november 29, 2022

Små og mellemstore virksomheder er særligt sårbar, når medarbejdere befinder sig under umenneskeligt pres grundet en børnesag.

Gør en forskel der lønner sig menneskeligt og økonomisk for både dit personale, din virksomhed.

Din virksomhed kan støtte Kids Rescue initiativet via jeres CSR program.

Læs mere...

november 29, 2022

Det kan også være svært for den personaleansvarlige og kollegaerne omkring den ramte medarbejder.

Jo før du som personaleansvarlig sætter ind, kan hjælpen fra arbejdspladsen virke forebyggende, og medarbejderen kan undgå langtidssygemelding og i værste fald afskedigelse. Det er den ønskelige situation for alle parter.

Tidlig indsats i virksomheden kan få afgørende betydning.

Læs mere...

juli 3, 2022

Det er tydeligt, at når et narrativ igen og igen bliver fastholdt og sagt højt, bliver det for mange til virkelighed. På den måde bliver konkret og kritisk fakta enten nedtonet eller blankt afvist af vores politikere og de myndigheder, der skal tilpasse sig den politiske agenda.

Vi er delte i synet over tilstanden i Danmark.

Skal vi komme den katastrofale situation for børn og forældre til livs, skal vi have modet til at gå op mod den samfundsmodel, der gennem mange årtier har medvirket til, at forældre gradvist bliver umyndiggjort og gjort forkerte, hvis de samfundsmæssige normer ikke følges.

Læs mere...

juni 20, 2022

I forbindelse med børnesager i det familieretslige system, er det nye mantra, at børn skal høres. Det lyder rigtigt godt, men hvordan lytter vi, og er det nu også nok at lytte til barnet.

Du inviteres ind på en rejse i systemets verden, der vil overraske og chokere dig.

Læs mere...

januar 27, 2022

Dette opslag og åbne samtale om de svære og vigtige emner, tillader Facebook ikke.  I et forsøg på, at gå uden om algoritmer, kommer refleksioner og fortællingen om det børn har været udsat for gennem en alt for lang periode, her på hjemmesiden. Stor tak til Thomas Soltau der har produceret tegnefilmen ”pigen, der ikke forstod

Læs mere...

december 29, 2021

Psykiatrien har meldt ud, at de er blæst bagover af børn og unge med psykiske udfordringer.

Det observeres, hvordan tilgangen omkring hele covid situationen har taget fuldkommen overhånd.

Det er helt naturligt, når børn og unge påvirkes af vores samfundsmæssige undtagelsestilstand.

Hvordan reaktioner og symptomer på et overbelastet nervesystem, kommer til udtryk meget forskelligt og i forskellige sværhedsgrader.

En kritisk røst kunne kalde disse børn og unge for ofre, der er fastholdt med et jerngreb i samfundssindets tegn. Det er reelt overgreb som børn udsætte for at de voksne, der omgiver dem.

Læs mere...

december 28, 2021

Telefonen kimer alle steder. Kritiske spørgsmål stilles…
Fordi mor og far er ikke enige! Den ene forælder ønsker, at barnet skal covid vaccineres og den anden ønsker modsat, at deres barn ikke skal modtage den.

Lektor og professor Niels Harrit som udtaler: Intet barn skal vaccineres!

Dette er en længere gennemgang, men alvoren for børn og unge er stor og skal have spalteplads.

Læs mere...

december 27, 2021

Børns Vilkår og Røde Kors programmerer skolebørn i samarbejde med industrien.

I forhold til alvoren omkring de såkaldte vaccinationer, der i virkeligheden er et genterapeutisk produkt og har intet med vacciner at gøre, bliver børn og unge dygtigt manipuleret og får en entydig og ukritisk fortælling, der synes troværdig om vaccinernes betydning for menneskeheden.

Er det et problem? Bedøm selv.

Læs mere...

december 19, 2021

Alarmerende høring om det Familieretslige System. Samtalen skal drejet hen imod, hvorfor det nye system er komplet ubrugeligt og kræver en helt anden tilgang og tankegang.

Læs mere...

december 16, 2021

Familieretten er endestationen efter et forløb i Familieretshuset. Det er nu advokaten for alvor skal på banen. De færreste forældre, er klædt på til mødet med system-ulven, dommeren. Og det ses i det antal børnesager, der bliver tabt uden en fair “kamp”. Advokaten burde jo være forælderens våben og skjold, men er det stort set aldrig.

Læs mere...

december 13, 2021

Det er på tide, at give advokaterne, de såkaldte eksperter på børneområdet, en verbal lussing. Advokaters magt og betydning, stemmer ikke overens med kompetencer, indsatser og resultater. Forældre og børn bliver svigtet af denne faggruppe på det groveste! Men hvad er definitionen på den bedste advokat?

Læs mere...

september 4, 2021

Når Familiedomstolen og øvrige myndigheder og instanser læner sig ukritisk op ad børnesagkyndige undersøgelser, bringes tusindevis af børns fremtid, trivsel og muligheder for bedste start på livet i stor fare.

I mange år har de børnesagkyndige undersøgelser været under skarp kritisk, uden det har haft en konsekvens eller effekt i form af ændret tilgang som undersøger. Om de mange børnesagkyndige undersøgere (psykologer) er bevidste om, at deres faglighed og troværdighed lider og ikke mindst, at de svigter børn i en utilgivelig grad, fremkommer for den beskuende tvivlende.

Vi vil forsøge, at sætte ord på det vi erfarer – og vores perspektiv på, hvorfor børn svigtes af de fagpersoner, der bedst burde være i stand til at kunne belyse det hele perspektiv – det vi i Kids Rescue kalder 360 grader.

Læs mere...

juni 20, 2021

I pseudo-konflikt (højkonflikt) skilsmissesager florerer der både reelle og falske anmeldelser. Vi forsøger, at sætte ord på det som sker.

Læs mere...

januar 6, 2020

Pseudo-konflikt (højkonflikt). Den ene forælder har begået overgreb imod den anden forælder og/eller børnene.
Disse overgreb kan være fysisk og/eller psykisk vold, overgreb af seksuel karakter, grænseoverskridende eller intimiderende adfærd.

Læs mere...

januar 5, 2020

Højkonflikt i skilsmisse er en misforstået betegnelse. Kids Rescue finder det væsentligt, at forældrene kan deles op i to grupper: Den “beskyttende” forælder og den ”karakterafvigende” forælder.

Læs mere...

januar 5, 2020

Kids Rescue erfarer, at nødvendige initiativer ikke iværksættes af myndighederne. Vi erfarer, at vigtige tiltag ikke sker, fordi både kommunen, Familieretshuset, Familieretten, politiet m.v. afventer hinandens initiativer. De har ganske simpelt ikke styr på opgavefordelingen. Altså, hvilken myndighed har ansvaret for hvad.

Læs mere...

januar 4, 2020

Mette Frederiksen, Børnenes Statsminister, det er en titel du kan gøre dig fortjent til, og som du kan få tildelt, den dag du viser rette handlinger på hele børneområdet i Danmark. Du har åbnet op for Pandoras æske, sådan opfatter mange det, og det vil vælte ud nu.

Læs mere...

oktober 13, 2019

Trods nødråb fra barnet til hele tre myndigheder, tvangsudleveres barnet til den efterforskede forælder. Retspræsidenten har mere fokus på sin tvangsfuldbyrdelse, end at høre på et barns sidste nødråb!

Læs mere...

oktober 10, 2019

Børnene oplevede deres mors overvældende og voldelige overgreb, hvorfor de hastigt ringede til deres far om hjælp. Læs historien om to børn, der udsættes for et massivt systemmæssigt omsorgssvigt.

Læs mere...

oktober 9, 2019

11-årigt barn udsat fra psykisk overgreb fra Retspræsidenten, der havde mere fokus på sin tvangsfuldbyrdelse, end at høre på et barns sidste nødråb! Vi viser her transskriptionen af børnesamtalen, der taler sit tydelige sprog.

Læs mere...