Vision & mision

Historik

Helt tilbage i 2014 blev ide og udvikling til Kids Rescue påbegyndt af Jacob A. Birkebæk og har eksisteret som virksomhed siden december 2016.

Resultaterne og effekten af Kids Rescue´s unikke måde at rådgive, sparre og partsrepræsentere i de mest konfliktfyldte skilsmissesager, er velafprøvet og til barnets bedste og været en succes.

Ser vi isoleret ud fra et økonomisk perspektiv, har Kids Rescue desværre været en fiasko.

Kombinationen af en stor andel pro bono arbejde (altså arbejde uden honorar), og klienter der mod forventning og klare aftaler ikke betalte for færdigt arbejde, har for Kids Rescue som en lille sårbar virksomhed haft store konsekvenser. På den baggrund er Kids Rescue som IVS opløst. 

Derved har jeg som ide & udvikler af Kids Rescue personligt finansieret utallige børnesager og hjælp og støtte til forældre. Skal jeg fortsætte udviklingen af Kids Rescue og ikke mindst sikre en kritisk og politisk uafhængigt opråb, er det afgørende nødvendigt med en økonomisk indsprøjtning. Der er som stifter et økonomisk efterslæb, som Kids Rescue ano 2021 desværre kommer til at finansiere. Samtidigt kommer det nye Kids Rescue til at udvide arbejdsområder, der vil strække sig ud af Danmark og omfatte den globale arena. Dette vil ske med hovedsædet i Bulgarien.

Mission og vision

I følge menneskerettighedskonventioner har barnet grundlæggende rettigheder, der burde sikre et hvert barn på jorden. Selv i Danmark overholdes disse konventioner i høj grad ikke. 

For at barnet kan hjælpes optimalt, er det vigtigt at tænke og handle ud fra et 360 graders perspektiv. 

  • Vi går ikke på kompromis i forhold til sikring af barnets bedst.
  • Vi ved hvad vi taler om.
  • Vi siger det, andre ikke tør sige højt.
  • Vi skaber noget nyt.
  • Vi gør en forskel.

Tusindevis af børn lider, fordi de svigtes af de voksne som omgiver dem.

Når vi taler om de voksne, mener vi alle - lige fra forældre, nærmeste netværk, myndigheder og instanser. Det er disse sårbare og skrøbelige barnesjæle, som Kids Rescue indirekte via oplysning og opråb og direkte via hjælp og støtte til den beskyttende forældre.

Kids Rescue indbyder samtidigt virksomheder og organisationer til samarbejde. Det er vigtigt, at neutrale og ikke politiske organisationer som arbejder på børneområdet samarbejder, således samlede indsatser kan medvirke til at påvirke forandringer til barnets bedste, både i Danmark og på vores fælles jord. Dette skal ses som en åben indbydelse.

Niche områder

  • "Ægte" Rådgivning

  • Videnscenter & undervisning

  • samfundsmæssig opråb!

Hjælp-til-selvhjælp

Målgruppen: Forældre, pårørende og fagpersonerne, alle voksne der omgiver barnet.

Det er nemt at få adgang til Kids Rescue videnscenter, Der er en allerede en del online-undervisningsforløb og disse er under konstant udvikling og tilpasning, samt nye vil tilgå. 

Her findes masser af  information og guidning til "hjælp-til-selvhjælp" og via medlemsskab fri adgang.

Jeg har som ide &udvikler af Kids Rescue, selv oplevet at være forældre i en højkonflikt / pseudokonflikt.

Jeg havde dengang utallige spørgsmål om de svære ting. Spørgsmålene gik lige fra de bløde lavpraktiske emner til de meget overvældende. I min søgen efter svar, ringede jeg dag efter dag rundt til den ene myndighed eller organisation efter den anden, men uden held. Der var simpelthen ikke nogen derude, som konkret kunne forholde sig til vores familiesituation og hjælpe eller henvise til rette sted. 

Her finder du masser af en lang række undervisningsforløb og opgaver, der altsammen er en fantastisk "hjælp-til-selvhjælp".

Alle skal kunne modtage hjælp og støtte - også de forældre, der for en tid er presset også økonomisk. Du bestemmer altså selv prisen pr. måned for dit medlemskab:

>