1. | Udgangspunktet for den optimale skilsmisse / samlivsophævelse.

1. | Udgangspunktet for den optimale skilsmisse / samlivsophævelse.

Jeg har igennem utallige børnesager i Kids Rescue erfaret, at alle skilsmisse situationer har sin unikke historie. Nogle skilsmisser opleves umiddelbart gnidningsfrit, men pludselig kan der opstå en situation, som bliver konfliktskabende. Naturligvis kan valget om ophævelse af samlivet, skyldes uoverensstemmelser som forældrene finder uoverkommelige at løse. Dermed kan der i sagens natur ligge en indbygget konflikt.

På den måde, arbejder jeg primært med forældre, hvor enten konflikten har taget overhånd og skal nedtrappes, eller den slags vi kender under begrebet højkonflikt, som oftest i virkeligheden er det jeg kalder for en pseudo-konflikt.

I dette modul gennemgår jeg alt med udgangspunkt i den optimale skilsmisse / samlivsophævelse. For uanset hvilket scenarie man som mor, far og barn befinder sig i, finder jeg det vigtigt for dette undervisningsforløb, at du ligeledes bliver bevidste om alt det, som kan skabe den optimale situation for dit barn og jer som skilsmisseforældre.

Jeg håber, uanset din og dit barns situation, at du finder dette modul inspirerende og kan bruge elementer af det jeg gennemgår i din egen sag, enten her og nu, eller på et senere tidspunkt.

Dine lektioner til dit første modul i dit undervisningsforløb:

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Pen
>