3 | Højkonflikt eller Pseudo-konflikt

3 | Højkonflikt eller Pseudo-konflikt

Pseudo-konflikt (højkonflikt). Den ene forælder har begået overgreb imod den anden forælder og/eller børnene.

Disse overgreb kan være fysisk og/eller psykisk vold, overgreb af seksuel karakter, grænseoverskridende eller intimiderende adfærd.

Den “karakterafvigende” forælder lykkedes ofte med, at udføre handlinger der enten tangerer til lovbrud eller reelt er ulovlige, uden nogen myndigheder griber ind.

At være den “beskyttende” forælder og pårørende til en “karakterafviger”, der reelt er sindslidende, person med en dyssocial personlighedsforstyrrelse eller misbruger, er noget det værste der kan overgå både voksne og børn.

Jeg går i dybden med, hvordan du bedst manøvrere gennem det overvældende og i forhold til myndigheder og instanser, hvordan du bør forholde dig.

Dine lektioner til dit første modul i dit undervisningsforløb:

Betegnelsen "højkonflikt" bliver brugt i flæng, når der politisk og hos myndigheder og instanser samtales om de hårde børnesager. Udfordringen er, at man blander sager der kan konfliktnedtrappes sammen med de sager, hvor samarbejde mellem mor og far er fuldkommende ikke muligt. Jeg forklarer nærmere...

Video lesson

Vær opmærksom på, at det er et følsomt emne og flere problematikker kan være aktuelle.

Video lesson

Vær opmærksom på, at det er et følsomt emne og flere problematikker kan være aktuelle.

Video lesson

Vær opmærksom på, at det er et følsomt emne og flere problematikker kan være aktuelle.

Video lesson

Typisk ser den ”beskyttende” forælder mistrivsel og bekymrende symptomer og reaktioner hos børnene, hvor den “karakterafvigende” forælder ser trivsel. Denne dysfunktionelle dynamik giver ofte en særdeles konfliktfyldt kommunikation, der kan være svær at nedtrappe og styre, men muligt, såfremt du ændre din adfærd og måden du kommunikerer på.

Video lesson
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Pen
>