Current Progress
Current Progress
Current Progress
0% fuldført

Du skal gøre din advokat stærk, så din advokat kan gøre dig endnu stærkere!

Børnesamtalen

I forbindelse med børnesager er mantraet, at børn skal høres. Det lyder rigtigt godt, men hvordan lytter vi, og er det nu også nok at lytte til barnet. 

Det vil sige, at når myndighederne ønsker at få belyst barnets perspektiv, er børnesamtalen som oftest det første, der iværksættes. Både kommune og det Familieretslige system benytter sig af dette redskab.

Nogle gange som et redskab, hvor alvoren i samtalen vil give anledning til enten en børnefaglig eller børnesagkyndig undersøgelse, andre gange står den helt alene. Alt efter situationen vil barnet typisk være 6-7 år og frem.

Nogle børn oplever en enkelt børnesamtale, andre en håndfuld eller mere 

Der er en del børn, der taler med forskellige fagpersoner gennem sagens gang. For de børn, som har oplevet utallige børnesamtaler, viser erfaringer, at de har mistet tilliden og kan næsten ikke rumme flere samtaler med endnu en fuldkommen ukendt voksen.

Det bliver for disse børn et utrygt og re-traumatiserende rum for dem af flere årsager. Jeg har aldrig oplevet, at intervieweren forberede sig på informationer, som barnet i tidligere børnesamtaler har oplyst. Det er essentielle og afgørende informationer, der altså på ingen måde tages højde for og ej heller tales højt om. Den vinkel kunne være relevant for undersøgeren, intervieweren, der kan være en socialrådgiver, psykolog, politibetjent eller pædagog.

Men vi skal huske, det er jo bare en samtale mellem barnet og intervieweren og ikke en samtale mellem barnet og detektiven Sherlock Holmes.

Der er ingen tvivl om, at de fleste børn oplever børnesamtalen som overvældende og en situation, der for dem føles usikker og ubehageligt. Naturligvis, vil der fra intervieweren være fokus på at starte samtalen blødt op med nemme og ufarlige spørgsmål, tilpasset barnets alder, situation og baggrund. Måske tilbydes barnet en lille juice og lidt slik i en skål - og så går de stille og rolig i gang.

Sammenfald i børnesamtaler uanset myndighedsspor

Denne gennemgang er med udgangspunkt i børnesamtalen Familieretligt.

Det interessante er, at uanset hvilken fagkompetence og i hvilket myndighedsspor der sætter dette i værk, er det samme problematikker der gør sig gældende for barnet.

Som mor eller far er dette vigtige informationer i forståelsen af det, som ens eget barn kunne finde på at udtale, eller fravælge at udtale sig om.

Det er her du skal passe på ikke at blive for konkluderende. Du skal gå bagom og blive nysgerrig. Denne reflektion og bearbejdning af informationer skal du bruge klogt i dit videre forløb.

Undervisningsmaterialet

Bliv din egen Sagsleder & Pilot i dit barns liv

Bliv forberedt på det som skal ske, før det sker!

Er du klar til at gå videre?

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>