1.7 | STEP 5. | Familieretshuset træffer beslutning om det videre forløb

Current Progress
Current Progress
Current Progress
0% fuldført

Du skal gøre din advokat stærk, så din advokat kan gøre dig endnu stærkere!

Familieretshuset træffer beslutning om det videre forløb

Enten afsluttes din sag, fordi I opnåede enighed – eller Familieretshuset træffer beslutning om, at barnet skal indkaldes til en børnesamtale.

Derudover vil barnets perspektiv belyses ved at indhente udtalelser fra daginstitution, skole og kommunen. Det kan være, at de indhenter fra samtlige kilder, der kunne have vigtig viden om barnet.

Giver børnesamtalen sammenholdt med oplysninger fra kilderne (udtalelser og vurderinger) anledning til udarbejdelse af en børnesagkyndig undersøgelse, vil dette initiativ iværksættes. 

Det er meget sjældent man kommer igennem med et eventuelt ønske om forældrekompetence undersøgelse. Finder du det relevant, så overvej hvordan du vil begrunde for dette ønske og anmodning.

Du kan risikere, at skulle skrive utallige høringssvar til hvert et initiativ iværksat af Familieretshuset.

Når Familieretshuset iværksætter et initiativ eller træffer en beslutning i en børnesag, har forældre mulighed for at udtale sig gennem høringssvar. 

Høringssvar er din mulighed for at blive hørt. Det vil sige i vil begge forældre få mulighed for komme med hver af jeres meninger og bemærkninger til de ting, der bliver sagt, udtalt eller besluttet i jeres børnesag.

Jeg anbefaler altid forældre, at der udarbejdes et høringssvar, uanset om man har bemærkninger og en mening, som man ønsker at få inddraget i den videre proces.

Det er dog vigtigt at huske, at høringssvar ikke er en garanti for, at Familieretshuset vil tage hensyn til dine kommentarer. Familieretshuset vil vurdere høringssvarene sammen med de øvrige oplysninger, der er indgået i sagen, når de træffer deres beslutning.

Det kan være tidskrævende at skulle forholde sig til og udarbejde høringssvar. Det kan være en stor byrde, opslidende og følelsesmæssigt overvældende.

Det kan være relevant, at søge professionel sparring til udarbejdelse af disse!

Pas på du ikke bliver til unødig støj!

Når Familieretshuset har indsamlet alle relevante oplysninger om jeres barn og jer som skilsmissefamilie, så videresendes sagen til Familieretten.

Det er desværre meget normalt, at samvær-, bopæl-, og forældremyndighedssager er lange og opslidende forløb, lige fra halve år til adskillige år.

Er din sag en af de konfliktfyldte børnesager, vil du højest sandsynligt stifte bekendtskab med andre myndigheder og instanser, hvilke ligeledes vil få betydning for din sag i Familieretshuset og Familieretten – altså det Familieretslige system.

Er du klar til at gå videre?

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>