Current Progress
Current Progress
Current Progress
0% fuldført

Du skal gøre din advokat stærk, så din advokat kan gøre dig endnu stærkere!

Retsmøde i Familieretten

Det er nu mor eller far skal levere på scenen i Familieretten med sin advokat. Hvordan dette kommer til at foregå varierer lidt. Nogle gange indleder sagsøgers advokat med sin procedure - altså en "salgstale", efterfulgt af interview af sin klient.

Du skal have hele din tilpassede storytelling og dine bilag helt inde under huden.

En helt anden ting, som vi aldrig taler om: Jeg plejer at sige til mine klienter, at der er ikke forskel på skuespillere på det Kongelige Teater, der indøver deres replikker igen og igen og din "optræden" på scenen i Danmarks Domstole.

Du skal være skarp på, hvad skal formidles mundligt i Familieretten, hvordan du formidler og hvor lang tid må de forskellige emner, der skal berøres tage i tid for dig, at berette om.

Du har ikke ret lang tid i Familieretten - tiden går stærkt - du skal øve dig i, hvordan du siger du ting kortfattet, sobert og så må det gerne være hårdt.

Du skal i høringen i Familieretten på vigtige emner kunne lave paralleler og sammenkoblinger til dine bilag, således din tale på scenen også mundligt bliver underbygget.

Det er ligeledes her, at forberedelserne af både spørgsmål advokaten stiller dig, og din besvarelse giver stor mening. 

Er det sagte på scenen i retten tydeligt, kortfattet, sobert og giver denne samtale samlet set et fyldestgørende billede af situationen før og nu. Det er så vigtigt, at du er bevidst om, at kan du suppleres dine udtalelser med henvisninger til, hvor udtalelser kommer fra - der tænker jeg dokumentationen, som er en del af det indsendte processkrift, vil det virke kraftfuldt. 

Vi skal huske på, at alt hvad en mor eller far udtaler, er påstande og deres version af det ofte komplekse. Kan der trækkes evidens ind som underbygger udsagn, går det fra påstande til at enten at være sandt, eller noget Familieretten skal blive endnu mere nysgerrig på, at undersøge. Det sidste sker meget sjældent.  

Din advokat kan ligeledes stille direkte spørgsmål til modparten. Det er her advokaten skal være særlig skarp på væsentlige detaljer, den udspurgte kan fanges i. Husk på, det er forbudt at lyve i Retten, men det har ingen konsekvens når det sker.

Hvor skarp advokaten er i denne situation til at fange dette hos modparten, kommer helt an på hvor meget sagen er under huden på din advokat. Altså hvor forberedt er advokaten og har advokaten forstået det komplekse dysfunktionelle, der medfører mistrivsel hos barnet. 

Efter dette sker det samme blot omvendt for dig.

Hvor aktiv dommeren er med spørgsmål varierer meget. Men de stiller ligeledes spørgsmål, for således at skabe en samtale, der gerne skulle medvirke til en dybere forståelse.

Normalt vil dommeren have læst meget overfladisk processkrift igennem, muligvis skimmet et par bilag - dokumentation igennem, men er af den overbevisning, at lytte til retsmødet er rigeligt. Det er niveauet af seriøsitet du må og skal forvente.

Jeg vender her tilbage til processkriftet i dette pkt. 3. Det er vigtigt, at dommeren inden retsmødet, "tvinges" til at komme i arbejdstøjet. Det er ikke en garanti, men et et godt forsøg!

Derfor er min erfaring, at kombinationen af et skarpt og grundigt udarbejdet processkrift og det der leveres på scenen i retsmødet, en væsentlig cocktail der skal prioriteres. 

Det ses ofte, at Familieretshuset som udelukkende har til opgave, at sikre sagen belyst og gøre klar til Familieretten, ikke har iværksat nødvendige tiltag som eksempelvis børnesamtale eller børnesagkyndig undersøgelse. Finder retten dette aktuelt, kan dommeren finde på at iværksætte dette. Hvorvidt Familieretten indkalder til opfølgende retsmøde eller ej afhænger af hvorvidt, der blot er tale om, om der skal iværksættes en børnesamtale eller en decideret børnesagkyndig undersøgelse.

Det ses, at barnet ligeledes kan være indkaldt til endnu en børnesamtale samtidigt med mor og fars rettergang. Deres stemme vil i nogle situationer danne fuldkommen grobund for dommerens beslutninger og i andre situationer, betyder det ingenting. Det er helt op til dommeren og den børnesagkyndige, at vurdere, hvad de finder rigtigst. 

Husk! Ingen rettergang er ens. Det forudsigelige er, at alt hvad som sker også i Familieretten, er ganske uforudsigeligt!

Du og din advokat kan kun gøre alt hvad i kan, for at være så godt forberedt i hvert step, som overhovedet muligt!

Det handler om dit barn, dit barns fremtidige trivsel og udvikling, der kan være på spil.

Er du klar til at gå videre?

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>