Current Progress
Current Progress
Current Progress
0% fuldført

Du skal gøre din advokat stærk, så din advokat kan gøre dig endnu stærkere!

HJÆLP TIL SELVHJÆLP

BLIV DIN EGEN SAGSLEDER & PILOT I DIT BARNS LIV

Kortfattet

introduktion 

Dette undervisningsforløb er det første af slagsen, hvor gode råd, guidning og konkrete løsningsforslag, er med udgangspunkt i et meget kompliceret og komplekst børneområde.


Jeg har introduceret mig tidligere, men for den som ikke helt kender mig endnu, så hedder Jacob, og kunne blive din coach. (se introduktion)

Jeg guider dig hele vejen tilpasset den virkelighed, du befinder dig i. Dette kan ske via dette undervisningsforløb alene, eller suppleret med den personlige samtale med mig, når du måtte have behov.

Fra individuel coaching til almen tilgængelighed

Vi har gennem årene på Kids Rescue teamet skullet tænke udad boksen, og ofte forholde os meget kreativt, og "skole" en forældre til at ændre sin tilgang på mange parametre.

Det handler om, at kunne komme derhen i sin egen proces, hvor det lykkedes, at se det som er sket og sker fra nye og flere perspektiver.

Dette er en vigtig proces, således man ikke bliver fastholdt i en tanke eller opfattelse, således både den hele eller todelte familiedynamik og ens barn, bliver med nysgerrig og åben tilgang. At man som mor eller far får redskaberne til, at opnå en detektivmæssig tilgang til sin egen sag, er en væsentlig detalje.

Du kommer hele vejen rundt om alt det vigtige, du som mor eller far skal forholde dig til i din berøring med myndigheder og instanser. Det er her det kommunikative på skrift og tale kommer ind i billedet. Det er nemt, at mistolke eller misforstå skriftligt og mundlig indhold i sin kommunikation også med sin ekspartner. Jeg guider dig, hele vejen!

Opgaver i workshoppen er skræddersyet til mødre og fædre uanset scenarie:

Den optimale skilsmisse

De komplicerede & komplekse børnesager

Kaldt højkonflikt (pseudo-konflikt)

Tvangsanbringelse - Tvangsbortadoption

Din personlige proces & transformation.

Det er ligeledes i denne proces, hvor du bliver bevidst om det vigtigste og den røde tråd, der er vigtig både i forhold til jeres hele eller todelte familie dynamik og ikke mindst, hvordan hjælper og støtter du bedst dit barn, samtidigt med, at du passer på dig selv. 

Den viden du finder her på denne side, kan blive begyndelsen på et forløb, hvor der skal arbejdes med at ændre fokus og til, at kunne perspektivere til det som er sket og sker på en nuanceret måde.

Det er forhåbningen, at du på denne side, vil kunne finde alle de nødvendige redskaber, der skal hjælpe trygt og solidt igennem det svære.

Træning i mødet med det forventelige, men ukendte territorium - Du forberedes på det eneste forudsigelige, at alt hvad som sker, er uforudsigeligt.

Forestil dig, at du inden den den svære kommunikation i skrift og tale inden-, under- og efter møder, diverse undersøgelser, måske samspilsobservationer eller overvåget samvær med dit barn, partshøringer og meget mere, at du får mulighed for, at kunne forberede dig og træne i alt det, der skal ske, inden det sker.

Undervisningsforløber er den første af slagsen, hvor gode råd, direkte spørgsmål tilpasset dit barns alder, guidning og konkrete løsningsforslag, er med udgangspunkt i alt det, som du skal forholde dig konkret til i din børnesag.

De første 5 ud af 6 moduler klæder dig på til din workshop: Din storytelling underbygget med sagsakter.

Det er i denne proces, hvor du reflekterer over og overvejer, hvad ønsker du at opnå, både på den korte bane og den lange. Ofte er det kun muligt, at tage små skridt ad gangen.

Det er blot vigtigt, at du er bevidst om hvilke tiltag, du finder bedst for jeres barn og jer som familie.

Er de optimale muligheder udtømt, eller er det nu disse skal fremlægges?

Er de optimale muligheder afprøvet, men nu er det tid til at afprøve næstbedste muligheder?

I mødet med en myndighed, instans eller din advokat er det væsentligt for at kunne opnå rette forståelse, hvorfor du også her bliver konkret og velargumenterende.

I denne proces kan det være gavnligt for dig, at tale med mig som din coach, således når det gælder, at du går efter det som er realistisk - og er fuldt ud bevidst om, at der nemt kan være et gab mellem hvordan myndigheden, instansen eller din advokat ser på bedste eller realistiske løsninger, og det du finder bedst og sidst og ikke mindst, det som reelt kan være kreativt tænkende realistisk.

Er du klar til at gå videre?

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>