Forældre der adspørges udtrykker, at deres barn skal påvirkes mindst muligt af deres valg om skilsmisse eller ophævelse af samlivet. Men desværre sker det alligevel tit, at forældre mister denne fokus, og opsluges af egne følelser, hvorved konflikten får lov at tage overhånd.

Forældrenes valg om ophævelse af samlivet, skyldes oftest uoverensstemmelser forældrene finder uoverkommelige at løse.

Dermed kan der i sagens natur ligge en indbygget konflikt.

Barnets følelsesmæssige udfordringer vil være, at de befinder sig i en livskrise, hvor de skal forholde sig til, at de to vigtigste personer i deres liv, både går fra hinanden, men også i mange situationer synes nærmest at hade hinanden. Dermed belastes børnene med en form for dobbelt livskrise.

Risikoen er, at forældrene i deres følelsesmæssige udfordringer ikke formår, at holde fokus på, at deres indbyrdes uoverensstemmelser og børnenes følelsesmæssige udfordringer er to forskellige verdener. Men som forældre og voksne mennesker er der et valg. Et valg mellem at tilsidesætte egne uoverensstemmelser og konflikter, eller at kæmpe en kamp imod hinanden.

Det er i den situation, hvor valget bliver at kæmpe imod hinanden, at konflikten den tager overhånd.

Derved prioriteres behovet for at gøre den anden forælder ondt, frem for at prioritere børnenes følelsesmæssige udfordringer og behov, herunder at bruge ressourcerne på at give børnene den mest optimale skilsmisse.

Hvordan får I som forældre nedtonet konflikten igen.

Hvis konflikten har taget overhånd, betyder det typisk, at jeres kommunikation er minimal. Og i nogle situationer har I måske ligeledes inddraget jeres børn i konflikten.

En konflikt der har taget overhånd, vil alene medføre negativ energi, og unødig sorg, utryghed og belastning for jeres børn.

Jeg ser dette i Kids Rescue denne situation, som en meget trist udvikling for alle, men for børnene især, en udvikling jeg gerne vil hjælpe jer med at få ændret.

Årsagen til at en konflikt tager overhånd, er naturligvis unik. Det ses ofte, at der handler om uenigheder omkring barnet trivsel, og ofte uenigheder i tilgangen til barnet. På den måde tolkes symptomer og reaktioner forskelligt. Hver gang der er en ny situation enten hos mor eller far, er der reelt potentiale for et nyt bump, der bør håndteres med udgangspunkt i hvad er bedst for jeres barn. Dette ses ofte som en anden årsag til konfliktoptrapning, når uenigheder bliver i forhold til hvad fællesbarnet kan tåle.

På den måde, er listen over årsager til hvorfor konflikten tager overhånd lang. Det betyder, at det ikke behøver at handle om vrede, jalousi eller hævn m.m. - men om "småting" der potentielt nemt kunne løses.

Det er nemt at pege fingre ad sin ekspartner. 

Det er vigtigt at spørge sig selv, om man selv er i stand til at mærke efter, og sætte ord på hvordan jeg selv har det. Hvad er det egentligt jeg selv har gennemlevet, gennemlever, tænker og føler.

Det er nu man skal søge professionel hjælp til at håndtere de svære følelser og der som sker. Det kan være individuel hjælp eller med sin ekspartner.

For mange forældre, er det i denne proces, at det indses, at en selv og måske endda sit barn har været udsat for psykisk eller fysisk vold - måske er I pårørende "til et eller andet" og dermed bliver det i fremtiden umuligt, at kunne samarbejde om fællesbarnet.

Er du klar til at gå videre?

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Pen
>