1.3 | Gode råd: Familie og venner påvirkes også af jeres skilsmisse eller ophævelse af samliv.

I denne lektion taler jeg både til dig, men også til den nærmeste og helt tætte familie og netværk.

Jo mere alle der er tætte på jeres skilsmissebarn, er bevidste om de typiske problematikker, der nemt og direkte kan gå udover det klemte og sorgs ramte barn, jo bedre. Det man er bevidst om, kan man jo ændre og tilpasse sin tilgang til.

Denne lektion er inspiration til alle de voksne, således alle har den tilgang, at vi alle har hvert vores ansvar i, at passe på vores allerkæreste - barnet.

Mit budskab til familie og venner:

Jeg vil her liste en række vigtige ting op, som netop kan være svært for familie og venner, både at skulle forholde sig til og manøvrere i. Jeg kan kun gentage, hvor vigtigt det er, at alle parter bliver bevidste og taler åbent om det.

Jeg vil her komme med eksempler på situationer, hvor man som familie eller venner skal tage stilling. Først og fremmest af hensyn til barnet og sig selv.

 • Det er SÅ svært, at skulle påtage sig rollen som rådgiver.
 • Det kan blive svært at være den alle følelserne deles med.
 • Prøv at overveje, hvordan du som det tætte familiemedlem eller ven bedst kan udvise støtte og omsorg.
 • Du bør gøre dig nogle overvejelser om, hvordan du som pårørende eventuelt kan komme med råd, der ikke forværrer konflikten.
 • Du bør ligeledes overveje, hvordan du som pårørende evt. kunne blive et frirum for børnene i skilsmissen.
 • Tænk over hvordan du som pårørende kan sikre, at fokus holdes fast på “hvad der er bedst for børnene”.
 • eller hvorvidt du som pårørende kan være neutral i forhold til selve konflikten. Dermed blive en hjælp for børnene i skilsmissen, ved at rette fokus på dem.
 • Vær bevidst om, hvordan du som pårørende bør forholde sig, når den ene part ønsker dig som bisidder hos givne myndigheder – er det en god ide?
 • Husk, som pårørende er det helt i orden at sige fra, hvis du føler dig slidt op, og/eller fordi der er risiko for, at relationen til børnene og parterne i skilsmissen ellers lider skade?

Som pårørende, tag barnets parti!

Når børn oplever, at mor og far skal skilles, er det en omstændighed, der for børnene opleves som en livskrise.

Børn har egne ønsker, behov og følelser. Det sker desværre, at nogle børn i deres loyalitet til begge forældre, kan føle sig forpligtet til at indfri deres forældres behov, og de dermed ikke fremfører egne behov og ønsker.

Derfor anbefaler Kids Rescue, at bedsteforældre, familie og venner generelt skal holde sig neutrale af hensyn til børnene. Som pårørende kan du derfor hjælpe barnet ved IKKE at tage andet parti, end barnets!

Overvejelser forældre bør gøre sig.

Som forældre i skilsmisse er det dermed vigtigt at være bevidst om, at det også er svært for de pårørende. Du bør som forælder derfor overveje hvordan og hvor meget du involverer familie og venner fordi:

 • Familie og venner kan have svært ved at sætte sig ind i, hvad problematikkerne reelt handler om.
 • Du kan komme til at presse dem til at skulle tage parti.
 • Vær bevidst om, at familie/venner måske helst ikke ”vil holde med nogen”, men har fokus på børnene.
 • Pas på med at forvente, at familie/venner kan påtage sig rollen som rådgiver, og at der er en risiko for, at det kan forværrer jeres skilsmissekonflikt.
 • Inddrager du familie/venner, kan det derfor i nogle situationer gå ud over deres forhold til børnene.
 • Overvej om du kan motivere de pårørende til at blive et frirum for børnene i skilsmissen.
 • Vær bevidst om, at i nogle familier vil det føles som mistillid, såfremt de ikke inddrages i alle detaljerne i konflikten. Jeg anbefaler og opfordrer derfor til, at du overvejer, hvilken type familiestruktur du har. Overvej hvilke ressourcer de enkelte familiemedlemmer har til rådighed, således du bedst kan vurdere, hvilke informationer om konflikten der kan synes hensigtsmæssige og uhensigtsmæssige at dele.

Brug gerne mig som din coach og sparringspartner.

Jeg er i Kids Rescue optaget af, at så få børn som muligt skal opleve at blive og være klemt i forældrenes konflikt. Jeg er optaget af, at kunne vejlede, støtte og hjælpe så mange forældre og børn som muligt, når der skal navigeres igennem den livskrise en skilsmisse kan være.

Samtidig er jeg og Kids Rescue Teamet opmærksomme på, at en skilsmisseproces kan foregå respektfuldt, men kan også ende i en konflikt. Og herunder er vi opmærksomme på, hvorvidt en sådan konflikt kan skyldes en forælder med en alvorlig personlighedsforstyrrelse, et misbrug eller anden sindslidelse mm.

Der er derfor ikke en skilsmisse, der er ens, og børnene i skilsmissen er ligeledes unikke. Og de mange nuancer og vinkler der kan forekomme undervejs i en skilsmisse grundet forældrenes følelser, kan placere børnene i en udsat og sårbar situation.

Denne udsatte og sårbare situation, som børn kan risikere at havne i, ønsker jeg i Kids Rescue at gøre opmærksom på og skabe bevidst om.

Der er pårørende; bedsteforældre eller bedste venner til skilsmisseforælderen, som har behov for og med tilladelse modtager sparring. Der er rigtig mange som udtaler, at det giver stor værdi når de mærker, at tale med en, som besidder viden og erfaring i forbindelse med det omfattende system, der omgiver forældre og børn i en skilsmisse.

Er du klar til at gå videre?

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Pen
>