Current Progress
Current Progress
Current Progress
0% fuldført

Du skal gøre din advokat stærk, så din advokat kan gøre dig endnu stærkere!

Dom

Intet er som sagt forudsigeligt her og alt efter sagens karakter, er det normale, at dommeren afgiver dom en uge efter Retsmødet. Skal der iværksættes initiativer for at belyse sagen yderligere, kan der gå måneder.

Dommen sendes typisk til advokaten og kan ligeledes findes på "minretssag.dk".

Ofte er domsbogen yderst mangelfuld og fuld af fejl og mangler. Husk på, alt hvad der står i Retsbogen, er virkelighed - og den kan ingen diskutere eller kommentere på. For dommeren er en klog en, og hvad de har noteret sig, er virkelighed! Ironi kan forekomme.

Altså vi kender situationen fra det kommunale system eller Familieretshuset, hvor der er mulighed for at sende høringssvar med korrektioner, rettelser eller supplerende tilføjelser. Det kan man ikke til Familieretten.  

Jeg har oplevet den ene landsretsdom efter den anden, hvor modparten udviser sit virkelige ansigt og både forælder og advokat sidder med en følelse af, at selvfølgelig har Landsretten hørt og set det de skulle, underbygget med dug frisk evidens, men så kommer chokket: Landsretten stadfæster blot Byrettens dom. Ser ikke på nytilkomne informationer eller på hvordan "vinderen" udviste sit tydelige ansigt ingen kunne være i tvivl om. 

Så er vi tilbage til endnu de mange fuld af fejl og mangler domsbøger.  

På den måde ses ofte, at der sker fatale fejl i domme, men disse kan først ændres eller italesættes i forbindelse med nyt retsligt forløb i næste instans. Og befinder vi os allerede i Landsretten, så er løbet kørt for en længere periode af barnets liv - faktisk lige så længe til, at der sker væsentlige ændringer i barnets liv, som så tillader en ny rettergang helt forfra i byretten.

Det er på dette tidspunkt man som forældre på den hårde måde lærer, at deres sag stort set ikke er baseret på jura, men på hvem havde den bedste storytelling, baseret på et solidt processkrift og underbygget med solid evidens fra sagsakterne og i forlængelse af og med udgangspunkt i det som "leveres" i verbalt på scenen i Familieretten, overgået selv den bedste instruerede skuespiller.

Det er enden på et langt og koncentreret skakspil, hvor strategi og et hvert træk bør være nøje vægtet og målt og tilpasset, således sidste træk med brikken i Familieretten, bliver Dronningen som slår hårdt i sidste træk.   

Hvordan advokater følger op på selve dommen i en samtale med forælderen, er meget forskelligt. Nogen bruger tid på at forklare og oversætte indhold fra domsbogen og dommen, andre afslutter klientforløbet og journaliserer.

Dit forarbejde er ikke nogen garanti for succes i din sag på den korte bane!

Fordi det eneste forudsigelige i børnesager er, at alt hvad som sker, er fuldkommen uforudsigeligt!

MEN, med dine kæmpe forberedelser og arbejde. Din involvering og påtaget målrettet ansvar i samarbejdet med din advokat, så har du ydet det optimale du kan!

Det kan nem ske, at dit store arbejde ikke fik den ønskede opmærksomhed, anerkendelse, forståelse og sympati i denne omgang. Til gengæld på den lange bane, vil dit arbejde lønne sig. 

Vær stolt af dig selv!

Er du klar til at gå videre?

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>