Current Progress
Current Progress
Current Progress
0% fuldført
Video/Tekst

Undervisning & workshop

Det er tid til en gennemgang af begrebet højkonflikt, og hvad du kan gøre i dit forsøg på, at skulle og kunne manøvrere mest optimalt.

Hele modul 3. er reelt i forlængelse af mit video opråb til hele Danmark, der netop omhandler, at samtlige fagpersoner der arbejder på børnesager, ikke har afstemt kammertonen og benytter alle forskellige "noder" når "musikken spiller i systemet". 

Altså hver dirigent (fagperson i systemet) følger forskellige noder (begrebet) baseret på egne fortolkninger (af selve musikstykket (din børnesag). 

Jeg taler om det som sker i kommunerne, familieretshuset og hos domstolene. Det er en ganske alvorlig situation.

Mit udgangspunkt i denne lektion er i forlængelse af mit video opråb til hele Danmark "Højkonflikt".

Vi kan ikke komme uden om de barske vilkår for dit barn og dig som forælder.

Men nu vil jeg tale med dig om, hvordan bruger du denne viden klogt, og hvordan kommer du med den viden videre på en god og sund måde.

Hvad er formålet med denne kombination af opråb, og hvad kan det gøre for dig?

Det her er jo lidt en gentagelse, med gentagelser er nogle gange vigtige. For det første, er der som mor eller far, som befinder sig midt i disse komplicerede sager og ofte det jeg kalder for pseudo-konflikter flere problematikker.

Det tænker jeg, at du allerede nu erfarer.

Familie og nære venner forstår dig måske ikke

De fleste familier og nær venner, som omgiver forælderen forstår ganske simpelt ikke, hvorfor de myndigheder og instanser som er sat i verdenen for, at sikre bedste hjælp og støtte til barnet og familien, ikke skulle gøre det.

Mange forældre oplever, at ens nærmeste begynder at tvivle på en. Måske oplever du det også. Altså at det er dig, som der er noget galt med.

Er det situationen for dig, så vil det måske hjælpe dig, at du netop kan videresende mine video blogs til dem, således de kan se, at du har ret og det er myndighederne og instansernes tilgang, som fejler og ikke dig.

I den tidligere lektion 1.3, kom jeg med gode råd under titlen: Familie og venner påvirkes også af jeres skilsmisse eller ophævelse af samliv.

Måske giver det også mening, at sende dem et link til lektion 1.3. Jeg har gjort den åben til alle, så de behøver ikke password til at se den.

Løsningen til dig findes netop i dette undervisningsforløb.

Jeg startede i modul 1. blødt ud med alt det ,som skaber rammerne for de mest optimale forhold for jeres barn og jer som skilsmisse familie eller ophør af samliv.

Ingen skilsmisse er børnevenlig. Og det vil jeg egentligt gerne gentage, fordi det oplever jeg, at mange netop voksne tror det kan være.

Jeg finder det modsat væsentligt at sige, at en skilsmisse kan gøres så optimal som overhovedet mulig for barnet. Derfor finder jeg det rigtigst, at benytte udtrykket den optimale skilsmisse. Håber du kan se forskellen i udtryk, dette for at undgå at det som siges højt, der desværre ofte har en tendens til, at blive til virkelighed, undgås. 

Nogle forældre vil se det dette modul, som lige det som kan afværge en potentiel og unødig konflikt. Andre forældre vil sige, det optimale er vi langt fra og ikke længere realistisk at kunne samtale og samarbejde om.

Jeg vil lige vende tilbage til det jeg føromtalte tolerancegrænsen, der går fra skalaen 0  til 10, at den oftest gradvist rykkes, således max skalaen 10 hvor nok er nok og der skal ske noget, bliver rykket til 16, 25 eller 30.

Det er først når man vender tilbage til normen der er det optimale, at mange bliver bevidst om, hvor slemt der står til. 

Begge scenarier er en vigtig del i sin proces, at blive bevidst om. Derfor er dette modul et vigtigt modul i den større sammenhæng.

I pseudo-konflikterne gælder det ligeledes om, at finde de mest optimale løsninger og du skal lære, hvordan manøvrerer du i det svære og konfliktfyldte.

Forskellen fra de grønne eller lysegule børnesager er blot, at nu skal du og dit barn anerkende vilkårene for jer som todelt konfliktfyldt familie.

Det er vigtigt, at du får synliggjort det som sker tydeligt, således 3-parts fagpersoner ligeledes anerkender og spotter de alvorlige problematikker.

Du kan højest sandsynligt ikke kunne lave om på din ekspartner. Du kan udelukkende tage ansvar for dig selv og jeres fællesbarn.

Jeg klæder dig fuldkommen, så du er ikke alene med det overvældende og svære!


Er du klar til at gå videre?

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>