1.2 | Introduktion af de 5 step i familieretshuset

Current Progress
Current Progress
Current Progress
0% fuldført

Du skal gøre din advokat stærk, så din advokat kan gøre dig endnu stærkere!

Familieretshuset er som sagt indgangen til det familieretlige system, hvor alle sager påbegyndes.

Det er vigtigt, at du undgår misforstået støj i din første kontakt med Familieretshuset, da dette kan påvirke deres vurdering af sagen.

I undervisningsforløbet "Bliv din egen Sagsleder & Pilot i dit barns liv" bliver du forberedt grundigt på de typiske fald grupper, man som forældre skal forsøge at undgå. Faldgrupper der kan få betydning for udfaldet af dit forløb i det familieretslige system.

Det er i forbindelse med din workshop, hvor du med din tilpassede storytelling, at du blevet bevidst om, hvad vil du vil opnå i mødet med det Familieretslige System, hvor Familieretshuset er din første indgang. 

Dette skal du så kommunikere i skrift og tale konkret, tydeligt, sobert og gerne underbygget med eventuelle sagsakter eller anden form for dokumentation.

HUSK: Familieretshuset har KUN til formål, at undersøge og forsøge at løse familieretlige tvister. 

For en god ordenskyld gentages: 

  • Hvor skal barnet have sin bopæl?
  • Omfang af samvær?
  • Forældremyndighed?
  • Adaption, faderskabs og medmoderskab m.m.

Uenigheder kan komme til udtryk i nedenstående scenarier:

  • Konflikter der tager overhånd og skal nedtrappes.
  • Højkonflikter eller pseudo-konflikter og barnet er massivt klemt og reagerer, hvilket skal afhjælpes.
  • Børn der tilbageholdes grundet opdigtede anklager.
  • Børn som ikke kan tåle den ene forældre, og skal tilbageholdes.

Opsummering:

I forbindelse med disse problematikker for barnet og forælderen, er hele øvelsen omkring, hvilken af forældrene skal have bopælen, omfanget af samvær, samværsstop eller kontaktbevarende samvær.

I de meget komplicerede børnesager kan det handle om ønske om aleneforældremyndigheden eller man ønsker del i forældremyndigheden.

De 5 typiske steps i forbindelse med din kontakt og møde med Familieretshuset.

Det er et hårdt arbejde, at være i et forløb i Familieretshuset. 

I en helt ny sag i Familieretshuset, vil første etape som udgangspunkt være som jeg gennemgår i denne lektion. Dog alt efter sagens alvor, kan der ske andet end det jeg beskriver.

Det sker ofte, at en sag udvikler sig og der sker nye ting der vedrører jeres fællesbarn. Derfor kan nye bump, blive begyndelsen på endnu en “etape” der skal gennemføres.

Nogle børnesager er der et højt aktivitetsniveau og andre sager stilhed og lang ventetid mellem de forskellige steps, som jeg vil gennemgå med dig nu.

Er du klar til at gå videre?

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>