Current Progress
Current Progress
Current Progress
0% fuldført
Video/Tekst

Undervisning & workshop

Det er tid til en gennemgang af begrebet samarbejde, og hvad du kan gøre i dit forsøg på, at skulle og kunne manøvrere mest optimalt.

Hele modul 3. er reelt i forlængelse af mit video opråb til hele Danmark, der netop omhandler, at samtlige fagpersoner der arbejder på børnesager, ikke har afstemt kammertonen og benytter alle forskellige "noder" når "musikken spiller i systemet". 

Altså hver dirigent (fagperson i systemet) følger forskellige noder (begrebet) baseret på egne fortolkninger (af selve musikstykket (din børnesag). 

Jeg taler om det som sker i kommunerne, familieretshuset og hos domstolene. Det er en ganske alvorlig situation.

Hvad er formålet med denne kombination af opråb, og hvad kan det gøre for dig?

For det første, er der som mor eller far, som befinder sig midt i disse komplicerede sager og ofte det jeg kalder for pseudo-konflikter flere problematikker.

Det tænker jeg, at du allerede nu erfarer.

Familie og nære venner forstår dig måske ikke

De fleste familier og nær venner, som omgiver forælderen forstår ganske simpelt ikke, hvorfor de myndigheder og instanser som er sat i verdenen for, at sikre bedste hjælp og støtte til barnet og familien, ikke skulle gøre det.

Mange forældre oplever, at ens nærmeste begynder at tvivle på en. Måske oplever du det også. Altså at det er dig, som der er noget galt med.

Er det situationen for dig, så vil det måske hjælpe dig, at du netop kan videresende mine video blogs til dem, således de kan se, at du har ret og det er myndighederne og instansernes tilgang, som fejler og ikke dig.

Din strategiske, konkrete, tydelige og anerkendende dialog er vigtig

Når du skal manøvrere i et eller flere myndighedsspor på en gang, eksempelvis både kommune eller det Familieretslige, skal du være bevidst om, hvordan de hver især tænker, altså hvilket grundlag de baserer deres tolkninger og vurderinger på.  

Det er netop de problematikker, som jeg i mit video opråb beretter om. 

Nu har du den viden, og den viden skal du bruge klogt i din kommunikation og i forhold til, hvordan du vælger, at gribe potentielle problematikker an på.

Der er den største gruppe af forældre, som ikke har dybere kendskab og viden om konsekvenserne af de løsninger myndigheder og instanser i situationer tilbyder forældre. Altså det jeg kalder for "tilbud", som du også kan risikere at blive tilbudt. De fleste almindelige mennesker har ingen dybere kenskab om betydning af rækken af standard forslag, måske bør jeg i stedet for "standard-tilbud" benytte udtrykket tiltag. Jeg taler om de eller det tiltag, som en myndighed eller instans kan og vil tilbyde.

Det er netop mening med dette undervisningsforløb, at du bliver i stand til, at vurdere hvilke eller hvilken løsning, der egner sig bedst til jeres barn eller jeres familie situation også som todelt familie.

Husk på, siger du som forælder nej tak, endda velbegrundet med egne betragtninger til bedste løsninger, vil kommunen som førnævnt oftest se på dig som ”usamarbejdsvillig” og måske endda "konfliktoptrappende".

Hvordan undgår du dette potentielle "bumb"?

Anerkend de "tilbud" der bliver forslået. Husk på, at anerkende er ikke det samme som, at være enig i bedste løsning!

Anerkendelse af "tilbud" refererer udelukkende til, at du anerkender og værdsætter de forslag eller løsningsmuligheder, der bliver fremlagt i en given situation. Tak for, at der forsøges at hjælpe - også selvom, at du ikke oplever "tilbud" som gavnlige initiativer. 

Det er vigtigt at påpege, at anerkendelse ikke betyder eller er det samme som, at man er enig i det eller de forslag, du bliver præsenteret for. 

Det er vigtigt, at du udviser kompetencen, at du kan lytte og tage højde for andres synspunkter og idéer, selvom det måske ikke er den endelige løsning. Anerkendelse kan hjælpe dig med, at skabe en konstruktiv og positiv dialog, og nødvendig i processen for bedste løsninger i sidste ende.

Som mor eller far i en børnesag er det vigtigt, at du tager ansvar og udviser ansvarlighed i dialogen om bedste løsninger for dit barn eller jer som todelt konfliktramt familie.

Jeg ved det kan være svært. Især hvis man oplever og erfarer, at myndigheden eller instansen ikke har forstået problematikker. Det tager tid og mange ressourcer, at få en myndighed i rette gear. I pseudo-konflikter vil du hurtigt erfarer sætningen, "I" - implicit ligger der "I" som forældre.

I modul 4. højkonflikt eller pseudo-konflikt kommer jeg dybere ind på denne problematik. 

Her er nogle måder, du kan komme med andre forslag, der går i en anden retning end det, der bliver foreslået på en konstruktiv måde.

Vær åben i kommunikationen:

Sørg for at holde en åbent og anerkende kommunikation med de involverede parter i sagen, såsom socialrådgiveren, juristen eller andre involverede fagkompetencer i din sag.

Dette kan hjælpe med at sikre, at alle dine synspunkter bedre bliver hørt og anerkendt. Er du heldighed og dygtig, vil dine synspunkter og forslag blive taget i betragtning.

Vær specifik, konkret og underbyg dit syn på løsninger:

Når du kommer med et andet forslag, så sørg for at være specifik med, hvorfor du mener, at det du forslår er en bedre løsning for dit barn eller de problematikker i står overfor. 

Tænk hele tiden på, at være så konkret og tydelig som overhovedet muligt og underbyg hele tiden med årsager til dine synspunkter.

Vær opmærksom på, at kommunen og det familieretslige system ofte kommer med helt andre muligheder for "tilbud", som de vitterligt tror på, er fantastiske initiativer.

I den forbindelse er det vigtigt, at du husker gennemgangen i modul 2, således du er fuldt ud bevidst om, hvilken myndighed har ansvaret for hvad. Alt for mange beder kommunen eller det Familieretslige System om noget, der bliver målrettet den forkerte myndighed.

Vær fleksibel:

Vær åben for at overveje, hvorvidt der er andre muligheder og alternative løsninger. Det kan nemt ske, at du i dit forsøg på at udvise samarbejde i første omgang skal gå på nogle kompromisser. 

Det er derfor vigtigt, at du udviser fleksibilitet og mærker efter om du befinder dig i en situation, hvor der reelt er en potentiel mulighed for, at forhandle om andre alternative acceptable løsninger for jeres barn og jer som todelt konfliktramt familie.

Hold fast i samtalen på, hvad du finder mest optimal, men anerkend og italesæt, at du ønsker at udvise samarbejde. Det kan være, at du fornemmer, at du ikke kan bremse forslåede initiativer.  

Er det situationen, at du skal gå på store kompromisser, skal du sikre, at disse fremgår i notat eller i referat.

På samme måde, hvis du siger nej-tak, så skal du sikre, at dine begrundelser fremstår skarpt, konkret og nuanceret.   

På den måde, kan du altid dokumentere, hvad du tidligere har givet udtryk for. En viden det senere kan vise sig, at være vigtig.

Fokus på barnet:

Husk altid at fokusere på det, der er bedst for jeres barnet. Det er der, hvor du finder argumenterne til, hvad du ønsker at opnå, hvorfor, hvordan og hvorledes.

Det er netop derfor, at du er i gang med dette undervisningsforløb, hvor du gerne skulle finde inspiration til bedste løsninger og kunne beskrive dine synspunkter, holdninger og meninger, baseret på hvad dit barn og du har gennemlevet, gennemlever, tænker og føler.

I modul 5 - Bliv pilot i dit skilsmissebarns liv, finder du masser af inspiration til, hvordan du sikre rette fokus på dit barn. En viden du skal bruge i det møde med systemet. 

Perspektivering: 

Prøv at se og beskriv udfordringer og meget gerne ud fra flere perspektiver.

Der kan nemt være både perspektivet jeres barns situation, samtidig med et helt andet perspektiv, der vedrører jer som forældre indbyrdes forhold. Nogle gange to forskellige problematikker og andre gange hænger disse sammen.

Det ses ske, at forskelige eller dele af forslag kan kombineres, således skabe løsninger, der er lidt tættere på det acceptable for dig og de behov, som du selv mener, kunne være gavnlige. 

Det kan også give mening, at komme med forslag til tiltag, som ikke har været i overvejelse i samtalen tidligere.

I modul 6.1 bliver du guidet i, hvordan du forbereder dig til din storytelling. Det kan for di godt blive en følelsesmæssig rutsjetur, og selve forberedelsesfasen bliver begyndelsen på en proces, hvor det som er sket og som sker, bliver sat i et nye perspektiver.

Giv dig tid til refleksion:

Du skal absolut ikke på møder, sige enten ja eller nej til løsningsforslag.

Du må gerne i den forbindelse sige sætningen, "jeg har behov for at reflektere over, hvad jeg tænker om det, som vi har talt om".

Spørg på mødet, om det i orden, at du vender tilbage på skrift i en e-mail?

På den måde "køber" du dig tid til, at sige det, som du finder bedst på en velovervejet og velargumenterende måde.

Dette vil evt. kunne bruges senere i din sag, som relevant dokumentation, der underbygger dine udsagn.

Hold gerne fast i egne holdninger og meninger:

Jeg kan ikke sige, hvorvidt du absolut skal sige ja-tak eller om du vil kunne sige nej-tak til et "tilbud". Hvad der giver mening i den konkrete unikke situation, er forskellig fra sag til sag.

Der er forældre, som takker ja-tak og det ender med at gå fint eller bliver begyndelsen på en længe "systemmæssig rejse" før rette løsninger bliver indset og tilbudt.

Der er ligeledes forældre, som takker nej-tak, og det bliver accepteret af myndigheden eller instansen, og får ingen negativ betydning for din sag. Du skal virkelig begrunde sagligt og konkret!

Så er der de forælder, som siger nej tak, endda velbegrundet med egne betragtninger til bedste løsninger, men kommunen ser på dig som ”usamarbejdsvillig” og måske endda "konfliktoptrappende".

Det du reelt mener, er bedst for dit barn, dig og jer som todelt konfliktramt familie, skal og kan du holde fast i. Det sker bedst i en tydelig, konkret og underbyggende skriftlig redegørelse. Typisk i forbindelse med supplerende oplysninger til referat eller høringssvar i forbindelse med eventuelle undersøgelser.

Dette bør du gøre også i den situation, hvor du takker ja-tak!

Søg professionel rådgivning:

Tidlig indsats er alt afgørende!

Bare det, at du lige nu er i gang med dette undervisningsforløb, er tidlig indsats! Det er ret godt gået af dig!

Men hvis du er det mindste i tvivl om, hvordan du skal tackle det svære i mødet med myndigheder eller instanser, så tøv ikke med at søge rådgivning fra en professionel fagkompetence.

Jeg tænker ikke advokaten, men en kompetence der har erfaring med lige netop de helt konkrete udfordringer, som du står med i din børnesag.

Søg ikke viden og rådgivning på Facebook. Gør det kun, hvis du vil risikere at bringe dit barn og din sag i stor fare. 

I modul 6.4 kommer jeg ind på, hvilke fagpersoner du kan eller bør involvere.

Det er vigtigt, at du er proaktiv og konstruktiv i din tilgang, så du synliggør, at du vil samarbejde om, at finde bedste løsninger - eller synliggøre det modsatte, når du modarbejdes.

Er du klar til at gå videre?

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>