1.4 | STEP 2. | Den første kontakt på skrift til Familieretshuset

Current Progress
Current Progress
Current Progress
0% fuldført

Du skal gøre din advokat stærk, så din advokat kan gøre dig endnu stærkere!

Den første kontakt til Familieretshuset

I "gamle dage" og der skal vi blot tilbage til før april 2019, var det Statsforvaltningen man frit skrev sin historie til, om det man ønskede hjælp til og opmærksomhed på i en e-mail. 

I dag med Familieretshuset er det meget anderledes og anmodninger er styret af en lang rækker blanketter med "skræddersyede" spørgsmål alt efter formål.

Er du den som starter en sag op, sker det via online spørgeskema. Mange af spørgsmålene kan virke konfliktoptrappende, hvorfor du bør overveje, hvordan du bedst besvarer ved første henvendelse.   

Husk på, at uanset hvad du gør, har det du gør en konsekvens. Spørgsmålet er, hvilke konsekvenser kunne potentielt gøre sig gældende i din situation. Det er der, du skal overveje disse i din refleksion og endelige beslutning.

Er det modparten som starter en sag op, bliver du fri for at skulle svare via Familieretshuset spørgeskema. Det er lettere og ofte mere overskueligt blot at besvare høringssvaret uden begrænsninger af spørgeskema spørgsmål. Fra det øjeblik, at der er et sagsnummer i Familieretshuset, kan du skrive frit via e-Boks eller direkte mail (post@familieretshuset.dk).

Det handler aldrig om, hvem henvender sig først. Altså det er ikke en fordel af være først.

Er du den som tager første kontakt til det Familieretslige, bliver det en svær øvelse, at udfylde blanketten. Fordi her skal du være meget kortfattet. Det er ikke her du sender din fulde storytelling. Du bliver som sagt mødt med en række spørgsmål og ud fra disse skal du kort fortælle og komme med få eksempler der underbygger det du siger og ønsker hjælp til at løse. 

Derudover er der afkrydsningsskema, hvor de guider dig til svære ting du presses til at skulle forholde dig til. Dette afkrydsningsskema er meget konfliktoptrappende, fordi man forældre på et meget tidligt stadie, skal forholde sig ting i sin sag, der efter min mening ikke burde fremgå i første skrivelse. Disse informationer bruger familieretshuset i deres screening af jeres sag inden første fremmøde.

I udfyldelsen af blanketten skal du altså holde tungen lige i munden. For hvilke oplysninger ønsker du strategisk, at du allerede på nuværende tidspunkt vælger, at give Familieretshuset.

Husk på din ekspartner får en kopi af alt, hvad du allerede på dette stadie udtaler dig om.

Når Familieretshuset har modtaget din ansøgning, er det første som sker, at din sag bliver screenet og visiteret til et videre sagsforløb. De inddeler din sag i grøn, gul eller rød.

Pas på! Det du skriver eller udtaler dig om, må ikke bliver til unødig støj!

Det handler om, at du er bevidst om og gør dig meget umage med, at holde dig på egen “banehalvdel”. Dette kan være en særdeles udfordrende øvelse, når der skal kommunikeres om ens barns mistrivsel og evt. det dysfunktionelle og årsag til skilsmisse eller ophør af familielivet.

Jo mere konkret, faktuelt og sobert du beskriver, jo større mulighed er der for, at du ikke ender som støj.

Jeg vender igen tilbage til din fulde storytelling, som du skal tage udgangspunkt i. Nu skal du blot udvælge det allervigtigste, således Familieretshuset kan få et første indblik i jeres situation.

Jeg gentager for en god ordensskyld: Du skal altså som udgangspunkt ikke fortælle alt i din første skrivelse, men rigeligt til, at Familieretshuset forstår årsagen til din kontakt og evt. alvoren i jeres familie situation.

Du skal i denne øvelse ligeledes gennemgå listen over alt det, som du SKAL sige højt på dit kommende møde i Familieretshuset. Tag udgangspunkt i det du skriver til Familieretshuset, men gå endnu mere i dybden på mødet.

Husk, din ekspartner har aktsigt i alt, hvad du skriver til Familieretshuset.

Derfor gentager jeg for en god ordensskyld, at der kan være ting, du af strategiske årsager ikke skal fortælle i første omgang, da det giver modparten mulighed for at kunne forberede sig - og måske er en spontan reaktion fra modparten ønskeligt.

Hvad du ønsker at opnå med i Familieretshuset, kan du altid ændre, tilpasse eller vente med, at sige højt (skrivelsen til familieretshuset) til selve mødet.

Enhver sag er unik! I nogle sager giver det mening, at være meget hård fra begyndelsen. I andre sager giver det bedst mening, at vente med udtalelser og samtlige ønsker/anmodninger til Familieretshuset.

Mærk efter om det er nu du skal benytte dig af professionel coaching. Det er ofte i startfasen af en henvendelse, at de fatale fejl, der senere i forløbet skal rette og korrigeres, opstår.

Opremsning til step 2. din første kontakt til Familieretshuset.

  • Er det dig som henvender dig først til Familieretshuser, så hent blanketten med spørgsmål på familieretshuset hjemmeside. Besvar spørgsmålene så godt du kan - selvfølgelig med udgangspunkt i dine forberedelser i step 1.
  • Har din ekspartner skrevet først, skal du besvare høringssvaret, der nu giver dig mulighed for at tilpasse indhold i din skrivelse i forhold til, hvad din ekspartner udtaler / har skrevet.
  • Tiden går hurtigt på mødet i Familieretshuset, så forbered dig grundigt på, alt det du SKAL sige højt på mødet. Dette med udgangspunkt i det du har formidlet på skrift.
  • Du skal meddele Familieretshuset, såfremt du tager en bisidder eller partsrepræsentant med til selve mødet i familieretshuset. Det er i orden at vente med at informere dem om dette, til få dage inden selve mødet. På den måde kan du fortsat overveje, hvad finder du bedst og tryggest. 

Blanketter til Familieretshuset

Du skal kun benytte blanketten, såfremt du er først.

Alternativt kan du svare på deres mail via e-Boks, alternativ skrive til post@familieretshuset.dk

Link til Familieretshuset

Er du klar til at gå videre?

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>