Undervisning - opgaver & workshops

Den universelle viden

Jeg har gennem årerne oplevet, at mine coachingsamtaler med forældre i de meget konflikte ramte situationer, indeholder grundlæggende viden og væsentlige spørgsmål, der for mig ofte blot bliver en gentagelse fra sag til sag.

Det er ofte utallige coaching timer der går på det, som jeg kalder den universelle viden. Den universelle viden, som du netop ikke kan finde andre steder end hos Kids Rescue, og som jeg som ide & udvikler erfarer er udslagsgiven for rette hjælp, støtte og sparring.
Som du kan se i undervisningsmaterialet, kommer du hele vejen rundt - 360 grader.

Du tilbydes hjælp-til-selvhjælp.

Det kan blive begyndelsen på en rejse, hvor du ser på dit barn, dig selv og jeres situation med helt aldre briller. Derudover vil dit syn på det samfund som du lever i, ændres radikalt. Forventelig hjælp og støtte fra myndigheder og instanser er svært og for alt for mange umuligt. Jeg ønsker som ide & udvikler af Kids Rescue, at vise dig andre veje og lære dig hvordan du skal agere i forhold til førnævnte og helst inden, at du er blevet til unødig støj! 

Retssikkerhed og fokus på jura er det første forældre forventer både eksisterer og få hjælp fra. Ofte via Advokater. Der er ingen retssikkerhed på børneområdet. Systemet er kollapset for længe siden! Love skal kendes og bruges klogt, men kan ikke stå alene og altid underbygges din "storytelling" baseret på handlinger.

Det er mit ønske, at udover at give dig universel viden, at give dig den rette inspiration og lærdom. Dette særligt i forhold til de svære beslutninger og din navigation i et system hvor det forudsige i hvordan myndigheder og instanser agerer, er fuldkomment uforudsigeligt. Det handler også om; hvad kan du gøre, hvordan og hvornår ift. timingen i din sag.

 

Gratis

Obligatorisk

Kræver ikke medlemsskab af Kids Rescue

7 lessons

Obligatorisk viden for alle skilsmisseforældre: Grøn, gul & rød

Ingen skilsmisser er ens, og børnene i skilsmissen er ligeledes unikke. De mange nuancer og vinkler der kan forekomme undervejs i en skilsmisse grundet forældrenes følelser, kan placere børnene i en udsat og sårbar situation. Og de mange nuancer og vinkler der kan forekomme undervejs grundet forældrenes følelser, kan dermed placere børnene i en udsat og sårbar situation. Det er helt normalt, at udfordringer ofte opstår i etaper. I det sammensatte undervisningsforløb, vil du blive præsenteret for de vigtigste ting, som du har behov for at forholde dig til.

sådan hjælper du dit barn

adgang via medlemsskab

Kun for medlemmer af Kids Rescue

7 lessons

Obligatorisk viden for alle skilsmisseforældre: Grøn, gul & rød

Det siges ofte, at børn er seje og dygtige til at tilpasse sig nye situationer og forudsætninger. Det er tvivlsomt hvorvidt det overhovedet er sandt! Selvfølgelig er børn ofte seje og dygtige, men de er også skrøbelige og følsomme sjæle. Vi glemmer ofte som de voksne, mor og far, hvorvidt vores skilsmissebarn kunne have behov for hjælp til at bearbejde deres sorg og krise. Er dette tilfældet sætter det sig som traumer og ses typisk som psykosomatiske symptomer og reaktioner og mistrivsel.

unødig støj - kend din "fjende"

ADGANG VIA MEDLEMSSKAB

Kun for medlemmer af Kids Rescue

8 lessons

Redskaber til håndtering af højkonflikt / pseudo-konflikt

Det er vigtigt, at du undgår at blive til unødig støj. Derfor har det stor værdi for dig, at få et dybere kendskab til de myndigheder og instanser, der ofte er involveret i børnesagersager. Det handler om undgå fatale fejl, både i den skriftlige og mundlige kommunikation. En fejl kan være svær at rette op på og nogle gange umuligt. Du skal ikke frygte myndigheder og instanser, men være forberedt på det du møder i din sag. Når vi taler om myndigheder, menes Familieretshuset (tidligere Statsforvaltningen), Familieretten, kommunen, politi m.v. Instanser er daginstitution, skole, sundhedsplejersken, læge, psykiatrien m.v.

pseudo konflikt (højkonflikt)

ADGANG VIA MEDLEMSSKAB

Kun for medlemmer af Kids Rescue

5 lessons

Redskaber til håndtering af højkonflikt / pseudo-konflikt

Mange forældre oplever "frit fald kaos". I Kids Rescue er vi bevidste om, at der i situationer kun skal en forælder til en konflikt. Derved opstår det, vi kalder for en pseudo-konflikt. Ofte er barn og voksen pårørende til en psykisk syg, misbruger eller karakterafviger inden for det narcissistiske eller psykopatiske område. Vi gennemgår problematikker og forsøger at inspirere til hvordan disse svære og overvældende situationer kan håndteres - både for barnet og forælderen.

opgave & tilbud om workshop

ADGANG VIA MEDLEMSSKAB

Kun for medlemmer af Kids Rescue

7 lessons

Kræver ro og tid og med inspiration fra øvrige undervisningsforløb

Det er vigtigt, at du inden din kontakt med myndigheder får rettet din fokus ind på det, som er relevant. Spørgsmålene i dette undervisningsforløb hjælper dig med, at kunne få sat rette ord på din og jeres barns situation. På den måde kan du bedre undgå, at blive til misforstået støj. HUSK: Det forudsigelige i alle børnesager er, at det som sker, næsten altid er næsten uforudsigeligt. Derfor vil dine forberedelser gavne din sag! Det tager tid at forberede sig, hvilket vi anbefaler, at du prioriterer tid og ro til. Opstår der spørgsmål undervejs, er du velkommen til at kontakte Kids Rescue. Har du til slut behov for en total gennemgang og sparring til dit videre forløb, er du velkommen til at booke tid til et forløb. God arbejdslyst.

find ro, fokus & overblik  

ADGANG VIA MEDLEMSSKAB

Premium course

13 lessons

For dig som har behov for Fokus, Ro og Overblik!

Chakrameditationen giver dig de rette redskaber, således du lærer at kunne agere roligt, klogt og velovervejet, ved netop ikke at lade dig styre af din autopilot. Mange stressramte oplever ligeledes somatiske lidelser, der kan komme til udtryk ved mindre eller større spændinger centrale steder i kroppen. Peter Pedersen har i chakra meditationen ligeledes fokus på åndedraget, og tilsammen er det med til at formindske symptomer eller helt få dem til at forsvinde. Hvordan og hvor effektivt vi oplever meditationen, er meget forskelligt og ofte en spejling af hvor ofte der mediteres. Der er efterhånden en del evidens, der konkluderer at meditationen har en positiv effekt.

Pen
>