Bliv din egen sagsleder og pilot i dit barns liv

Undervisning & workshop

Koncentreret og intensivt forløb

Video/Tekst

Video/Tekst

Undervisning & workshop

61 Lektioner

0% Ikke begyndt

Bliv din egen sagsleder og pilot i dit barns liv

Velkommen til dit undervisningsforløb "Bliv din egen sagsleder og pilot i dit skilsmissebarns liv".

Jeg guider hele vejen, men husk på at dit udbytte af dette omfattende forløb, kommer an på din prioritering af din egen indsats. 

Husk, resultaterne i en børnesag er en kombination mellem dine indsatser, timing og held. Det handler om at være så godt forberedt på det eneste forudsigelige, hvor alt hvad som sker, er fuldkommen uforudsigeligt.

God arbejdslyst.

Med venlig hilsen

Jacob A. Birkebæk, ide & udvikler af Kids Rescue 

Mine forord og introduktion

Oplæsning - Lyt med

Velkommen til dit undervisningsforløb: Bliv din egen sagsleder og pilot i dit barns liv

Jeg hedder Jacob og er din coach. Jeg vil gerne byde dig velkommen til dit undervisningsforløb "Bliv din egen sagsleder og pilot i dit barns liv".

Dette er den første af slagsen og meget omfattende. 

Jeg udvikler løbende indhold, baseret på de input jeg får fra de forældre, der giver mig den værdsatte gode feedback. På den måde, vil der løbende tilgå ny viden eller viden, hvor jeg vil gå endnu dybere med tiden.

Men nu skal du i gang, og du tænker måske, hvordan griber du det hele an bedst muligt? Hvad er det jeg vil have dig til? Skal du bare starte på modul 1 og gå videre derfra?

Ja og nej 🙂

Unikke problematikker kræver kreative løsninger

Enhver familiesituation har sin egen unikke historie og består af unikke problematikker, der kræver unikke og ofte kreativt tænkende løsninger. 

Nogle vil måske tænke i modul 1, der omhandler de optimale løsninger for barnet, den unge og jer som todelt familie, at det ikke passer på ens egen situation. Andre er det lige den inspiration der skal til for, at man kan præsentere velovervejede løsninger i sit samarbejde med sin ekspartner.

Andre vil blive bevidst om, hvor langt man i forældreskabet er fra det optimale og situationen, hvor tolerancegrænsen, der går fra skalaen 0  til 10, gradvist er rykket, således på max skalaen 10, hvor nok er nok og der skal ske noget, bliver rykket til 16, 25 eller 30.

Det er først når man reflekterer over det optimale, at mange bliver bevidst om, hvor slemt det står til. Begge scenarier er en vigtig del i sin proces at blive bevidst om. Derfor er dette modul et vigtigt modul i den større sammenhæng.

Det er ligeledes et enkelt eksempel ud af mange, hvor du vil høre mig bruge udtrykket, at din transformation er vigtig. Altså, du ser en udfordring i forældreskabet og i jeres todelte familie, hvor man nemt kan blive fastholdt i at se det som er sket og sker ud fra et fastlåst perspektiv. Jeg ønsker at rykke dig derhen, hvor du får øjne op for så mange perspektiver som overhovedet muligt.

Betydningen af mentalisering i forældreskabet

Det er her, utallige forældre vil høre fra psykologen i det familieretlige eller socialrådgiveren i kommunen, at de kommer ind på begrebet mentaliseringsevne om dig. Generelt kan man sige, at kunne mentalisere betyder med jordnær ord, at man kan se det, som er sket eller sker, fra flere perspektiver.

Begrebet mentalisering kan også beskrives på en anden måde, som evnen til at forstå og anerkende de mentale processer, der påvirker ens egen og andres adfærd og interaktioner.

Ultra kort fortalt, kan det i familie- og børnesagskontekster være svært for en forælder at mentalisere, hvis man har svært ved at regulere egne følelser, eller hvis man har svært ved, at sætte sig ind i og anerkende ens barns følelser - altså evnen til at sætte sig i sit barns situation i forhold til, hvordan har barnet oplevet det som er sket og oplever det som sker. 

Er man som forælder ikke i stand til det i situationer eller de svære perioder, kan det føre til konflikter og problemer i relationerne, og det kan have negative konsekvenser for ens barn.

Det er helt normalt, at mentaliseringsevnen, altså det at se ting fra den andens eller andre perspektiver, kan i denne proces være udfordret. Igen, det er helt normalt! 

Der skal så lidt til, at komme i balance igen. Skal der speed på din transformation, er det her at den rette coaching eller terapeutisk hjælp og støtte, kan gavne den enkelte meget.

Man kan sige, at evnen til at kunne mentalisere er intakt, når skyld, skam, vrede og følelsen af forråelse kan lægges til side og placeres følelsesmæssigt som et vilkår. Listen af det følelsesmæssige register er lang.

Mentaliseringen øger evnen til at kunne kommunikere og samarbejde konstruktivt om fællesbarnet, din ekspartner og de fagpersoner, der ofte indblandes i børnesager.

I de hårde røde pseudo konflikt børnesager, hvor samarbejde er umuligt, mistolkes dette ofte som manglende mentaliseringsevne. 

Vi går helt dybt med emnet mentalisering modul 3. Jo mere du i dette forløb kan finde inspiration og sikkert ny viden, der passer ind i jeres situation, jo mere bevidst bliver du om det som er sket og sker, der skal blive dit grundlag for, hvad er det du ønsker at opnå, hvorfor og hvordan. 

Forberedelse og tidlig indsats - tag styringen!

Det handler i bund og grund om, at du finder ud af, hvordan du kan sikre, at din ekspartner eller den offentlige fagperson opnår samme interesse i løsninger, som enten på den korte eller længere bane, går den retning, du finder rigtigst.

Hvor er deres etik og moral,  og hvordan opnår du anerkendelse og sympati?

Er der i forhold til udtalelser, bekymringer eller problematikker, du på en eller anden måde kan anerkende? Husk på, anerkendelse er ikke det samme som at være enig. Og med udgangspunkt i denne anerkendelse, kan stille spørgsmål og være opsøgende for, hvordan den myndighedsperson du kommunikerer med, vil anbefale, at du bedst håndterer de svære situationer.

Det er også her du vil høre mig udtale, at udfaldet af en børnesag, bliver ofte allerede grundlagt langt inden, at de sociale- eller familieretlige myndigheder bliver involveret.

Der er de forældre, der selv beslutter timingen af, hvornår, hvordan og hvorledes man påbegynder en familieretslig sag. Gør man det klogt og velforberedt, er det en fordel, da det er muligt at forberede sig på alt det, som kan ske, før det sker. Denne gruppe af forældre der kunne være i denne situation, udnytter oftest ikke denne fordel. Oftest reageres der når nok er nok, og noget skal ske, hvilket er helt forståeligt. Er det din situation, så skriv dette bag øret og naviger ud fra denne beskrevne gunstige situation.

Så er der de forældre, der oplever, at pludselig skal de forholde sig til det familieretlige, sit barns situation, sin egen og den to-delte familie. Forberedelsesfasen bliver kort, og man er oftest ganske uforberedt og styres af følelser, frustration og afmagt.

Det er her jeg ofte omtaler denne situation som, at man skal agere eller handle langsomt, men hurtigt. Det er situationen, hvor man skal slippe alt hvad man ellers havde planlagt, og dedikerer sig 100%. Det er svært og overvældende både at skulle navigere i det som sker, samtidigt med,  at man skal forberede sig. 

Det er derfor jeg hele tiden taler om tidlig indsats, eller så snart det overhovedet er muligt.  

Jeg gentager også igen og igen. Frygt ikke mødet med de offentlige fagpersoner, men du skal have respekt for, at du bliver vægtet og vejet i din kommunikation på skrift og tale, og jo bedre du er forberedt på det som kan ske, før det sker, eller blive bevidst om, hvordan kan du sadle om og ændre eller tilpasse din tilgang, jo bedre kan du også navigere kommunikativt i de svære situationer, der kan få indflydelse af udfaldet din børnesag.

De forskellige moduler og lektioner får dig hurtigt ind på din egen personlige rejse og i mødet med det overvældende. Din transformation!

Dit barns trivsel er en afgørende faktor

I modul 5 handler det om dit barn. Et meget vigtigt modul, da ens syn eller perspektiv på sit barns trivsel, adfærd, symptomer og reaktioner, der alt sammen ofte er dit barn, som forsøger at fortælle dig noget, som du skal lære at spotte, eller blive bevidst om.

Det kan være, at dit barn ikke kan sætte ord på egne følelser og behov. Eller ikke kan sætte ord på, hvorfor det har svært og reagerer. Det kan være, at dit barn udtaler sig om noget, som du ikke forstår, hvor kommer det fra? Hvad handler det i virkeligheden om? 

Hvordan giver du dit barn den bedste JEG-STØTTE og hvilken betydning har dit barns spejling af dig og din ekspartner? 

Hvordan taler du med dit barn om det svære, på en god måde uden at du i den øvelse, involverer eller inddrager dit barn på en måde, hvor det du siger eller gør virker modsat din hensigt?

Hvordan beskriver du dit barn ud fra dine observationer til både din ekspartner og de offentlige fagpersoner?

Hvad er det for en hjælp og støtte du kan selv kan give dit barn og hvordan? Er der 3 part fagpersoner der kunne være gavnlige at inddrage? Er det situationen, hvilken type eller faggruppe giver bedst mening for dig og dit barn?

Det er her du skal være bevidst om, giver det mening at inddrage de sociale myndigheder for rette hjælp og støtte, eller er det her du finder den rette hjælp i privat praktiserende regi?

Workshop: At tage ansvar som forælder og opbygning af din fortælling

I modul 6 skal du i gang med din workshop. Det er her jeg udfordre dig på, hvad vil det sige som mor eller far at tage ansvar. Hensigten er jo fra mig, at du skal blive din egen Sagsleder & Pilot i dit barns liv.

I workshoppen guider jeg dig med alle relevante spørgsmål, således at du så tidligt som overhovedet muligt får udarbejdet en struktureret og dybdegående storytelling. Altså din fulde fortælling om jeres familiemæssige forhold og jeres barn.   

Jeg guider til at tage stilling til og forholde dig til alt det, som du vil skulle forholde dig til i forbindelse med en børnesagkyndig eller børnefaglig undersøgelse.

Du lærer også, hvor vigtigt det er, at når du beskriver jeres historie, jer som familie og nu todelt familie, og især jeres barn, kan du underbygge med evidens, så gør det.

Denne historie og evt. evidens skal bruges klogt og tilpasses til den offentlige fagperson som du i situationer kommunikerer med. Det er ikke alle, som skal have den samme viden, eller den fulde historie. 

Kommunikation og samarbejde

Det er samtidigt i denne proces, at du indirekte allerede er i gang med dine forberedelser til første møde med din advokat.

Du bliver ligeledes bevidst om, hvornår din advokat skal inddrages og hvordan? Hvad er din advokats styrker og begrænsninger? Hvad er din advokats rolle? Og at det er dit ansvar, at klæde din advokat på! Ikke omvendt! Og hvordan bruger du din advokats ressourcer mest optimalt? Hvordan får du forventningsafstemt med din advokat og hvad vil det sige?

Det er ligeledes i den proces, at du bliver bevidst om, at der kan være initiativer, du kan iværksætte, mens din sag behandles i systemet.

Husk på, det er nu du er fuldt ud bevidst om, hvad er det du ønsker at opnå og med hvilken bevæggrund. Måske har du ikke rigelig evidens eller dugfriske informationer der indirekte eller direkte kunne hjælpe dig med, at synliggøre det som sker.

Det kan være i forhold til din ekspartner eller de fagpersoner, som omgiver jeres barn. Det er her din tilgang kommunikativt på skrift og i møder er vigtigt.

Måske er det sort snak, men som du når hen i din workshop, vil du blive bevidst om, hvad der kunne give mening for dig, og baseret på jeres unikke situation.  

Er du bevidst om, og i stand til både at kunne sætte dig ind i din ekspartners situation og tankegang og oven i dette, også i forhold til samtlige fagpersoner der indirekte eller direkte er i berøring med jeres sag, dit barn eller dig som mor eller far, vil du ofte erfare, at du enten i et mindre eller større omfang, vil kunne styre retningen og fokus det, du enten på den korte eller længere bane ønsker at synliggøre. Dette er en væsentlig detaljer i forhold til det, du ønsker at opnå.

Når jeg bruger udtrykket; “det du ønsker, at opnå”, kan det være små ting, der som en helhed giver mening for dit barn, dig som forældre, eller jer som todelt familie. Det er ofte de små, men vigtige detaljer der underbygger det du i sidste ende endeligt finder bedst for jeres barn og jer som familie.

Tid, ro, og tro på dig selv - du kan godt!

Dette var en længere gennemgang af det, som er i vente for dig med hele dit undervisningsforløb. Men i forhold til din rejse i det ukendte og det som er i vente, er det reelt en meget kort gennemgang. 

Jeg ønsker ikke at tage modet fra dig! Tvært i mod! Du må ej heller frygte systemet! Det er en meget stor og afgørende nødvendig opgave, som du skal i gang med nu.

Find modet, styrken, håbet og troen på, at du kan godt!

Mærk efter og hold pauser! 

Arbejde struktureret og lav notater undervejs! 

Stil dig selv spørgsmål undervejs. Er indhold i en lektion relevant for dig, eller hvordan kunne det måske være relevant for dig? Er der noget, som du har overset?

Er der noget som du ikke forstår, eller som gør dig usikker, eller jeg ikke har uddybet grundigt nok for dig, så tag fat i mig!

Mine afsluttende ord og god arbejdslyst på rejsen!

KOM I GANG I TIDE!

Alt for mange forældre udskyder denne opgave til sidste øjeblik.

PAS PÅ MED DET!

Husk på, overvældende bomb i din sag kommer i etaper og du skal være klar i tide. Skal du både forholde dig til nye situationer, der kan føles svært og måske endda medvirke til følelsen af panik og angst, er det svært og for nogen umuligt, at arbejde på sin storytelling.

Udsæt derfor ikke til sidste øjeblik!

Husk også på, at for mange opleves denne opgave, som en følelsesmæssig rutchetur. Du skal have tid til at bearbejde egne følelser i processen. Måske bliver du bevidst om ting som bør iværksættes.  

Det er vigtigt, at du har ro omkring dig, så du opnår din fulde opmærksomhed på dine opgaver.

Jeg ved opgaverne i dette undervisningsforløb er omfattende. Men jeg ved, at du kan! Jeg tror på dig! Husk på, du gør dette for dit barns skyld. Og husk på, at du er din egen Sagsleder & Pilot i dit barns liv, fordi du ønsker at blive redningsplanken for dit barn!

Til sidst vil jeg ønske dig god arbejdslyst!

Oplever du nogen former for problemer herinde, tag fat i mig med det samme.

E-mail: jacob @ kidsrescue.dk

TELEFON: +4531572333

Har du behov for, at opdatere din profil, kan du gøre det for neden.

Din profil

Er du klar til at gå videre?

Bliv din egen sagsleder og pilot i dit barns liv

Undervisning & workshop

Undervisning & workshop

Undervisning & workshop

Undervisning & workshop

Undervisning & workshop

Aktørerne du skal kende

2 Lektioner

Undervisning & workshop

Undervisning & workshop

Kommunen

3 Lektioner

Undervisning & workshop

Der er ingen tvivl om, at udtalelser fra de fagpersoner der omgiver barnet har stor indflydelse på, hvordan myndigheder ser på dig som mor eller far, jeres barn og ikke mindst på jer som skilsmissefamilie. Men uanset om udtalelserne taler din og dit barns sag, eller går direkte i mod, bliver måden du vælger at gå ind i det på, meget afgørende. Dette undervisningsforløb og din workshop klæder dig på til, hvordan du vælger at bruge det materiale og den dokumentation, som ligger på jeres sag i systemet.

Video lesson

Undervisning & workshop

Video lesson

Familieretsligt

2 Lektioner

Undervisning & workshop

Familieretten er endestationen efter et forløb i Familieretshuset. De har 4 forskellige modeller som værktøjer til håndtering af børnesager. Model A, B, C og D. Det er nu du får behov for din advokat. Pas nu på advokat-fælden. Hvordan du forbereder din advokat, går jeg helt i dybden med i modul 6.

Video lesson

Undersøgelser

2 Lektioner

Undervisning & workshop

Undervisning & workshop

Undervisning & workshop

Undervisning & workshop

Begrebet “SAMARBEJDE” tolkes og opfattes forskelligt alt efter myndighedssporspor: Kommunerne, Familieretshuset og domstolene. Alt for mange beskyttende forældre, kan i deres “kamp” for at beskytte deres barn, ikke indfri systemet tilgang til samarbejde. Det kan medføre, at en forælder kan “tabe”, dette udelukkende ved at gøres forkert og med systemets øjne, ikke evner samarbejde. Det er en ganske alvorlig situation, hvilket jeg nuanceret og konkret vil komme nærmere end på nu. Det er tid til en gennemgang af begrebet samarbejde, og hvad du kan gøre i dit forsøg på, at skulle og kunne manøvrere mest optimalt.

Video lesson

Undervisning & workshop

Vær bevidst om helt fra starten, at det politiske narrativ og myndigheder og instansers tilgang til "barnets bedste", reelt virker modsat virkeligheden, hvor det meget tydeligt og synligt, at beslutninger netop ikke træffes ud fra barnets bedste! Du har et valg nu! Vil du bare give op nu, og lade de tilfældigheder som kan ske eller sker, styre direkte i frit-fald-kaos for dit barn? Eller er det nu, at du viser fra den modige, balancerede og velovervejende strategiske side af dig som forælderen, der er klar til at gå hele vejen for dit barn?

Video lesson

Undervisning & workshop

Nogle forældre vil se det dette modul, som lige det som kan afværge en potentiel og unødig konflikt. Andre forældre vil sige, det optimale er vi langt fra og ikke længere realistisk at kunne samtale og samarbejde om. Jeg vil lige vende tilbage til det jeg føromtalte tolerancegrænsen, der går fra skalaen 0 til 10, at den oftest gradvist rykkes, således max skalaen 10 hvor nok er nok og der skal ske noget, bliver rykket til 16, 25 eller 30. Det er først når man vender tilbage til normen der er det optimale, at mange bliver bevidst om, hvor slemt der står til. Begge scenarier er en vigtig del i sin proces, at blive bevidst om. Derfor er dette modul et vigtigt modul i den større sammenhæng.

Video lesson

Undervisning & workshop

Begrebet forældrefremmedgørelse bruges i flæng af forældre. Rigtig mange forældre derude siger højt, at deres barn er udsat for forældrefremmedgørelse, men i virkeligheden handler det om noget helt andet. Det kan sagtens være korrekt vurderet og det kan være direkte forkert. Men uanset hvad, er det så vigtigt, at du sætter ord på det som sker - og det skal være helt i dybden, nuanceret og underbygget med konkrete eksempler, der beskrivelser det du selv oplever, ser, hører, mærker - eller det 3 part beretter om til dig. Det kan være daginstitutionen, skolen, venner og familie. Vær bevidst om, at hvad 3-part spotter kan være korrekt eller det som de oplever, kan være tolket forkert. Især hvis der også er tale om stalking by proxy. Når du i workshoppen kommer helt i ned i disse nuancer, vil du blive bevidst om og mere sikker i, hvad du selv mener der er sket og sket.

Video lesson

Undervisning & workshop

"Snak om det" kan enten være svært eller umuligt. Et barn, der er pårørende til en sindslidende, misbrugende, narcissistisk eller psykopatisk forælder, gennemlever et dysfunktionelt familiemønster. Det er almindeligt kendt, at et barns adfærd varierer meget og på sin helt unikke måde. Hvordan det kommer til udtryk afhænger meget af årsagen til det dysfunktionelle, som barnet har gennemlevet og gennemlever. Man kan diskutere, hvorvidt det er rimeligt at tale bredspektret og blande flere personlighedstyper med forskellige problematikker ind i samme samtale. Jeg vælger, at gøre det, fordi uanset hvilken af de nævnte personlighedstyper og problematikker vi taler om, er belastningsreaktioner på de pårørende, reelt de samme. I disse scenarier er det ikke bare udfordrende og svært at mestre for de pårørende, barn som voksen. Det er som oftest direkte ødelæggende menneskeligt. På den måde, påvirkes ofte hele familien i en mindre eller svær grad Dette undervisningsforløb guider dig, således du kommer helt ned i de dybere lag, når du i workshoppen skal til at sætte ord på det som er sket og sker.

Video lesson

Undervisning & workshop

Begrebet forældrefremmedgørelse VS Pårørende adfærd er to meget forskellige former for adfærd, der dog kan minde meget om hinanden. Det er for forældre, at forstå forskellen mellem forældrefremmedgørelse og pårørende adfærd, og at have opmærksomheden rettet mod, hvorfor er mit barn udfordret og siger eller gør ting, der kan være svært at tolke på. Når du i workshoppen kommer helt i ned i disse nuancer, vil du blive bevidst om og mere sikker i, hvad du selv mener der er sket og sket. Det er en naturlig del af din transformation, hvor du kommer til at se ting både fra forskellige vinkler og i nye sammenhænge. Det er i den proces, at den råde tråd ofte fremgår ret stærkt.

Video lesson

Undervisning & workshop

Det giver så meget mening, at dykke ned i emnet traumer! I mit arbejde som coach vil jeg guide dig igennem processen med at gå dybt ind i emnet om traumer, så du bliver bevidst om, at både dit barn og dig selv kan have ubehandlede traumer. Jeg vil hjælpe dig med at spotte tegn på traumer og inspirere dig til at finde den rette hjælp, der kan gavne både dit barn og dig selv. Sammen vil vi udforske forskellige metoder og tilgange til at håndtere og behandle traumer i forbindelse med konfliktfyldte skilsmisser, forældrefremmedgørelse, pårørende adfærd og lignende situationer. Jeg vil udstyre dig med værktøjer og strategier, der kan hjælpe dig med at støtte dit barn og dig selv i denne proces. Det vil gøre det muligt for dig at være proaktiv og ansvarlig, når det kommer til dit barns trivsel og helbred. En vigtig del af mit arbejde med dig er at lære dig, hvordan du bliver pilot i dit skilsmissebarns liv.

Video lesson

Undervisning & workshop

Som coach forstår jeg, at du som mor eller far kan befinde dig i en situation, hvor du enten beskyldes for samværschikane eller selv oplever at blive udsat for samværschikane. I begge tilfælde er det vigtigt at håndtere situationen på en måde, der sikrer barnets trivsel og beskytter dine rettigheder som forælder. Jeg kommer ind på begge scenarier og taler om det svære.

Video lesson

Undervisning & workshop

Hvad handler ligestilling og forældrerettigheder om? Samtalen om ligestilling er vigtig i mange sammenhænge, herunder forældrerettigheder og fordeling af ansvar i de skilsmissefamilier. Det er afgørende at sikre, at begge forældre er lige anerkendt og har lige mulighed for at deltage i deres børns liv, både under og efter ægteskab eller partnerskab. Fokus på ligestilling overskygger de mere komplekse problematikker inden for børneområdet. For eksempel kan fokus på ligestilling og forældrerettigheder mellem forældre i nogle tilfælde aflede opmærksomheden fra mere komplekse problemstillinger, såsom barnets bedste, børns rettigheder, højkonfliktskilsmisser, stalking by proxy, victim blaming, gaslightning og andre problematikker, som jeg tidligere har nævnt. Disse problemstillinger kræver dybdegående forståelse og er ofte meget svære at løse. Hvis myndigheder og instanser gjorde det, som de skulle i de komplicerede børnesager, ville samtalen om ligestilling børneområdet på ingen måde give mening for nogen. Jeg ser altså samtalen om ligestilling, er baseret på et politisk forsøg på, at få fædre og mødre til at glemme, at hvert køn og forældrerolle begge, men hver især, kan noget særligt stærkt og betydningsfuldt, som barnet har behov for. Jeg gennemgår det komplekse og den overvældende virkelighed. Din opgave er, at du skal bruge den viden klogt i din manøvrering i din børnesag.

Video lesson

Undervisning & workshop

Mentalisering er et af de mest misbrugte begreber i børnesager. Jeg oplever, at rigtig mange ikke rigtigt er klar over eller bevidst om begrebets betydning, at kunne mentalisere. Det gælder forældre, men så sandelig også socialrådgivere, familiebehandlere og psykologer som i flæng udtaler om en mor eller far, at de ikke kan mentalisere. Mentalisering er altså evnen til at kunne forstå og fortolke vores egne og andres mentale og følelsesmæssige tilstande, hvilket jeg i dette går helt i dybden med. At kunne mentalisere er afgørende for sund forældreskab praksis i den sociale interaktion, og i opbygningen af stærke og sunde bånd mellem barnet og forælderen. Men hvordan påvirkes en forældres når det som sker, ofte føles meget traumatiserebde, høj stress, angst, og følelsen af afmagthed tager over, fordi man som forældre oftest ikke bliver mødt anerkende og med rette hjælp og støtte af de fagpersoner, der er involveret i børnesager? Når vi taler om mentalisering, er det interessant at se på, hvilken rolle spiller de fagpersoner der bliver involveret i det kommunale eller familieretslige system. Her tænker jeg socialrådgiveren, psykologen, familiebehandleren for blot at nævne nogle. Hvad er mentalisering for en størrelse og hvad betyder det reelt?

Video lesson

Undervisning & workshop

Årsager til konflikter er forskellige

1 Lektion

Undervisning & workshop

Konflikten der har taget overhånd

3 Lektioner

Konflikten der skal nedtrappes

5 Lektioner

Undervisning & workshop

Undervisning & workshop

Undervisning & workshop

Dit barns reaktioner & symptomer

2 Lektioner

Pårørende til en sindslidende, dyssocial personlighedsforstyrret eller misbruger?

1 Lektion

Undervisning & workshop

Du kan hjælpe dit barn selv

3 Lektioner

Undervisning & workshop

Undervisning & workshop

Undervisning & workshop

Søg hjælp - men hvilken & hvordan?

2 Lektioner

Undervisning & workshop

Undervisning & workshop

Det kan være svært at finde den rette kompetence til dit barn i skilsmisse, da det afhænger af barnets alder, personlighed og behov. Er der tale om et småbarn, mindre barn, større barn eller en ung? Er det et barn som skal udredes og diagnosticeres? I den forbindelse er der mange forældre der tror, at deres barn lider af ADHD, Autisme eller andet, men i virkeligheden er det blot et sundt barn, men sunde problemer og via symptomer og reaktioner fortæller dig noget, som du skal være opmærksom på. Går vi efter den akademiske faggruppe, er sandsynligheden for at dit barn får en diagnose stor. Alt for mange børn får medicin af den årsag. I virkeligheden doper vi i samfundet børn med farmaceutiske præparater, blot for at kunne være i en dysfunktionel familie. Husk på, de fleste skilsmisse familier i konflikt er dysfunktionelle. For at stoppe den negative spiral, kræves en åbensindet og ærlig tilgang fra forælderen. Der skal ikke meget til at vende situationen, når rette tiltag sættes i værk. Mange kender blot ikke til forskellen på de forskellige faggrupper, der alle arbejder efter samme mål, men benytter forskellige metoder og tilgange. Spørgsmålet er så, hvilken faggruppe passer bedst til jeres situation? Jeg gennemgår muligheder med dig, således du kan træffe informerede og bevidste valg.

Video lesson

Din evaluering er værdsat!

1 Lektion

Undervisning & workshop

Din Opgave & Workshop

6 Lektioner

Undervisning & workshop

Undervisning & workshop

Undervisning & workshop

Undervisning & workshop

Undervisning & workshop

Undervisning & workshop

Tilpas din storytelling

1 Lektion

Undervisning & workshop

Fagkompetencer du kan involvere

4 Lektioner

Undervisning & workshop

Undervisning & workshop

Undervisning & workshop

Dit møde i kommune, familieretshuset & Familiedomstolen

3 Lektioner

Undervisning & workshop

Undervisning & workshop

Undervisning & workshop

Din evaluering er værdsat!

1 Lektion

Undervisning & workshop

Velkommen

Mit navn er Jacob Birkebæk og ide & udvikler af Kids Rescue.

Det er svært og uoverskueligt for mange mødre og fædre, når en børnesag ikke kan undgås. Jeg inviterer jeg dig ind til en længere og konkret gennemgang, som jeg håber, vil være til hjælp for dig. 

Jeg ønsker, at klæde dig på til, at du kan gøre din advokat stærk, så din advokat kan gøre dig endnu stærkere!

God arbejdslyst!

Med venlig hilsen

Jacob Birkebæk, ide & udvikler af Kids Rescue

Video/Tekst
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>