Bliv din egen Sagsleder & Pilot i dit barns liv

Dette omfattende undervisningsprogram med opgaver i workshoppen, er skræddersyet til mødre og fædre i de mest konfliktfyldte børnesager.

Det er den første af slagsen, hvor gode råd, guidning og konkrete løsningsforslag, er med udgangspunkt i et kollapset børneområde.

Tidlig dedikerede indsatser er afgørende!

På trods af at enhver skilsmisse situation har sin egen unikke historie og dermed unikke årsager til det, som er sket og sker, er måden du manøvrerer gennem "minefelterne" på afgørende for din sag.


Men husk, det kræver dit engagement og din vilje til at træffe de svære og nødvendige beslutninger. Dette er ikke en let vej, men du bliver dit barns redningsplanke i et kaotisk-frit-fald børneområde.

Dette undervisningsprogram er målrettet det familieretslige system, hvor det handler om samværs-, bopæls-, eller forældremyndighedssager og øvrige myndigheder og instanser ofte også er indblandet. 

Undervisningsprogram til tvangsanbringelses området tilgår snarest, men er du forældre i denne triste situation, er der alligevel meget i dette undervisningsforløb, som du vil kunne bruge aktivt og klogt.

Bliv din egen Sagsleder & Pilot i dit barns liv

Dette omfattende undervisningsprogram med opgaver i workshoppen, er skræddersyet til mødre og fædre i de mest konfliktfyldte børnesager.

Det er den første af slagsen, hvor gode råd, guidning og konkrete løsningsforslag, er med udgangspunkt i et kollapset børneområde.

Tidlig dedikerede indsatser er afgørende!

På trods af at enhver skilsmisse situation har sin egen unikke historie og dermed unikke årsager til det, som er sket og sker, er måden du manøvrerer gennem "minefelterne" på afgørende for din sag.


Men husk, det kræver dit engagement og din vilje til at træffe de svære og nødvendige beslutninger. Dette er ikke en let vej, men du bliver dit barns redningsplanke i et kaotisk-frit-fald børneområde.

Introduktion og missionen bag undervisningsprogrammet

Velkommen

Mit navn er Jacob Birkebæk, ide & udvikler af Kids Rescue.

Jeg ville ønske, at jeg kunne komme med en hurtig elevator-tale, men med 6 moduler og mindst 50 lektioner, opgaver og workshop - er det ganske umuligt.

Du kan blive dit barns redningsplanke i et kaotisk-frit-fald børneområde.

Er du en mor eller far, der enten allerede befinder sig i en kompleks børnesag, eller du spotter, at du ikke kan undgå kontakten og involvering af kommunen eller det familieretslige, anbefaler jeg, at du lige spidser ører og lytter nu.

Hvorfor det er nødvendigt at lytte nu?

Jeg har udarbejdet dette grundige og omfattende undervisningsforløb, som er baseret på alt det, som jeg typisk i et længerevarende coaching forløb gennemgår og træner med en forælder.

Fra individuel coaching til almen tilgængelighed.

Gennem årene har Kids Rescue teamet skullet tænke udad boksen, forholde os meget kreativt, og "skole" en forældre til at ændre sin tilgang på mange parametre og se det som er sket og sker fra nye og flere perspektiver.

Forældre finder typisk først Kids Rescue efter endt og tabt sag.

Det er overvældende, at blive kontaktet af desperate mødre eller fædre, med ønske om hjælp til, at få vendt deres børnesag. De finder Kids Rescue efter, at have set det en opråb efter det andet og de siger sætningen til mig, "du beskriver lige nødagtigt det, som jeg erfarer sket i min sag". Det er en meget trist situation og post gang for sent, men aldrig for sent, at vende en sag. Det er blot ressourcekrævende og er ressourcerne tømte, bliver det så et vilkår for barnet, forælderen og den to-delte skilsmisse familie.

Tilgængelig viden og guidning for alle, baseret på et frit-fald-kaos børneområde.

Nu gør jeg min viden, råd og guidning tilgængeligt for alle forældre og det er baseret på nutidens massive udfordringer, der skal findes løsninger til. Når forældre møder systemet, er en helt anden tilgang ikke bare nødvendigt, det er afgørende for en udfaldet af en børnesag.

Der er de forældre der får chokket over, hvor ressourcekrævende både menneskeligt og økonomisk en børnesag bliver, og så er der dem, der allerede har erfaret det og deres pengepung er tømt.

Udnyt dine ressourcer optimalt både økonomisk og menneskeligt.

Prioriterer og investerer du i dette undervisningsforløb, vil du kunne undgå de dyre jurist og advokat timer, der aldrig vil kunne hjælpe dig fyldestgørende i forhold til de afgørende og utallige "bump", der i øvrigt kommer i etaper, som du hver gang klogt og strategisk skal forholde dig til. 

Min mission: Hjælp-Til-Selvhjælp

Det er min mission, at guide dig 360 grader, således jeg klæder dig fuldkommen på til, at kunne manøvrere klogt, velovervejet og strategisk på en børne-arena, der er fuldkommen kollapset.  

Hvad det vil sige at tage ansvar som forælder i en børnesag?

Det ligger lidt i titlen af undervisningsmaterialet "Bliv din egen sagsleder og pilot i dit barns liv", at jeg motiverer dig og guider dig, således du får en anden, men afgørende forståelse af, hvad vil det sige at tage et ansvar, og hvordan tager du ansvar. Modsat det normale, hvor søgen efter "den bedste advokat eller jurist", som forældre i god tro udliciterer ansvaret til, et ansvar og tillid tusindvis af forældres erfarer på bagkant, ikke matchede tro, håb og forventninger. I serien "pas på advokat-fælden" advarer jeg på kraftigste imod denne faggruppe.

Skræddersyet undervisning med udgangspunkt i de komplicerede og konfliktfyldte børnesager.

Hele undervisningsmaterialet er med udgangspunkt i alt det du i skilsmissekonflikten der har taget overhånd eller måske endda højkonflikt, vil kunne risikere at skulle forholde dig til.

Børneområdet er kollapset og jeg kan ikke skåne dig fra opråb, baseret på den barske virkelighed.

Jeg bliver desværre nødt til at gentage, at udgangspunktet er et børneområde der er kollapset på kollaps, hvilket jeg blandt andet kommer ind på i serien af opråb under titlen; "Begreber der tolkes forskelligt alt efter myndighedsspor", og påstanden om, at samtlige fagpersoner der arbejder på børnesager, ikke har afstemt kammertonen og benytter alle forskellige "noder" når "musikken spiller i systemet". 

Der zoomer jeg ind på det som sker i kommunerne, familieretshuset og hos domstolene. Det er en ganske alvorlig situation.

Jeg lader ingen i stikken - der er håb og guidningen er tilgængelig for alle.

Mange forældre der lytter eller ser disse video opråb, skal ikke miste tro, håb eller modet. Jeg lader ingen i stikken. Jeg gennemgår samtlige problematikker i undervisningen og guider dig, så du motiveres og inspireres til handlinger og kommunikation, der er tilpasset og tager højde for de problematikker der kan opstå.

Der er utallige "minefelter" i børnesager.

På trods af at enhver skilsmisse situation har sin egen unikke historie og dermed unikke årsager til det, som er sket og sker, er måden du manøvrerer gennem "minefelterne" på og ikke mindst din tilgang afgørende for din sag. Jeg lærer dig, at navigere igennem de mange "minefelter" der er i børnesager, og du lærer at forstå, hvordan disse "minefelter" udgør en trussel for dig og dit barn.

Forståelse af de dysfunktionelle dynamikker i dit barns situation og jeres todelte familie konstellation.

Du vil i undervisningsforløbet helt sikkert opleve dig forstået i forhold til de dysfunktionelle dynamikker, der højest sandsynligt også er i spil i din og dit barns situation. Jeg giver dig inspiration til løsninger, der udfordre din tilgang og ageren.

Screeningen af din sag bliver oftest mistolket, mod dit barns bedste.

På skilsmisse-området eller i ophør af samliv, har Det familieretslige system valgt at inddele børnesager i farverne grøn, gul og rød. I de gule og røde børnesager oplever og erfarer de fleste forældre, at der reelt ikke er nogen brugbar hjælp og støtte "derude"... Systemet kalder disse sager for højkonflikt-skilsmisse-sager. Jeg erfarer som oftest, at udtrykket pseudo-konflikt er mere dækkende og korrekt.

Jeg taler om de børnesager, hvor både barnet og den ene forælder er pårørende til ”et eller andet”. Hvad ”et eller andet” reelt er, burde være både Familieretslige systems eller kommunernes ansvar og opgave, at finde ud af. Væsentligt er det, at forældrene ofte kan deles op i to grupper:

Den “beskyttende” forælder og den ”karakterafvigende” forælder. Jeg taler ikke om mor eller far, men om begreberne ”beskyttende” og ”karakterafvigende” forælder som vi erfarer, kommer til udtryk i situationer som: 

Bopælsforældre, som ikke kan beskytte børnene mod den “karakterafvigende” samværsforældre.

Samværsforældre, som har mistet børnene til den “karakterafvigende” bopælsforælder.

I de konfliktfyldte børnesager kan der være utallige årsager til de meget udfordrende problematikker, som  

 • Konflikter der tager overhånd og skal forsøges nedtrappet.
 • Højkonflikter eller pseudo-konflikter og barnet er massivt klemt og reagerer, hvilket skal afhjælpes.
 • Børn der tilbageholdes fra en forælder grundet opdigtede anklager.
 • Børn som ikke kan tåle den ene forældre, og burde tilbageholdes, men bliver det ofte ikke.

Der er ligeledes masser af forældre der oplever, at konflikten har taget overhånd. I disse situationer er det væsentligt at finde redskaber til, at få konflikten neddroslet og fokus på fællesbarnet.

Hvordan håndterer du konflikter samtidigt med, at du opnår fuld fokus på dit barn

Jeg kommer ind på konflikterne, der fylder meget i børnesager, men jeg zoomer også ind på dit barns verden, og jeg guider dig til, hvordan du bedst håndterer dit barns reaktioner og følelser, som er et direkte resultat af konflikterne.

Jeg guider dig til, hvordan du bedst hjælper og støtter dit barn i ofte traumatiske dynamikker.

De 6 moduler, 50 lektioner din opgave og workshop munder ud i din storytelling.

Jeg giver dig råd og guidning i forhold til, hvordan du bedst kommer igennem det svære, som hvert modul og lektioner omhandler. Disse skal hjælpe og inspirere dig til kunne reflektere og sætte dit barns og jeres todelte skilsmisse familie i flere perspektiver. 

Hvad mener jeg, når jeg siger, "din storytelling er alt afgørende"!

Det er en vigtig afsluttende fase, som netop er en af hensigterne med undervisningsforløbet, der gerne skulle inspirere dig og spore dine tanker hen imod det vigtige, nemlig din storytelling til din workshop.

At forberede sig dygtigt og grundigt, er et stort arbejde. 

Jeg stiller dig en lang række spørgsmål tilpasset dit barns alder og jeg går helt i dybden, således denne øvelse er særdeles relevant inden en børnefaglig eller børnesagkyndig undersøgelse.

Det bliver din "bibel". Er der tekstbeskeder, emails, underretninger, udtalelser eller rapporter som underbygger din fortælling, journaliseres disse med det samme. Det handler om bliver effektiv og klar - det bliver begyndelsen til dine forberedelser, hvis eller når du skal involvere din advokat.

Jeg sammenligner denne proces med en metafor: Når du laver en god fon til din sovs, hvor der startes med en kæmpe masse, der langsomt ender med en smule, men meget koncentreret. Du tilsætter løbende ingredienser så den får den helt rigtige styrke og smag, så den til sidst er klar til sovsen, der også skal tilpasses og alt efter, hvilken slags sovs du skal lave og servere, og helst på den helt rigtige måde. 

Det samme gælder din storytelling.

Det handler om fremtiden! Dit barns fremtidige trivsel og udvikling.

Jeg guider dig hele vejen.

Er du klar til at smøre ærmerne op og komme i arbejdstøjet?

INTRO TILBUD!

Bliv din egen sagsleder

Bliv pilot i dit barns liv  

Vil du være blandt de 10 første til, at give feedback på indhold og din oplevelse af dette unikke forløb?

Det er vigtigt, at der fra start er forventningsafstemt, hvorfor jeg i nedenstående video forklarer mere deltaljeret om undervisningsforløbet og workshoppen.

Udnyt dine ressourcer optimalt

Intro pris kr. 3000,-

til de 10 første forældre

Herefter er honorar for coaching ikke inkluderet i prisen.

 • 6 moduler med ca. 50 lektioner med opgaver & workshop
 • 5 timers coaching
 • Du får adgang til en lukket Facebook gruppe, hvor du sammen med andre forældre, der står i samme situation som dig, kan diskutere de svære ting, jeg netop kommer ind på i  undervisningsmaterialet. En samtale jeg vil deltage aktivt og støttende i.
 • Jeg indbyder de forældre, der er i gang med denne store opgave ind på zoom, hvor du frit vil kunne stille spørgsmål.

Omkostningen

i Dette undervisnings- & coaching forløb 

svarer til en enkelt advokat time!


Vil du være blandt de 10 første?

skriv en mail til mig eller fang mig på chatten

 jacob @ kidsrescue.dk

Vær opmærksom på, at timepris spejler ikke 

viden og kvalitet - tvært i mod!

Giver anledning til eftertanke . . .

Mit honorar som sagsleder & coach

Honorar pr. time kr. 795

26,5%

Øvrig hjælp på "markedet" Gennemsnits timeløn kr. 2.000

66%

Advokat

Gennemsnits honorar pr. time kr. 3.000

100%

Omkostningen

i Dette undervisnings- & coaching forløb 

svarer til en enkelt advokat time!


Vil du være blandt de 10 første?

skriv en mail til mig eller fang mig på chatten

 jacob @ kidsrescue.dk

jacob @ kidsrescue.dk 

BOOK MIG SOM DIN

SAGSLEDER & COACH

Mit navn er Jacob Birkebæk. Ønsker du at modtage dedikeret og personlig coaching, rådgivning eller sagsledelse, er du velkommen. 

Din første samtale med mig er gratis - Det foregår via 40 minutters på ZOOM

HJÆLP MIG MED AT HJÆLPE DIG

Forbered dig gerne inden samtalen på dit barns og jeres situation, når du kontakter mig.

 • Hvad drejer det sig om: Familieretsligt, kommune eller andet?
 • Hvad er din udfordring, som du ønsker hjælp til at håndtere.
 • Hvad er vigtigt for dig at opnå?
 • Hvad ser du selv som din største udfordring lige nu?
 • Er der noget særligt, som du ønsker, at jeg hjælper dig med?

Jeg har i første samtale afsat 40 min til dig på ZOOM.

Vi skal på dette videomøde have afklaret, hvad handler din situation om, og hvorvidt jeg vil kunne hjælpe dig. Målsætningen på mødet er primært afklaring af, hvad kunne næste skridt være for dig eventuelt i samarbejde med mig. 

Jeg glæder mig til at høre fra dig!

De bedste hilsner

Jacob Birkebæk

Efterfølgende samtaler afregnes pr. klippekort

Udnyt dine ressourcer mest optimalt!

Med det mener jeg, at det er vigtigt for mig, at du er åben om, hvilke og hvor mange ressourcer du har. Vi har alle forskellige forudsætninger også mentalt og økonomisk. Med en ærlig snak, kan jeg bedst hjælpe dig med at tilrettelægge coachingen, således vi optimer mulighederne for hjælp til dig, med udgangspunkt i din unikke situation.

Hvad er et klippekort:  

 • Det foregår på den måde, at du indbetaler før opstart af samtale minimum en time af gangen eller de antal timer, der giver mening ifm. et forløb.
 • En time deles op i 6 klip og der betales 1 klip pr. påbegyndt 10-ende minut. (eks.: 14 minutter = 2 klip)
 • Har du akut behov for mig efter kl. 17, weekend & helligdage, afregnes 2 klip pr. 10 minut.
 • Når du sender tekstbeskeder & email afregnes på samme måde som øvrige samtaler med klip. Det samme gælder, hvis du ønsker hjælp til sagsbehandling: Det kan være e-mails, høringssvar m.m. - altså hjælp til den konkrete, tydelige og sobre skriftlige kommunikation i forbindelse med det som sker i din sag. 
 • Bliver det en god ide, at involvere øvrige fagkompentencer på din sag, afregnes efter særskilt aftale og vilkår.

Kr.

795

pr. time.

Book en gratis samtale

FORDELE & UDBYTTE

HVAD KAN JEG SOM DIN SAGSLEDER & COACH HJÆLPE DIG MED?

Relevant for dig der er nysgerrig på, hvem der er bag

ide & udvikling af Kids Rescue

Undervisningsprogrammet 

"Bliv din egen sagsleder & Pilot i dit barns liv"

Opdelt i moduler - kapitler og lektioner

STATEMENT

Jacob Asschenfeldt birkebæk

Udvikler & ide af Kids Rescue

 • Vi går ikke på kompromis i forhold til sikring af barnets bedste
 • Vi ved hvad vi taler om
 • Vi siger det, andre ikke tør sige højt
 • Vi skaber noget nyt
 • Vi gør en forskel
>