Vigtig viden om myndigheder og instanser

Kun for medlemmer af Kids Rescue

Redskaber til håndtering af højkonflikt / pseudo-konflikt

Video/Tekst

Video/Tekst

Sådan forberedes du i pseudo konflikten til dit møde med myndigheder og instanser

8 Lektioner

0%

Når vi taler om myndigheder, menes Familieretshuset (tidligere Statsforvaltningen), Familieretten, kommunen, politi m.v.

Instanser er daginstitution, skole, sundhedsplejersken, læge, psykiatrien m.v.

Hvorvidt nogen myndigheder eller instanser allerede har været, eller er blevet involveret i jeres sag, skal du ikke komme ind på her. Det kommer senere i undervisningsforløbet.

Her vil vi kort forklare hvilke myndigheder og instanser du vil kunne stifte bekendtskab med i forbindelse med din sag og kendskab til hvordan de kan agere i din sag. Denne viden er væsentlig, i forhold til hvordan du skal agere og håndtere din sag.

Du skal ikke frygte “systemet”, du skal blot have respekt for den indflydelse de kan have over beslutninger, der vedr. dit barn.

Den der er godt forberedt på det som skal ske og det som kan ske, vil kunne mestre, at manøvrere i “systemet” uden at blive til støj. Derfor er tidlig indsat vigtig og dine forberedelser er afgørende første skridt i din proces.

Du vil i dette undervisningsforløb opnå forståelse og viden, således du har muligheden for at være mentalt og praktisk forberedt.

 

Vigtig viden om myndigheder og instanser

2 Lektioner

Kun for medlemmer af Kids Rescue

Det er ikke bare et møde, du skal være forberedt...

Text lesson

Kun for medlemmer af Kids Rescue

Text lesson

Kun for medlemmer af Kids Rescue

Kun for medlemmer af Kids Rescue

Her får du et indblik i de nuancer, der kan ske i børnesager.

Text lesson

Kun for medlemmer af Kids Rescue

Kun for medlemmer af Kids Rescue

Det er vigtigt i din kontakt på skrift med Familieretshuset, at du undgår misforstået støj. Vi guider dig, således du får forståelse for hvad der skal ske og inspiration til, hvordan du kan håndtere din sag fra start til slut.

Text lesson

Kun for medlemmer af Kids Rescue

Vi forsøger at klæde dig på, således du undgår de hyppige og normale fejl, der desværre ofte får fatale konsekvenser.

Video lesson

Kun for medlemmer af Kids Rescue

Vi guider dig, således du fra start får afstemt dine forventninger med virkeligheden!

Text lesson

Follow

About the teacher

admin

Mit navn er Jacob Birkerbæk og er udvikler & ide til Kids Rescue. 

Jeg vil sammen med Team Kids Rescue guide dig gennem et omfattende forløb, således du bliver klar til at gå de svære og overvældende situationer i møde & skrivelser; fokuseret, sobert og konkret.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
Pen
>