Vilkårerne for skilsmissefamilier er forskellige

Årsagen til skilsmisse eller ophør af samlivet er individuelt for alle familie. På den måde opleves skilsmisser forskelligt fra familie til familie, barn til barn. Det er vigtigt, at det forsøges, at dette kan foregå på en god måde og altid med fokus på, hvordan fællesbørnene har det og hvordan der sikres bedste løsninger for dem. 

Det er ikke altid, at det kan foregå på en hensigtsmæssig måde, hvilket der ligeledes kan være mange årsager til. Nogen gange er samarbejde enten meget svært, eller helt umuliggjort.

Udfordringer opstår ofte i etaper

Hver gang der er en ny situation enten hos mor eller far eller jeres fællesbarn, er der reelt potentiale for et nyt bump, der bør håndteres med udgangspunkt i hvad er bedst for jeres barn. Det er et vilkår for alle skilsmisseforældre og skilsmissebørn.

Hvordan disse udfordringer bliver håndteret, kan få afgørende betydning for jeres barns udvikling og trivsel, og det er i disse situationer, hvor der kan opstå uenigheder, der skaber konflikter.

Ingen skilsmisse er børnevenlig.

Hvad der siges højt og skrives, risikerer forældre at tro på ureflekteret.

Begrebet den “børnevenlige skilsmisse” mener jeg er et misvisende begreb, når nogle foreninger og organisationer benytter det i kommunikationen. 

Hvis man "smager" og reflekterer lidt over udtrykker "børnevenlig", smager det forkert i min mund. Det er et begreb eller en udtryksform, der kan vildlede voksne til at tro på, at noget som den børnevenlige skilsmisse eksisterer.

Ingen skilsmisse er børnevenlig. Men en skilsmisse kan gøres så optimal som overhovedet mulig for barnet. Derfor finder jeg det rigtigst, at benytte udtrykket den optimale skilsmisse.

Dette er din første lektion i, hvordan man vælger at udtrykke en reel situation, som ikke kan misforstås. Altså, det er på ingen måde ligegyldigt, hvilker ord du vælger, for at beskrive et scenarie for dig eller dit barn.

Det siges ofte, at børn er seje og dygtige til at tilpasse sig nye situationer og forudsætninger.

Det er tvivlsomt hvorvidt det overhovedet er sandt!

Børn er seje og dygtige, men de er også skrøbelige og følsomme sjæle, især når familien opløses. Og det ses, når barnet i denne situation ikke kan tale med jer som forældre, fordi du og din eks er fanget i jeres egne behov og konflikter, hvilket kan være årsagen til, at alt for mange børn går rundt med deres tanker og følelser alene. 

Derfor er det vigtigt, at du som forælder anerkender og erkender, at børn føler tab, og elsker jer begge som forældre lige meget. Igen, under normale omstændigheder! Det forbudte emne er når det italesættes, at der er børn, som ikke elsker begge deres forældre. 

Generelt kan man dog som hovedregel sige, at det er vigtigt, at I som forældre er bevidst om, at børn oftest er særdeles loyale overfor begge sine forældre. Det betyder derfor ofte, at hvad de siger/giver udtryk for verbalt, kan være en spejling af et barn, der blot vil gøre sine forældre glade.

De 10 råd i den optimale skilsmisse - ophævelse af samliv.

På trods af at det kan være svært, så prioriter om i kan sætte jer sammen med jeres barn, således de svære ting bliver fortalt med jer begge, altså hold et lille familiemøde bestående af mor, far og jeres barn.

Kan I som mor og far ikke det, ved du hvad "klokken er slået" og det bliver begyndelsen på en sværere situation for jer alle.

Jeg gennemgår her:

1

Det er vigtigt, at mor og far sammen fortæller jeres barn:

At I skal skilles, og forsøg at være enige om hvad I siger.

2

Vær opmærksom på, at jeres barn kan føle skyld!

Det er vigtigt, at gør det klart overfor jeres barn, at det ikke er deres skyld, at I skal skilles.

3

Forbered jeres barn på ændringer.

Ophævelse af samlivet vil medføre ændringer også for jeres barn. Det er vigtigt, at forberede jeres barn på de kendte ændringer, der kommer til at ske. Helst før I flytter fra hinanden.

4

Der skal sluges mange "kameler".

Det er vigtigt, at udvise en fleksibel tilgang, så jeres barns behov for samvær med begge af jer forældre tilgodeses.

5

Skab ro om det genkendelige.

Hvis det er muligt, så lad jeres barn blive i deres miljø, så de ikke skal skifte skole og institution. Deres netværk er den genkendelige base, hvor de kan finde stabilitet tryghed og ro i en konfliktfyldt tid.

6

Hold jeres barn udenom voksensnakken.

Tildel ikke jeres barn en voksenrolle, og involver dem ikke i jeres problemer.

7

Vær neutral overfor jeres barn.

Beskyt jeres barn for jeres indbyrdes konflikter, tal ikke dårligt om hinanden.

8

Tilknytninger til familie netværket er vigtigt. 

Forsøg i videst muligt omfang, at jeres barn bevarer tilknytningen til både mor-side familie og far-side familie. Bedsteforældrene kan være en stabilitetsbase i en konfliktfyldt tid.

9

Vigtigt, at familie netværket ligeledes er neutrale overfor jeres barn. 

Lad bedsteforældrene vide, at de skal holde sig neutrale af hensyn til deres barnebarn.

10

Ikke for mange ændringer i jeres barns liv for hurtigt. 

Tænk over, hvornår det er hensigtsmæssigt at præsentere en eventuel ny partner for jeres barn. Og hvornår barnet er fortrolig med denne eventuelle nye partner.

I skilsmisseprocessen er det ligeledes vigtigt, at I som forældre har fokus på, at børnene har egne ønsker, behov og følelser.

Vær opmærksom på, at nogle børn i deres loyalitet imod begge forældre, kan føle sig forpligtet til at indfri deres forældres behov, og de dermed ikke fremfører egne behov og ønsker.

Ligeledes kan det ske, at børnene kan føle, at I som forældre ikke inddrager dem eller lytter til deres ønsker og behov. Det er derfor vigtigt, at I som forældre bestræber jer på, at ovenstående scenarier ikke sker.

Når mor og far skal skilles, kan dette medføre, at barnets trivsel nedsættes. Medfører skilsmissen yderligere belastende omstændigheder, der kommer en efter en oven i hinanden, kan dette samlet for børnene opleves og blive til uoverskuelige belastninger.

Yderligere belastende omstændigheder kan være:

  • Flytning af bopæl langt væk fra vante omgivelser, sociale netværk og venskaber.
  • Inddragelse af børnene i konflikten mellem mor og far.
  • At børnene forventes at tage stilling til forældrenes handlinger, og at de skal tage parti.
  • En forælder som ikke anerkender barnets evt. psykiske udfordringer og/eller særlige behov.
  • At børnene fremadrettet står alene i samværet som pårørende til en forælder, der lider af en sindslidelse eller er misbruger.
  • Børn der bliver udsat for fysisk/psykisk vold, og/eller overgreb af seksuel karakter eller lignende fra den ene forælder, og endvidere fastholdes i denne omstændighed af systemet.
  • Der kan være utallige øvrige omstændigheder, der ligeledes gennemgås i dette undervisningsprogram.

Et godt forslag til opnåelse af den optimale skilsmisse.

Når I som forældre skal skilles, har børnene fortsat brug for tilknytningen til jer begge som forældre, og at der hurtigst muligt skabes en struktur, der sikrer barnet dette, samt at barnets almindelige hverdag kan fortsætte mindst muligt uændret.

Derfor kan det være hensigtsmæssigt, hvis I som forældre prioriterer at ville samarbejde, hvilket kan betyde, at I skal tilsidesætte egne behov, for at den optimale proces kan ske for barnet/børnene.

Det kan være svært at være forældre i skilsmisse, og udelukkende at skulle fokusere på børnene og deres behov, således de får en forudsigelig og afbalanceret hverdag. Og det kan være svært ikke at involvere børnene i jeres egne konflikter. Det er vigtigt, at det nøje overvejes, hvor meget ens barn skal involveres, og at mor og far bliver enige herom, da børn ikke har behov for at være en for stor del af jeres konflikter. Deres behov er blot at få lov til at være børn, uden at skulle tage hensyn til de voksnes behov og problemer.

Selv i den optimale skilsmisse skal der ”sluges mange kameler”.

Det er vigtigt, at I som forældre ikke har et udgangspunkt, hvor I forventer, at tiden med jeres barn og økonomien vil kunne deles i to lige store portioner. Men at jeres målsætning er, at der kun er en ting der tæller: Jeres barns trivsel, behov og muligheder for at komme videre efter skilsmissen uden unødige bekymringer.

Børn i den optimale skilsmisse, burde ligeledes modtage sorg og krise hjælp.

Børn reagerer forskelligt når deres forældre skal skilles. Nogle gange kan det være svært for de voksne at forstå, hvilke tanker og følelser ens barn går med. Jeg anbefaler, at forældre søger hjælp og støtte hos en psykolog eller familieterapeut, således de ting der måske er små for de voksne, men store for børnene, håndteres i tide.

Resourcer

Book din sagsleder & coach

Er du klar til at gå videre?

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Pen
>