Current Progress
Current Progress
Current Progress
0% fuldført

Du skal gøre din advokat stærk, så din advokat kan gøre dig endnu stærkere!

Første møde med advokaten.

Når du har valgt din advokat, vil han/hun indkalde dig til møde, således der kan samtales om sagen. 

Det er netop på dette møde, at mor eller far skal klæde sin advokat helt på, således der opnås forståelse for kompleksiteten og sagens nuancer. Det er her, der tales om det du ønsker at opnå i Familieretten og baggrunden herfor.

Baseret på denne samtale kommer advokaten med sine anbefalinger om muligheder. Det her du skal mærke efter, hvorvidt disse muligheder stemmer overens med dine forventninger. Er der langt mellem anbefalinger og vurderinger i det som ønskes opnået, kan det her være situationen, hvor du bør søge en sekund opinion. Din advokat kan have ret, men det kan også være, at andre advokat øjne vil se andre muligheder, ved en anden tilgang i kommunikationen underbygget med din dokumentation.  

Jeg anbefaler, at du møder forberedt op

Optag hele mødet. Fortæl advokaten hvorfor du gør det. Det er dit redskab og man kan nemt glemme vigtige ting, som der er talt om. Eller om du kommer i tvivl om, at du fik sagt alt.

Det er værdifuldt for dig, at kunne gennemgå mødet efterfølgende.

Har du andre kompetencer eller en coach på din sag, kan det give mening for den eller dem, at lytte til jeres samtale efterfølgende.

På den måde sikre du, at du modtager den optimale hjælp og alle ressourcer udnyttes optimalt.

Undervisningsmaterialet

Bliv din egen Sagsleder & Pilot i dit barns liv

Klæder dig helt på til dit møde med din advokat.

Er du klar til at gå videre?

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>