The World Health Organization – WHO afsløret: Seksuelle rettigheder vs. Seksuel sundhed

Current Progress
Current Progress
Current Progress
0% fuldført
Video

Undervisning og løbende interviews på ZOOM

Download materiale & links

WHO - Standards for Sexuality Education in Europe

Hent PDF

Vigtig viden om, hvem er World Health Organization (WHO)

Dette ganske simpelt for at den enkelte kan sætte sig ind i, hvor komplekst og udemokratisk det som forgår reelt er. Kaos er skabt af en lille indercirkel af magthavere og interessenter.

Vi gennemgår 

Bedøm selv hvorvidt dette reelt giver anledning til en helt anden samtale, end vi har i dag.

De Forenede Nationer og deres allierede: Et dyk ned i det komplekse samarbejde på globalt plan

De Forenede Nationer (United Nations) er en international organisation, der blev grundlagt i 1945 efter afslutningen af Anden Verdenskrig.

FN blev oprettet med det formål at fremme international fred, sikkerhed og samarbejde mellem nationer. Organisationen blev etableret gennem FN-pagten, der blev underskrevet af 51 oprindelige medlemslande.

Der er mange underorganisationer, der har direkte tilknytning til De Forenede Nationer (FN) og World Health Organization, WHO er en af dem.

Afsløring af Omfattende Seksualundervisning: Hvor går grænsen for LGBTQ+ rettigheder og seksuel og reproduktiv sundhed?

En række organisationer arbejder tæt sammen med WHO og andre FN-organer om CSE - Comprehensive Sexuality Education Agendaen. Disse organisationer er ikke blot med i diskussionerne, men spiller en central og aktiv rolle i samarbejdet om CSE.

Selvom disse organisationer ikke er direkte en del af FN, opererer de inden for rammerne af FN's politikker og målsætninger. De har fået mandat til at arbejde med globale sundheds- og udviklingsmål, hvilket indebærer en bred vifte af aktiviteter og initiativer. Vi vil dykke dybere ned i betydningen og implikationerne af dette mandat, hvilket vi nok skal komme ind på i denne omgang.

Filantropi eller profit? Eller hvad handler det mon om, når de store virksomheder udviser en dobbeltrolle tilgang til de globale sundhedsinitiativer

Der er organisationer, som ikke er direkte en del af FN, men har et tæt samarbejde med og indflydelse på, hvad vi som "verden" via FN definerer som rigtigt eller forkert. Disse organisationer finansieres fra forskellige kilder, herunder bidrag fra medlemslande, internationale donorer og filantropiske organisationer. Filantropi, eller almindeligvis kendt som velgørenhed, kan bedst forstås som pengetanke eller fonde, hvorfra non-profit organisationer kan modtage økonomisk støtte. Disse filantropiske organisationer investerer ofte i sociale projekter eller initiativer.

Eksempler på filantropiske organisationer er Bill & Melinda Gates Foundation, Rockefeller Foundation, Ford Foundation og AmplifyChange, hvor sidstnævnte Danmark er en fremtrædende bidrager til - et emne jeg vil undlade at berøre i dag, men vil vende tilbage til snart.

Den potentielle interessekonflikt: Skal kommercielle interesser og filantropi gå hånd i hånd?

Derudover har store virksomheder etableret partnerskaber og samarbejder med FN og WHO, med narrativet at bidrage til globale sundhedsinitiativer.

Skal jeg nævne nogle eksempler på virksomheder, kan jeg nævne Johnson & Johnson, Novartis, Pfizer, GSK og Unilever. De har alle støttet forskellige sundhedsprogrammer og forskningssamarbejder. Og udover sundhedsfremmende produkter som vacciner og en generel fokus på udvikling af medicin, hormonbehandling, sikre aborttjenester og kirurgiske procedurer til transkønnede.

Disse virksomheder bidrager altså på den ene side med donationer og på den anden siden udvikler de medicinske løsninger inden for sundhedssektoren. For eksempel har de været involveret i udviklingen og produktionen af medicin og metoder til sikker medicinsk abort, blot et supplement til de kirurgiske metoder til afbrydelse af en graviditet. Disse organisationer presser hårdt på for at udbrede det de udtaler som sikre aborttjenester, der markedsføres som en vigtig rolle i at beskytte kvinders sundhed og rettigheder. Emnet abort og narrativet sikker abort går vi helt ned i de dybe lag med. En vigtig samtale, hvor holdninger og meninger skal baseres på informeret konkret viden - en viden der vil sætte emnet abort i helt andre perspektiver.

Desuden er der også fokus på udvikling af hormonbehandling og kirurgiske procedurer til transkønnede personer. Disse medicinske løsninger og behandlinger er en del af det bredere engagement i at støtte transkønnede personers sundhed og trivsel, samt ifølge WHO og øvrige FN organisationer at respektere deres rettigheder og identitet. Når ordet personer benyttes, inkluderer dette også børn og unge.

Det er vigtigt at bemærke, at virksomhedernes involvering i sundhedsinitiativer er drevet af kommercielle interesser og ønsket om at tjene penge på produkter og tjenester inden for sundhedssektoren. Det er derfor nødvendigt at have åbenhed og gennemsigtighed omkring disse partnerskaber - en åbenhed der ikke er i dag.

Der opstår ofte etiske spørgsmål og interessekonflikter i disse relationer, og det er vigtigt at adressere dem og sikre, at sundhedsinitiativer prioriterer børn og unges -  ja alle levende menneskers sundhed og velfærd.

På den ene side støtter disse interessenter med donationer og på den anden side tjener de penge på salg af produkter.

Det vil sige, at disse nævnte virksomheder og flere organisationer har kommercielle enheder, der producerer og sælger produkter relateret til sundhedssektoren. Ved at udvikle og markedsføre disse produkter kan virksomhederne tjene penge og opnå økonomisk gevinst. Det er en billion-industri.

Det er vigtigt at bemærke, at der kan være en balancegang mellem filantropisk støtte og kommercielle interesser. Nogle virksomheder kan vælge at engagere sig i filantropiske aktiviteter som en del af deres corporate social responsibility og for at bidrage til samfundet. Samtidig er det meget vigtigt at forstå, at virksomheder er drevet af profitmål, og deres engagement i sundhedsinitiativer kan være en del af deres overordnede forretningsstrategi.

Det er netop der, de etiske spørgsmål og interessekonflikter i disse relationer opstår.

Det gælder bestemt også en anden organisation, vi kommer dybt ind på om lidt, Planned Parenthood. Det er en organisation der har en dagsorden, der er skræddersyet og tilgodeser de tilbud, ydelser og produkter de efterfølgende sælger. Vi kommer til at gå helt i dybden med Planned Parenthood, da de er over på den globale arena og endda også markant i Danmark.

Magtens indercirkel af nøglepersoners rolle i globale beslutningsprocesser, er ikke blot en potentielle trussel mod åbenhed. Det er en trussel.

I forbindelse med interessekonflikter, etisk, moralsk har jeg en lille, men væsentlig bemærkning, som jeg ligeledes kommer dybere ind på senere. Nøglepersoner fra disse organisationer og virksomheder er del af World Economic Forums Global Leaders Program. De deltager desuden ligeledes i dette forum på det årlige møde i Davos, Schweiz, hvor de har mulighed for at engagere sig i samarbejdet med globale ledere fra både den offentlige og private sektor.

Dette giver en platform for udveksling af ideer og potentielle partnerskaber for at tackle globale udfordringer.

Det synes, endda meget tydeligt, at det altså er en meget lille indercirkel af nøglepersoner, som er under direkte indflydelse af de aktiviteter og beslutninger der træffes. Beslutninger vi efterfølgende globalt og nationalt i Danmark følger på et ikke informeret grundlag.

Global Sundhed: En Billion-industri skjult under altruistiske tiltag?

"Altruistiske" er et udtryk, der bruges om handlinger eller adfærd, der er drevet af ønsket om at gøre godt for andre, ofte på bekostning af sig selv. Når vi i næste lektion kommer ind på De 17 Verdensmål, Agenda 2030 bør femøren falde for mange.

Det skal blot italesættes kraftigt, at det har afgørende betydning, at hvad der foregår uden dybdegående og fuldkommende transparent indsigt for den almene verdensborger, altså organisationer og virksomheders egne interesser holdes skjult, er en stor trussel globalt og nationalt i Danmark.

11 minutter efter min introduktion og opvarmning til det bagvedliggende om FN og WHP, præsenterer Sharon Slater, præsident for Family Watch International præsenterer en stor mængde beviser rettet mod Verdenssundhedsorganisationen WHO, der fremmer radikale aborter-, transkønnede-, og seksuelle "rettigheder", herunder direkte skadelig seksualundervisning for børn.

Ironisk nok alt under det bedrageriske narrativ "seksuel sundhed."

Er du klar til at gå videre?

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>