3.6 | Kommunikationen -Træd på bremsen og tag styringen!

Det kan blive nødvendigt, at du træder på bremsen for, at kunne tage styringen i kommunikationen.   

Hold dig til fakta og undertryk dine følelser, således du ikke kommer til at lyde anklagende eller bebrejdende.

Hold dig til emnet, også hvis du oplever, at “karakterafvigeren” ikke svarer på det, som du konkret spørger om. Mange oplever, at der ikke bliver svaret på det, som der spørges om, men at svaret bliver mødt med et helt andet uaktuelt spørgsmål, måske fyldt med krav eller oplæg til en urealistisk forhandling. Det er der du skal være skarp og fokuseret. Svar ikke på disse, men hold fast i dit spørgsmål ved at gentage.

Det er vigtigt, at du holder fokus på, at det som du svarer på, udelukkende vedr. jeres barn. Alt andet skal du ikke gå ind i, da det holder konflikten i live.

Vær kortfattet og konkret. Hold dig i korte sætninger og underbyg eventuelle forslag til ting i skal koordinere og aftale omkring jeres fælles barn, med hvad er bedst for barnet og hvorfor.

Lav en Kennedy. Med det menes, modtager du en besked, hvor indholdet er kritisk, ydmygende, intimiderende, styrende og kontrollerende, manipulerende og truende, så undlad at svare. Det gælder ligeledes, hvor dit spørgsmål bliver mødt med et modspørgsmål.

Når vi kalder det for en ”Kennedy”, så er det fordi, at under Cuba-krisen undlod Kennedy at svare på et mystisk og udfordrende brev/henvendelse fra Sovjet, hvilket svar fra USA  kunne have konfliktoptrappet Cube krisen yderligere. I denne konkrete historiske situation, kunne et forkert ord fra USA have udviklet sig til atomkrig. Det undgår Kennedy, ved at lade som om, at han aldrig havde modtaget/set brevet – han ignorerede indholdet. Det viste sig senere, at det ville have været katastrofalt, hvis Kennedy havde svaret på brevet.

En “Kennedy” er altså at tie stille – ikke at svare!

Pas på manipulationen.

Vi oplever, at når myndighederne og instanser møder den “karakterafvigende” forælder, ser de én person. Bag hjemmets fire vægge, befinder børnene sig med én helt anden personlighed. Derfor vær opmærksom på, at det kan være skadeligt, hvis du i kommunikationen viser dine sande følelser i forhold til din egen personlige proces.

Vi ser ofte, at både i den skriftlige og verbale kommunikation, kan systemet blive fanget af den ”karakterafvigende” forælder, som ofte fremstår charmerende, mens den “beskyttende” forælder, som igennem flere år er blevet traumatiseret, kan komme til at fremstå som den ”vanskelige” forælder.

Tydelig konkret kommunikation - og lav ind imellem en Kennedy.

Ens for begge ovennævnte situationer er, at du udelukkende skal kommunikere om det, som vedrører jeres fællesbarn. Med det menes forhold til barnets sundhed eller praktiske ting.

I stedet for at være autentisk ved at vise følelser og samarbejde skal du tænke strategisk, minimere kontakten og altid holde dig til fakta.

Når kommunikationen er konfliktfyldt og det ikke er muligt, at føre en samtale uden diskussioner, så stop med at samtale i telefon eller tekstbeskeder som SMS & Messenger.

Træd på bremsen og tag styringen!

Vær bevidst om og anerkend det dysfunktionelle

Den ”karakterafvigende” forælder trives med drama og konflikter. På den måde fastholdes i netop den relation, du og dit barn ikke kan tåle at være en del af længere. Vær opmærksom på, at der vil blive talt dårligt om dig til så mange mennesker som muligt – heriblandt også jeres fælles barn.

Det er ikke unormalt at konflikten udarter sig til chikane og sabotage. Det kan ske på sociale medier, utallige telefonopkald og tekstbeskeder. Det sker for at hindre dig i, at komme videre og for at holde liv i konflikten. Når det sker, skal du på ingen måde gå i forsvar, men forholde dig tavs. Ofte vil du høre sætningen fra din eks, at du ikke vil gå i dialog og snakke om tingene. Der er et kun et sted i kan tale om jeres situation, og det er hos relevante myndigheder.

Du skal enten minimere eller stoppe kontakten helt. Undgå så vidt det er muligt, direkte kontakt. Kan dette grundet barnets daginstitution, skole eller fritidsaktiviter ikke undgås, så hold dig på afstand.

Opret en ny email adresse

Reagerer du psykosomatisk når den ”karakterafvigende” forælder skriver på sms, Messenger, WhatsApp, e-mail etc. og det er umuligt at styre den hyppige stime af beskeder, så træd på bremsen og bliv den styrende:

  1. Du opretter en e-mailadresse, som du udelukkende bruger til din kommunikation med dit barns forælder.
  2. Gå kun ind at se om der er beskeder, når du finder det relevant. På den måde undgår du de løbende beskeder, der netop bidrager med kaostanker og psykosomatiske reaktioner.
  3. Nogen vælger en bestemt dag – andre vælger at læse beskeder sammen med en god ven eller veninde.
  4. På den måde tager du ”magten” og ”kontrollen” tilbage, hvilket er et nødvendigt træk i de konfliktfyldte situationer.

På den måde udviser du til myndigheder ansvar og samarbejder på den mest hensigtsmæssige måde, i forhold til jeres konfliktfyldte situation. De vil se det som et positivt træk, som de som oftest anerkender fuldt ud.

Hold dine følelser for dig selv

For den ”karakterafvigende” giver det fornyet energi, hver gang de oplever at ”vinde” over dig. Den følelse kan de opnå ved at gøre dig vred, ked af det, frustreret eller på anden vis slå dig ud af kurs. De ønsker din reaktion, således de kan bruge det imod dig. I den forbindelse er begreberne gaslightning og stalking by proxy relevante for dig, at kende. Derfor må du ikke vise dine følelser. Hvis du råber, græder eller trygler, vil du blot invitere til endnu flere angreb.

Angrebene kan for den “beskyttende” forælder og barnet virke traumatiserende og vil typisk medføre en tilstand af stress, udbrændthed og angst. Rigtig mange udviser enten begyndende eller tydelige tegn på PTSD, depressions eller andre psykosomatiske symptomer.

HUSK: Lad aldrig den “karakterafvigende” forælder kende dine følelser.

Forvent og planlæg efter det værste

Venner og familie har ofte råd om, at din ekspartner med tiden vil ”komme videre”. De ved slet ikke hvad det vil sige at være dig eller børnene. Det er udelukkende psykisk sunde mennesker, der kommer videre, men hos ”karakterafvigeren” bliver hævntørsten aldrig slukket.

Det handler sjældent om børnene, men om dig, ligesom de ofte er ligeglade med deres børn, men ønsker dem som et statussymbol i deres liv. På den måde, vil karakterafvigeren altid have brug for at iscenesætte sig som ”den gode”. Derfor skal du forvente, at alt hvad du siger eller skriver, vil ”karakterafvigeren” bruge imod dig i forhold til jeres sag – selv småting.

Du skal forberede dig på at blive mødt med falske anklager, der er langt fra din og dit barns sociale virkelighed.

Derfor er måden du kommunikerer på vigtigt.

Indrøm aldrig en fejl

Selvfølgelig skal du tage ansvar for egne fejl. Har man lavet fejl, er det vigtigt, blot at erkende, ved at lægge sig fladt ned. Det er vigtigt, at kunne se fremad og ikke tilbage, men måden du erkender eventuelle egne fejl, skal du have professionel hjælp til og udelukkende i forbindelse med møder med myndighederne.

Derfor må du aldrig indrømme fejl over for ”karakterafvigeren”, specielt ikke på skrift, da det vil blive brugt imod dig. Undskyldninger vil ikke gavne dit samarbejde, tværtimod kan en undskyldning blive brugt mod dig – måske endda til at underbygge, at du er psykisk syg.

Vær opmærksom på, at din ekspartner vil bagtaler dig til andre mennesker og fortæller vidt og bredt om, hvilket frygteligt menneske, du er.

Forældreskabet lider

Du vil høre fra dine omgivelser, instanser og myndigheder, at I skal kunne samarbejde. I har jo et fælles forældreansvar. Der er ingen tvivl om, at fælles forældreansvar er ideelt for forældre, som er i stand til at samarbejde, eller der på sigt med rette hjælp og støtte, har potentiale til at kunne lære at samarbejde.

Når der er tale om ”karakterafvigere”, så er situationen en ganske anden. Et hvert forsøg på samarbejde, vil kunne holde dig fanget i en kampzone og jeres barn vil blive massivt klemt mellem jer til stor skade.

Hold ikke illusionen i live, men forhold dig realistisk.

Det kan for mange “beskyttende” forældre være en svær, men nødvendig erkendelse at sluge. Det betyder i praksis, at du må opgive illusionen om at skabe harmoni og samspil mellem børnenes to hjem. I forbindelse med jeres barns fødselsdag, kan det være bedst for barnet, at den holdes hver for sig. Det kan få en konsekvens i forbindelse med skole-hjem-samtaler m.v. Forsøg evt. at få disse to-delt.

Mange “beskyttende” forældre giver udtryk for, at de med denne erkendelse har fejlet og får skyldfølelse over, at de har svigtet deres børn. I virkeligheden skåner du jeres barn for de store konflikter, de ikke kan tåle at være en del af.

Er du klar til at gå videre?

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Pen
>