4.6 | Sådan hjælper du dit massiv klemte barn

Jeg har i Kids Rescue gode erfaringer med nedenstående model, gerne kombineret med en form for kropsterapi.

STEP 1.

Find hjælp

At i som forældre samarbejder om at få en tillidsperson; børnepsykolog eller psykoterapeut til at hjælpe jeres fælles barn, med at få sat ord på de svære ting.

Alt efter barnets alder foregår det via sanplay, legeterapi, tegneterapi og alt efter barnets modenhed og situation, kan dette kombineres med samtale. Ved større børn, er det primært samtale om de svære ting.

 STEP 1: Tid og ressourcer alene med barnet
Current Progress
Current Progress
 STEP 1: Tid og ressourcer alene med barnet

STEP 2.

Jeres barn hjælpes

At jeres barn med børnepsykologens/psykoterapeutens hjælp og støtte, kan fortælle mor og far (i højkonflikt – pseudokonflikt hver for sig) om de svære ting. På den måde får I som forældre, viden om hvordan jeres barn har det og hvorfor.

Det er her du som forælder får værdifuld viden om, hvad jeres barn har gennemlevet, gennemlever, tænker og føler.

STEP 2: Tid og ressourcer i forbindelse med inddragelse af forældrene - udgangspunkt i barnet
Current Progress
Current Progress
 STEP 1: Tid og ressourcer alene med barnet
STEP 1+ STEP 2: Forventeligt samlet tid og ressourcer
Current Progress
Current Progress
 STEP 1: Tid og ressourcer alene med barnet

STEP 3.

Du lærer som forælderen om spejling og jeg-støtte

At I som forældre kan få tilbudt rådgivning i og modtage redskaber til, hvordan I hver især håndterer, samtaler og inddrager jeres barn ift. de svære ting. Ofte er det nødvendigt, at ændre eller tilpasse sin tilgang til sit barn og opnå viden om “spejling og jeg-støtte”.

Som det fremgår, er det i forbindelse med det samlede forløb ofte forælderen, der skal arbejdes mest med, således forælderen kan yde sit barn den optimale og rette JEG-STØTTE.

 STEP 3: Tid og ressourcer i forbindelse råd, vejledning og redskaber til forældrene
Current Progress
Current Progress
 STEP 1: Tid og ressourcer alene med barnet
 STEP 1+2+3: Forventeligt samlet tid og ressourcer
Current Progress
Current Progress
 STEP 1: Tid og ressourcer alene med barnet

Er du klar til at gå videre?

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Pen
>