september 4, 2021

Behovet for en evaluering af tidens børnesagkyndige undersøgelser er alarmerende stor.Når Familiedomstolen og øvrige myndigheder og instanser læner sig ukritisk op ad børnesagkyndige undersøgelser, bringes tusindevis af børns fremtid, trivsel og muligheder for bedste start på livet i stor fare.I mange år har de børnesagkyndige undersøgelser været under skarp kritisk, uden det har haft en

Læs mere...

september 4, 2021

Når myndighederne ønsker at få belyst barnets perspektiv, er børnesamtalen det første der iværksættes. Både kommune og det Familieretslige system benytter sig af dette redskab. Alt efter situationen vil barnet typisk være 6-7 år og frem.  Indhold  1Formålet med børnesamtalen2Barnet til børnesamtale3Skilsmissebørn har forskellige forsvarsstrategier især i de røde pseudo-konflikter.4Børn håndterer børnesamtalen forskelligt5Vi skal lytte

Læs mere...

juni 20, 2021

I pseudo-konflikt (højkonflikt) skilsmissesager florerer der både reelle og falske anmeldelser.En af årsagerne til at børnesager går helt galt, skal findes i en kombination af myndighedernes manglende objektivitet og manglende nysgerrighed i, at finde frem til årsagerne til, hvorfor et barn evt. mistrives.De reelle anmeldelser er kendetegnende ved, at de indgives af den “beskyttende” forælder

Læs mere...

januar 6, 2020

En forælders pengepung – økonomi er styrende for hvorvidt barnets hjælpes.Der er rigtig mange forældre, der løber tør for midler under vejs i pseudo-konflikten. Det vil sige, at den beskyttende forælders muligheder for at forsvare deres barns helt fundamentale rettigheder, ikke længere er muligt.Kids Rescue undre os over, og finder det dybt bekymrende, at det

Læs mere...

januar 6, 2020

Pseudo-konflikt (højkonflikt). Den ene forælder har begået overgreb imod den anden forælder og/eller børnene.
Disse overgreb kan være fysisk og/eller psykisk vold, overgreb af seksuel karakter, grænseoverskridende eller intimiderende adfærd.

Læs mere...

januar 5, 2020

Højkonflikt i skilsmisse er en misforstået betegnelse. Kids Rescue finder det væsentligt, at forældrene kan deles op i to grupper: Den “beskyttende” forælder og den ”karakterafvigende” forælder.

Læs mere...