Videnscenter

Din adgang til Kids Rescue videns- & kompetence Center

Den universelle viden

Jeg har gennem årerne oplevet, at mine coachingsamtaler med forældre i de meget konflikte ramte situationer, indeholder grundlæggende viden og væsentlige spørgsmål, der for mig ofte blot bliver en gentagelse fra sag til sag.

Det er ofte utallige coaching timer der går på det, som jeg kalder den universelle viden. Den universelle viden, som du netop ikke kan finde andre steder end hos Kids Rescue, og som jeg som ide & udvikler erfarer er udslagsgiven for rette hjælp, støtte og sparring.

Som du kan se i undervisningsmaterialet, kommer du hele vejen rundt - 360 grader.

Du tilbydes hjælp-til-selvhjælp.

Det kan blive begyndelsen på en rejse, hvor du ser på dit barn, dig selv og jeres situation med helt aldre briller.

Derudover vil dit syn på det samfund som du lever i, ændres radikalt. Forventelig hjælp og støtte fra myndigheder og instanser er svært og for alt for mange umuligt. Jeg ønsker som ide & udvikler af Kids Rescue, at vise dig andre veje og lære dig hvordan du skal agere i forhold til førnævnte og helst inden, at du er blevet til unødig støj! 

Retssikkerhed og fokus på jura er det første forældre forventer både eksisterer og få hjælp fra. Ofte via Advokater. Der er ingen retssikkerhed på børneområdet. Systemet er kollapset for længe siden! Love skal kendes og bruges klogt, men kan ikke stå alene og altid underbygges din "storytelling" baseret på handlinger.

Det er mit ønske, at udover at give dig universel viden, at give dig den rette inspiration og lærdom. Dette særligt i forhold til de svære beslutninger og din navigation i et system hvor det forudsige i hvordan myndigheder og instanser agerer, er fuldkomment uforudsigeligt. Det handler også om; hvad kan du gøre, hvordan og hvornår ift. timingen i din sag.

TO INGANGE TIL VIDENSCENTER

I videnscenter finder du to spor:


  1. Et lukket undervisnings og workshop miljø. Vi går direkte ind og hjælper, støtter og "uddanner" den beskyttende forældre, til rette fokus på sit barn og sin sag. Dette baseret på erfaring og viden, med håb for at undgå, at blive til negativ støj. Kræver medlemsskab.
  2. Opråb og blogs; hvor Kids Rescue sætter konkrete og hårde ord på den virkelighed, som tusindevis af ramte børn og beskyttende forældre gennemlever. Tusindevis af børn lider, fordi de svigtes af de voksne som omgiver dem. Når vi taler om de voksne, mener vi alle - lige fra forældre, nærmeste netværk, myndigheder og instanser. Det er disse sårbare og skrøbelige barnesjæle, som Kids Rescue kæmper for. Kræver ikke medlemsskab - delbart til alle!

Se videoforklaringer forneden - og indgang alt efter ønske og behov til hvert spor der tilbydes i videnscenteret.

På børnenes side

100%

360 graders fokus

Medlemsskab

 prisen pr. måned for dit medlemskab

  • Fri adgang til Videnscenterets undervisningsmateriale, hvor du finder masser af information og guidning til "hjælp-til-selvhjælp". 
  • Opgaver: Altså du tilbydes, at komme i arbejdstøjet, men hvor du bliver guidet hele vejen, således du med fokus på dit barn, lærer hvordan du beskriver jeres situation sobert og konkret.
  • Du tilbydes coach & sagsleder til særlig lav time pris. Det bedste udbytte er efter du har gennemgået relevant undervisningsmateriale i videnscenteret.
  • Med et medlemskab støtter du Kids Rescue´s fortsatte udvikling og arbejde på børneområdet.

Historien bag Kids Rescue


Ide & udvikler af Kids Rescue, Jacob A. Birkebæk

Min baggrund har absolut intet med børneområdet at gøre.

Jeg kender om nogen, den barske virkelighed for mange ”beskyttende” forældre, hvor muligheder for at forsvare ens barns helt fundamentale rettigheder og sikre trivsel og udvikling, enten er meget svært eller slet ikke muligt. 

Er du nysgerrig på min baggrund som ide & udvikling af Kids Rescue, og om Vision og Mission ano 2021, er du velkommen til at få et dybere indblik.


>