Bliv din egen sagsleder og pilot i dit skilsmissebarns liv

Undervisning & workshop

Koncentreret og intensivt forløb

Video/Tekst

Video/Tekst

Undervisning & workshop

50 Lektioner

0% Ikke begyndt

Bliv din egen sagsleder og pilot i dit skilsmissebarns liv

Undervisning & workshop

Har du set video-intro og klar til, at komme videre...

Velkommen

Mit navn er Jacob Birkebæk, ide & udvikler af Kids Rescue.

Jeg har udarbejdet dette ret grundige undervisningsforløb, hvor jeg vil guide dig 360 grader. Det er med udgangspunkt i alt det du i skilsmissekonflikten der har taget overhånd eller måske endda højkonflikt, vil kunne risikere at skulle forholde dig til. På trods af at enhver skilsmisse situation har sin egen unikke historie og dermed unikke årsager til det, som er sket og sker, er måden du manøvrerer gennem "minefelterne" på afgørende for din sag.

Du vil i undervisningsforløbet helt sikkert opleve dig forstået i forhold til de dysfunktionelle dynamikker, der højest sandsynligt også er i spil i din og dit barns situation.

På skilsmisse-området eller i ophør af samliv, har Det familieretslige system valgt at inddele børnesager i farverne grøn, gul og rød. I de gule og røde børnesager er der ingen megen hjælp og støtte "derude"... Systemet kalder disse sager for højkonflikt-skilsmisse-sager. Jeg erfarer som oftest, at udtrykket pseudo-konflikt er mere dækkende og korrekt.

Jeg taler om de børnesager, hvor både barnet og den ene forælder er pårørende til ”et eller andet”. Hvad ”et eller andet” reelt er, burde være både Familieretslige systems eller kommunernes ansvar og opgave, at finde ud af. Væsentligt er det, at forældrene ofte kan deles op i to grupper:

Den “beskyttende” forælder og den ”karakterafvigende” forælder.

Der er ligeledes masser af forældre der oplever, at konflikten har taget overhånd. I disse situationer er det væsentligt at finde redskaber til at få konflikten neddroslet og fokus på fællesbarnet.

Du vil i nedenstående blive introduceret til nogle af de væsentlige emner, som du i dette undervisningsforløb vil stifte dybdegående kendskab og lærdom om.

Det handler om fremtiden! Dit barns fremtidige trivsel og udvikling.

Jeg guider dig hele vejen.

Forhold dig til et kollapset system!

Tilgangen fra instanser, kommuner og det Familieretslige System opleves ofte for barnet katastrofalt. De er ganske simpelt ikke gearet til at håndtere denne typer sager. Systemet har i mange år været kollapset og bliver forsat værre og endnu mere barsk og brutalt. Derfor anbefaler jeg, at du sænker forhåbninger og forventninger for hurtige løsninger. Jeg plejer at sige som sportsdykker, at man ikke skal frygte havet, men have respekt og træne på alle de potentielle farlige situationer, der kan opstå på et dybdedyk. Det er det du, dog i en helt anden sammenhæng ligeledes skal. Du skal ikke frygte systemet, men have respekt for, at du også skal træne, således du kan mestre et system, hvor det eneste forudsigelige er, at alt hvad som sker, er fuldkommen uforudsigeligt.

Derfor er det vigtigt, at du er godt forberedt på det som kan ske i din sag. Du skal lære systemet at kende og helst så tidligt som muligt i dit forløb. Den som bliver klædt på til selv at kunne manøvrere i sin børnesag, har større muligheder for, at ens sag ikke kører af sporet.

Et møde eller en skrivelse kan være rigeligt, til at man bliver til unødig støj.

Jeg guider dig hele vejen.

Der skal ikke meget til, at man som forældre i mødet med det Familieretslige system, bliver til negativt støj - og ingen lytter eller ser på hvad et skilsmissebarn reelt har gennemlevet, gennemlever, tænker og føler.

Konsekvenserne i en børnesag kan blive invaliderende!

Det er altså væsentligt at italesætte og anerkende, at når der er børn involveret, og hvis der opleves stor uenighed mellem forældrene omkring børnene, vil følelsen af angst og afmagt ofte dominere.

En mor eller fars tanker vil typisk køre non stop, hvor der forestilles forskellige scenarier, og følelserne vil være i oprør. Hvis uenighederne fortsætter, vil kroppen typisk reagere med stress og udbrændthed, hvilket kan lede til angst og depression samt psykosomatik som spændinger og smerter i kroppen og et svækket immunforsvar.

Såfremt skilsmissen er endt i en højkonflikt, og denne fortsætter og eskalerer, kan det oveni ovennævnte medføre PTSD symptomer.

Ikke alle forstår dig...

Med den viden om en forældres vilkår, møder mor og far systemet eller industrien der hjælper og partsrepræsenterer. Forælderen ønsker og forventer, at nu skal hele historien fortælles. En meget lang og kompleks historie. I den fortælling, kommer man ofte ind på ting, der endda er fuldkommen irrelevante, og ofte begynder fortællingen et forkert sted. Måske endda vinklet på ting der er sket bagud, man aldrig helt har forstået, hvorfor genfortællingen ikke bliver baseret på korrekt information, men udelukkende på ens egen oplevelse. Det er helt normalt.

Kompleksiteten i en børnesag er bare ofte meget stor og hændelsesforløb opleves oftest, både af barnet og forælderen som meget overvældende og ganske svært at genfortælle. Talestrømmen bliver ofte for mor eller far stor og den som lytter skal for at optimere den korte tid de har til mødet, skære hårdt ind til benet i samtalestyringen. Dermed bliver det ofte en samtale baseret på kvantitet og ikke en dybdegående samtale. Derfor er et møde om dit barn og jeres situation ikke bare en samtale, man blot møder op til uforberedt. Det er her din storytelling, som vi går i dybden med i workshoppen er vigtig. Naturligvis tilpasset alt efter hvem du kommunikerer med.

Selv de pårørende omkring dig - altså familie og venner, kan have svært ved at forstå det som sker, fordi troen på systemet er stor. Mange forældre oplever at blive gjort forkert og hurtigt komme til at bruge unødig negativ energi på forklaringer, når familie og venner spørger ind til det som sker og ej heller forstår. Jeg guider dig, så du bliver bevidst om i hvilket omfang du bør involvere din familie og venner og med hvilken storytelling. Dette udelukkende for at beskytte dig og dine relationer.

Følelsen af at være alene om det svære, bliver for mange overvældende og endnu en belastning på belastning.

Jeg guider dig, så du kan bliver bevidst om de fald grupper, som du helst skal undgå.

Hvilken professionel hjælp og støtte har du behov for?

Rette professionelle hjælp og støtte er meget svært af finde. Ikke ret mange fagpersoner kan dette område, da det er yderst betændt og meget ressourcekrævende. Det gælder både de advokater, psykologer eller terapeuter man finder i en google søgning. De siger alle de kan, men jeg erfarer, at det vist mere er tomme ord end den virkelighed, der mødes af forældre og barn.

Jeg guider dig, så du lærer hvordan du bliver konkret overfor de professionelle du evt. hyrer ind som dine hjælpere. Der er mange forskellige faggrupper "derude", der kunne være en støtte for dig og dit barn.

Hvilke fagkompetencer du og dit barn har behov for, vil du blive bevidst om. Jeg lærer dig, hvordan du på en god måde kan tage styringen, således ressourcer og fokus bliver så optimalt som overhovedet muligt.

De dygtige gemmer sig lidt og det er der en årsag til. 

Det er hårdt arbejde for den dedikerede professionelle.

Få sager ad gangen, ellers bliver det for meget.

Jeg kan fortælle og ikke for at lyde utaknemmelig eller negativ, men som coach i de komplekse børnesager, kan selv få timers samtale med en forælder, nemt føles som en fuld arbejdsdag. Måske overdriver jeg lidt for at fremme forståelsen. Af den årsag, passer mange af de dygtige på sig selv, ved ikke at påtage sig for mange af de komplekse børnesager. Personligt ved jeg, at skal hvert et bump på vejen håndteres prompte, rettidigt og med fuld dedikation, bør man som professionel ikke håndtere ret mange klienter ad gangen. Det er desværre normen og ikke undtagelsen, at tidspresset fra de professionelle mærkes og føles ofte langt fra tilstrækkeligt, når opståede bump i ens sag skal håndteres. Det er i disse situationer, hvor fejl sker. Fejl der kan blive svære eller umulige at rette op på bagefter.

Modsat industrien, finder jeg det kvantitative samarbejde med klienten (mor eller far) ganske uansvarligt. Af samme årsag markedsfører de dygtigste sig ikke, men holder sig lidt i baggrunden.

Vær opmærksom på, at problematikker ofte opstår i etaper og hvert bump bør håndteres velovervejet og klogt, da der ikke skal meget til at blive til unødig støj. På den måde bliver disse sager ofte lange seje træk og meget ressourcekrævende.

Jeg kan ikke lade være med at gentage, men den første fejl forældre gør i disse situationer er, at søge efter en (dygtig) advokat. Det forventes, at advokaten lige kan fikse alt det, som fikses skal. Virkeligheden er blot en helt anden. Du skal vide, at det er de færreste advokater, der har både kompetencer og tiden til det... og det er uanset størrelsen på din pengepung!

Jeg guider dig hele vejen, således du kan undgå at falde direkte i "advokat-fælden". Hvordan du klæder din advokat bedst på til at varetage din sag i Familieretten, kan blive en del af workshoppen og din coaching.

Når jeg gennem årerne har hjulpet og støttet forældre i de betændte højkonflikt børnesager, erfarer jeg, at det ofte er de samme grundlæggende fatale fejl der begås og på den måde samme ting, som jeg gennemgår i coachingen med mor eller far.

Det handler om at blive bevidst om det man er oppe i mod, og måden man først og fremmest passer på sig selv, for at kunne passe på sit barn. Giver du dig ikke selv "iltmasken" på først, kan du ikke rede dit barn fra det dysfunktionelle.

Jeg vil lære dig at blive din egen sagsleder, således det er dig som styrer og guider de fagpersoner der hjælper og støtter dig og dit barn professionelt - og ikke omvendt. Det er en ganske vigtig detalje!

Bliv pilot for dit barn.

I dette undervisningsforløb, vil du få kendskab til de symptomer og reaktioner, der måske kan være genkendeligt for dig og dit barn. På den måde bliver klogere på, hvordan du bedst støtter og hjælper dit barn. Det er ej heller ligegyldigt, hvordan du formidler i skrift og tale dit barns virkelighed. Enhver ændring i forhold til samvær, bopæl og forældremyndighed, samt rette hjælp og støtte til dit barn, finder du lige netop her.

Det er vigtigt at anerkende, at via symptomer og reaktioner forsøger dit barn, at fortælle dig noget, der kræver din forståelse og attention og en ændret tilgang, der afhjælper dit barn. På den måde, er der mange børn der har SÅ megen behov for at blive set og hørt og ikke mindst, tilbudt rette hjælp og støtte, men modtager det ikke.

Som forældre er vi i disse situationer helt på udebane når vores barn reagerer verbalt, mentalt eller fysisk. Det kan være svært at vide, hvad handler det reelt om...

Det er helt normalt!

Det positive er, at der skal ikke meget til, at du som forælder opnår en dybere indsigt og forståelse - og at dit barn får det godt igen.

Men det kræver en dedikeret og åbensindet indsats!

Hvad skal ske?

Ingen situationer og familie dynamikker er ens:

Eksempler:

 • Konflikter der tager overhånd og skal nedtrappes.
 • Højkonflikter eller pseudo-konflikter hvor barnet er massivt klemt og reagerer, hvilket skal afhjælpes.
 • Børn der tilbageholdes grundet opdigtede anklager.
 • Børn som ikke kan tåle den ene forældre, og skal tilbageholdes.

Undervisning og coaching er med fokus og udgangspunkt i jeres fælles barns trivsel og behov. 

Det handler om, at du bliver bevidst om det dysfunktionelle og lærer at blive bevidst om at beskrive kortfattet, sobert og konkret i din kommunikation. Både med den anden forælder, myndigheder og instanser.

Du lærer at spotte og tolke dit klemte barns symptomer og reaktioner. 

Du bliver vejledet i løsninger, der gavner dit sårbare og udsatte barn. Dette med udgangspunkt i, hvordan dette kan afhjælpes med fagpersoner indenfor det psykologiske, terapeutisk og kropslige rum. 

Du får inspiration til, hvordan du kan opnå fokus og baserer løsninger på, hvad er bedst for dit barn i forhold til, hvad barnet har gennemlevet, gennemlever, tænker og føler. 

Det handler om at undgå misforstået støj hos myndigheder og instanser - eksempelvis Kommune, det Familieretslige System, barnet institution eller skole m.v. Derfor gennemgår vi alt det, du bør være særlig opmærksom på i det møde med dem. 

Der skal samarbejdes og arbejdes hårdt på, at sikre barnets trivsel og muligheder for en sund udvikling og hverdag i balance. Som forælder i konflikt, er det et stort ansvar og en stor opgave, som de fleste ikke er gearet til at kunne mestre uden rette hjælp & støtte. Samarbejde omkring barnet mellem dig og dit barns anden forældre, kan være umuligt, hvorfor det ligeledes er et område, der vil blive berørt helt i dybden.

De svære situationer:

 • Sammenbragt familieliv
 • Uenigheder om barnets trivsel og tilgangen (opdragelse) af fællesbarnet
 • Bopælsforælderen flytter —hvad er bedste løsninger for fællesbarnet
 • Samværschikane og/eller sabotage
 • Sygdom, misbrug eller sindslidelse hos den ene forælder
 • Psykisk og/eller fysisk overgreb
 • Forældrefremmedgørelse
 • Stalking by proxy
 • Gaslighting
 • Wictim blaiming
 • Falske eller reelle underretninger kommunen eller anmeldelser til politiet
 • Tilbageholdelse af barnet for samvær uden grund
 • Børn der burde tilbageholdes, men bliver det ikke
 • Kidnapning

Er nogle af disse scenarier nævnt ovenfor den virkelighed, som du og dit barn befinder jer i, giver det stor mening for dig, at se på Kids Rescue` øvrige undervisningsforløb.

Din storytelling støtter dig i processen med, at få taget "temperaturen" på din alvoren i din sag...

Hvad er det for en situation du og jeres barn reelt befinder jer i.

Jo før du bliver fuldt ud bevidst om dette, jo bedre kan du agere og manøvrere i de svære og nogle gange overvældende situationer.

Tidlig indsats bør du prioritere, men har din sag kørt i årevis, må du ikke tro, at det er for sent at vende situationen til dit barns bedste.

Jeg har i dette undervisningsforløb gjort det nemt for dig. Alt indhold kan du læse, men jeg gennemgår alt mere uddybende i videoer.

Der er ingen tvivl om, at hovedparten af forældre hvor samlivet skal opløses eller det allerede er, synes det kan være hårdt.

Virkeligheden er dog, at samlivsophævelse og skilsmisser er forskellige og går lige fra den optimale situation, til konflikten der skal nedtrappes til den massive konflikt, vi kender som begrebet højkonflikt.

Jeg vil spore dig ind på nogle helt grundlæggende ting, der kan have betydning for jeres fællesbarn, dig og jer som forældre. Der kan være særlige situationer, hvor familiedynamikken opleves særligt overvældende, og jeres barn kan være særligt belastet.

På den baggrund bliver undervisningsforløbet en proces, hvor du kommer til at overveje:

 • Hvad skal ske?
 • Hvornår?
 • Hvordan og hvorledes?

Samtidigt med at du tilsidesætter egne følelser og behov og sætter dit barns forrest.

Din personlige proces & tranformation.

Det bliver for mange forældre begyndelsen på et forløb, hvor der skal arbejdes med at ændre fokus fra selve konflikten, til at kunne perspektivere til det som er sket og sker på en nuanceret måde.

For mange forældre bliver det en følelsesmæssig rutchetur, hvor der kan blive behov for vejledning og rådgivning i forhold til tilgang til dit barn og især; hvad skal ske, hvornår og hvordan, samt samtale om konkrete risikofaktorer, der måske skal forholdes til. 

Alt coaching er med fokus og udgangspunkt i jeres fælles barns trivsel og behov. Det handler om, at du bliver bevidst om det dysfunktionelle og lærer at beskrive kortfattet, sobert og konkret. Kommunikation med både den anden forælder, myndigheder og instanser, er ligeledes et område, der kan kræve coaching.

Det kræver knofedt, din dedikerede indsats og alle de personlige ressourcer du kan grave frem. Jeg forventer, at du er klar til at smøre ærmerne op!

Husk!

DET HANDLER OM FREMTIDEN … 

Opsummering.

Undervisningsforløbet er designet til de mest konfliktfyldte børnesager og er omfattende. 

Du vil få opgaver tilpasset indholdet i lektionerne. Hvor dybt du går ind i stoffet er op til dig, at vurdere, men jo mere seriøst en tilgang du har til dette undervisningsforløb, jo bedre bliver du klædt på. Derfor vil jeg bede dig om, at prioritere ro og tid når du arbejder med din egen sag. Jeg anbefaler i situationer, at man enten tager fri fra arbejde eller tager nogle sygedage, således du også kan finde tiden til det store arbejde, som er vente for dig. For mange forældre venter til sidste øjeblik og så er det svært, at perspektivere og sætte rette ord på det som er sket, og det som sker. Sobert og konkret.

Du kommer hele vejen rundt:

 • Bliv din egen sagsleder og pilot for dit klemte og sårbare skilsmissebarn.
 • Vigtig viden om dit møde med myndigheder og instanser, samt deres tilgang til børnesager. 
 • Hvordan du bør manøvrere i den konfliktfyldte skilsmisse eller ophør af samliv. Dette lige fra kommunikation i skrift og tale eller måden du involverer myndigheder, instanser, familie og venner.
 • Hvordan du midt i frit fald kaos lærer hvordan du kan passe på dig selv. Blandt andet ved at skabe: Ro, fokus og overblik. 
 • Hvilke fagpersoner bør du involvere i din sag og hvordan styrer du dem i samarbejdet. Heriblandt sådan undgår du at falde i "advokat-fælden".
 • Opgaver og 5 timers coaching i forbindelse med din workshop: Din storytelling. Det bliver udgangspunktet i din perspektiverende og fyldestgørende fortælling. Du bliver guidet til, hvilke konkrete informationer der er væsentligt at fortælle i situationer (kommune, Familieretshuset, institution eller skole, din advokat eller øvrige fagpersoner, der kunne tænkes at blive involveret). Du bliver bevidst om, hvordan du journaliserer de bilag, der underbygger dine påstande. Du kommer til at sætte ord på det, som du ønsker at opnå, med uddybende argumentation for, hvad der er bedst for jeres fællesbarn, og hvorfor? For mange er dette rigeligt, men der er også de forældre, hvor der er behov for endnu mere coaching end 5 timer.

Jeg guider hele vejen, men dit udbytte af dette omfattende forløb, kommer an på prioritering af din egen indsats. 

Husk, resultaterne i en børnesag er en kombination mellem dine indsatser, timing og held. Det handler om at være så godt forberedt på det eneste forudsigelige, hvor alt hvad som sker, er fuldkommen uforudsigeligt.

God arbejdslyst.

Med venlig hilsen

Jacob A. Birkebæk, ide & udvikler af Kids Rescue 

Er du klar til at gå videre?

Bliv din egen sagsleder og pilot i dit skilsmissebarns liv

Undervisning & workshop

Video lesson

Undervisning & workshop

Ingen skilsmisse er børnevenlig. Men en skilsmisse kan gøres så optimal som overhovedet mulig for barnet. Derfor finder Kids Rescue det rigtigst, at benytte udtrykket den optimale skilsmisse.

Video lesson

Undervisning & workshop

Undervisning & workshop

Undervisning & workshop

Undervisning & workshop

Undervisning & workshop

Underretninger og anmeldelser kan ske til en kommune, Familieretslige system eller politiet.

Video lesson
Video lesson

Undervisning & workshop

Det er ikke bare et møde, du skal være forberedt...

Video lesson

Undervisning & workshop

Video lesson

Undervisning & workshop

Familieretshuset er den myndighed man som forælder kontakter, når der b.la er uenigheder om hvor barnet skal bo, omfang af samvær samt forældremyndighed. Det er vigtigt i din kontakt på skrift med Familieretshuset, at du undgår misforstået støj. Vi guider dig, således du får forståelse for hvad der skal ske og inspiration til, hvordan du kan håndtere din sag fra start til slut.

Video lesson

Undervisning & workshop

Pas på "advokat-fælden"... jeg klæder på!

Video lesson

Undervisning & workshop

I forbindelse med børnesager i det familieretslige system, er det nye mantra, at børn skal høres. Det lyder rigtigt godt, men hvordan lytter vi, og er det nu også nok at lytte til barnet.

Video lesson

Undervisning & workshop

Dit undervisningsforløb og din workshop bliver afgørende for måden, du vælger at håndtere dit møde med psykologen - undersøgeren i din sag.

Video lesson

Undervisning & workshop

Undervisning & workshop

Begrebet samarbejde tolkes og opfattes forskelligt alt efter hvilket myndighedsspor

Video lesson

Undervisning & workshop

Der er hos myndigheder ingen fast definition på, hvad er barnets bedste.

Video lesson

Undervisning & workshop

Fortsætter vi i pseudo-konflikt sagerne (højkonflikt) med at håndtere begrebet samarbejde, som det sker lige nu, fjernes fokus fra den barske, brutale og dissideret ødelæggende virkelighed for barn og beskyttende forælder.

Video lesson

Undervisning & workshop

Begrebet forældrefremmedgørelse er ligeledes kørt af sporet.

Video lesson

Undervisning & workshop

Begrebet "pårørende" tales der stort set ikke om... hvad vil det reelt sige?

Video lesson

Undervisning & workshop

Undervisning & workshop

I forhold til emnet og begrebet "pårørende", er samtalen om traumer både overset og særdeles vigtigt.

Video lesson

Undervisning & workshop

Når den "beskyttende" forælder udelukkes muligheden for at beskytte barnet.

Video lesson

Undervisning & workshop

Undervisning & workshop

Undervisning & workshop

Undervisning & workshop

Betegnelsen "højkonflikt" bliver brugt i flæng, når der politisk og hos myndigheder og instanser samtales om de hårde børnesager. Udfordringen er, at man blander sager der kan konfliktnedtrappes sammen med de sager, hvor samarbejde mellem mor og far er fuldkommende ikke muligt. Jeg forklarer nærmere...

Video lesson

Undervisning & workshop

Video lesson

Undervisning & workshop

Vær opmærksom på, at det er et følsomt emne og flere problematikker kan være aktuelle.

Video lesson

Undervisning & workshop

Typisk ser den ”beskyttende” forælder mistrivsel og bekymrende symptomer og reaktioner hos børnene, hvor den “karakterafvigende” forælder ser trivsel. Denne dysfunktionelle dynamik giver ofte en særdeles konfliktfyldt kommunikation, der kan være svær at nedtrappe og styre, men muligt, såfremt du ændre din adfærd og måden du kommunikerer på.

Video lesson

Undervisning & workshop

Undervisning & workshop

Bliv bevidst om, at dit barn kan have behov for hjælp til, at bearbejde deres sorg og krise.

Video lesson

Undervisning & workshop

Nogle børn er udsat for så massivt et pres, og oplever den ene overvældende begivenhed efter den anden, således det ender med traumereaktioner. Vi henleder din opmærksomhed hen mod det alt for mange forældre ikke er opmærksom på, og som kunne være situationen for dit barn.

Video lesson

Undervisning & workshop

Vær opmærksom på, at det er et følsomt emne og flere problematikker kan være aktuelle.

Video lesson

Undervisning & workshop

Det er vores hensigt, at få dig til at se ting, du ikke tidligere har været opmærksom på.

Video lesson

Undervisning & workshop

I vores nervesystem har vi en speeder og bremser som hjælper os med at regulere vores behov og vores impulser. Børn med traumer kendetegnes ved, at de har en stor ubalance i kroppen, hvorfor deres nervesystem er meget ubeskyttet og er sensitiv over for stimuli. De er for ofte i kamp og flugt i overlevelse, som gør at barnet bliver stresset eller får depression i en tidlig alder. Det er også her diagnosen ADD og ADHD bliver stillet. Men er det nu også en diagnose dit barn har, eller kan det handle om, at dit barn bærer på et traume eller flere. Du skal vise og fortælle dit barn at verden ikke er utryg, men at det er kroppen som husker oplevelsen, hvor dit barn blev bange og utryg (følte sig forladt). Du skal hjælpe dit barn til at være i nuet og orienterer sig i, hvad de ser omkring sig. Du skal forberede dit barn på hvad skal du nu, så barnet ikke skal gætte sig til, hvad det skal. I øvelserne der vises i nedenstående videoer, finder du inspiration til hvordan du kan hjælpe dig barn med at finde tryghed og ro. God fornøjelse.

Video lesson

Undervisning & workshop

Det kan være rigtigt svært for et barn, at være pårørende til en mor eller far der har en sindslidelse eller er i et misbrug (alkohol, stoffer, piller) Det er helt normalt for børn med dette svære livsvilkår, at det kan give katastrofetanker, tankemylder, tilsidesættelse af egne behov og ønsker, behov for at beskytte sin syge forælder og kontrollere, at forælderen har det godt. Alt for mange børn ved ikke, hvorfor deres forælder er anderledes, og har en adfærd barnet ofte ikke forstår. Psykiatrifonden har fået produceret en række “snak om det” tegnefilm. Kids Rescue anbefaler, at både forældre, pårørende eller klasselæreren, snakker om det … med børn. God fornøjelse

Video lesson

Undervisning & workshop

Video lesson

Undervisning & workshop

Den rette kompetence som sparring er svær at finde - og hvad skal du vælge

Video lesson

Undervisning & workshop

Undervisning & workshop

Undervisning & workshop

Undervisning & workshop

Undervisning & workshop

Undervisning & workshop

Undervisning & workshop

Gennemgås enkeltvis

Video lesson

Undervisning & workshop

Undervisning & workshop

listen fremgår her

Video lesson

Om din coach

Mange forældre oplever "frit fald kaos".I Kids Rescue er vi bevidste om, at der i situationer kun skal en forælder til en konflikt. Derved opstår det, vi kalder for en pseudo-konflikt.Ofte er barn og voksen pårørende til en psykisk syg, misbruger eller karakterafviger inden for det narcissistiske eller psykopatiske område.Vi gennemgår problematikker og forsøger at inspirere til hvordan disse svære og overvældende situationer kan håndteres - både for barnet og forælderen.

Video/Tekst
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>