4.5 | Er dit barn også en del af den særlige klub, de udsatte og sårbare børns klub

Pas på at du i et misforstået forsøg på at hjælpe dit barn, opleves overvældende og din tilgang får modsat virkning.

Det er helt normalt, at barnet både skal forholde sig til den “karakterafvigende” forælder, der som oftest ikke anerkender barnets mistrivsel – men samtidigt oplever mange børn, at den “beskyttende” forælder ligeledes kan virke overvældende. Det sker i et misforstået forsøg på at hjælpe sit barn, men det får modsat virkning.

Det er vigtigt for barnet, at den “beskyttende” forælder opnår forståelse og dermed mulighed for, at tilpasse sin tilgang til sit barn.

Bemærk udtrykket TILGANG. 

Det som der tales generelt om i samfundet, er forældres måde at opdrage på. Når du har et barn, der lider under det dysfunktionelle familiemønster, har du et barn, som er en del af “den særlige klub – de udsatte og sårbare børns klub“.

Hvad betyder det?

Det betyder, at du kan ikke have samme adfærd og tilgang (opdragelse) til dit barn, som din nabo har til sit barn. Vi hører ofte Lola Jensen og psykologen John Halse fortælle om børns manglende opdragelse, og forældre er blevet til culingforældre. Du kan sandsynligvis ikke følge daginstitutionens eller skolens råd og vejledning, med mindre de er fuld ud oplyste om dit barns vilkår og situation.

Er du i en gul eller rød konfliktfyldt og dysfunktionelt skilsmisse situation, er chancen for at du udøver overgreb på dit barn stor, hvis du følger samfundets generelle normer til opdragelse.

Hos Kids Rescue er udtrykket “opdragelse” bandlyst! Det handler om, at de voksne der omgiver barnet, skal tilpasse deres tilgang barnets unikke behov. 

Du skal som forælder på en rejse, hvor du bliver klogere på hvad dit barn reelt har gennemlevet, gennemlever, tænker og føler.

Din tilgang til dit barn, skal tilpasses netop dit unikke barns behov!

Det er vigtigt at være åben for, at du som mor eller far, skal ændre adfærd overfor dit barn i forhold til rigtig mange situationer.

Psykologen Lars Rasborg beskriver rigtigt fint i bogen “sunde børns problemer”. Med professionel hjælp har det afgørende betydning, at du opnår viden om dit unikke barn. På den måde lære, hvilken virkning had det som vi kalder for spejling og jeg-støtte.

Forvent, at du som mor eller/og far skal have hjælp til, at kunne hjælpe dit barn. Alt for mange forældre mener de selv kan, men ved ikke, at det kan de faktisk ikke. Derved bliver et misforstået forsøg på at hjælpe sit barn, til situationer der opleves overvældende og forælderens tilgang får modsat virkning.

Det er ikke unormalt, at de ressourcer i tid et barn modtager terapi er langt mindre, end den professionelle hjælp og støtte der er rettet mod forældrene.

Det er en proces som virker på dit barn og resultaterne kan mærkes hurtigt.

Bliv pilot for dit barn

Forældre skal styre, lytte og navigere, hvilket i højkonflikt og pseudokonflikter er særdeles vanskeligt. Især hvis i som forældre er uenige om jeres barns mistrivsel og jeres tilgang til jeres barn, er meget forskellig.

Det kan hurtigt blive et stort emne at tale om, hvis du og jeres barn er pårørende til en “karakterafviger”.

Det er vigtigt, at jeres barn lærer, at det jeres barn ser med sine øjne, hører med sine ører, mærker i sin krop, at munden kan bruges til at sige det højt. Gerne til jer forældre, en anden tryghedsperson, en pædagog, skolelærer. Det er vigtigt, at jeres barn også lærer at sige tydeligt til og fra. Det er netop alt det, som jeres barn skal lære i et psykologisk eller psykoterapeutisk forløb.

Er du klar til at gå videre?

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Pen
>