3.4 | Der skal kæmpes for at blive hørt af myndighederne!

Der skal kæmpes for at blive hørt af myndighederne!

Når det tydelige bliver utydeligt.

Der i mange af de skilsmissesager/ophør af samlivet sager hvor konflikten tager overhånd, ofte er en afgørende sammenhæng mellem konflikten og at den ene forælder har en sindslidelse eller misbrug (alkohol, stoffer eller piller). Narcissisten og psykopaten er ligeledes i denne katagori m.fl.

Der er utallige nuancer og problematikker i disse sager, der for forældrene i konflikten er virkelighed for dem.

Derved opleves, at myndigheder og instanser som kommune og det Familieretslige system, samt øvrige fagpersoner der omgiver barnet i daginstitutionen og skolen, som oftest ikke formår at spotte,  hvad barnet reelt gennemlever, oplever, tænker og føler. Men også at de ikke ønsker at undersøge det.

Det er årsagen til, at mange oplever en uhensigtsmæssig kontrast mellem de vigtige og værdifulde budskaber og redskaber, som foreninger som “snak om det” eller Psykiatrifonden tilbyder pårørende, og den mangelfulde belysning af barnets perspektiv i systemet i forbindelse med samvær, bopæls- og forældremyndighedssager.

Forbered dig på det værste.

Når man som pårørende trækker i nødbremsen og vælger at træffe de svære beslutninger, kan systemet (kommune, Familieretshuset, Familieretten og fagpersonerne der omgiver barnet) nemt misforstå, hvad i som familie og jeres børn har gennemlevet, gennemlever, tænker og føler.

Trods det, at man som pårørende er tyndslidt, og tanker og følelser er i oprør og stress og udbrændthed er den reelle situation, er det vigtigt for os at gentage, at mor og far kan ende i en højkonflikt. Fortsætter og eskalerer højkonflikten, kan det udover stress og udbrændthed føre til depression, som igen kan lede til PTSD symptomer.

Det man som pårørende tror systemet (kommune og det Familieretslige system) vil kunne forstå, kan være svært for systemet at gennemskue. Husk på, der kan være utallige falske underretninger & anmeldelser, derfor kan man nemt ende som “støj” – med andre ord: Systemet lytter oftest ikke og ser ikke de problematikker der er familiens virkelighed…

Pas på dig selv.

Jo længere du er under ekstrem pres, jo mere reagerer kroppen og sjælen.

Måske du kan genkende når af disse symptomer:

 • Har svært ved at skabe overblik
 • Koncentrationsproblemer
 • Utryg og bange
 • Angst
 • Tristhed, længsel og savn
 • Sorg
 • Søvnforstyrrelser
 • Skyld og skam
 • Social tilbagetrækning
 • Lavt selvværd

Fysiske gener

 • Mavepine og hovedpine
 • Rygproblemer
 • Spændinger i kroppen der kan virke lammende
 • Eksem og udslæt
 • Øjnenes syn kan ændre sig

Tilstanden bliver ofte præget af stress og angst

– og derudover ende med depression eller andre psykosomatiske symptomer, og i de værste tilfælde udvikles traumer, der kan ende ud i en PTSD.

Pas på du ikke kommer ind i den negative spiral

Når systemet svigter (myndigheder og instanser).

Det er SÅ vigtigt, at du prioriterer en tidlig indsats, med professionel hjælp!

Med dette undervisningsforløb og din workshop er du allerede godt i gang. I forbindelse med den efterfølgende gennemgang og coaching, bliver du rådgivet i forhold til din unikke sags muligheder. 

Er du klar til at gå videre?

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Pen
>