5.1 | Forberedelse af din storytelling

Din personlige proces & tranformation.

Det bliver for mange forældre begyndelsen på et forløb, hvor der skal arbejdes med at ændre fokus fra selve konflikten, til at kunne perspektivere til det som er sket og sker på en nuanceret måde.

For mange forældre bliver det en følelsesmæssig rutchetur, hvor der bliver behov for omfattende vejledning og rådgivning i forhold til deres tilgang til deres barn og især; hvad skal ske, hvornår og hvordan, samt samtale om konkrete risikofaktorer, det kan være, der skal forholdes til. 

Denne workshop og din coaching er med fokus og udgangspunkt i jeres fælles barns trivsel og behov. Det handler om, at du som mor eller far bliver bevidst om det dysfunktionelle og lærer at beskrive kortfattet, sobert og konkret.

I forbindelse med workshoppen gør jeg dig i coachingforløbet bevidst om måden, du kommunikerer om det svære til myndigheder og instanser.

Det er vigtigt, at være tydelig, konkret og sober i sin kommunikation både i skrift og tale.

Det gør sig gældende overfor de myndigheder og instanser du enten allerede er i berøring med, eller kan komme det. Det gør sig ligeledes gældende overfor den eller de aktører (advokat, jurist, private socialfaglige rådgivere, psykologer og terapeuter) du eventuelt inddrager som sparring og partsrepræsentation i din sag. 

Alt efter hvem du kommunikerer med, har alle behov for et så fyldestgørende og konkret billede af din og jeres situation, som overhovedet muligt. 

Dog er alt i hele din storytelling ikke lige relevant for alle. Hvad der er relevant for hvem og i hvilket omfang, kan vi komme ind på i den løbende coaching. I Kids Rescue findes bredden af fagkompetencer, som kan inddrages efter behov.

Hverdagen tager over og bevidstheden i det som observeres hos sit barn, svigter - det er helt normalt!

Som mor eller far er man travlt optaget af hverdagens gøremål, der allerede begynder om morgenen, hvor der skal gøre klar til at komme i gang med dagens aktiviteter. 

Måske skal dit barn hentes efter arbejde, hvorefter den ofte står på fritidsinteresser, indkøb, aftensmaden og afslapning. 

Derfor er det helt naturligt, at der er mange signaler fra sit barn, man ganske simpelt overser, fordi vi som forældre ofte er på overarbejde. Ganske simpelt fordi, opmærksomheden er på en pakket dag, med helt normale gøremål. Det gælder reelt også i forhold til dynamikken med sin partner og familien dynamikken. Det er et helt normalt vilkår.

Derfor kan det være svært, at være opmærksom på sit barns trivsel.

Prøv en periode, at give dig selv og dit barn tid til at reflektere over dagen. Sæt dig evt. ved dit barns side når det skal puttes, og tal om dagen.

Skriv løs - lav noter på alt, hvad du finder væsentligt!

Jeg guider dig via utallige spørgsmål, således din fulde storytelling redegør dit barns familiesituation og trivsel, som du ærligt og troværdigt oplever den. Er der emails, tekstbeskeder, rapporter der kan underbygge det du fortæller, så journaliser undervejs og henvis til dine eksempler.

Alle emner, der berøres i en Familieretshusets BSU eller kommunens BFU, kommer du igennem.

På den måde er du klar, uanset hvor din sag havner henne i systemet. Hvad siger du, hvordan, noget kortfattet andet helt i dybden.

Jeg guider dig via spørgsmål. I den forbindelse kan det godt være, at der er spørgsmål, som du ikke finder relevant for jeres situation - dem springer du blot over. Omvendt, skulle der være viden eller informationer, jeg ikke spørges ind til, så fyld gerne på.

Se det ligeledes som en hjælp til din egen personlige proces, hvor du er ved at lære, at sætte ord på det som er sket og som sker.

din storytelling

Det er en vigtig fase, som netop er en af hensigterne med undervisningsforløbet, der gerne skulle inspirere dig og spore dine tanker hen imod det vigtige, nemlig din storytelling til din workshop.

At forberede sig dygtigt og grundigt, er et stort arbejde. 

Du læser spørgsmålene grundigt og svarer fyldestgørende. Alt skal med. Det bliver din "bibel". Er der tekstbeskeder, emails, underretninger, udtalelser eller rapporter som underbygger din fortælling, journaliseres disse med det samme. Det handler om bliver effektiv og klar.

Jeg sammenligner denne proces med en metafor: Når du laver en god fon til din sovs, hvor der startes med en kæmpe masse, der langsomt ender med en smule, men meget koncentreret.

Det samme gælder din storytelling.

Jeg hjælper dig med, at blive konkret. Det er vigtigt, at din storytelling bliver fortalt, konkret, sammenhængende, underbyggende og med et sprog, der ikke kan fortolkes. 

problemet

Kompleksiteten i en børnesag er ofte meget stor og hændelsesforløb opleves oftest, både af barnet og forælderen som meget overvældende og ganske svært at genfortælle.

Hvor skal man ende og begynde? 

Talestrømmen bliver ofte for forælderen stor. Alt blandes ofte sammen og det er svært for udefra stående, at forstå sammenhænge og situationer.

Det generelle og situationen der SKAL undgås: Advokater der modtager en uoverskuelige stak af sagsakter, de blot plukker lidt tilfældigt i den... må ikke ske!


Din personlige proces & tranformation

For mange kan det blive en følelsesmæssig rutsjetur, og selve forberedelsesfasen bliver begyndelsen på en proces, hvor det som er sket og som sker, bliver sat i et nye perspektiver.

Det er ligeledes i denne proces, hvor du bliver bevidst om det vigtigste og den røde tråd, der er vigtig både i forhold til jeres skilsmisse-familie dynamik og ikke mindst, hvordan hjælper og støtter du bedst dit barn, samtidigt med, at du passer på dig selv. 

Det er ligeledes i denne proces, hvor du bliver helt skarp på, hvad er det du ønsker at opnå og med hvilken begrundelse.


undgå støj! Tilpas info alt efter hvem, eller hvilken instans eller myndighed du kommunikerer med.

Med dette menes, at der er stor forskel på, hvilke information og hvilken fortælling, der er relevant, alt efter hvem der kommunikeres med. Ikke alle skal have den samme information.

Eksempler:

Sundhedsplejersker, daginstitution eller skole.

Kommune.

Familieretshuset.

Din advokat i forhold til Familieretten.

Spørgsmål tilpasset barnets alder.

Spørgsmålene i din workshop guider dig hele vejen. Således din beskrivelse redegør og underbygger dit barns familiesituation og trivsel, som du ærligt og troværdigt oplever den.

Disse spørgsmål danner rammen om det, som du i forbindelse med Familieretslige System eller kommunen, vil kunne blive udfordret på, at beskrive.

Spørgsmål du ikke finder relevant for jeres situation springer du over. Er der viden eller informationer, der ikke spørges ind til, så fyld gerne på.

Dit barns alder: 0 – 11 måneder

 • Sundhedsforhold

 • Læring i vuggestuen eller dagplejen

 • Udvikling og adfærd

 • Familiedynamikken

 • Familiemæssige forhold, venner og netværk

 • Boligforhold og beskæftigelse

 • Samvær, bopæl & forældremyndighed

 • Hvad ønsker du at opnå?

Sundhedsforhold

Den naturlige fortælling om jeres barn

Tænk tilbage og reflekterer lidt over hvordan det er gået jeres barns sundhed og trivsel fra fødsel til nu. Det er viden, der er væsentlig for at kunne forstå, hvorfor I som familie befinder jer i den situation, som i gør. For mange bliver det begyndelsen på en proces, hvor man ser ting fra nye perspektiver.

HUSK: Du skal ikke svar ja eller nej til spørgsmål, men forsøge at sætte ord på ved det du der er situationen for jeres barn.

 • Hvordan var graviditeten?
 • Hvordan gik fødslen?
 • Følger jeres barn højde og vægtkurve?
 • Hvordan er jeres barns generelle helbred?
 • Er jeres barn mere eller mindre syg end normalt?
 • Har jeres barn været indlagt på sygehuset?
 • Har jeres barn nogen former for handicap?
 • Har jeres barn eller haft kolik?
 • Andet der kunne være relevant?
 • Er de anbefalede lægeundersøgelser fulgt og fået de anbefalede vaccinationer?
 • Har dit barn modtaget den eksperimentelle mRNA injektion (vaccine)?

Kommune og sundhedsplejersker følger samfundets normer, når det gælder vaccinationer. Har du eller I begge forældre har valgt ikke følge vaccinationsprogrammet delvist eller fuldtud. Du skal du være forberedt på, at der vil blive set med uforstående og bekymrende øjne fra myndigheder og instanser. Derfor; vær forberedt, konkret og tydelig når du forklarer, hvorfor du eller I begge har valgt ikke at følge børnevaccinationsprogrammet. Har I som forældre været uenige om dette valg, kan det medvirke til en konflikt, der skal findes gode løsninger på at løse.

 • Har der været kontakt til sundhedsplejerske og hvordan har det været? Nogen relevante bemærkninger eller observationer fra sundhedsplejersken?
 • Hvordan er jeres barns grovmotorik? Hvad gør du/I for at støtte i den motoriske udvikling?

Inspiration til hvad der regnes for normalen i alderen 0-11 måneder. Det er ikke meningen du skal fortælle om alle nedenstående punkter, men mere forholde dig til eventuelle områder, hvor jeres barn udvikler sig anderledes – altså udenfor normen.

 • Kan jeres barn selv løfte hovedet og lege med sine fingre (normalt ved 3-4 måneder)
 • Kan jeres barn selv vende sig rundt fra mave til ryg og gribe efter genstande (normalt ved 5-6 måneder)
 • Kan jeres barn vifter med armene mod objekter, og/eller når det er ophidset (normalt ved 2-4 måneder)
 • Kan jeres barn løfte fødderne og røre dem med hænderne (der tages udgangspunkt i alderen, hvor 90 pct. mestrer det, omkring 6 måneder)
 • Kan jeres barn sidde uden at støtte med hænderne (der tages udgangspunkt i alderen, hvor 90 pct. mestrer det, omkring 8 måneder)
 • Kan jeres barn selv komme fra liggende til siddende stilling (normalt omkring 9 måneder)
 • Kan jeres barn lave pincetgreb (altså bruger tommel- og pegefinger til at tage genstande op med – normalt omkring 9 måneder)
 • Kan jeres barn stå alene (normalt mellem 11-13 måneder)
 • Fortæl om jeres barns søvnmønster og hvilke rutiner har du/I, i forbindelse med lur/sovetid?
 • Hvordan er jeres barns appetit og hvilke rutiner har du/I, i forbindelse med spisning?

Husk at journalisere

Relevante udtalelser, underretninger, epikriser, undersøgelser, tekstbeskeder, e-mails m.m.

Således underbygges dine påstande.

Gem dokumentet og døb det: år-måned-dag-beskrivelse af indholdet af bilaget

eks: 2022-02.24 - Høringssvar fra mor til Familieretshuset

Dit barns alder: 1 - 2 år

 • Sundhedsforhold

 • Læring i vuggestuen eller dagplejen

 • Udvikling og adfærd

 • Familiedynamikken

 • Familiemæssige forhold, venner og netværk

 • Boligforhold og beskæftigelse

 • Samvær, bopæl & forældremyndighed

 • Hvad ønsker du at opnå?

Sundhedsforhold

Den naturlige fortælling om jeres barn

Tænk tilbage og reflekterer lidt over hvordan det er gået jeres barns sundhed og trivsel fra fødsel til nu. Det er viden, der er væsentlig for at kunne forstå, hvorfor I som familie befinder jer i den situation, som i gør. For mange bliver det begyndelsen på en proces, hvor man ser ting fra nye perspektiver.

HUSK: Du skal ikke svar ja eller nej til spørgsmål, men forsøge at sætte ord på ved det du der er situationen for jeres barn.

 • Prøv at tænke tilbage på tiden hvor i ventede jeres barn og selve fødslen. Hvordan gik det dengang? Blev jeres barn født til terminen?
 • Hvordan er jeres barns fysiske helbred? 

Noget af bemærke i forhold til:

 • Højde og vægt?
 • Kost?
 • Søvn?
 • Motorik?
 • Øjenkontakt?
 • Tilknytning?
 • Hygiejne
 • Sygdomme?
 • Fortæl om jeres barns søvnmønster og hvilke rutiner har du/I, i forbindelse med lur/sovetid?
 • Hvordan er jeres barns appetit og hvilke rutiner har du/I, i forbindelse med spisning? Hvad spiser jeres barn?
 • Hvordan er jeres barns trivsel?
 • Har jeres barn særlige behov? Er I som forældre enige om disse og kan i samarbejde og tale åbent om det?
 • Er det miljø jeres barn færdes i sikkert? (sikkerhedsforanstaltninger) – Altså har du nogle bekymringer?
 • Hvem tager sig af jeres barn, hvis han/hun får skader, er sygt etc.
 • Hvem af jer som forældre har primært været på ifm. jeres barns sundhedstilstand? Eks. lægeundersøgelser
 • Er de anbefalede lægeundersøgelser fulgt og fået de anbefalede vaccinationer?
 • Har dit barn modtaget den eksperimentelle mRNA injektion (vaccine)?

Kommune og sundhedsplejersker følger samfundets normer, når det gælder vaccinationer. Har du eller I begge forældre har valgt ikke følge vaccinationsprogrammet delvist eller fuldtud. Du skal du være forberedt på, at der vil blive set med uforstående og bekymrende øjne fra myndigheder og instanser. Derfor; vær forberedt, konkret og tydelig når du forklarer, hvorfor du eller I begge har valgt ikke at følge børnevaccinationsprogrammet. Har I som forældre været uenige om dette valg, kan det medvirke til en konflikt, der skal findes gode løsninger på at løse.

 • Er der fortsat kontakt til sundhedsplejersken? Nogle relevante bemærkninger eller observationer?

Husk at journalisere

Relevante udtalelser, underretninger, epikriser, undersøgelser, tekstbeskeder, e-mails m.m.

Således underbygges dine påstande.

Gem dokumentet og døb det: år-måned-dag-beskrivelse af indholdet af bilaget

eks: 2022-02.24 - Høringssvar fra mor til Familieretshuset

Dit barns alder: 3 - 5 år

 • Sundhedsforhold

 • Læring i daginstitution

 • Udvikling og adfærd

 • Familiedynamikken

 • Familiemæssige forhold, venner og netværk

 • Boligforhold og beskæftigelse

 • Samvær, bopæl & forældremyndighed

 • Hvad ønsker du at opnå?

Sundhedsforhold

Den naturlige fortælling om jeres barn

Tænk tilbage og reflekterer lidt over hvordan det er gået jeres barns sundhed og trivsel fra fødsel til nu. Det er viden, der er væsentlig for at kunne forstå, hvorfor I som familie befinder jer i den situation, som i gør. For mange bliver det begyndelsen på en proces, hvor man ser ting fra nye perspektiver.

HUSK: Du skal ikke svar ja eller nej til spørgsmål, men forsøge at sætte ord på ved det du der er situationen for jeres barn.

 • Prøv at tænke tilbage på tiden hvor i ventede jeres barn og selve fødslen. Hvordan gik det dengang? Blev jeres barn født til terminen?
 • Hvordan er jeres barns fysiske helbred? 
 • Bruger jeres barn ble – ikke ble?
 • Bruger jeres barn sut og/eller nusseklud?
 • Prøv at beskrive, hvad jeres barn kan grov- og finmotorisk?
 • Hvordan er jeres barns søvnmønster og hvilke rutiner har du/I, i forbindelse med lur/sovetid?
 • Hvordan spiser jeres barn og hvilke rutiner har du/I, i forbindelse med spisning?
 • Hvordan er jeres barns trivsel?
 • Har jeres barn særlige behov? Er I som forældre enige om disse og kan i samarbejde og tale åbent om det?
 • Er det miljø jeres barn færdes i sikkert? (sikkerhedsforanstaltninger) – Altså har du nogle bekymringer?
 • Hvem tager sig af jeres barn, hvis han/hun får skader, er sygt etc.
 • Hvem af jer som forældre har primært været på ifm. jeres barns sundhedstilstand? Eks. lægeundersøgelser
 • Er de anbefalede lægeundersøgelser fulgt og fået de anbefalede vaccinationer?
 • Har dit barn modtaget den eksperimentelle mRNA injektion (vaccine)?

Kommune og sundhedsplejersker følger samfundets normer, når det gælder vaccinationer. Har du eller I begge forældre har valgt ikke følge vaccinationsprogrammet delvist eller fuldtud. Du skal du være forberedt på, at der vil blive set med uforstående og bekymrende øjne fra myndigheder og instanser. Derfor; vær forberedt, konkret og tydelig når du forklarer, hvorfor du eller I begge har valgt ikke at følge børnevaccinationsprogrammet. Har I som forældre været uenige om dette valg, kan det medvirke til en konflikt, der skal findes gode løsninger på at løse.

 • Er der fortsat kontakt til sundhedsplejersken? Nogle relevante bemærkninger eller observationer?
 • Får jeres barn nogen former for medicin?

Husk at journalisere

Relevante udtalelser, underretninger, epikriser, undersøgelser, tekstbeskeder, e-mails m.m.

Således underbygges dine påstande.

Gem dokumentet og døb det: år-måned-dag-beskrivelse af indholdet af bilaget

eks: 2022-02.24 - Høringssvar fra mor til Familieretshuset

Dit barns alder: 6 - 9 år

 • Sundhedsforhold
 • Læring i skole
 • Udvikling og adfærd
 • Familiedynamikken

 • Familiemæssige forhold, venner og netværk
 • Boligforhold og beskæftigelse

 • Samvær, bopæl & forældremyndighed

 • Hvad ønsker du at opnå?

Sundhedsforhold

Den naturlige fortælling om jeres barn

Tænk tilbage og reflekterer lidt over hvordan det er gået jeres barns sundhed og trivsel fra fødsel til nu. Det er viden, der er væsentlig for at kunne forstå, hvorfor I som familie befinder jer i den situation, som i gør. For mange bliver det begyndelsen på en proces, hvor man ser ting fra nye perspektiver.

HUSK: Du skal ikke svar ja eller nej til spørgsmål, men forsøge at sætte ord på ved det du der er situationen for jeres barn.

 • Prøv at tænke tilbage på tiden hvor i ventede jeres barn og selve fødslen. Hvordan gik det dengang? Blev jeres barn født til terminen?
 • Hvordan er jeres barns fysiske helbred i dag?
 • Prøv at beskrive, hvad jeres barn kan grov- og finmotorisk?
 • Hvordan er jeres barns søvnmønster og hvilke rutiner har du/I, i forbindelse med sovetid?
 • Kan du beskrive jeres barns appetit og hvilke rutiner har du/I, i forbindelse med spisning? Spiser jeres barn sin madpakke? Er der regler i hjemmet i forhold til indtagelse af slik og sukker?
 • Kan du beskrive jeres barns trivsel?
 • Har jeres barn særlige behov? Er I som forældre enige om disse og kan i samarbejde og tale åbent om det?
 • Er det miljø jeres barn færdes i sikkert? (sikkerhedsforanstaltninger) – Altså har du nogle bekymringer
 • Hvem tager sig af jeres barn, hvis han/hun får skader, er sygt etc.
 • Hvem af jer som forældre har primært været på ifm. jeres barns sundhedstilstand? Eks. lægeundersøgelser
 • Er de anbefalede lægeundersøgelser fulgt og fået de anbefalede vaccinationer?
 • Har dit barn modtaget den eksperimentelle mRNA injektion (vaccine)?

Kommune og sundhedsplejersker følger samfundets normer, når det gælder vaccinationer. Har du eller I begge forældre har valgt ikke følge vaccinationsprogrammet delvist eller fuldtud. Du skal du være forberedt på, at der vil blive set med uforstående og bekymrende øjne fra myndigheder og instanser. Derfor; vær forberedt, konkret og tydelig når du forklarer, hvorfor du eller I begge har valgt ikke at følge børnevaccinationsprogrammet. Har I som forældre været uenige om dette valg, kan det medvirke til en konflikt, der skal findes gode løsninger på at løse.

 • Får jeres barn nogen form for medicin? Evt. afventer opstart? Hvem er involveret? Er I som forældre enige og kan i samarbejde og tale åbent om det?
 • Aftaler med sundhedspleje etc.

Husk at journalisere

Relevante udtalelser, underretninger, epikriser, undersøgelser, tekstbeskeder, e-mails m.m.

Således underbygges dine påstande.

Gem dokumentet og døb det: år-måned-dag-beskrivelse af indholdet af bilaget

eks: 2022-02.24 - Høringssvar fra mor til Familieretshuset

Dit barns alder: 10 - 14 år

 • Sundhedsforhold
 • Læring i skole
 • Udvikling og adfærd
 • Familiedynamikken

 • Familiemæssige forhold, venner og netværk
 • Boligforhold og beskæftigelse
 • Samvær, bopæl & forældremyndighed
 • Hvad ønsker du at opnå?

Sundhedsforhold

Den naturlige fortælling om jeres barn

Tænk tilbage og reflekterer lidt over hvordan det er gået jeres barns sundhed og trivsel fra fødsel til nu. Det er viden, der er væsentlig for at kunne forstå, hvorfor I som familie befinder jer i den situation, som i gør. For mange bliver det begyndelsen på en proces, hvor man ser ting fra nye perspektiver.

HUSK: Du skal ikke svar ja eller nej til spørgsmål, men forsøge at sætte ord på ved det du der er situationen for jeres barn.

 • Prøv at tænke tilbage på tiden hvor i ventede jeres barn og selve fødslen. Hvordan gik det dengang? Blev jeres barn født til terminen?
 • Hvordan er jeres barns fysiske helbred i dag?
 • Prøv at beskrive, hvad jeres barn kan grov- og finmotorisk?
 • Hvordan er jeres barns søvnmønster og hvilke rutiner har du/I, i forbindelse med sovetid?
 • Kan du beskrive jeres barns appetit og hvilke rutiner har du/I, i forbindelse med spisning? Spiser jeres barn sin madpakke? Er der regler i hjemmet i forhold til indtagelse af slik og sukker?
 • Kan du beskrive jeres barns trivsel?
 • Har jeres barn særlige behov? Er I som forældre enige om disse og kan i samarbejde og tale åbent om det?
 • Er det miljø jeres barn færdes i sikkert? (sikkerhedsforanstaltninger) – Altså har du nogle bekymringer
 • Hvem tager sig af jeres barn, hvis han/hun får skader, er sygt etc.
 • Hvem af jer som forældre har primært været på ifm. jeres barns sundhedstilstand? Eks. lægeundersøgelser
 • Er de anbefalede lægeundersøgelser fulgt og fået de anbefalede vaccinationer?
 • Har dit barn modtaget den eksperimentelle mRNA injektion (vaccine)?

Kommune og sundhedsplejersker følger samfundets normer, når det gælder vaccinationer. Har du eller I begge forældre har valgt ikke følge vaccinationsprogrammet delvist eller fuldtud. Du skal du være forberedt på, at der vil blive set med uforstående og bekymrende øjne fra myndigheder og instanser. Derfor; vær forberedt, konkret og tydelig når du forklarer, hvorfor du eller I begge har valgt ikke at følge børnevaccinationsprogrammet. Har I som forældre været uenige om dette valg, kan det medvirke til en konflikt, der skal findes gode løsninger på at løse.

 • Får jeres barn nogen form for medicin? Evt. afventer opstart? Hvem er involveret? Er I som forældre enige og kan i samarbejde og tale åbent om det?
 • Aftaler med sundhedspleje etc.
 • Har jeres barn nogen former for sprogbarrierer?

Husk at journalisere

Relevante udtalelser, underretninger, epikriser, undersøgelser, tekstbeskeder, e-mails m.m.

Således underbygges dine påstande.

Gem dokumentet og døb det: år-måned-dag-beskrivelse af indholdet af bilaget

eks: 2022-02.24 - Høringssvar fra mor til Familieretshuset

Dit barns alder: 15 år+

 • Sundhedsforhold
 • Læring i skole
 • Udvikling og adfærd
 • Familiedynamikken

 • Familiemæssige forhold, venner og netværk
 • Boligforhold og beskæftigelse
 • Samvær, bopæl & forældremyndighed
 • Hvad ønsker du at opnå?

Sundhedsforhold

Den naturlige fortælling om jeres barn

Tænk tilbage og reflekterer lidt over hvordan det er gået jeres barns sundhed og trivsel fra fødsel til nu. Det er viden, der er væsentlig for at kunne forstå, hvorfor I som familie befinder jer i den situation, som i gør. For mange bliver det begyndelsen på en proces, hvor man ser ting fra nye perspektiver.

HUSK: Du skal ikke svar ja eller nej til spørgsmål, men forsøge at sætte ord på ved det du der er situationen for jeres barn.

 • Prøv at tænke tilbage på tiden hvor i ventede jeres barn og selve fødslen. Hvordan gik det dengang? Blev jeres barn født til terminen?
 • Hvordan er jeres barns fysiske helbred i dag?
 • Prøv at beskrive, hvad jeres barn kan grov- og finmotorisk?
 • Hvordan er jeres barns søvnmønster og hvilke rutiner har du/I, i forbindelse med sovetid?
 • Kan du beskrive jeres barns appetit og hvilke rutiner har du/I, i forbindelse med spisning? Spiser jeres barn sin madpakke? Er der regler i hjemmet i forhold til indtagelse af slik og sukker?
 • Kan du beskrive jeres barns trivsel?
 • Har jeres barn særlige behov? Er I som forældre enige om disse og kan i samarbejde og tale åbent om det?
 • Er det miljø jeres barn færdes i sikkert? (sikkerhedsforanstaltninger) – Altså har du nogle bekymringer
 • Hvem tager sig af jeres barn, hvis han/hun får skader, er sygt etc.
 • Hvem af jer som forældre har primært været på ifm. jeres barns sundhedstilstand? Eks. lægeundersøgelser
 • Er de anbefalede lægeundersøgelser fulgt og fået de anbefalede vaccinationer?
 • Har dit barn modtaget den eksperimentelle mRNA injektion (vaccine)?

Kommune og sundhedsplejersker følger samfundets normer, når det gælder vaccinationer. Har du eller I begge forældre har valgt ikke følge vaccinationsprogrammet delvist eller fuldtud. Du skal du være forberedt på, at der vil blive set med uforstående og bekymrende øjne fra myndigheder og instanser. Derfor; vær forberedt, konkret og tydelig når du forklarer, hvorfor du eller I begge har valgt ikke at følge børnevaccinationsprogrammet. Har I som forældre været uenige om dette valg, kan det medvirke til en konflikt, der skal findes gode løsninger på at løse.

 • Får jeres barn nogen form for medicin? Evt. afventer opstart? Hvem er involveret? Er I som forældre enige og kan i samarbejde og tale åbent om det?
 • Aftaler med sundhedspleje etc.
 • Har jeres barn nogen former for sprogbarrierer?

Husk at journalisere

Relevante udtalelser, underretninger, epikriser, undersøgelser, tekstbeskeder, e-mails m.m.

Således underbygges dine påstande.

Gem dokumentet og døb det: år-måned-dag-beskrivelse af indholdet af bilaget

eks: 2022-02.24 - Høringssvar fra mor til Familieretshuset

Er du klar til at gå videre?

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Pen
>