Familieretten er endestationen efter et forløb i Familieretshuset. Det er nu du får behov for din advokat.

Advokaten har i Kids Rescue kun en funktion, og det er netop nu, hvor du skal i Familieretten.

Når mor eller far møder deres advokat første gang, ser de ofte nærmest på advokaten, som på lægen i den hvide kittel. Tilliden fra forælderen er stor kvag advokatens titel. Altså troen på det de siger er dominerende, fordi de virker meget autoritær.

Pas nu på det jeg kalder for "advokat-fælden". 

Ønsker du, at din advokat skal levere/præsentere din sag optimalt, gavner din workshop i dette undervisningsforløb. Du skal sammen med din advokat, have afstemt forventninger, således disse stemmer overens med og tilpasses virkelighedens behov og økonomiske forudsætninger, der skal kunne tales åbent om.

Lad os tage de praktiske detaljer først:

Fri proces

Det er afhængig af din indkomst, hvorvidt det er muligt for dig at søge fri proces i forbindelse med samværs-, bopæls- eller forældremyndighed sag.

Fri proces betyder, at statskassen betaler retsafgiften til familieretten og salæret til din advokat. Det gælder ikke dine møder i Familieretshuset og/eller kommunen, med mindre der er tale om anbringelsessag af dit barn.

Din advokats ressourcer er yderst begrænset i den frie proces!

Du skal dog være opmærksom på, at i den frie proces bliver din advokat ikke honoreret efter den nødvendige tid og ressourcer, som din sag har behov for, men typisk et fast beløb eller et beløb, der slet ikke stemmer overens med behovet for hjælp og støtte. 

Hvor mange timer en advokat afsætter til forberedende møde(r), udarbejdelse af processkrift og procedering for dig i Familieretten, er forskelligt. Ofte har forældre behov for en nær og i perioder hyppig kontakt til sin advokat. Den slags ekstra ressourcer rækker typisk ud over det begrænsede honorar advokaten modtager. Dette ved forældre generelt ikke, hvorfor de fleste tror, at fri proces dækker alt. 

Derfor brug din advokats tid fornuftigt. Jo mere du leverer tydeligt og konkret, gerne underbygget med henvisninger til din eventuelle dokumentation, jo mere effektivt vil din advokat blive og jo bedre vil advokaten kunne sætte sig ind i sagens indhold.

Alt dette kommer du ind på i din workshop.

Pas på "advokat-fælden"

Jeg, som ide & udvikler af Kids Rescue vælger at sætte kritiske ord på et erhverv, der på børneområdet har en magt og betydning, der på ingen måde stemmer overens med kompetencer, indsatser og resultater.

Forældre og børn bliver svigtet af denne faggruppe på det groveste! Jeg taler om advokaterne i en bred forstand!

Det er ikke bare en holdning, men erfaringer fra utallige betændte og komplekse børnesager.

Vi kan ikke komme uden om, at advokaten er en selvskreven kompetence i mange sammenhænge i en børnesag. De fleste forældre er helt på udebane uforberedte, når følelserne er spil og de skal handle. Det første mange forældre gør er, at søge hjælp og støtte hos en Familieretsadvokat. Oplevelserne i forældres møde med advokaten, er meget forskellige. Nogle er fuld ud tilfredse, fordi deres sag endte godt. Andre kommer i stort chok, når deres sag mod forventning og håb, endte helt galt.

Det store spørgsmål er, kunne forælderen og deres advokat, have håndteret deres forløb i det Familieretslige System anderledes?

Mit svar på det spørgsmål... klart ja! Det er som oftest advokaten som styrer forælderen. I virkeligheden er det dig som mor eller far, der bør styre din advokat.

Det er så vigtigt, at du bliver din egen sagsleder, hvor du naturligvis bruger din advokat til sparring, råd og vejledning. Men er du ikke skarp på, hvordan du bedst klæder din advokat på, er risikoen for at det du ønsker fortalt i Familieretten ikke sker eller kan mistolkes. 

Jeg anbefaler, at du gennemgår "pas på advokat-fælden" del 1 - 3 meget nøje, således du er klar over de faldgrupper, der kan blive fatale. Når du er fra begyndelsen er opmærksom på disse, er der en god mulighed for, at du kan manøvrere sikkert gennem din sag med din advokat. 

Når du har gennem "pas på advokat-fælden", er jeg ret sikker på, at du er med på det som skal ske og dine forberedelser i workshoppen vil give fuldkommen mening for dig.

Resourcer

Bliv din egen sagsleder

Er du klar til at gå videre?

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Pen
>