Current Progress
Current Progress
Current Progress
0% fuldført

Du skal gøre din advokat stærk, så din advokat kan gøre dig endnu stærkere!

Det sunde og gavnlige forældre-advokat samarbejde

Du skal gøre din advokat god, så din advokat kan gøre dig endnu bedre! 

Dette kan udelukkende ske via et samarbejde, der bør betragtes som et teamarbejde mellem forælderen og sin advokat. 

Når du søger efter advokat, led ikke efter en stjerneadvokat, der vinder alle sine børnesager. Med respekt for advokaterne, så findes der ikke sådan en.

Du skal finde advokaten, hvor du finder kemi, ser muligheder for det optimale, troværdige og dedikerede samarbejde kan opnås. Det er vigtigt, at du helt fra begyndelsen, får afstemt dine forventninger til måden, du ønsker dit forældre-advokat samarbejde skal foregå.

Spørgsmålet er, hvor i består samarbejdet? Hvordan bør der samarbejdes? Hvordan og med hvad kan du som mor eller far selv bidrage aktivt? 

Hensigten med denne side er, at give en forældre inspiration til, hvordan hver og en kan vælge sin tilgang til sin egen sag. Spørgsmålet er jo, hvad er en forældre ansvar, og kan det ansvar udliciteres til andre og i hvilket omfang, her i blandt din advokat?  

Det er vigtigt, at du som forældre er involveret i din sag. Graden af involveringen vil være forskellig og unikt fra forældre til forældre alt efter situationen, egne kompetencer og sin mentale tilstand.

Tillid er godt, men kontrol og sikring af, at advokaten arbejde i samme retning i alle processer, baseret på dine tydelige ønsker og forventninger er vigtigt. 

Samtidigt er det vigtigt, at advokaten er tydelig med, hvad kan de levere især indenfor model A - fri proces. Det er her, hvor mange forældre tror, at fri proces antager fejlagtigt, at 'fri proces' indebærer, at advokaten kan dække alle aspekter fuldt ud. Det er her, hvor nogen advokater vil fortælle dig, at deres hjælp i partsrepræsentationen er gratis. Intet er gratis, alt koster, desværre et vilkår. I fri proces er der en naturlig grænse for, hvor meget din advokat kan inddrages og dedikere sig i din sag.

Derfor kan du gøre meget selv i teamarbejdet med din advokat, således du i fri proces udnytter din advokats tid og ressourcer optimalt. Igen er forventningsafstemningen fra start og løbende vigtig. Du skal vide, hvor du har din advokat og din advokat skal vide, hvor har han/hun dig.

Forældreansvar og optimering af kvaliteten af indsatsen, kræver en dedikeret og klog indsats, der er tidskrævende for en forældre. Det er her forældreansvaret kommer ind i billedet.

Set fra en forældre virkelighed

Når man som forældre erfarer og mærker, at man skal forholde sig familieretsligt eller til forvaltningen i kommunen, er alle på udebane i forhold til, hvordan skal denne personlige og familiemæssige udfordring løses.

Dette uanset sagens karakter. Det føles for alle forældre meget overvældende og drænende for energi, og mange bliver angste for udfaldet af sin sag.

Træk vejret dybt! Der er håb! Find troen på at det nok skal gå! Frygt ikke det som sker og skal ske, men hav respekt for mødet med det ukendte. Det kræver din indsats, en indsats du ikke kan udlicitere til nogen fagpersoner.

Opgaven er enorm for enhver forældre. Omfanget af opgaver kan svinge og opstår ofte i etaper, og helt naturligt alt efter alvorsgraden i din sag. Jo flere myndigheder og instanser der involveres, jo mere omfattende stiger graden proportionalt for nødvendigheden af din egen rolle og indsats.

Tilbage til det vigtige: Derfor er forventningsafstemningen mellem din advokat og dig alt afgørende for at I kan opnå det optimale, troværdige og dedikerede samarbejde, baseret op virkelighedens realistiske forventninger i dette samarbejde. Med denne forventningsafstemning bliver du selv bevidst om, hvad er det, som du selv skal eller kan bidrage med for at sikre den rette tilgang til de udfordringer der opstår løbende i etaper.

Et team kan være inddragelse af andre kompetencer

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt og fordelagtigt for forælderen at udvide sit team med yderligere kompetencer.

Disse kan bidrage på en måde, der klæder advokaten bedst på i tilgang og omfang af sin partsrepræsentationen? Er det advokaten som altid skal partsrepræsentere, eller er der en bedre og mere velegnet fagkompetence på Teamet? Er advokaten parat til at tilsidesætte sin egen faglige stolthed til fordel for sagen?

Er dette en relevant situation, skal du have forventningsafstemt med din advokat allerede ved første kontakt til advokaten. Hvis en advokat ikke er åben for at inddrage ekstra kompetencer, kan det i sig selv være grund til at overveje en anden advokat.

Skræddersyet faglighed tilpasset opgaven, styrker din position og kan påvirke udfaldet af din sag.

Det er her dit udvidede Team kommer ind i billedet!

Coach

Privat socialrådgiver

Psykolog eller familieterapeut

ect (...)

Det er de færreste forældre, der tænker denne tanke, da fokus hurtigt bliver på advokaten, som sit "redskab" hele vejen i sin børnesag.

Der er de advokater der er helt med på Team-work ideen. De er klar på, at tænke utraditionelt ved, at lade dig som mor eller far blive en den største del af samarbejdet med andre ord, der er advokaten, som er parat til at optimere indsatser ved, at lade en forældres kompetencer og samlede indsatser indgå som en brugbar ressource.

Det er vigtigt, at du som mor eller far i den forbindelse overvejer, er der fagkompetencer der giver bedre mening at inddrage, alt efter hvad som sker i din sag. Dette emne gennemgås i undervisningsmaterialet.

Denne overvejelse kan give mening menneskeligt og økonomisk for dig. Vurder om der i situationer er en billigere og bedre fagkompetence, som supplerende hjælp og støtte til din advokat, således virke gavnligt for Teamarbejdets helhed.

Husk at give dig selv iltmasken på, sideløbende med, at du passer på dit barn!

Det kan være en fagkompetence, der kan hjælpe og støtte dig mentalt og i din tilgang til dit barn. Alle reagerer i et eller andet omfang. Spotter du det i tide. Hvad kan du gøre for at afhjælpe?

I den del af undervisningsmaterialet der vedrører "Bliv pilot i dit barns liv", er netop udarbejdet for, at du som forældre også bliver bevidst om andre vigtige detaljer, der ikke direkte, men indirekte vedrører dit barn:

Uanset situationen er det ikke utænkeligt, at dit barn kan opleve, at alt det genkendelige og trygge falder væk og fra hinanden. Det medfører, at barnet blive tilskuer til, at deres hele verden, kan føles kaotisk.

Der er også de børn, der finder det som en lettelse, for nu kan de slippe for at høre på mor og far voldsomme skænderier, eller hvad der kunne føles overvældende i familien. Men det overvældende for et barn, kan i situationer sidestilles med psykisk vold. 

Når sammenlivet ophør, kan barnet befinde sig som noget helt nyt i en sorg og krise tilstand, som de fleste børn ikke har kendt til tidligere.

Hvis barnets liv ændre sig på mange parameter, bliver nervesystemet udsat for det overvældende. Benene kan blive slået væk under barnet og det mister jordforbindelsen og kontakten til sig selv. Barnet går i overlevelse – kroppen går i alarm. Der kan ske en ændring i adfærd. Det sker ikke bare for barnet, men for alle, børn som voksne.

Det er reelt traumer reaktioner jeg taler om, hvilket vi kommer endnu dybere ind på i undervisningsmaterialet. 

Min holdning og erfaring som ide & udvikler af Kids Rescue er, at undervisningsmaterialet "Bliv din egen Sagsleder & Pilot i dit barns liv", vil sætte dig i rette gear hurtigt, og sætte dig i stand til at vurdere, hvad giver bedst mening for dig og dit barn i forbindelse med din børnesag. 

Den lærdom og det at blive bevidst om muligheder for aktioner, er netop tidlig indsats!

I undervisningsmaterialet "Bliv din egen Sagsleder & Pilot i dit barns liv, bliver du klædt helt på!

Læs mere - klik her

Er du klar til at gå videre?

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>