ingen måde skåne nogen eller noget.

Det gælder politisk, i forhold til de etablerede børne organisationer i Danmark, det gælder det danske Kongehus.

Det er svært kommunikativt når der er så meget på spil, og vi skal have åbnet op for en meget svær og kompleks kritisk samtale. Jeg underbygger det jeg siger, med relevant dokumentation, som du er velkommen til at dykke dybere ned i selv. 

Danmark er gennem årerne blevet infiltreret med en direkte ødelæggende agenda, der har slået massive rødder med narrativerne; barnet bedste og barnets rettigheder og det tror "vi" så på, er rigtigt, fordi der er ubetinget og ukritisk enighed om dette.

I de forgående lektioner har jeg gennemgået Family Watch International store oplysningsarbejde i forhold til både WHO og FN Agenda 2030. Jeg har personligt gennemgået samtlige kilder og evidens der underbygger deres påstande. Men for hvert et spadestik jeg graver i evidens, jo mere direkte alarmerende materiale kommer til syne.

Det underbygger min påstand om, at vi befinder os i en omvendt undtagelsestilstand, og det gælder ikke bare i Danmark. 

Danmark er det land i verden, der bakker mest og fuldkomment massivt op om nok verdenshistoriens største angreb på menneskeheden, og sætter ikke bare Danmarks fremtid i fare, men den globale fremtid.

Narrativerne fra den danske nationalsang "Der er et yndigt Land, Det står med brede Bøge  (...) Det hedder gamle Danmark (...)" fremstår også ude i den store verden som troværdige og idylliske ord, men virkeligheden er modsat og i virkeligheden et stort bedrag fra den historiske periode “Romantikken”, der blomstrede sig fra 1700-tallet til midten af 1800-tallet.

Den danske nationalsang spejler altså de romantiske idealer og følelser og hyldest til den danske fædrelandskærlighed ledet af et kongehus, der er der for sit folk.

Mange vil i dag påstå, at det blot er en idyllisk fædrelandssang, som taget ud fra en eventyrhistorie - gad vide hvordan den berømte eventyrforfatter HC Andersen ville have fortalt nutidens eventyr historie, hvis han havde levet i dag?

Det er vigtigt for mig at sige, at børn og unge indoktrineres indenfor flere områder.

Vi kommer i det kommende forløb ind på 4 dybdegående emner, men gennemgår emnerne og de alvorlige problematikker en ad gangen!

Jeg går helt ned i de dybe alarmerende lag!

Danmark, er den største bidragsyder med 60% af finansieringen til AmplifyChange, der styrker indflydelse og aktiviteter inden for den Omfattende Seksualundervisnings Agenda.

Indsatsen fra AplifyChange er rettet mod udviklingslandene.

Danmark støtte til AmplifyChange er godkendt af det Danske Folketing.

AmplifyChange Strategy 2020-2025, sigter mod at styrke det civile samfund i udviklingslande og fremme seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder gennem advocacy og netværksopbygning.

Det foreslåede projekt er fuldt ud i overensstemmelse med målene, der er fastlagt i Verdensmål 2030.

Danmark spillede en nøglerolle sammen med Holland og Packard Foundation ved etableringen af den multilaterale SRHR-fond, der blev lanceret i 2014 under navnet AmplifyChang.

Multilaterale SRHR-fond refererer til en international fond eller finansieringsmekanisme, der er oprettet med det formål at støtte og fremme seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder (SRHR) på multilateral basis. SRHR-fondene er etableret af flere lande eller internationale organisationer i fællesskab for at samle midler og kanalisere ressourcer til projekter og programmer inden for SRHR-området. Altså Seksuel og Reproduktiv Sundhed og Rettigheder 

Indtil udgangen af 2019 har Danmark støttet AmplifyChange med cirka 480 millioner danske kroner i kernefinansiering, svarende til cirka 60% af den samlede økonomiske indstrømning.

Efter 2019 støttede staten Danmark AmplifyChange med en treårig forpligtelse med årlig støtte på 80 millioner danske kroner i perioden 2020-2022. I alt 240 millioner danske kroner, underlagt årlig godkendelse fra Folketinget.

Der forefindes umiddelbart ingen oplysninger om den finansielle situationen i 2023 og frem.

Etableringen af AmplifyChange er altså en fond, der ikke er en formel organisation. 

Det vil sige, alle initiativer der tilbyder det man kalder for "advocacy for Sexual and Reproductive Health and Rights", kan modtage økonomisk støtte eller finansiering fra AplifyChange fondens store pengetank.

Finansierer AmplifyChange CSE undervisningsprogrammer? 

Der er utalige meget Omfattende Seksual Undervisningsprogramer (CSE) udarbejdet til børn og unge i alderen 10-19 i Afrika og Caribien-regionen.

Disse udviklet og udarbejdet under påskud af reproduktiv sundhedsundervisning, der i virkeligheden fremmer en seksuel adfærd hos børn, hvor 15 ud af 15 punkter indeholder direkte skadelige elementer.

Disse programmer promoverer onani, oralsex, analsex, homoseksualitet og biseksualitet, LGBTQ+ uden at understrege sundhedsrisiciene for børn og unge. 

“You, Your Life, Your Dreams” er et ud af utallige undervisningsmateriale der udsætter børn og unge for flere skadelige inddragelser, i form af upassende undervisning og forskellige former for aktiviteter såsom rollespil, spil og videoer, der enkeltvis og samlet er direkte skadeligt og virker seksuelt tiltrækkende for børn.

Nedenstående eksempler er oplysning og analyse udarbejdet af Family Watch International

HKH Kronprinsesse Mary støtter AmplifyChange.

I forbindelse med langcering af AmplifyChange på FN's Generalforsamling og ICPD's 20-års jubilæumi i 2014, styrkede HKH Kronprinsesse Mary i høj grad bestræbelserne på at udvide gruppen af donorer. 

Penge skulle rejses! 

Til det formål benyttes et sympatisk, trygt, dannet globalt ikon, protektor af WHO Europa, HKH Kronprinsesse Mary af Danmark.

ICPD er den International Konference om Befolkning og Udvikling, der førstegang blev afholdt i 1994 i Cairo, Egypten. Der vedtog ICPD den første handlingsplan med henblik på at fremme reproduktiv sundhed og rettigheder, ligestilling mellem kønnene og bæredygtig udvikling. 

Det lykkedes at rejse en betydelig økonomisk støtte til AmplifyChange Fonden fra de fire grundlæggende medlemmer, Danmark, Holland, Packard- og Hewlett Foundations, samt en bredere gruppe af fem yderligere donorer bestående af Storbritannien, Norge, Sverige, en stor anonym fond og det private firma ViiV Healthcare.

HKH Kronprinsesse Mary medvirker til en splittelse nationalt og globalt, frem for som royal at være neutral, nysgerrig, anerkendende og søgen efter andre perspektiver, der holdes nede med magt og censur.

Det er så min meget triste anskuelse og påstand. Fordi hvem tør gå kritisk imod ikonet HKH Kronprinsesse Mary? 

Er det mon et problem, at det Danske Kongehus støtter det ene initiativ efter det andet, der medvirker til en at legalisere, normalisere det dysfunktionelle, der bevidst skaber en kaos, der er direkte ødelæggende for vores fremtid, vores børn?

- og ikke mindst gør de kritiske stemmer forkerte og tavse ved en massiv censur.

Det må forventes, at et moderne Kongehus skal være upolitisk og samle sin befolkning, samtidigt med at skulle balancere og sikre, at der ikke vælges en side, der fremmer private aktørers økonomiske interesser, der medvirker til resolutioner vi nationalt eller globalt på ikke demokratiskvis med vold og magt skal følge.

Programmer der "sælges" som nødvendige og bedste løsninger for menneskeheden, men i virkeligheden baseret på narrativer, hvor de underliggende agendaer og planer i virkeligheden ødelægger børn, unge, forældre og familier - Min påstand er helt konkret, at disse narrativer, der grundet en voldsom indoktrinering, reelt umyndiggør et hvert logisk, rationelt, kritisk og empatisk tænkende individ. Børn som voksne, forældre og bedsteforældre, fagpersoner der bringer sin karriere og fremtidigt job i stor fare, ved den mindste kritiske røst.

Hvad kalder man et samfund, der er endt i sådanne en tilstand?

Det Danske Kongehus har valg side - globalismens side!

På den måde bliver de kritiske røster, der ønsker en anden fremtid og en samtale om, hvad er det for en verden vi ønsker for børn at leve i, bliver holdt fuldkomment nede.

De kritiske røster bliver altså direkte censureret også i Danmark.

En samtale om hvad er rigtigt og forkert er umuliggjort og agendaen der har overtaget magten nationalt i Danmark og globalt, er ikke styret af den demokratiske tilgang.

Det er reelt fascisme når kun en vinkel er rigtig, og alt andet gøres forkert og endda fremstillet som en samfundsmæssig trussel. 

Jeg kan gentage mit citat fra min indledning . . . 

Verdenen skal vide, at Danmark er i førertrøjen, som det perfekte land i verdenen, uden fejl og mangler og narrativerne fra den danske nationalsang "Der er et yndigt Land, Det står med brede Bøge  (...) Det hedder gamle Danmark (...)" fremstår som troværdigt og idylliske ord, men virkeligheden er et stort bedrag og taget fra eventyret om Monarkiet der er der for folket. Det er altså blot en eventyr historie - gad vide hvordan HC Andersen ville have fortalt denne eventyr historie, hvis han havde levet i dag? 

Om denne tilgang fra den danske Kronprinsesse er bevidst eller ubevidst, kunne være interessant at vide... 

Spørgsmålet er, hvorvidt HKH Kronprinsesse Mary er inhabil og burde forholde sig upolitisk og ikke tage part i private organisationer, der reelt præger en vinklet agenda, der reelt holder en ikke demokratisk afstand og arbejder mod folket.

Mener HKH Kronprinsesse Mary:

  1. at comprehensice sexuality education er i orden?
  2. er hun bevidst om, hvad det reelt betyder for børn, unge, forældre og familier?
  3. har hun kendskab til de organisationer, der er drivkraften bag disse alvorlige initiativer, der går under narrativerne "barnets bedste" og "barnets rettigheder", men reelt er et angreb og direkte ødelæggende?
  4. Er det mon et demokratisk stort problem, at jeg kan forudsige, at der er stor risiko for, at min stemme i dette og andre fagligt dannede individer, vil blive fremstillet som en samfundsmæssig trussel? 

Ingen bliver "vi" eksponeret for narrativer, der virker sympatiske fra den private organisation World Economic Forum, der besidder ufattelig megen magt.

Men hvem og hvad er Word Economic Forum?

Tid til et sidespring fra Amplifychange,

men vi vender tilbage ...

Word Economic Forum (WEF) er en globalistisk altomfavnende organisation styret af de få, men møntet på at styre globalt.

World Economic Forum (WEF) blev grundlagt af Klaus Schwab, en tysk økonom og professor i 1971, Schwab havde visionen om at skabe en platform, hvor verdens ledere fra både det private og offentlige kunne mødes for at diskutere globale økonomiske spørgsmål og samarbejde om at finde løsninger på udfordringerne i verden.

Den første årlige møde i Davos blev afholdt samme år, og det blev starten på WEF som en vigtig international organisation. Siden da er WEF vokset og har udvidet sin rækkevidde og indflydelse på verdensøkonomien og samfundet som helhed.

Formålet med WEF er at forbedre verdens tilstand ved at fremme samarbejde og dialog mellem forskellige interessenter.

WEF er det man kalder en government-organized non-governmental organization (GONGO) i modsætning til NGO-bevægelserne, da WEF sponsoreres af regeringer.


Ifølge Transnational Institute (TNI) er det World Economic Forums hensigt, at udfase den demokratiske model med en model, hvor en selvudvalgt gruppe af "interessenter" træffer beslutninger på vegne af folket.

Tænketanken opsummerer, at vi i stigende grad træder ind i en verden, hvor sammenkomster som Davos er "et stille globalt statskup" for at overtage styringen.

World Economic Forum's Young Global Leaders (YGL)

Det et fællesskab af personer, der anerkendes for deres ledelsespotentiale og engagement i at gøre en positiv forskel i verden indenfor forskellige fagområder og regioner rundt om i verden.

NGO-organisationen, World Economic Forum, og Klaus Schwab.

Det drejer sig om den fjerde industrielle revolution, en sammenblanding af de fysiske, de digitale og de biologiske verdener. Samtalen om fremtidens teknologier kritiseret for de negative konsekvenser, uden at tage en klar holdning til disse udfordringer og konsekvenser ved at implementere disse. Herunder digital overvågning. Det spottes, at WEF målsætninger nu spejler den politiske linje globalt og er allerede i hurtigt tempo ved at blive implementerer - eksempel fra Danmark er Mit-ID. Igen en indgriben i privatlivets fred, og kan og vil bruges som den kontrollerede motivation - straf, hvis den enkelte ikke retter ind, og "belønning" når du gør.

Klaus Schwab skrev bogen "COVID-19: The Great Reset" i 2020, der sætter sine perspektiver på den globale krise forårsaget af COVID-19-pandemien og diskuterer mulighederne for en "reset" af økonomi og samfund.

WEF vil grundlæggende ændre vores verden. 

Der tales igen og og om skabelsen af en ny verdensorden, New World Order, som allerede er på vej med fælles regler og navnlig regler for, hvad man må og ikke må foretage sig for ikke at overtræde fællesskabsreglerne. 

Der er ingen tvivl om, at denne nye verdensorden truer med at udslette alt det, som vestlig tankegang og åndelig bagage hviler på. Den vil ikke kun våge over dig og dine, den vil true med at opsluge hele den verden, og det, du kender og holder af.

Der er ikke mange som har sat sig ind i og forstår omfanget af og kompleksiteten i det edderkoppenet, som WEF spinder ud over. I forhold til Danmark er lige fra kongehuset til enkelt politikere, finansielle institutter og virksomheder, ja alle vigtige interessenter, der skal arbejde i den retning WEF ønsker.

Centralt placerede i Planned Parenthood er ligeledes en del af World Economic Forum's Young Global Leaders (YGL).

På den ene side er det helt i orden og i tråd med formålet med WEF, der samarbejder tæt mellem forskellige interessenter, heriblandt også Planned Parenthood.

Er der mon en sammenhæng og en samhørighed, når Comprehensive Sexuality Education uden en kritisk røst blandt den magtfulde inderkreds, får ikke bare frit spil, nej den presses igennem og nu en norm, der er helt i orden.

Etisk, moralsk og til barnets bedste og barnet rettigheder, samtidigt med, at fælles regler (resolutioner og nationale lovgivninger) navnlig er regler for, hvad man må og ikke må foretage sig for ikke at overtræde fællesskabsreglerne. 

Tillid er vigtigt, men kontrol er nødvendigt.

Planned Parenthood ageren og aktiviteter er ikke hemmelige - vi ved hvad de gør, hvordan de gør det. Dette beskæmmende eksempel er nok et af de mildeste jeg kunne finde.

Når vi går dybere, afsløres hvor slemt det står til og den viden, vil de færreste menneskeligt kunne mestre at høre om.

Det er alvorligt.  

World Economic Forum (WEF) samarbejder med De Forenede Nationer (UN) 

WEF og UN har en fælles interesse i at fremme agenda 2030.

WEF har etableret flere partnerskaber med forskellige FN-organisationer og programmer, herunder FN's Miljøprogram (UNEP), FN's Befolkningsfond (UNFPA), Verdensfødevareprogrammet (WFP) og mange flere.

Disse partnerskaber fokuserer på at den vinklende model, der skal fremme bæredygtighed, forbedre sundhed og ernæring, fremme ligestilling og fremme økonomisk udvikling. Denne virkelighed er hermed fastlagt hårdt og inkorporeret over alt vi ser. 

WEF er også en af de vigtigste samarbejdspartnere for FN's Sustainable Development Solutions Network (SDSN), der arbejder på at fremme implementeringen af de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling vedtaget af FN.

Husk på, United Nations's 17 Verdensmål og de 169 delmål - kaldet agenda 2021 overtaget af agenda 2030 lever narrativerne i flere af delmålene i bedste velgående; barnets bedste, barnets rettigheder og styrkelse af familien.

World Economic Forum har gjort det nemt, at implementere LBGTQ+ agendaen.

Her et lille indblik i WEF avancerede kommunikations-motor til inspiration til verdens regeringer organisationer og de fagpersoner der arbejder målrettet for ligestilling, rettigheder og hele LGBTQ+ agendaen.

Intet er tilfældigt og alt planlagt ned til mindste detalje inklusiv, hvordan skal de kritiske røster håndteres og gøres enten forkerte eller helt tavse.  


Det Omfattende seksualundervisning kan i følge World Economic Forum forhindre voldtægter, usikre aborter og redde liv.

Det er så en ny version af et umiddelbart sympatisk argument.

Bekymringen for World Economic Forums udsagn, og at endnu en privat organisation bland andet finansieret af regeringer, italesætter Comprehensive Sexuality Education positivt, bliver ikke mindre, når viden forenes og ses i en større sammenhæng, der kan perspektiveres yderligere fra.

HKH Kronprinsesse Mary er med over alt, hvor interessenterne presser kaos igennem, med sympatiske narrativer, alt for mange ikke forholder sig nuanceret, logisk, rationelt, modigt til.

HKH Kronprinsesse Mary budskaber i sin tale som protektor for WHO i den europæiske region:

Jeg vil tillade mig, at inddele hendes tale indenfor den berømte remse, der for nogen er kendt og fra andre helt ny viden

Problem - reaction - solution

Problem:

Hun udtaler, at covid pandemien har fremhævet uligheder i sundhedssektoren, og mange vil føle de psykologiske, emotionelle, sociale og økonomiske omkostninger i årene der kommer. Børn og unge er særligt berørte af pandemien, især deres mentale sundhed. Der er mange sårbare grupper i samfundet, der har lidt som følge af et overbelastet sundhedssystem. Covid-19 har også påvirket vaccinationsprogrammer på mange måder.

Reaction:

Reaktionen på disse problemer inkluderer øget fokus og investering i mental sundhed. Der er planer om at gøre dette både i Danmark og på europæisk plan. Der er også et fokus på at opretholde vaccinationsprogrammer trods de udfordringer, pandemien har skabt.

Solution:

Løsningen, som Mary foreslår, involverer WHO's ledende initiativ Immuniseringsdagsordenen 2030. Dette initiativ søger at forbedre adgangen til vaccinationer, opbygge solidaritet mellem nationer og engagement blandt folk omkring vaccinationer. Den hurtige udvikling sikre effektive Covid-19-vacciner ses som en betydelig del af denne løsning, der kan hjælpe med at lægge pandemien bag os.

HKH Mary udtaler indirekte, at du  som forældre og fagperson skal rette ind i forhold til at udvise samfundssind, som defineret af WHO.

Hendes næste emne i talen er om de tidlige børneudviklingsinterventioner, hun anser som vigtige for børns sundhed, herunder hjemmebesøg, førskoleuddannelse, gode fodringspraksis og fjernelse af miljømæssige trusler. 

At investere i tidlig barndomsudvikling er en af de bedste investeringer, et samfund kan foretage for sin fremtid. Uden det kan de mentale og fysiske konsekvenser for børn, der er blevet efterladt, strække sig langt ind i voksenlivet eller gennem hele livet.

Min analyse af meninger og holdninger, der absolut skal følges.

HKH Mary taler om vigtigheden af tidlig barndomsudvikling for en persons livslange fysiske og mentale sundhed. Med "tidlig barndomsudvikling" refererer hun til den periode i et barns liv fra fødsel til og videre i barnets udvikling særligt frem til barnet er 8-10 år, hvor de grundlæggende byggesten for sundhed, læring og adfærd dannes.

Hun nævner en række interventioner, der kan styrke tidlig barndomsudvikling:

  1. Hjemmebesøg: Her menes sundhedsplejersken eller familie vejlederen, der kan give støtte og rådgivningen til forældre om, hvordan de bedst kan fremme deres barns udvikling.
  2. Førskoleundervisning: Tidlig adgang til undervisning, det ses allerede ske i barnets vuggestue og børnehave. Dette for at hjælpe børn med at udvikle de sociale, emotionelle og kognitive færdigheder, de har brug for for at trives.
  3. Hun markerer vigtigheden i, at alle børn har ret til at komme i skole.
  4. Gode fodringspraksis: Korrekt ernæring i tidlig barndom er afgørende for fysisk vækst og hjerneudvikling.
  5. Fjernelse af miljømæssige trusler: Jeg tænker dette kan omfatte ting, som at sikre et sikkert og støttende hjemmemiljø, og sikre rette beskyttelse af børn, når dette ikke kan indfries af forældrene. Det er her, hvor min særlige opmærksomhed rettes mod det markante, kritiske høje antal tvangsanbringelser og tvangsbortadoptioner vi erfarer meget hjerteskærende ske allerede i Danmark.

Hun henviser til WHO's regionale kontor, der har værktøjer til rådighed, der kan guide lande i at udvikle og revidere politiske meninger og holdninger og medvirke til gunstige handlingsplaner. Altså stater bør rette ind efter WHO.

HKH Mary refererer reelt til min analyse og oversættelse af betydningen af agenda 2030 og Convention of the rights of the child, som jeg kommer ind på om lidt. 

Hun siger mellem linjerne og at forældrerettigheder strækker sig udelukkende så længe og i det omfang, at du bakker op om "samfundssind" og "korrekthedskassen", der er defineret af WHO og anbefaler at dette inkorporeres hos myndigheder og instanser.

HKH Kronprinsesse Mary fremhæver i sin tale, at adgangen til "comprehensive sexuality education and reproductive rights" defineret af WHO i deres konvention "Standards of Sexuality Education, er et andet område, der har oplevet tilbageslag på grund af Covid-19, med potentielt traumatiske og vidtrækkende konsekvenser for mange kvinder og deres familier. Kære kornprinsesse, du benytter udtrykker kvinder og deres familier, hvor det i virkeligheden er børn fra 0 år og frem, du refererer til. 

Hun udtaler videre:

Der er stadig meget arbejde og indsats nødvendigt for at opnå universel seksuel og reproduktiv sundhed og trivsel for alle i den europæiske region.

HKH Mary afslutter sin tale med ordene:

Ærede ministre og fremtrædende gæster, jeg håber, I får produktive diskussioner, deler inspirerende eksempler, finder banebrydende løsninger og når visionære aftaler, der vil lægge grundlaget for at opnå bedre sundhed for alle i alle aldre.

Min bemærkning til denne udtalelse: Det er en voldsom form for indoktrinering, hvor der lægges op til en samtale i diskussionsgrupperne, med en loyal vinklet WHO agenda. 

Denne pandemi har været og forbliver en traumatisk tid for mange.

Min bemærkning til det: Det kan alle sætte sig ind i og her er fokus på det sympatiske, og vi bliver mindet om, at lockdown og hårde restriktioner skal og kan vi undgå, hvis vi følger WHO`s agenda.

Hun slutter sin tale af med et citat og ordene fra Victor Hugo, der blev digter som teenager og brugte et liv på at inspirere og underholde mange:

Selv den mørkeste nat vil ende, og solen vil stige.

Jeg ønsker jer alle den allerbedste sundhed og lykke.

Tak.

ER De sympatiske initiativer

et cover-up?

"Selv den mørkeste nat vil ende, og solen vil stige."

Jeg giver Kronprinsesse Mary fuldkommen ret i hendes afsluttende bemærkning. 

Det interessante er så, at det endnu er et narrativ, der underbygger den "solution" vi som samfund efterlyser, som "reaction" efter mørkets stund. Et mørke og "problem" skabt af b.la. WHO.

Tilbage fra en sidebemærkning og lad os vende tilbage til samtalen om, at HKH Kronprinsesse Mary støtter AmplifyChange.

Hvor flyder pengene hen og til hvilke formål?

Er danske tiltag på børn og unge området er spejling af initiativer, der er afprøvet i mange regioner i verden med AmplifyChange finansielle støtte?

Er LGBTQ+ samtalen baseret på det, som sker under narrativet, at udvidet seksualundervisning er barnets rettigheder og fremmer sundhedsmæssigt og helbredsmæssigt børn og unge?

Er IPPF - Plannet Parenthood initiativer finansieret af AmplifyChange?

HKH Kronprinsesse Mary, støtter du disse initiativer, der matcher de indflydelsesrige og centralt placerede IPPF personer, du også via Young Global Leaders Program i World Economic Forum samarbejder med?

Er du bevidst om, at IPPF spejler WHO "standards for sexual education" eller WHO spejler og læner sig op ad IPPF ekspert panel?

Er du enig i deres tilgang til børn og unge og måden samtlige voksne, fagpersoner og sidst men ikke mindst, forældre bliver indoktrineret i en ganske alvorlig tilgang også til dette. 

Er du bevidst om, at agenda 2030 - de 17 verdens mål er en direkte spejling også i dette?

Kan du forstå, at vi er "nogen" ser kritisk på det du medvirker til?

Vil du anerkende, at den kritiske stemme, bliver gjort forkert og latterliggjort og i flere sammenhænge udleveret som samfundsmæssig trussel? 

PPF og deres associerede virksomheder, som Sex & Samfund i Danmark, drager økonomisk fordel af seksualingen af børn og unge.

De motiverer tilgangen til deres ydelser såsom seksuel rådgivning, kondomer, prævention, og i mange lande aborter, HIV- og andre kønssygdomstest og behandling af disse, dette omhandler ligeledes børn og unge, som ønsker at ændre deres køn indenfor rammer af hele 72 forskellige slags. Disse tilbud og services udføres på Planned Parenthood definerede klinikker. 

Det skaber altså en alvorlig interessekonflikt!

Tilbage til AmplifyChange - kender i agendaen?

Vi må antage, at samtlige involverede kender til den underliggende i Comprehensive Sexueal Education programmerne, når milliard beløb skydes ind i pengetanken.

Lad os lytte lidt til endnu mere "sød-kaffe-snak", der legaliserer og sympatiserer både skatteborgers penge og donationer, vi reelt ikke ved om det er investeringer, der gerne skulle lønne sig med finansielle afkast via dybereliggende agendaer.

Undskyld mig, men det er reelt ikke uhøflige spørgsmål, men spørgsmål vi både i Danmark og globalt har ret til at få kenskab til.

Et af de umiddelbart sympatiske initiativer

Danmark bekæmper omskæring med 65 millioner kroner

uddrag fra Fyns Stiftsstidende fra 2016

Det vrimler med umiddelbar sympatiske initiativer og i dette eksempel fra den tidligere Danske Udenrigsminister Kristian Jensen... men hvor går pengene reelt hen og til hvilke øvrige initiativer?

Grundlæggende er udtalelserne fra AmplifyChange, at Fondens missioner er i tråd med Agenda 2030, som HKH Kronprinsesse Mary presser på for skal gennemføres efter hele planen.

Kids Rescue går dybt ind i planen - og dokumenterer alt det, som ligger under narrativerne for "barnets bedste, barnets rettigheder og styrkelse af familien".

Giver det anledning til eftertanke eller reel dyb, dyb bekymring - og et fuld stop til CSE - Comprehensive Sexuality Education?

Det nye partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og medlemmerne af Organisationen af Afrikanske, Caribiske og Stillehavsstater (ACP-landene).

Vi er i afslutningen af de formelle forhandlinger om Post-Cotonou-aftalen og fastsætter rammerne for politisk, økonomisk og sektorrettet samarbejde de næste tyve år.

Post-Cotonou-aftalen er en juridisk bindende traktat, som forventes at forme de politiske, sociale og økonomiske relationer mellem 106 lande på fire kontinenter.

De Omfattende Seksualundervisnings- Programmer presses igennem.

Også kaldet "comprehensive sex education" og forkortet CSE - Dette omhandler ligeledes LBGTIQ-agendaen.

Det vil sige en af prioriteterne i den nye bindende traktat er at styrke forpligtelserne til "menneskerettigheder", samt "omfattende seksuel undervisning" og "reproduktive rettigheder" gennem dannelse af en global alliance.

Hvorfor er det vigtigt, at presse de omfattende seksuel undervisningsprogrammer og reproduktive rettigheder igennem?

Vi taler om programmer rettet direkte mod børn, unge og familier, baseret på en agenda fra samme aktører og organisationer, der står bag ECA, der er en regional institution under FN, der arbejder med at fremme samarbejde i Afrika.

ECA og Post-Cotonou-aftalen kan have overlappende interesser og områder af samarbejde, men er separate enheder med egne mandater og roller. ECA fortsætter uafhængigt af Post-Cotonou-aftalen. 

Det bemærkelsesværdige er, at der er et sammenfald mellem de aktører og organisationer, som sikrer et massivt fastholdt pres i forhold til at gennemføre de omfattende seksuel undervisningsprogrammer.

I ECA kaldes disse programmer for Young People Today

Young people – De kalder det personer i alderen mellem 10–24 år gammel (WHO, n.d.).

Youth – De kalder det personer i alderen mellem 10–24 år gammel 15 and 24 år gammel (WHO, n.d.).

Adolescent – De kalder det personer i alderen mellem 10-19 år gammel (WHO, n.d.).

EU har inkorporeret Comprehensive Sexuality Education Agendaen og roser Planned Perenthood for deres ekspertise.

Kids Rescue er ikke bare bekymret!

Det er tid til et fuld stop på alle niveuer! 

Det er tid til, at den hvert et almindeligt logisk og rationelt tænkende menneske, mor, far, bedsteforældre lige trækker i bremsen med et fuld stop, og lade os udenfor de lukkede kredse komme til i samtalen.

Officiel anderkendelse fra EU der udtaler

Vi vil gerne takke Rayan Korri for at støtte denne undersøgelse ved at udføre litteraturgennemgangen om barrierer for seksualundervisning i Europa og indvirkningen af COVID-19-pandemien.

Vi er taknemmelige over for vores kolleger fra IPPF-EN - Drashko Kostovski og Camille Butin - for at gennemgå denne rapport og komme med værdifulde forslag baseret på deres omfattende erfaring og arbejde med seksualundervisning i Europa.

EU udtalelser uden en kritisk røst

Undersøgelsen giver en oversigt over de retlige og politiske rammer og beskriver de forpligtelser, som EU og EU-medlemsstaterne har indgået vedrørende seksualundervisning. 

Derudover undersøger den status for seksualundervisning i EU og barrierer for en vellykket implementering. Undersøgelsen afsluttes med anbefalinger til EU's institutioner og medlemsstater med henblik på at forbedre situationen for seksualundervisning strukturelt i EU.

For et hver spadestik der graves, jo mere alarmerende fremkommer den målrettede agenda, der skal frem i offentligheden!

Om vi går tilbage i tiden eller frem til nutiden... hvordan kan sådanne initiativer, holdninger og meninger få lov til at slå rødder også i EU?

Kids Rescue råber ikke bare danmark op, men hele verdenen!

Danmark er som den største finansieringskilde sammen med Holland, Storbritannien, Norge og Sverige om den gule førertrøje, når det gælder at sætte speed på en agenda - supporteret af Planned Partenthood, der har slået rødder globalt.

Hvad er det som sker og hvorfor?

Er de dystre beskrevne målsætninger baseret på nye Planned Parenthood normer?

Lad os se på det historieske og gå tilbage til start i Planned Parenhood historien.

Reflekter og mærk efter...

Følg med det næste stykke tid. Vi går helt i dybden, gennemgår indhold og stiller spørgsmål

Er du klar til at gå videre?

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>