Kommune

Sociale myndigheder


Familieretligt FORLØB

Familieretshuset

Familieretten

På børnenes side

100%

360 graders omsorg

Kids Rescue arbejder dedikeret med et bredt spektrum af børnesager.

Det er de simple børnesager, hvor lidt coaching og klare kommunikationsstrategier gør en forskel, med fokus på samarbejde om de mest optimale løsninger for barnet.

Der er de meget komplekse og konfliktfyldte sager, hvor traditionelle samarbejdsmetoder er udfordrende eller slet ikke muligt.

Her finder du hjælp til, at skabe ro, overblik til, at kunne fokusere på det vigtige.

Du står formodentligt lige nu overfor en af de sværeste, mest smertefulde, og vigtigste situationer i dit liv. Følelsen af afmagt og mistet kontrol over det som sker, eller vil kunne ske, kan tage overhånd og skal bremses. Forhåbningen på denne side er, at du kan finde inspiration til, hvordan kommer du klogt og velovervejet videre.

Ro og positiv energi der kan vende det svære til realistiske forhåbninger, er vigtigt. Det er her du som mor eller far finder indsigt i, hvad vil det sige at tage ansvar i sin børnesag. Et svært spørgsmål, du finder svar på i rundvisningen på siden.

I en svær tid, er det vigtigt, at føle sig forstået, og kunne opnå følelsen af håb, baseret på konkret information, der er genkendelige og troværdigt. 

Det betyder, at Kids Rescue er bevidst om og arbejder med en forståelse for den særlige dynamik der kan opstå, når forældre er uenige om løsninger, der vedrører deres fællesbarn. Samme uenighed kan opstå mellem en forældre eller begge og forvaltningen i kommunen. 

DET HANDLER OM FREMTIDEN  

Dit barn trivsel

en sund dannelse,

et selvstændigt stærkt individ,

med en lys & positiv

fremtid foran sig . . .

Start Din Rejse Med Kids Rescue I Dag

GRATIS RESOURCER: Dyk ned i den store samling af gratis viden, råd, og vejledning. Måske er det rigeligt for dig? 

Har du behov for endnu mere og helt dybdegående viden, hjælp og støtte, finder du flere skræddersyede muligheder for dig på denne side.

TAGS - JUMPLINK

Familieretsligt forløb 

skilsmisse, samlivsophør

beskrivelse af grøn, gul og rød sag

BARNETS BOPÆL

OMFANG AF SAMVÆR

FORÆLDREMYNDIGHED

DER ER UTALLIGE FAGPERSONER, DER INDIREKTE ELLER DIREKTE  INVOLVERES I EN BØRNESAG

- HVEM ER HVEM ?

- HVAD ER HVER OG ENS ANSVAR,

ROLLE & OPGAVE ?

Begreber der tolkes forskelligt alt efter myndighedsspor

Hvem står bag 

Kids Rescue 

Den dedikerede hjælp

BOOK en GRATIS

uforpligtende video konsultation

Du har som mor eller far et ansvar

men hvad vil det sige, at tage ansvar?

Er det jura, der skal hjælpe dig først?

ADVOKATENS 

STYRKER, BEGRÆNSNINGER,

ROLLE OG OPGAVE

Det sunde og gavnlige 

forældre-advokat samarbejde

anbringelse 

Bortadoption

frivillig eller tvang

HJÆLP-TIL-SELVHJÆLP

BLIV DIN EGEN SAGSLEDER

PILOT I DIT BARNS LIV

EN HVER BØRNESAG ER UNIK 

BESTÅR AF UNIKKE UDFORDRINGER der skal løses

DER AFHJÆLPES

via kommunen eller FAMILIERETligt

SKILSMISSE ELLER OPHØR AF SAMLIVET

Samarbejde og kommunikationen MELLEM MOR OG FAR BLIVER SAT PÅ DEN STØRSTE PRØVELSE. 

oFTE ER DER UENIGHEDER OM BEDSTE ELLER MEST OPTIMALE LØSNINGER FOR fællesBARNET.

Skal barnet have sin primær bopæl hos mor eller far ? 

Hvordan skal samvær fordeles mellem mor og far ?

Eller er det en af de gule eller røde, komplicerede og konfliktfyldte børnesager ?

Kommune

Sociale myndigheder


Familieretligt FORLØB

Familieretshuset

Familieretten

På børnenes side

100%

360 graders omsorg

Kids Rescue kan hjælpe!

Mit navn er Jacob Birkebæk, ide & udvikler af Kids Rescue anno 2021

Jeg vil gerne byde dig velkommen til Kids Rescue.

Det er min hensigt, at du på denne side bliver introduceret for de vigtigste ting, som jeg anbefaler, at du forholder dig til. Dette uanset om du er helt i begyndelsen i din overvejelsesproces, hvor du søger viden og inspiration til, hvordan du bedst kommer videre - til situationen, hvor du allerede er involveret familieretligt eller du er i kontakt med kommunen familieafdeling. 

Uanset om din børnesag er grøn, gul eller rød, vil du her kunne finde vigtig viden for dig, der vil kunne hjælpe og støtte dig i forhold til de valg, du står og skal træffe.      

Min inspirationen og viden, som jeg formidler videre til dig på Kids Rescue, er baseret på en kombination af egne erfaringer fra min og min søns mange årig børnesag og de utallige børnesager, jeg gennem årerne som coach eller rådgiver til en mor eller far.

Bemærkning til illustrationen

Denne tegning fik jeg som ide & udvikler af Kids Rescue udarbejdet helt tilbage i 2015. 

Tegningen er siden blevet brugt som illustration i to oplag i en fagbog målrettet studerende i jura.

Jeg ønskede, at illustrerer lige netop det, som ofte går galt helt fra start i børnesager, uanset myndighedsspor og uanset alvorsgraden, som myndigheder inddeler i farverne grøn, gul og rød.

Denne inddeling sker allerede i første screening af alvorsgraden, og bliver vurderingsgrundlaget i forhold til opfattelsen af det, som forældrene i deres kommunikation har fortalt. Deres screening spejler, hvordan har forælderene beskrevet de tvister eller problematikker forældrene hver især oplever, og dette ønskes hjælp til at få løst.  

Med denne illustration er hensigten, at kunne sætte nogle sunde og kloge tanker i gang hos forældre, således denne situation forsøges undgået. 

Men spørgsmålet er så, hvordan undgår man som forældre denne situation?

Det handler om, at anderkende alvoren og lære, hvordan håndteres det svære på den mest optimale og ressource besparende måde menneskeligt og økonomisk.  

Det er her du ofte vil høre mig som gammel sportsdykker sige, frygt ikke havet, men respekt for de kræfter, man som kan møde i havet og træne, hvordan håndteres de potentielle farer, der pludseligt kan opstå i dybet.

Det er det samme man som forælder bør, bare i en helt anden kontekst. Frygt ikke systemet, men hav respekt for, at du også skal forberede dig og træne, således du er klar til mødet med myndigheder og instanser. Det kan ske skriftligt eller verbalt via telefon, video-opkald eller møde.

Jeg antager, at du efter en gennemgang på denne intro side, at det fremgår tydeligt, hvad du særligt skal være opmærksom på samtidigt med, at du får mulighed for at kunne træne og finde inspiration til de mest optimale løsninger samtidigt med, at unødige fejl forsøges undgået.

Kompetencen som den bredspektrede coach

Jeg har som ide & udvikler af Kids Rescue personligt mere end 19,834 timers erfaring og er ekspert i at håndtere lige fra de helt simple grønne børnesager, men dog primært de mest komplekse og konfliktfyldte børnesager.

Jeg er en af de få coaches på børneområdet, som har hjulpet en mor eller far fra første involvering til endestationen. At være dedikeret og være der 100% hele vejen, er vigtigt og altafgørende for en sags udfald. Især i de kritiske sidste situationer, hvor en pludselig opstået udfordring skal håndteres inden for få dage eller øjeblikkeligt.

Et lille indblik og en fars udtalelser

Mine errindringer

Jeg glemmer aldrig denne sag... Jeg husker første opkald, som var det i går! Det er længe siden nu, men en af de nok mest massive og mest ressourcekrævende børnesager, jeg nogensinde har været involveret i!

Det første råd var fra mig til faderen i første samtale. Vi skal have sammensat et team! Dagen efter ringede han og sagde, det skal vi!

Jeg ville ønske, at jeg kunne fortælle detaljeret om denne sag, som kunne ligge historie til den mest spændende dramafilm nogensinde.

Jeg må nøjes med at sige, hvor det glæder mig, at jeg i dag ved, at sønnen har udviklet sig helt fantastisk, og alle har det godt.

Det er de færreste forældre eller Hr og Fru Danmark der kan forestille sig, hvordan en hverdag fra det ene øjeblik til det andet, kan ændre sig fra alt normalt til, at ingen må udtale sig.

Alt er helt stille og ganske uvirkeligt - du sover ikke - du befinder dig midt i et mareridt, men i vågen tilstand - det er ikke et mareridt, men virkelighed - hvem ringer du til?

----------------

ET PAR refekterende ORD

Far, 53 år, samværsforælder til et barn skriver om forløbet:

Jeg fik Kids Rescue og Jacob Birkebæk anbefalet af en veninde.

Jeg befandt mig i en meget kompliceret høj konflikt sag/forældremyndigheds sag med et behandlings krævende barn i centrum, hvor mere end otte forskelige myndigheder og instanser er involveret.

Selv om sagen stadig verserer efter nu 13 måneder rundt i systemet så havde jeg og mit barn ikke klaret os uden kids rescue´s rådgivning, sagsbehandeling, som bisidder til møder og ikke mindst jeres evne til at sætte os i forbindelse med de rette fagpersoner i jeres netværk, på det rigtige tidspunkter i forløbet.

I hjalp os med at få etableret et team af fagpersoner omkring os (Advokat, socialrådgiver og psykologer) som gjorde at jeg altid havde den rette rådgivning og den rette hjælp i alle de absurde og uforudsigelige situationer jeg/vi har befundet os i, hvilket jeg ikke er i tvivl om har gjort at vi er nået så langt som vi har gjort idag.

Jeg har igennem hele forløbet i den grad følt at jeg havde hjælp og forståelse fra Jacob og Kids Rescue, ikke mindst til at få hjælp med at forstå de forskellige følelsesmæssige faser man kommer i gennem i sådan en sag.

I var hele tiden et skridt foran og kunne fortælle mig hvad jeg skulle forberede mig på følelsesmæssigt i næste fase.

Fokus har hele tiden været på mit barn og ikke mindst hvordan jeg kunne støtte ham bedst.

Vi er ikke i gennem endnu men det ser lyst ud.. jeg kommer at benytte mig af Kids rescue og deres viden, netværk og kompetence i det videre forløb, da jeg står med et barn, der kommer at have brug for hjælp i mange år.

Kids Rescue har i den grad insisteret på at fokus var på min søn og ikke selve konflikten, de har hjulpet mig at fokusere på dette og det har i den grad hjulpet mig, mit barn og ikke mindst min sag.

Jeg ville ønske at i havde afdelinger rundt omkring i landet. så man havde mulighed for mødes face to face, (og drikke gin og tonic:-) men på den anden side har Jakob altid taget telefonen eller ringet tilbage så snart der var brug for det. så jeg kan faktisk ikke komme i tanke om noget, jeg gir 5 (håndjern i politi bladet:-) og håber at der er mange som finder ud af at i er der ude, vi havde ikke klaret det uden jer..

Jeg vil helt sikkert anbefale Kids Rescue til en ven."

MINE BEMÆRKNINGER

Ingen forældre kan udlicitere ansvaret til nogen!

Du skal have rette hjælp, men du kan ikke bare læne dig tilbage.

Denne far var i arbejdstøjet hele vejen igennem sin sag og spillede en stor og afgørende rolle for udfaldet i landsretten og hos samtlige 8 instanser og myndigheder.

Coaching og tidlig indsats er afgørende! Altså rette hjælp og støtte. Men ansvaret er hos forælderen. Lykkedes det at blive sin egen sagsleder og pilot i sit barns liv.....?

Eller lader man systemet tage over....

Det er hårdt arbejde - også med rette dedikerede professionelle hjælp og støtte. Det er også hårdt arbejde for "hjælperen", coachen.

BOOK en GRATIS uforpligtende video konsultation i dag.

Helst inden advokatregningen stikker af og du oven i dette, ikke bare bliver ramt økonomisk, men også menneskeligt. Jeg lærer dig, hvordan du opnår det bedste samarbejde med din advokat, og hvad det vil sige, at tage ansvar. Det er dit ansvar, at klæde din advokat helt på. 

Få taget temperaturen på din og dit barns situation

Du er som mor eller far den, der skal i det største gear. Du skal tage ansvar!

Men hvad vil det sige? Hvordan gør du det bedst? Hvad er det i din sag, som kan få afgørende betydning for udfaldet af din sag og konsekvenserne for dit barn? Hvor skal din fokus være i situationerne? Skal din fokus være på det familieretslige, eller det, der sker i kommunen, som ofte modtager utallige underretninger, anklager eller ugenkendelige udtalelser. Eller er det nu, du skal bruge ressourcer på at finde ud af, hvad dit barn reelt har gennemlevet, gennemlever, tænker og føler?

Hvordan sikre du den rette fokus? Hvordan bør alle disse myndigheder og instanser håndteres og ofte på engang?

Måske oplever du også, at talestrømmen kan blive stor, og at du ind imellem blander det som er sket og sker sammen. Derfor kan det være svært for udefra stående, at forstå de sammenhænge og situationer, som du beretter om.

Jeg hjælper dig med, at din storytelling bliver fortalt, konkret, sammenhængende, underbyggende og med et sprog, der ikke kan fortolkes.

Jeg hjælper dig med, at du kan få skabt ro, overblik og fokusering på det vigtige.

Jeg er som din coach og ide & udvikler af Kids Rescue helt bevidst om de svære og overvældende dynamikker, der kan være i spil for dig og barn. 

Jeg har som din coach fokus på den brede vifte af viden og giver dig unikke coaching muligheder, der netop hjælper dig med, at udnytte dine ressourcer optimalt.

Det handler om, hvordan lærer du, at hjælpe dig selv samtidigt med, at du sikre rette hjælp og støtte til dit barn!

Vi er som mor og far ikke skolet til, at håndtere rækken af små, men afgørende og overvældende "bump" i ens sag.

Din tilgang i kommunikationen og i din fortælling, kan få enten fatal eller afgørende betydning for, hvordan systemet opfatter dig.

Book en gratis samtale og få taget temperaturen på din og dit barns situation.


Dine forberedelser inden første samtale

HJÆLP MIG MED AT HJÆLPE DIG

Forbered dig gerne inden samtalen på dit barns og jeres situation, når du kontakter mig.

 • Hvad drejer det sig om: Familieretsligt, kommune eller andet?
 • Hvad er din udfordring, som du ønsker hjælp til at håndtere.
 • Hvad er vigtigt for dig at opnå?
 • Hvad ser du selv som din største udfordring lige nu?
 • Er der noget særligt, som du ønsker, at jeg hjælper dig med?

Jeg har i første samtale afsat 40 min til dig på ZOOM.

Vi skal på dette videomøde have afklaret, hvad handler din situation om, og hvorvidt jeg vil kunne hjælpe dig. Målsætningen på mødet er primært afklaring af, hvad kunne næste skridt være for dig eventuelt i samarbejde med mig. 

Jeg glæder mig til at høre fra dig!

De bedste hilsner

Jacob Birkebæk

Jeg berører advokat emnet - klik her

På booking siden fremgår, hvad Kids Rescue kan hjælpe dig med og helt lavpraktiske vilkår.

Kender du alle aktørerne i din børnesag?

DER ER UTALLIGE FAGPERSONER, DER INDIREKTE ELLER DIREKTE INVOLVERES I EN BØRNESAG.

Der er utallige fagpersoner, der enten direkte eller indirekte involveres. Hvem er hvem? Hvad er hver og ens individs ansvar, rolle & opgave?

Det kan blive fejl nr. 1, der kan få konsekvenser grundet en upræcis og ikke konkret kommunikation både på skrift og i tale. Kommunikationen er svær og sårbar, dette gennemgås i undervisningen under Hjælp-Til-Selvhjælp. 

Det er væsentlig viden, da udfald af en børnesag bliver baseret på et sammenfald af indflydelse fra hver og en. 

Det er myndigheden, som træffer de endelige beslutninger inden for deres specifikke område.

Men det er vigtigt, at alle er med på, at når der tales om instanser, referes der til en enhed, afdeling, eller facilitet, der tilbyder specifikke tjenester eller opfylder specifikke funktioner, men som ikke nødvendigvis har beslutningsmyndighed. Derimod vægter deres holdning, mening om det som vedrører dit barn, dig som forælder og jer som familie.

Når en børnesag skal belyses, inddrager myndighederne relevante instanser. Men hvem er disse instanser?

Det kan være i forbindelse med møder eller i skriftlige høringer, hvor instansen udbedes at svare på en række spørgsmål. Det som en instans vælger, at udtale sig om, udgør en afgørende andel af selve belysningen af et barn, forældrene eller den hele eller todelte familie, skilsmisse eller samlivsophør.

Hvad er en myndighed

Det kan være Kommunens børn- og ungeforvaltning eller tilsvarende. Det kaldes noget forskelligt fra kommune til kommune.

Ankestyrelsen afgør klager over afgørelser truffet af kommunerne på det sociale område.

Familieretshuset kan træffe midlertidige afgørelser og yder vejledning i sager om forældremyndighed, bopæl og samvær. 

Familiedomstolen er endestationen familieretsligt og dommeren, som træffer juridiske afgørelser i familieretlige sager, som ikke er blevet løst i Familieretshuset.

I forbindelse med børne- og familiesager i Danmark kan Folketingets Ombudsmand inddrages af en forælder. Ombudsmandens ansvar og rolle er at sikre, at de offentlige myndigheders afgørelser, er baseret på en sagsbehandling der er foregået på korrekt vis, retfærdigt og i overensstemmelse med gældende love.

Børnesager kan blive behandlet i flere myndighedsspor på samme tid.

En mor eller far kan nemt erfare, at der skal forholdes til flere myndigheder enten lige efter hinanden, eller på samme tid. Det kan føles overvældende og forvirrende. 

Selvom, at hver myndighed har forskellige roller og ansvar, er det vigtigt at vide, at den enkelte myndigheds tilgang, altså deres forståelse, opfattelse, holdning og mening i belysningen af et barn, forældrene og familien, kan påvirke øvrige myndigheders tilgang, forståelse, opfattelse, holdning og meninger, hvorfor udfald i afgørelser, kan blive baseret på øvrige myndigheders konklusioner i deres belysning af en børnesag.

Serien "begreber der tolkes forskelligt alt efter myndighedsspor" er 6 timers video gennemgang, således du kan være på forkant af potentielle problematikker, du vil kunne risikere, at skulle forholde dig til.  

Hvad er en instans

Det kan være sundhedsplejersken, pædagogen eller lederen i vuggestuen, børnehaven, skolelæreren, AKT læreren, SFO lederen, skolelederen, sygehuset, lægen, psykologen, familievejlederen/familiebehandleren, Kvinde- eller mande krisecentre, Regionens Børnehus ect.

Det er altså alle de fagpersoner, der omgiver enten barnet, forælderen eller familien, der kan have et større eller mindre kendskab og brugbar viden, som myndighederne skal bruge i deres belysning af barnets perspektiv og de familiemæssige forhold..

Underretninger og anmeldelser

Underretninger kan ske til en kommune, ankestyrelsen, det familieretslige system. Politianmeldelse sker i ordets betydning til ordensmagten.

Hvad sker der, når nogen bekymrer sig for dit barn eller ungens velbefindende - og hvem kan ytre sin bekymring?

Det kan alle! 

En underretning kan indgives via telefon eller på skrift af dig, din eksparter, af din nabo, venner eller familie, pædagogen eller skolelæreren - altså af alle der har kendskab og viden, der giver anledning til bekymring, det ønskes at de sociale myndigheder skal undersøge dybere.

Underretninger kan gå fra de mindre bekymringer til de helt hårde, hvor der kan være tale om overgreb fysisk, psykisk eller seksuelt.

Du kan erfare, et af disse to scenarier

 • Enten er du den forælder som underretter eller anmelder din bekymring for dit barn eller unge. 
 • Eller du kan være den forælder, som skal partshøres i en underretning eller anmeldelse, hvor "nogen" ytrer en bekymring for dit barn eller unge.

Udtalelsernes indflydelse i børnesager

Der er ingen tvivl om, at udtalelser fra de fagpersoner der omgiver barnet har stor indflydelse på, hvordan myndigheder ser på dig som mor eller far, jeres barn og ikke mindst på jer som hele eller todelte familie, skilsmisse eller ophør af samlivet.

Men uanset om udtalelserne taler din og dit barns sag, eller går direkte i mod, bliver måden du vælger at gå ind i det på, meget afgørende.

Det er vigtigt, at trække emnet "udtalelsernes reelle indflydelse i børnesager" bevidst tidligt frem, og meget specifikt rettet til dig som forælder, der enten står overfor en børnesag i kommunen eller det familieretslige system.

Kids Rescue`s primære mål er at give dig den nødvendige viden og indsigt, så du kan træffe velinformerede beslutninger og handle klogt både kommunikativt i skrift og tale i dit møde med de fagpersoner, der kan blive involveret i din sag.

Børnesamtalen

Når myndighederne ønsker at få belyst barnets perspektiv, er børnesamtalen som oftest det første, der iværksættes. Både kommune og det Familieretslige system benytter sig af dette redskab. Nogle gange som et redskab, hvor alvoren i samtalen vil give anledning til enten en børnefaglig eller børnesagkyndig undersøgelse, måske er det her kommunen trækker på Regionens Børnehus, andre gange står den helt alene. Alt efter situationen vil barnet typisk være 6-7 år og frem. 

I forbindelse med børnesager, er det nye mantra, at børn skal høres. Det lyder rigtigt godt, men hvordan lytter vi, og er det nu også nok, at lytte til barnet.

Børnesamtalen sikrer barnets ret til at blive hørt, men det er op til barnet, om det vil sige noget, og hvor meget det vil sige. Omvendt bemærkes, at uanset hvad barnet siger, og hvor aktivt barnet deltager i samtalen, er det altid myndigheden der bestemmer, hvordan udfaldet bliver.

Undersøgelses typer

Hvorvidt en myndighed vælger, at opstarte en undersøgelse eller ej, kan afhænge af mange årsager.

Det iværksættes udelukkende, når bekymringen for barnets familiemæssige forhold er i en grad, at myndigheden vælger, at opstarte belysning af barnets perspektiv og de familiemæssige forhold.

Dette for at finde ud, hvilke eller hvilken løsning, der er bedst for barnet.

I kommunerne har man to former for undersøgelser

 • Børnefaglig undersøgelse (BFU). Denne undersøgelse udføres af en socialrådgiver og kan gå fra den helt simple og meget konkrete undersøgelse, alt efter det som ønskes belyst, til den meget omfattende undesøgelse. Det vurderes ofte, at indhentelse af udtalelser fra daginstitution og skole som rigeligt. Andre gange indhentes fra samtlige kilder (instanser og myndigheder), der kunne have vigtig viden om barnet. Det skal munde ud i en handleplan for eventuelle indsatsområder, det vurderes vil gavne barnet. Det kan være, det vurderes i handleplanen, at der skal iværksættes initiativer målrette særlig støtte til den ene eller begge forældre. 
 • Forældrekompetence undersøgelse (FKU) udføres af en psykolog, der typisk bliver hyret ind til opgaven. Hvordan psykologen vælger, at denne undersøgelse skal foregå, er meget forskelligt. Konklusioner baseret på psykologens vurderinger og meninger ender ud i en samlet rapport, socialrådgiveren efterfølgende vil tolke på, og benytte som en rettesnor i forhold til tiltag, kommunen efterfølgende via handleplanen iværksætter.

I det familieretshuset eller Familiedomstolen er der ligeledes to former for undersøgelser.

 • Børnesagkyndig undersøgelse (BSU). Det er et standard oprids der slavisk følges.
 • Forældrekompetence undersøgelse (FKU) sker meget sjældent i det familieretslige forløb. Hvordan dette forløber sig, er forskelligt, dog kan en FKU ligeledes blive en udvidet del af den børnesagkyndige undersøgelse.

I det familieretlige forløb udføres denne opgave altid af en psykolog, der hyres ind til opgaven.

Det vurderes ofte, at indhentelse af udtalelser fra daginstitution og skole og kommunen som rigeligt. Andre gange indhentes fra samtlige kilder (instanser og myndigheder), der kunne have vigtig viden om barnet.

Findes der oplysninger via krisecentererklæringer, bliver disse ligeledes indhentet eller leveret, når Familieretshuset henvender sig til kommunen. 

Familieretshusets jurist samt børnesagkyndige oplyser, at en krisecentererklæring er en retskilde. Det betragtes som en myndighedsafgørelse, hvorfor Familieretshuset ofte finder sig forpligtiget til netop, at følge de anvisninger krisecenteret kommer med. Dette er en unik situation, da krisecentre reelt ikke er en myndighed. 

Oftest følger Familieretshuset myndighedsafgørelser i kommunen. Det samme gælder altså også krisecentererklæringer.

Det betyder, at er der sket procesfejl, eller der er tale om en partisk tilgang med væsentlige fejl i kommunen, vælger Familieretshuset oftest på trods af mulige fejlkilder, at følge anvisninger og konklusioner fremfor selv, at undersøge med en detektivmæssig tilgang til den samlede situationen?

Sker der en fejl blot et sted i systemet, kan man sige, at oftest kopieres fejlen og danner grundlag for sagens videre forløb. Spørgsmålet er så, er denne fejl tidligere sket i kommunalt regi eller i det retslige system. Derfor er det meget ressourcekrævende menneskeligt og økonomisk, at vende en misforstået sag. 

Der er bestemt eksempler på, at Familieretshuset går mod kommunens perspektiv på familien, forældrene og barnet, samt mod krisecentererklæringer. 

Derfra kommer min standard sætning: Det forudsigelige er i børnesager, at alt hvad som sker, er ganske uforudsigeligt.

Du har som mor eller far et ansvar, men hvad vil det sige, at tage ansvar?

En forældres fokus drejes oftest som det første over på de rettigheder, der mærkes krænket og helt naturligt går søgen efter den bedste advokat. 

Det forventes, at advokaten med jurahåndbogen i hånden, kan fikse alt det, som fikses skal.

Er det jura, der skal hjælpe dig som forældre først?

Eller er det god, sober, præcis og konkret kommunikation, tilpasset den, som der kommunikeres med?

Det er så vigtigt, at der hverken under- eller overkommunikeres.

Det er kendt viden, at en afsenders budskaber under normale situationer meget nemt kan mistolkes både i den skriftlige og verbale kommunikation til modtageren. 

Er der spændinger, uenigheder eller reelle tvister mellem parterne, bliver det endnu mere markant. En tvist kan eksempelvis opstå i samme øjeblik, at der er en uenighed mellem en forælder og en given fagperson hos en given instans, det kan være pædagogen, skolelæreren, sundhedsplejersken blot for at nævne et udpluk, der omgiver dig eller dit barn. Tvisten opstår altså, når en forældre siger nej tak, og er uenig i fagpersonens anbefalinger, kan være baseret på en dogmatisk tilgang. Måden denne tvist håndteres i kommunikationen, kan være afgørende for udfaldet af din børnesag - uanset myndighedsspor.

God kommunikation sker, når afsender (forælderen) evner verbalt eller på skrift, at være så tydelig, at modtageren forstår hensigter og indhold af et budskab. Hvor vidt dette lykkedes afsenderen afhænger af mange faktorer.

 • Helt lavpraktisk kan det være afsenderens formuleringsevne.
 • Det kan være modtagerens forståelse og evne til at læse mellem linjerne og den kontekst, der omgiver kommunikationen.

Derfor forbered hvilke informationer fra din storytelling (se Hjælp-Til-Selvhjælp), der kunne være relevant for den enkelte fagperson, at blive inddraget i.

Det handler i bund og grund om, at du finder ud af, hvordan kan du sikre, at fagpersonen opnår samme interesse i løsninger, som enten på den korte eller længere bane, går den retning, du finder rigtigst.

Hvor er deres etik og moral,  og hvordan opnår du sympati?

Hold dine følelser i ro - træk vejret dybt og pas på! Dine helt naturlige reaktioner kan mistolkes!

Du skal være bevidst om, at din arousel kan blive mistolket, dyrket som et problem uden at fagpersonen formår, at udvise forståelse, anerkendelse og udøve rette omsorg og støtte i situationer. 

Det sker for rigtig mange forældre, at talestrømmen både i skrift og tale bliver stor. Alt blandes ofte sammen, og det er svært for udenforstående, at forstå sammenhænge og situationer, ofte selv i den skriftlige kommunikation, hvor man har tid til, at overveje sin budskaber. Måske inddrages fagpersonen i viden, der ikke vedkommer dem eller emnet, der skal forholdes til. Det er så vigtigt, at holde sig på egen banehalvdel, og kunne kommunikere (skrift og tale) i et sobert sprog, du kan sammenligne med kommunikationen med en kollega på arbejde. Forvent ikke større forståelse hos myndighederne end hos en kollega.

Alt hvad du siger eller gør, bliver mål og vejet. Jo tidligere du bliver bevidst om dette, jo tidligere kan du undgå de fatale fejl, men arbejde på at gå uden om de typiske faldgrupper, der kan få indflydelse på opfattelsen af dig af den du kommunikerer med. Dette er et centralt punkt, da kommunikation ofte er kernen i mange misforståelser og konflikter i børnesager.

Det er her fagpersoner der omgiver jeres barn eller dig og jer som forældre, kan mistolke og se dig som forælder, som konfliktskabende, som manglende samarbejde og manglende mentaliserings-evner. Det er her den pseudo-mentaliserende opnår fuld sympati, mod jeres barns bedste og mod dig, som forælder

Forsøg at undgå den negative spiral

Når en forælder møder udfordringer eller problematikker vedrørende sit barn, og ikke føler sig hørt, anerkendt og forstået, og viden og tanker om, at ens barn er i fare eller tilgangen fra fagpersoner er i mod det, du finder bedst, eller dit barn bliver behandlet uretfærdigt, og man som forælder føler, at ens bekymringer bliver ignoreret eller fejlfortolket af andre, især af af fagpersonen der omgiver ens barn, så påvirkes ens arousal. 

Det er et kendt og helt normalt vilkår, at i de svære situationer, kan man som mor eller far påvirkes mentalt og det mærkes med det samme i sin krop, som en meget ubehagelig følelse. Når dette sker, udløses hele ens sanselige følelsesregister, som frustration, vrede, måske usikkerhed der udløser frygt, angst, panik - for mange opleves situationer eller episoder der opstår meget retraumatiserende.

Det er essentielt at være opmærksom på sine egne følelser og reaktioner i processen. Det kan være en følelsesmæssigt udfordrende tid, og det er vigtigt at sikre, at du ikke lader følelserne tage overhånd. Find støtte i dit netværk, overvej evt. terapi eller coaching i Kids Rescue for at hjælpe dig med at navigere gennem processen, og holde fokus på barnets bedste.

Afslutningsvis er det vigtigt at huske, at kommunikationen med fagpersoner er en del af en større proces. Du kan ikke kontrollere alle aspekter af denne proces, men ved at forberede dig, og være bevidst om din tilgang, kan du øge sandsynligheden for et positivt udfald for dit barn.

DERFOR - PRIORITER TIDLIG INDSATS!

Bemærkninger: 

Denne video kan få nogen være hård, at se på.

Den er målrettet de gule og røde børnesager, hvor kompleksiteten, følelsen af afmagt og det kaotiske tager over.

Er du en forælder, der befinder sig i en grøn (midlertidig gul) sag, altså situationen, hvor der er potentiale for at nedtrappe konflikter, eller få tvister og uenigheder lagt ned, er hovedbudskaberne i denne video alligevel relevante for dig.

Det er alt afgørende som mor eller far, at få kenskab til virkelighedens vilkår. Dette uanset om man befinder sig i en grøn, gul eller rød børnesag!

Som ide & udvikler af Kids Rescue, er min hensigt ikke, at skabe unødig frygt.

Jeg har endnu en metafor jeg plejer, som tidligere sportsdykker at sige til forældre: 

Frygt ikke havet, men hav respekt for de massive kræfter, som du vil kunne møde i dybet. Det er den manglende respekt for havet, hvor panikken pludseligt kan opstå i en vanskelig og overvældende situation. Det er panikken man kan drukne af. Derfor trænes der, som sportsdykker netop i de tænkte katastrofe situationer, der grundet viden, ro, fokus og overblik, at panikken helt kan undgås og en potentiel farlig situation afværges.

Det er det samme, som jeg anbefaler en forældre skal, bare i en helt anden kontekst, nemlig konteksten din børnesag uanset myndighedsspor.

Relevante jump links

Advokatens rolle og primær opgave - Den dedikerede advokat findes!

HJÆLP-TIL-SELVHJÆLP

Begreber der tolkes forskelligt alt efter myndighedsspor

Bliv din egen Sagsleder & Pilot i dit barns liv

Hjælp-Til-Selvhjælp

Begreber der tolkes forskelligt alt efter myndighedsspor

Samtlige fagpersoner der arbejder på børnesager, har ikke afstemt kammertonen og benytter alle forskellige "noder" når "musikken spiller i systemet".

Se med . . .

Introduktion

INTRODUKTION af serien “Begreber tolkes og opfattes forskelligt alt efter hvilket myndighedsspor”

Samtlige fagpersoner der arbejder på børnesager, har ikke afstemt kammertonen og benytter alle forskellige “noder” når “musikken spiller i systemet”. Jeg taler om det som sker i kommunerne, familieretshuset og hos domstolene. Det er en ganske alvorlig situation.

Hjælp-til-selvhjælp

BLIV din egen sagsleder & pilot i dit skilsmissebarns liv

Undervisningsforløbet er designet til de mest konfliktfyldte børnesager og er omfattende - den første af slagsen.

I forbindelse med denne serie af opråb, lader jeg dig ikke stikken.

Hvad kan du gøre i forhold til konkrete problematikker? Hvordan bør du forholde dig til de definerede problematikker? Det kan være i forbindelse med din ekspartner eller de fagpersoner, der er involveret i din børnesag. 

Det vigtigste er, at du ikke bliver til negativ støj og undgår at blive til en stereotyp? Det kan nemt ske i første skrivelse eller på første møde - Det skal du forsøge, at undgå!

På den baggrund bliver undervisningsforløbet en proces, hvor du kommer til at overveje:

 • Hvad skal ske?
 • Hvornår?
 • Hvordan og hvorledes?

Samtidigt med at du tilsidesætter egne følelser og behov og sætter dit barns forrest.

I forbindelse med alt indhold på denne side, vil forslag til løsninger og muligheder blive gennemgået i undervisningsmaterialet.

Del 1. - samarbejde

DEL 1. SAMARBEJDE

I del 1 er emnet om begrebet “SAMARBEJDER”, der tolkes og opfattes forskelligt alt efter myndighedssporspor: Kommunerne, Familieretshuset og domstolene.

Alt for mange beskyttende forældre, kan i deres “kamp” for at beskytte deres barn, ikke indfri systemet tilgang til samarbejde.

Det kan medføre, at en forælder kan “tabe”, dette udelukkende ved at gøres forkert og med systemets øjne, ikke evner samarbejde.

Det er en ganske alvorlig situation, hvilket jeg nuanceret og konkret vil komme nærmere end på nu.

Del 2. - Barnets bedste

Del 2. Barnets Bedste

I del 2 er emnet om begrebet “BARNETS BEDSTE”, der tolkes og opfattes forskelligt alt efter myndighedssporspor: Kommunerne, Familieretshuset og Domstolene.

Uanset hvilken myndighed, instans eller 3-parts aktør der arbejder på børneområdet, er narrativet om barnets bedste i praksis modsat det, som udvises i praksis. Disse er fuldkommen ligeglade med barnet bedste.

Fokus er på, at skabe ro. Det bliver begyndelsen på misforståede løsninger, der forværrer situationen for barnet markant.

Det er en ganske alvorlig situation, hvilket jeg nuanceret og konkret vil komme nærmere end på nu.

Del 3. - Højkonflikt

Del 3. Højkonflikt

Jeg har i mange år beskrevet højkonflikt begrebet, som et misforstået begreb. For at kunne sætte sig ind i det med åbne, nysgerrige og nuancerede øjne, er hver og en nød til at se på netop alle de begreber der tolkes og opfattes forskelligt alt efter hvilket myndighedsspor.

Systemet kalder det også for begrebet “de komplicerede sager”. Udfordringen er når både fagligheden lider, og samtlige fagpersoner der arbejder på børnesager, ikke har afstemt kammertonen og benytter alle forskellige “noder” når “musikken spiller i systemet”.

Jeg oplever i Kids Rescue ofte ondskaben i så massiv en grad, som Hr. og Fru Danmark ikke har fantasi til at tro sker. Berettede jeg om det jeg er vidne til ufiltreret og ikke neddroslet i detalje grader, ville de fleste alligevel kaste op og sige stop, det har jeg ikke behov for at høre om.

Det er en ganske alvorlig situation, hvilket jeg nuanceret og konkret vil komme nærmere end på i dette opråb.

Del 4. - Forældrefremmedgørelse

Del 4. Forældrefremmedgørelse

I åbent samråd giver flere partier udtryk for behovet for, at kunne sanktionere for ”forældrefremmedgørelse”.

Rigtig mange forældre vil tænke, at det er positivt, hvis vi kunne komme dette til livs – og så er der en gruppe af forældre, der ser med bekymring og helt andre øjne på denne politiske samtale.

Men lad os lige tage et blik på, hvordan opfattes begrebet forældrefremmedgørelse og hvor stammer det fra? Hvordan er den teori, der ligger til grund for begrebet, blandt de dygtigste fagpersoner blevet modtaget?

Hvad betyder begrebet forældrefremmedgørelse?

Del 5. - Pårørende Adfærd

Del. 5. Pårørende Adfærd

Begrebet “pårørende” er et begreb, der gør sig gældende i nok 95% af de mest betændte børnesager i Kids Rescue. Giver det anledning til eftertanke i forhold til den fordrejede vinklede forældrefremmedgørelse samtale?

Ja, fordi det betyder gruppen der reelt bliver udsat for, at blive vendt mod deres forælder, ikke får rette attention. OG, den store gruppe af “pårørende” er alene med sine invaliderende udfordringer, uden rette attention.

Derfor siger jeg FULD STOP og lad den nuancerede samtale begynde, baseret på virkeligheden og ikke forskruede narrativer!

Vær opmærksom på, at det jeg kommer ind på nu, er et følsomt emne og flere problematikker, kan være aktuelle på samme tid.

Jeg retter min fokus på gruppen af forældre, der har eller udviser en meget dysfunktionel og ensartet adfærd.

Del 6. - Forældrefremmedgørelse vs pårørende adfærd

Del 6. Forældrefremmedgørelse VS Pårørende Adfærd

Fællestrækkende for forældrefremmedgørelse og pårørende adfærd minder meget om hinanden, og kan nemt forveksles.

Om vi taler forældrefremmedgørelse eller pårørende adfærd, er der for begge scenarier tale om en forældre, der lider af et eller andet. Hvad den ene forældre lider af, er nogle gange kendt viden, men for det meste, kan man kun via adfærden udvikle hypoteser herom.

I åbent samråd giver flere partier ret udtryk for behovet for, at kunne sanktionere for ”forældrefremmedgørelse” – Men på hvilket grundlag?

Del 7. - Traumer er ofte overset i børnesagerHøjkonflikt

Del 7. Traumer er ofte overset i Børnesager

Traumer er ofte overset både i forhold til børn som voksne.

Vi symptombehandler eller gir en diagnose, fordi vi ikke er opmærksomme på, hvilken betydning traumer har for vores nervesystem, samt hvordan vi interagere i sociale relationer.

I forhold til emnet og begrebet “pårørende” og “forældrefremmedgørelse”, er samtalen om traumer både overset og særdeles vigtigt.

Hvis bare de voksne der omgiver barnet, kunne eller ville lære, at forstå dets symptomer.

Lad os komme i gang med det vigtige gemte og glemte emne i samtalen.

Del 8. - Samværschikane

DEL 8. Samværschikane

Chikane-lovgivning fra 2015 signalerer, at chikane ikke er ok.
Dette kan jeg tilslutte mig, men problemet er, at beskyttelsen af et barn, ligeledes kan karakteriseres som chikane, fordi manglende udlevering til samvær kan fremstilles som chikane.

Udfordringen omkring chikane-lovgivningen, der i øvrigt kun bliver benyttet alt efter, hvordan vinden blæser, og hvilken vej system vælger vinden skal blæse, er, at systemet ikke undersøger sagerne ordentligt til bunds.

Samværschikane er en adfærd, der kan have alvorlige konsekvenser for barnet. Men hvilke situationer kunne gøre sig gældende, når vi netop samtaler om samværschikane?

Kom indenfor og lad samtalen begynde om det svære emne.

Del 9. - Ligestilling & Forældrerettigheder

DEL 9. Ligestilling & Forældrerettigheder

Forældres rettigheder – er det kun en illusion? Dyk ned i et komplekst netværk af magt, penge og politik, der har undermineret forældrerettigheder både i Danmark og globalt. I denne 9. del afklæder vi den indviklede symfoni, hvor fagpersoner i børnesager spiller forskellige noder. Afdæk de skjulte interesser og konfliktfyldte dagsordener bag vores forståelse af forældrerettigheder.

Er fædre blevet skubbet ud på et sidespor i forældreskabet? Har skæve fortolkninger og praksis skabt alvorlige og usunde rodnet i vores samfund?

Dette påvirker ikke kun skilsmisseforældre eller forældre over for tvangsanbringelse – det påvirker os alle.

Tag del i en åben og ærlig dialog om dette kritiske emne. Gennem flere vinkler gransker vi problematikkerne ved ligestilling og forældrerettigheder.

Lad os tage disse udfordringer alvorligt – for vores børns, vores familiers og vores samfunds skyld.

For vores børns fremtids skyld!

Del 10. - Mentalisering

DEL 10. Mentalisering

Mentalisering er et af de mest misbrugte begreber i børnesager.

Jeg oplever, at rigtig mange ikke rigtigt er klar over eller bevidst om begrebets betydning, at kunne mentalisere. Det gælder forældre, men så sandelig også socialrådgivere, familiebehandlere og psykologer som i flæng udtaler om en mor eller far, at de ikke kan mentalisere.

Når en fagperson udtaler sig om det, er min påstand, at det udelukkende bliver baseret på fagpersonens egne holdninger og meninger. Denne vurdering kan i situationer være korrekt vurderet, men er det alt for ofte ikke.

HVORNÅR SKAL DIN ADVOKAT

INDDRAGES & 

HVORDAN

Hvad er advokatens styrkeR

og begrænsninger

Hvad er advokatens rolle

 og opgave

HVORNÅR SKAL DIN ADVOKAT

INDDRAGES & 

HVORDAN

Hvad er advokatens styrkeR

og begrænsninger

Hvad er advokatens rolle

 og opgave

De fleste forældre er ikke klar over, hvad er advokatens rolle og primær opgave.

En kombination af forældres helt naturlige uvidenhed og manglende forventningsafstemninger i forhold til, hvad kan og skal man kunne forvente af sin advokat, og at advokaten fra start ofte ikke sikre at tydeliggøre, hvad er advokatens afgrænsede rolle og opgave, er et generelt et stort problem i børnesager.

Forventningsafstemning til samarbejde er vigtigt!

Det er så her, hvor dine forberedelser også af din advokat er vigtigt. Din indsats eller manglende indsatser fra en forældres side, påvirker oftest udfaldet af en sag, uanset myndighedsspor, enten på den korte eller længere bane.

Som ide & udvikler af Kids Rescue, kan jeg ikke markere kraftigt nok, hvor vigtig kommunikation underbygget med dokumentation er helt fra start.

Der må ikke overkommunikeres. Der må ikke underkommunikeres! Men det du ikke siger fra begyndelsen, kan enten være umuligt eller meget svært senere, at inddrage i ankesag.

DET ER DIT ANSVAR,

AT KLÆDE DIN ADVOKAT PÅ!

IKKE OMVENDT!

HVORDAN BRUGER DU DIN ADVOKATS

 RESSOURCER MEST OPTIMALT

Er Dit ansvar!

Nu TIL DET POSITIVE

Den dedikerede advokat findes!

Den menneskelige, ærlige, troværdige, dedikerede advokat findes derude.

Det er her den transparente og ærlige samtale om virkelighedens vilkår er naturligt, og anses af advokaten som vigtigt!

Det er advokaten, der er bevidst om, at ingen har en tryllepind og jura er ofte en gråzone, hvor der ofte skal meget mere til, at kunne opnå dommerens anderkendelse, sympati og forståelse for det som er sket og sker, der ligger til grund for påstande og det, der ønskes at opnås i dom.

Det sunde og gavnlige forældre-advokat samarbejde

Du skal gøre din advokat god, så din advokat kan gøre dig endnu bedre!  

Et team bestående af dig som forældre og din advokat

Spørgsmålet er, hvor i består samarbejdet? Hvordan bør der samarbejdes? Hvordan og med hvad kan forælderen selv bidrage aktivt? 

Hvad er en forældre ansvar, og kan det ansvar udliciteres til andre? 

Det kan give mening at inddrage andre fagkompetencer på dit Team

Det er denne gruppe advokater helt med på! De er klar på, at tænke utraditionelt ved, at lade dig som mor eller far blive en stor del af samarbejdet med andre ord, det er advokaten, som er parat til at optimere indsatser ved, at lade en forældres kompetencer og samlede indsatser indgå som en brugbar ressource.

Forventningsafstemningen mellem forældre og advokaten

Det er advokaten som prioriterer og sikre, at der fra start indgås klare aftaler om det, som skal ske og hvordan.

Det du forventer af din advokat stemmer overens med det, som advokaten kan levere i samarbejdet. Denne forventningsafstemning er vigtig for den dedikerede og troværdige advokat, da der på den måde er helt klare aftaler om opgaven, der skal løses, hvem gør hvad, og hvem har ansvaret for hvilke opgaver.

Hjælp-til-Selvhjælp

Du tilbydes to forskellige muligheder, 

der giveR dig styrke dig!

Du kan vælge at tage ejerskab

og ansvar, på den gode måde!

Overskrifter der gennemgås

På børnenes side

100%

360 graders fokus

Advokaten 

du skal undgå

Det første råd

Søg ikke efter en stjerneadvokat, der vinder alle sine børnesager. Med respekt for advokaterne, så findes der ikke sådan en.

DET andet RÅD

Der findes flere typer advokater og blandt disse typer, er der advokaten, der vil det hele selv. Dette ses ske stort set uden særlig inddragelse af sin klient. 

Det er den type advokater, som du skal gå langt uden om. Det er advokaten der har mere fokus på sin egen forretning og en overfladisk og hurtig ekspedition af sin "kunde".

Ordet altid eller aldrig må naturligvis aldrig bruge. Men min der er flere større advokat firmaer, hvor man som mor eller far ikke kan være sikker på, at den advokat man kontakter, er den som repræsenterer sig. Det ses ofte ske, at det blot er den advokat på det store kontor, der møder op i Familiedomstolen. Det er en uheldig situation, da valg af advokat baseres på tillid, kemi og troen på, at advokaten er der for en.

Det er ligeledes her, hvor advokaten udliciterer skrivelser og processkrifter til en advokat sekretær eller advokat fuldmægtig, der reelt blot er en jurist i praktik som advokat. Dette er ikke en optimal situation for forælderen, da det betyder, at advokaten ikke opnår den nødvendige indsigt i de dybere lag i børnesagen. Dette ses ofte som en udfordring, når der skal leveres i Familiedomstolen.

Jeg vil gerne udvise respekt for advokater, men Kids Rescue slår hårdt ned på højrehåndsarbejde, der markedsføres som bedste familieretsadvokater med så og så mange års erfaring.

Som eksempel på en advokat, som pt markedsfører sig som landets mest dedikerede advokat og det bakkes på sociale medier op af en lille cirkel forældre, der mødte dedikationen. Resten møder modsat højrehåndsarbejde.

Eksemplet taler sit tydeligt sprog og er desværre ret almindeligtPas på advokat-fælden 

del. 1, 2 og 3

Beskriver det, som desværre og meget beklageligt, erfares hos utallige forældre, der i deres børnesagsforløb, har udskiftet sin advokat 3, 6, 12 gange.

NÅR EN MOR ELLER FAR

ØNSKER ÆNDRINGER I FORHOLD TIL

barnets bopæl

 omfang af samvær

forældremyndighed

Familieretshuset modtager henvendelsen fra mor eller far. Herefter screener og visiterer de sagen som grøn, gul eller rød. 

Jeres sag bliver altså ved denne screening udelukkende visteret på baggrund af deres vurderinger baseret på deres opfattelse af intensiteten af konfliktniveauet samt sagens kompleksitet.

En rød sag kan sagtens visteres som grøn, såfremt Familieretshuset i deres screening ikke har opfattet sagens alvor eller omvendt.

På den baggrund er første kontakt på skrift til Familieretshuset væsentlig, hvorfor det er vigtigt, at du undgår misforstået støj.

Derfor undervisningsforløbet og din opgave og workshop "Bliv din egen Sagsleder & Pilot i barns liv" vigtig, og helst inden din første kontakt via digitalt udfyldt blanket på www.familieretshuset.dk

De grønne sager, er den type Kids Rescue kalder for "den optimale skilsmisse".

Vilkårerne for skilsmissefamilier er forskellige

Årsagen til skilsmisse eller ophør af samlivet er individuelt for alle familie. På den måde opleves skilsmisser forskelligt fra familie til familie, barn til barn. Det er vigtigt, at det forsøges, at dette kan foregå på en god måde og altid med fokus på, hvordan fællesbørnene har det og hvordan der sikres bedste løsninger for dem. 

Det er ikke altid, at det kan foregå på en hensigtsmæssig måde, hvilket der ligeledes kan være mange årsager til. 

Det er typisk her, hvor man via god og tydelig kommunikation, vil kunne komme hinanden nærmere og finde brugbar løsninger for hele den to-delte familie.

Men når en grøn sag ender i Familieretshuset, er det blot fordi, at forældrene har behov for hjælp, til at få aftaler helt på plads. På den måde skabes en ro og forudsigelighed, der gavner særligt barnet.

Det som forældre i de grønne sager ofte ikke ved, er at det ikke blot er et møde man skal til. Det er mødet! Hvordan dette kommer til at forløbe sig, er meget forskelligt og tilfældigt.

Uden den rette forberedelse, kan en grøn sag udvikle sig negativt, også for barnet.

Selv i de grønne sager, kan uenighederne føles overvældende og virke meget opslidende mentalt og fysik. Det er situationen, hvor dine helt naturlige reaktioner kan mistolkes!

Du skal altså være bevidst om, at din arousel kan blive mistolket, dyrket som et problem uden at fagpersonen formår, at udvise forståelse, anerkendelse og udøve rette omsorg og støtte i situationer.

TIDLIG INDSATS TILPASSET & SKRÆDDERSYET TIL DEN OPTIMALE SKILSMISSE

Læs mere...

Når I som forældre beslutter jer for at opløse samlivet på grund af uoverkommelige uoverensstemmelser, er der en indbygget konflikt. Det er vigtigt at skelne mellem egne udfordringer og barnets følelsesmæssige behov.

Barnets udfordringer

Skilsmissebarnet befinder sig ofte i en dobbelt livskrise. Det skal forstå, hvorfor de to vigtigste personer i deres liv skilles, og i mange tilfælde ser de uenigheder der kan opleves som konflikter mellem forældrene. Det er en udfordring for forældre at holde deres egne uoverensstemmelser adskilt fra barnets behov.

Bopæl og samværsordning

Samvær med barnet bør afstemmes efter barnets behov, som kan inkludere:

 • Barnets alder
 • Sociale relationer (kammerater, kæreste)
 • Fritidsaktiviteter

Mindre børn vil ofte have større behov for fast samvær med begge forældre, mens ældre børn kan have brug for mere fleksibilitet for at vedligeholde deres sociale netværk.

Blot disse nævnte, kan være nok til en uenighed og opstart til en konflikt, der er vigtig at få neddroslet hurtig. Inden konflikten og uenigheder trækker i langdrag.

Professionel Coaching

Er I uenige om, hvad der er bedst for jeres barn, kan det være værdifuldt at søge professionel coaching. Her kan I få værktøjer og rådgivning til at navigere gennem uenigheder og konflikter og de mest optimale løsninger, hjælp og støtte til jeres barn.

Værktøjer & Ressourcer

I undervisningsmaterialet "Bliv din egen Sagsleder & Pilot i dit barns liv" får du:

 • Værktøjer til effektiv kommunikation med din eks-partner.
 • Råd til at yde optimal JEG-støtte til dit barn.
 • Indsigter i, hvordan man læser og forstår barnets reaktioner.
 • Vejledning i interaktion med myndigheder og instanser for at undgå misforståelser.
 • Råd til, hvordan du bedst forbereder din advokat, hvis sagen skulle ende i Familieretten.

Når konflikten har taget overhånd, vil familieretshuset betragte det som en kompliceret sag.

En screenet gul sag kan nemt være en grøn sag, hvor konflikten skal neddrosles. Hvor længe en grøn sag forbliver gul, hvilket betyder, at jo tidligere rette hjælp og støtte, jo større chance for at finde en blød landing alle er tilfredse med.

Det kan også være en screenet gul, som enten burde være rød, eller bliver med tiden rød. Det er typisk scenariet, hvor en forældre i kommunikationen ikke kan sætte rette ord på det som er sket og sker. Det er her, hvor barnet er klemt og nogle gange massivt klemt.

Måske er der en eller flere underretninger eller anmelder, som familieretshuset skal forholde sig til.

I de gule sager vil barnets perspektiv blive belyst enten ved, at der indhentes udtalelser fra de fagpersoner, der enten er en del af barnets, forælderens eller familiens liv.

Læs endnu engang om: Der er utallige fagpersoner, der indirekte eller direkte involveres i en børnesag.

Alt efter barnets alder vil barnet indkaldes til en børnesamtale. Det sker typisk fra 7 år og frem. Det er så her, jeg lige må advare. En børnesamtale kan gå mange veje...

Hvis børnesamtalen kombineret med de indhentede udtalelser giver anledning til yderligere nysgerrighed, er det her familieretshuset iværksætter en børnesagkyndig undersøgelse. 

Bliver I som forældre ikke enige om spørgsmål vedrørende bopæl, samvær og forældremyndighed, vil sagen når den er blevet belyst af familieretshuset, blive overlagt til Familie domstolen.

Se tidligere omtalt: Den dedikerede advokat findes!

TIDLIG INDSATS TILPASSET & SKRÆDDERSYET TIL   konflikten der tager overhånd

Læs mere...

Det er altså væsentligt at italesætte og anerkende, at når der er børn involveret, og hvis der opleves stor uenighed mellem forældrene omkring børnene, vil følelsen af angst og afmagt ofte dominere.

En mor eller fars tanker vil typisk køre non stop, hvor der forestilles forskellige scenarier, og følelserne vil være i oprør. Hvis uenighederne fortsætter, vil kroppen typisk reagere med stress og udbrændthed, hvilket kan lede til angst og depression samt psykosomatik som spændinger og smerter i kroppen og et svækket immunforsvar.

Såfremt skilsmissen ender i en rød sag - højkonflikt, og denne fortsætter og eskalerer, kan det oveni ovennævnte medføre PTSD symptomer.

Konsekvenserne for både barnet og forælderen kan blive invaliderende.

De svære situationer:

 • Sammenbragt familieliv
 • Uenigheder om barnets trivsel og tilgangen (opdragelse) af fællesbarnet
 • Bopælsforælderen flytter —hvad er bedste løsninger for fællesbarnet
 • Samværschikane og/eller sabotage
 • Sygdom, misbrug eller sindslidelse hos den ene forælder
 • Psykisk og/eller fysisk overgreb
 • Forældrefremmedgørelse
 • Stalking by proxy
 • Gaslighting
 • Wictim blaiming
 • Falske eller reelle underretninger til forvaltningen eller anmeldelser til politiet

Er nogle af disse scenarier nævnt ovenfor den virkelighed, som du og dit barn befinder jer i, giver det stor mening for dig, at se på Kids Rescue` øvrige undervisningsforløb.

Din storytelling støtter dig i processen med, at få taget "temperaturen" på din alvoren i din sag...

Hvad er det for en situation du og jeres barn reelt befinder jer i.

Jo før du bliver fuldt ud bevidst om dette, jo bedre kan du agere og manøvrere i de svære og nogle gange overvældende situationer.

Tidlig indsats bør du prioritere, men har din sag kørt i årevis, må du ikke tro, at det er for sent at vende situationen til dit barns bedste.

Jeg har i dette undervisningsforløb gjort det nemt for dig. Alt indhold kan du læse, men jeg gennemgår alt mere uddybende i videoer.

Der er ingen tvivl om, at hovedparten af forældre hvor samlivet skal opløses eller det allerede er, synes det kan være hårdt.

Virkeligheden er dog, at samlivsophævelse og skilsmisser er forskellige og går lige fra den optimale situation, til konflikten der skal nedtrappes til den massive konflikt, vi kender som begrebet højkonflikt.

Jeg vil spore dig ind på nogle helt grundlæggende ting, der kan have betydning for jeres fællesbarn, dig og jer som forældre. Der kan være særlige situationer, hvor familiedynamikken opleves særligt overvældende, og jeres barn kan være særligt belastet.

På den baggrund bliver undervisningsforløbet en proces, hvor du kommer til at overveje:

 • Hvad skal ske?
 • Hvornår?
 • Hvordan og hvorledes?

Samtidigt med at du tilsidesætter egne følelser og behov og sætter dit barns forrest.

I de komplicerede og komplekse børnesager er Kids Rescue bevidst om det som sker, og arbejder løsningsorienteret ud fra virkelighedens barske vilkår i situationer som:

 • Konflikter der tager overhånd og skal nedtrappes.
 • Højkonflikter eller pseudo-konflikter og barnet er massivt klemt og reagerer, hvilket skal afhjælpes.
 • Børn der tilbageholdes grundet opdigtede anklager.
 • Børn som ikke kan tåle den ene forældre, og det skal forsøges at skærme barnet, der burde tilbageholdes.

Bemærkninger til til intro video på underretninger og anmeldelser:

For en mor eller far i en grøn sag, hvor konflikten tager over og skal og kan nedtrappes, kan denne video virke barsk. For de forældre der befinder sig i gul-rød børnesag, vil ofte kunne spejle sig i omtalte problematikker.

TIDLIG INDSATS TILPASSET & SKRÆDDERSYET TIL DEN Højkonflikt - pseudo-konflikt

Læs mere...

Uanset de beskrevne scenarie er rette indsats afgørende for udfaldet af din sag.

Gule sager er ligesom røde sager, men røde sager er mere komplekse og alvorlige.

Betegnelsen "højkonflikt" bliver brugt i flæng, når der politisk og hos myndigheder og instanser samtales om de hårde børnesager. 

Udfordringen er, at man blander sager der kan konfliktnedtrappes sammen med de sager, hvor samarbejde mellem mor og far er fuldkommende ikke muligt. 

I pseudo-konflikten har den ene forælder begået overgreb imod den anden forælder og/eller børnene.

I denne situation opleves ofte, at familien bryder helt sammen. For barnet opleves familiedynamikken særligt overvældende og kan være ekstra belastede.

Uanset årsagen til, at barnet både er klemt i konflikten mellem mor og far, så påvirkes barnet ofte med bekymrende symptomer og reaktioner, der ofte misforstås af de voksne der omgiver dem.

Befinder forælder og barn sig i en psuedo konflikt, er de som ofte pårørende til ”et eller andet”. Hvad ”et eller andet” reelt er, burde være både Familieretslige systems eller kommunernes ansvar og opgave, at finde ud af.

Det ikke bare svært at være pårørende, det kan reelt ende med at blive invaliderende for hele familien.

Anbefaling

Gå tilbage og læs en gang til afsnittet: Er det jura, der skal hjælpe dig som forældre først? Eller er det god, sober, præcis og konkret kommunikation, tilpasset den, som der kommunikeres med?

Klik her

Gå tilbage og læs en gang til afsnittet: Advokaten der vil og kan samarbejde med dig på den optimale måde findes derude.  

Klik her

Dyk ned i det mest omfattende undervisningsprogram med opgaver i workshoppen, der er skræddersyet til mødre og fædre inddelt i tre kategorier.

anbringelse  eller bortadoption

FRIVILLIGT ELLER TVANG

Det handler oftesT ikke om manglende forældrekompetencer

De tre typiske scenarier, hvor forældre er i en særlig høj risiko for, at de sociale myndigheders indgriben og fratagelse af forældreansvaret.

Forældre der tidligere selv har været anbragt som barn.

Det er her, hvor en forælder, der tidligere selv har været tvangsanbragt som barn, hvor de sociale myndigheders indgriben, der kan medføre tvangsanbringelse eller bortadoption alene på antagelsen, at forælderen alene med denne baggrund ikke kan varetage omsorgen og ansvaret for sit barn.

Det er almindeligt kendt, at tvangsanbragte børn bliver meget traumatiseret og udvikler belastningsreaktioner, der kan blive til diagnoser, der skal bearbejdes senere i livet. 

Fokus fra de sociale myndigheder kan være på, at forælderen modtager behandling for egne udfordringer, forårsaget af sin tidligere anbringelse. Eller burde, men har ikke de økonomiske ressourcer til at iværksætte. Det er almindeligt kendt, at anbragte børn, ikke modtager rette hjælp og støtte, hvorfor både nuværende anbragte børn og tidligere, der nu bliver forældre, blot bliver efterladt som ofre, der blot placeres politisk som et nødvendigt vilkår. 

Kommunen ser ofte ikke på forælderens positive transformation, personlige udvikling og de stærke menneskelige værdier og kompetencer, som forælderen netop besidder.

Denne gruppe af forældre, bliver blot gjort forkerte og den stereotypiske tilgang, bliver dyrket samfundsmæssigt, således civilsamfundet bliver henledt til at tro, at den hårde indgriben fra de sociale myndigheder, er i barnets bedste.

Forældre der har en anden ideologi og grundlæggende værdier, der går mod det vi som samfund har defineret som det samfundsmæssige korrekte.

Forældre, der har en anden ideologi, eller andre grundlæggende værdier, hvor drømmen og ønsket om sin egen unikke familiestruktur, bliver planlagt solidt, men går mod det, vi som samfund finder rigtigst. Det er her barnets bedste og barnets ret kommer ind i billedet, der i smidigt og elegant kan underminere forældreansvarsloven, der netop burde sikre forældre en lang række rettigheder for en mor og far.

EKSEMPLER

 1. Forældre der ønsker at passe sit lille barn og ikke benytte dagpleje, vuggestue eller daginstitution.
 2. Forældre der finder det bedst, og finder det velovervejeret at hjemmeskole sit barn. Et sådan forældre-valg, kan der være utallige velovervejede og begrundede årsager til. På den ene side, må man gerne hjemmeskole sit barn. På den anden side, kan en tvist i samarbejdet (manglende samarbejde) fra tidligere skole, blive vendt mod forælderen, som en stor bekymring.  
 3. Forældre der ikke ønsker sundhedsplejerskens tilbud og indblanding, da man som forælder og familie har andre værdier og kompetencer, der ikke matcher en de tilbud og tilgangen fra sundhedsplejersken. Det er ikke alle forældre, der finder sundhedsplejerskens tilgang til barnet, forælderen og familien, som et brugbart og trygt match. Det kan være sundhedsplejersken tilbud i barnets første år i hjemmet. Det kan være sundhedsplejerskens tilbud i daginstitution eller i barnets skole, der takkes nej tak til. Sådanne et forældre-valg, kan blive begyndelsen på en uenighed - vi kan kalde det for en tvist mellem forældre og fagpersonen sundhedsplejersken, der hurtigt systemmæssigt kan degradere en forældres rettigheder til selvbestemmelse. Det vil sige, at en forældres holdning, mening og viden kan blive degraderet og gjort forkert, da sundhedsplejerskens tilbud og tilgang samfundsmæssigt underminerer forælderens.
 4. Forældre der vælger andet tilbud til bearbejdning af sit barns symptomer og reaktioner end det, som bliver tilbudt i kommunen eller i psykiatrien. Vi taler om relevante indsatser, den kompetente forælder i virkeligheden er bedst til at spotte. Går dette forældre perspektiv mod anbefalinger og "tilbud" fra de sociale myndigheder og instanser, kan dette vendes mod forælderen, som manglende samarbejde, manglende mentaliseringsevne og konfliktskabende. 
 5. Forældre der ikke ønsker tilbuddet om, at følge anbefalede vaccinationsprogrammer for sit barn. Det vil sige, at myndigheder og instanser ikke respekterer forældre valg, men finder dette direkte mod sit barns bedste.

Generelt kan man sige, at der ofte er tale om "tilbud", som kommunen har taget op af en "standardværktøjskasse", som "nogen" har defineret som barnets bedste.

Uenigheden mellem kommunens holdninger og meninger, trumfer oftest den kompetente og omsorgsfulde forælder, der bliver gjort forkert, og stærke forældrekompetencer degraderes via kommunens holdninger og meninger til, at forælderen ikke besidder rette forældre kompetence evner.

Mødre og fædre der befinder sig i en rød, kompliceret højkonflikt sag Familieretsligt.

Forældre der befinder sig i en langvarig, opslidende og meget kompliceret børnesag i det familieretslige system, der betegnes som "de røde sager", også kendt under begrebet højkonflikt. Der er der stor risiko for, at kommunen med sin skjulte "værktøjskasse", skrider ind og fratager forældrene deres ansvar.

Dette på trods af, at forælderen via forældreansvarsloven har rettigheder over sit barn. Det er her, hvor argumentet alene er, konfliktniveauet mellem forældrene er så højt, at de sociale myndigheder finder det nødvendigt, at skærme barnet fra forældrene.

I både det Familieretslige system og i kommunerne er tilgangen til de fleste højkonfliktsager for barnet katastrofalt.

Børnesagerne lider under en alvorlig grad af mangel på nysgerrighed og dybdegående undersøgelser. Det er årsagen til, at barnet der er i massiv klemmen mellem deres forældre, som hovedregel aldrig bliver belyst tilstrækkeligt.

Disse børn er reelt dem, som vi kalder de udsatte og sårbare børn i Danmark. Det er alle børn, som befinder sig i en dysfunktionel børnesag, der altid har sin egen unikke historie og opstår af utallige årsager.

Det er den todelte familiesituation, hvor titlen mor og far ikke bør benyttes, men erstattes betegnelserne  ”beskyttende” og ”karakterafvigende” forælder.

 1. Bopælsforældre, som ikke kan beskytte børnene mod den “karakterafvigende” samværsforældre.
 2. Samværsforældre, som har mistet børnene til den “karakterafvigende” bopælsforælder.

Kids Rescue finder ikke begrebet højkonflikt er passende, men begrebet pseudo-konflikt (falsk), fordi samarbejde mellem forældrene er umuligt.

du spotter, at du er i risiko gruppen 

Tidlig indsats nødvendigt!

- Hvordan

- Og Hvad er tidlig indsats?

Du har fået diT barn anbragt

- Hvad kan du gøre?

- Hvilke kompetencer kan hjælpe dig?

Hvordan kan du vende din sag?

HJÆLP TIL SELVHJÆLP

BLIV DIN EGEN SAGSLEDER & PILOT I DIT BARNS LIV

Kortfattet

introduktion 

Dette undervisningsforløb er det første af slagsen, hvor gode råd, guidning og konkrete løsningsforslag, er med udgangspunkt i et meget kompliceret og komplekst børneområde.


Jeg har introduceret mig tidligere, men for den som ikke helt kender mig endnu, så hedder Jacob, og kunne blive din coach. (se introduktion)

Jeg guider dig hele vejen tilpasset den virkelighed, du befinder dig i. Dette kan ske via dette undervisningsforløb alene, eller suppleret med den personlige samtale med mig, når du måtte have behov.

Fra individuel coaching til almen tilgængelighed

Vi har gennem årene på Kids Rescue teamet skullet tænke udad boksen, og ofte forholde os meget kreativt, og "skole" en forældre til at ændre sin tilgang på mange parametre.

Det handler om, at kunne komme derhen i sin egen proces, hvor det lykkedes, at se det som er sket og sker fra nye og flere perspektiver.

Dette er en vigtig proces, således man ikke bliver fastholdt i en tanke eller opfattelse, således både den hele eller todelte familiedynamik og ens barn, bliver med nysgerrig og åben tilgang. At man som mor eller far får redskaberne til, at opnå en detektivmæssig tilgang til sin egen sag, er en væsentlig detalje.

Du kommer hele vejen rundt om alt det vigtige, du som mor eller far skal forholde dig til i din berøring med myndigheder og instanser. Det er her det kommunikative på skrift og tale kommer ind i billedet. Det er nemt, at mistolke eller misforstå skriftligt og mundlig indhold i sin kommunikation også med sin ekspartner. Jeg guider dig, hele vejen!

Opgaver i workshoppen er skræddersyet til mødre og fædre inddelt i  tre kategorier:

Den optimale skilsmisse

De komplicerede & Komplekse børnesager

Kaldt Højkonflikt (pseudo-konflikt)

Tvangsanbringelse - TVANGSBORTADOPTION

Din personlige proces & transformation.

Det er ligeledes i denne proces, hvor du bliver bevidst om det vigtigste og den røde tråd, der er vigtig både i forhold til jeres hele eller todelte familie dynamik og ikke mindst, hvordan hjælper og støtter du bedst dit barn, samtidigt med, at du passer på dig selv. 

Den viden du finder her på denne side, kan blive begyndelsen på et forløb, hvor der skal arbejdes med at ændre fokus og til, at kunne perspektivere til det som er sket og sker på en nuanceret måde.

Det er forhåbningen, at du på denne side, vil kunne finde alle de nødvendige redskaber, der skal hjælpe trygt og solidt igennem det svære.

Træning i mødet med det forventelige, men ukendte territorium - Du forberedes på det eneste forudsigelige, at alt hvad som sker, er uforudsigeligt.

Forestil dig, at du inden den den svære kommunikation i skrift og tale inden-, under- og efter møder, diverse undersøgelser, måske samspilsobservationer eller overvåget samvær med dit barn, partshøringer og meget mere, at du får mulighed for, at kunne forberede dig og træne i alt det, der skal ske, inden det sker.

Undervisningsforløber er den første af slagsen, hvor gode råd, direkte spørgsmål tilpasset dit barns alder, guidning og konkrete løsningsforslag, er med udgangspunkt i alt det, som du skal forholde dig konkret til i din børnesag.

De første 5 ud af 6 moduler klæder dig på til din workshop: Din storytelling underbygget med sagsakter.

Det er i denne proces, hvor du reflekterer over og overvejer, hvad ønsker du at opnå, både på den korte bane og den lange. Ofte er det kun muligt, at tage små skridt ad gangen.

Det er blot vigtigt, at du er bevidst om hvilke tiltag, du finder bedst for jeres barn og jer som familie.

Er de optimale muligheder udtømt, eller er det nu disse skal fremlægges?

Er de optimale muligheder afprøvet, men nu er det tid til at afprøve næstbedste muligheder?

I mødet med en myndighed, instans eller din advokat er det væsentligt for at kunne opnå rette forståelse, hvorfor du også her bliver konkret og velargumenterende.

I denne proces kan det være gavnligt for dig, at tale med mig som din coach, således når det gælder, at du går efter det som er realistisk - og er fuldt ud bevidst om, at der nemt kan være et gab mellem hvordan myndigheden, instansen eller din advokat ser på bedste eller realistiske løsninger, og det du finder bedst og sidst og ikke mindst, det som reelt kan være kreativt tænkende realistisk.

>