2. | Myndigheder og instanser

2. | Myndigheder og instanser

En børnesag kører ofte i flere myndighedsspor og som forældre kommer man hurtigt på udebane. Udover dette bliver instanser ligeledes inddraget. Som mor eller far har man som udgangspunkt intet kendskab til, hvem er hvem og hvad hver og en af deres roller og opgaver er i forhold til sin børnesag.

Dine lektioner til dit første modul i dit undervisningsforløb:

Underretninger og anmeldelser kan ske til en kommune, Familieretslige system eller politiet.

Video lesson
Video lesson

Det er ikke bare et møde, du skal være forberedt...

Video lesson

Familieretshuset er den myndighed man som forælder kontakter, når der b.la er uenigheder om hvor barnet skal bo, omfang af samvær samt forældremyndighed. Det er vigtigt i din kontakt på skrift med Familieretshuset, at du undgår misforstået støj. Vi guider dig, således du får forståelse for hvad der skal ske og inspiration til, hvordan du kan håndtere din sag fra start til slut.

Video lesson

Pas på "advokat-fælden"... jeg klæder på!

Video lesson

I forbindelse med børnesager i det familieretslige system, er det nye mantra, at børn skal høres. Det lyder rigtigt godt, men hvordan lytter vi, og er det nu også nok at lytte til barnet.

Video lesson

Dit undervisningsforløb og din workshop bliver afgørende for måden, du vælger at håndtere dit møde med psykologen - undersøgeren i din sag.

Video lesson
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Pen
>