Current Progress
Current Progress
Current Progress
0% fuldført
Video

Undervisning & workshop

I familieretssagerne bliver den italesatte vold ofte betragtet "blot" som en ”højkonflikt”. 

Jeg oplever i Kids Rescue ofte ondskaben i så massiv en grad, som Hr. og Fru Danmark ikke har fantasi til at tro sker. Berettede jeg om det jeg er vidne til ufiltreret og ikke neddroslet i detalje grader, ville de fleste alligevel kaste op og sige stop, det har jeg ikke behov for at høre om.

Fortsætter vi i pseudo-konflikt sagerne med at håndtere begrebet samarbejde, som det sker lige nu, fjernes fokus fra den barske, brutale og dissideret ødelæggende virkelighed for barn og beskyttende forælder.

Jeg har i mange år beskrevet højkonflikt begrebet, som et misforstået begreb. For at kunne sætte sig ind i det med åbne, nysgerrige og nuancerede øjne, er hver og en nød til at se på netop alle de begreber der tolkes og opfattes forskelligt alt efter hvilket myndighedsspor. 

Systemet kalder det også for begrebet "de komplicerede sager". Udfordringen er når både fagligheden lider, og samtlige fagpersoner der arbejder på børnesager, ikke har afstemt kammertonen og benytter alle forskellige "noder" når "musikken spiller i systemet".

For at kunne tale om emnet "højkonflikt" eller om de komplicerede børnesager, bliver de øvrige begreber der gennemgås i dette modul væsentlige, at trække ind i samtalen.

Det generelle træk fra systemet er:

  1. Enten placeres barnet hos den karakterafvigende forælder af domstolene.
  2. Eller kommunen tvangsanbringer barnet.  

Begge virkelighedsscenarier lever i bedste velgående under narrativet "barnets bedste" - og det tror Hr. og Fru Danmark så på!

Kids Rescue udfordrer gerne i en direkte offentlig samtale følgende medansvarlige:

Hvor er Børns Vilkår, Red Barnet, Børnerådet og øvrige børneorganisationer i denne samtale?

Hvor er advokat samfundet, socialrådgiver foreningen, psykolog foreningen ect.?

Kids Rescue holder samtlige fagpersoner, der enten direkte eller indirekte har indflydelse på disse systemmæssige overgreb ansvarlige!

Begrebet og emnet højkonflikt er beskrevet dybere her:

I modul 3.1 | Højkonflikt er en misforstået betegnelse - læs mere

I modul 3.2 | Når forældrene kan deles op i to grupper: Den “beskyttende” forælder og den “karakterafvigende” forælder læs mere

Er du klar til at gå videre?

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Pen
>