Current Progress
Current Progress
Current Progress
0% fuldført

Du skal gøre din advokat stærk, så din advokat kan gøre dig endnu stærkere!

Indledende retsmøde.

Det er et forholdsvis hurtigt møde, mellem parternes advokater og dommeren.

Det er tilsyneladende og udelukkende praktiske ting, som der tales om og koordineres.

  • Det kan være deadline for indlevering af processkrift.
  • Dato for selve retsmødet bliver aftalt og koordineret.
  • Evt. skal Familieretten indhente yderlige oplysninger hos myndigheder og instanser
  • Har Familieretshuset "glemt" at indkalde barnet til børnesamtale eller er der argumenter for, at få Familieretten til at iværksætte en børnesagkyndig undersøgelse, kan det meldes ud her. Normalt er det først til selve retsmødet, at dommeren vil tage stilling til disse.
  • Kan det give mening i din sag, at advokaten går mod det normale, og procedere for dig, er det nu det skal anmodes til dommeren.

Det sker sjældent i de meget konfliktfyldte børnesager, at det giver mening at iværksætte et retsmæglingsmøde mellem parterne, altså et lukket møde mellem forældre med hver deres advokat. Men måske giver det mening, at foreslå modparten dette. Hvad der tales om, er uden for referat og kan ikke bruges i Familieretten. Opnås der ikke enighed og forlig, fortsættes forløbet i Familieretten.

Er du klar til at gå videre?

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>