Det massive plot mod børn, unge, forældre og familier - globalt og i Danmark.

Kræver ikke medlemsskab af Kids Rescue

Ikke for børn & unge!

Video

Video

Undervisning og løbende interviews på ZOOM

3 Lektioner

0% Ikke begyndt

Det massive plot mod børn, unge, forældre og familier - globalt og i Danmark.

Undervisning og løbende interviews på ZOOM

NEDENSTÅENDE

 indhold er uegnet for børn!

Børn, unge og familieområdet kræver en detektiv mæssig tilgang, hvor man systematisk undersøger hver eneste ledetråd og følger spor for at opklare, hvad der foregår, og ikke mindst årsagen bag det.

Det er som at være en dedikeret efterforsker, hvor man skal være opmærksom på alle detaljer og samle alle ledetrådene for at kunne afdække sandheden.

Ved at dykke ned i hvert eneste ledetråd kommer brudstykker af konkret viden frem. Nogle fakta er klokkeklare og taler sit eget tydelige sprog, og kan ikke skabe den mindste tvivl. Andre fakta kræver analyse eller oversættelse fra kompleks sprog til et mere forståeligt sprog, der giver mening for den almindelige person.

Hver eneste ledetråd kan ses fra forskellige perspektiver og integreres i andre sammenhænge, der knytter sig sammen med det kaos og sammenbrud, vi ser ske på hele børn, unge og familieområdet.

Det er gennem denne dybdegående undersøgelse, at vi kan få et fuldstændigt billede af, hvad der foregår og hvem der står bag.

Velkommen til beretningen  “Det massive plot mod børn, unge, forældre og familier - globalt og i Danmark.

Min fortælling skal ses som i forlængelse af dokumentaren The War on Children,The Comprehensive Sexualitity Education Agenda udarbejdet af Family Watch International. 

Kids Rescue går helt dybt og har samlet samtlige ledetråde, både i forhold til den del, der vedrører det som sker i Danmark, men også Danmarks markante rolle, til det som sker på den globale arena.

Mit navn er Jacob Birkebæk, ide & udvikler af Kids Rescue.

Jeg finder det ikke bare relevant, men min pligt etisk, at videreformidle konkret omfattende viden og efter min vurdering, meget alvorligt materiale fra rækken af organisationer, vi som forældre og samfund bør kunne have et grundlæggende tillidsforhold til.

Family Watch International store forarbejde har jeg som sagt dykket yderligere ned i, og fulgt rækken af spor og ledetråde fra FN og rækken af øvrige organisationer. Flere af disse har direkte tilhørsforhold til Danmark.

Børn og unge indoktrineres indenfor flere områder.

Vi kommer i det kommende forløb ind på 4 dybdegående emner, men gennemgår emnerne og de alvorlige problematikker en ad gangen!

Lad samtalen begynde med problematik nr. 1.

Vi begynder med det emner, der omhandler den Omfattende Seksualiserings Undervisnings Agenda, og fører mig direkte til Danmark.

Børn og unge indoktrineres indenfor flere områder.

Vi kommer i det kommende forløb ind på 4 dybdegående emner, men gennemgår emnerne og de alvorlige problematikker en ad gangen!

Lad samtalen begynde med problematik nr. 1.

Den Omfattende Seksualiserings Undervisnings Agenda fører mig direkte til Danmark.

Jeg går helt ned i de dybe alarmerende lag!

Denne beretning er ikke kun relevant for Danmark.

Hele verdenen skal vide, at Danmark er i førertrøjen, når det gælder at presse Comprehensive Sexsuality Education Agendaen igennem globalt.

Narrativerne fra den danske nationalsang "Der er et yndigt Land, Det står med brede Bøge  (...) Det hedder gamle Danmark (...)" fremstår også ude i den store verden som troværdige og idylliske ord, men virkeligheden er modsat og i virkeligheden et stort bedrag fra den historiske periode “Romantikken”, der blomstrede sig fra 1700-tallet til midten af 1800-tallet.

Den danske nationalsang spejler altså de romantiske idealer og følelser og hyldest til den danske fædrelandskærlighed ledet af et kongehus, der er der for sit folk.

Mange vil i dag påstå, at det blot er en idyllisk fædrelandssang, som taget ud fra en eventyrhistorie - gad vide hvordan den berømte eventyrforfatter HC Andersen ville have fortalt nutidens eventyr historie, hvis han havde levet i dag?

Grundet alvorsgraden, blive alt indhold oversat til engelsk og tysk.

Kommunikativt er dette den sværeste opgave for mig, nogensinde!

Jeg er vant til som ide & udvikler af Kids Rescue, at være i direkte opposition til det danske børneområde, der ikke bare er kollapset på kollaps, men reelt befinder sig i det jeg længe har kaldt for en omvendt undtagelsestilstand.

Jeg har længe udtalt, at samtalen er kørt ad sporet i Danmark og forsøgt, at motivere til en nuanceret samtale, men interessen eller modet fra den enkelte har ikke været muligt for mig at frembringe som hensigten. Mange har ikke kunnet rumme det mentalt og tænkt, det vedrører ikke mig.

Det vedrører dig! Vores børn er vores fremtid - derfor vedrører børn, unge, forældre og familieområdet alle!

Denne gang kan jeg på ingen måde skåne nogen eller noget, det gælder politisk, i forhold til de etablerede børne organisationer i Danmark, det gælder det danske Kongehus.

Det er svært kommunikativt når der er så meget på spil, og vi skal have åbnet op for en meget svær og kompleks kritisk samtale. Jeg underbygger det jeg siger, med relevant dokumentation, som du er velkommen til at dykke dybere ned i selv. 

Danmark er gennem årerne blevet infiltreret med en direkte ødelæggende agenda, der har slået massive rødder med narrativerne; barnet bedste og barnets rettigheder og det tror "vi" så på, er rigtigt, fordi der er ubetinget og ukritisk enighed om dette.

The War On Children udarbejdet af Family Watch International er fuldkommen korrekt. Jeg har personligt gennemgået samtlige kilder og evidens der underbygger deres påstande. Men for hvert et spadestik jeg graver i evidens, jo mere direkte alarmerende materiale kommer til syne.

Det underbygger min påstand om, at vi befinder os i en omvendt undtagelsestilstand, og det gælder ikke bare i Danmark. 

Danmark er det land i verden, der bakker mest og fuldkomment massivt op om nok verdenshistoriens største angreb på menneskeheden, og sætter ikke bare Danmarks fremtid i fare, men den globale fremtid.

Jeg kan måske lyde lidt bedre vidende eller provokerende... men der er behov for fuld attention øjeblikkeligt fra hver og en.

Min beretning kommer ikke til at stå alene! Jeg vil efter endt gennemgang af hele beretningen om alt som sker, invitere alle interesserede ind til online debat og byde den åbne samtale velkommen på ZOOM.

Ide & udvikler af Kids Rescue, Jacob A. Birkebæk

FORORD

Problemernes omfang er uoverskuelige.

Børn, unge og familie området har længe været i et frit-fald-kaos. Det eneste forudsigelige er fortsat, at alt som sker, er ganske uforudsigeligt. Kontrasten mellem sympatiske ord og virkeligheden har længe være ganske urimelig stor.

Kaos er skabt  

Kaos er blevet skabt og ingen kan finde hale og ben i, hvad er rigtigt og forkert. Det gør det ganske svært for den enkelte at overskue, hvad er det som reelt sker. Det kan for udefrakommende være svært og ganske umuligt at vurdere, hvem skal man holde med i samtalen? Den kritiske røst, der lyder skræmmende eller den som siger noget sympatisk, der giver en falsk tryghed og må være rigtigt, for den kritiske skræmmende samtale, kan ikke være sandt, og går mod dem vi har stor tillid til?

Kaos bliver skabt, når sympatiske og umiddelbart rigtige handlinger dækker over underliggende planer og handlinger, der står i stor kontrast til de sympatiske italesatte intentioner. Kosmos skal skabes, således at vi kan vende tilbage til den transparente , forudsigelige samtale, hvor lyd og billede hænger sammen.

Årsag til kaos: De skjulte planer

De underliggende reelt kriminelle planer skal frem i lyset, så vi kan bekæmpe disse og stille rette personer og interessenter ansvarlige og stoppe disse. Kosmos kan genskabes, når vi tør lade den åbne samtale begynde og selv de svære og direkte skadelige emner, må aldrig gøres forkerte, men indgå i den anerkendte, etiske og moralske samtale, således det vi siger sker, stemmer overens med virkeligheden.

Løsningen: Skabe kosmos

Min pointe er krystalklar og meget vigtig. Det handler om at skabe klarhed og orden, og skabe et rum for åbenhed og ærlighed, og at sikre, at der er ansvarlighed i alle processer. Kun sådan kan vi skabe en virkelig positiv forandring.

Dette er en meget relevant holdning jeg forventer fra "dem som arbejder for folket" og et nødvendigt krav for, at kunne skabe positive forandringer. Alle aktører i feltet - fra politikere og myndigheder til fagfolk og civilsamfund - har et ansvar for at sikre, at politikker, praksis og kommunikation er gennemsigtige, forståelige og i overensstemmelse med de faktiske omstændigheder.

Det er nødvendigt for at opbygge tillid, fremme forståelse og støtte effektive etiske og moralske handlinger. Dette må ikke blot være en ambition, det er en nødvendighed for at sikre, at vores børn, vores unge, vores familier og vores samfund kan trives.

Vi har alle et ansvar

Vi skal tage ansvar og sikre en fremtid baseret på værdier, der får lov til at spire i den virkelige verden og ikke som nu, blot en illusion.

Vi kan og skal skabe kosmos ud af kaos. Jeg gentager, for at vi kan opnå dette, er vi nødt til at arbejde sammen - alle involverede parter, fra politikere og myndigheder til fagfolk og civilsamfund, må spille en aktiv rolle.

Vi skal skabe en transparent, forudsigelig samtale, hvor lyd og billede hænger sammen. Dette kræver ærlighed og gennemsigtighed, samt en fælles forståelse af, at vores ansvar går ud over vores individuelle roller.

Samarbejde er nøglen til kosmos 

De underlæggende planer og handlinger, der bidrager til kaos, skal frem i lyset. Vi skal ikke kun afsløre dem, men også tage ansvar for at rette op på dem.

Det er her, et anerkendende samarbejde om børn, unge og familiers oplevelser, at dette kommer ind i billedet.

Vi skal lytte til dem, forstå deres perspektiver og inkorporere deres indsigter i vores løsninger. Det, de oplever, er en afgørende del af virkeligheden, og vi kan ikke ignorere det.

Kosmos kan genskabes, når vi tør lade den åbne samtale begynde og selv de svære og direkte skadelige emner må aldrig gøres forkerte, men indgå i den anerkende, etiske og moralske samtale, således det vi siger sker, stemmer overens med virkeligheden.

Vi skal styrke vores indsats for at sikre, at vores handlinger, ord er i overensstemmelse med det, vi ønsker at opnå.

Vi skal vende denne kaos situation til kosmos, men da er det nødvendigt med en samordnet indsats fra alle involverede parter.

 Tillid baseret på narrativer og en indoktrinerende måde, er en samfundsmæssig farlig udvikling. 

Tillid i den kosmiske er baseret på en samtale, hvor det som sker i virkeligheden, bliver lagt frem til offentlig skue, således vi får nedbrudt den kaos, der reelt lige nu medvirker til, at børns liv er i stor fare. Vores børns fremtid afhænger fuldkomment af en kosmisk tilstand.

I vores stræben efter kosmos - en tilstand af klarhed, orden og forståelse - står vi over for udfordringer, der er forankret i kaos 

Det er en påmindelse om, at magtfulde interessenter ofte påvirker vores diskussioner og beslutninger, nogle gange med det formål at bevare den rådende uorden og forvirring. Det er vigtigt at anerkende, at denne magt kan og bør udfordres, når den tjener til at opretholde kaos frem for at fremme kosmos.

Det er vores kollektive ansvar, at arbejde hen imod et miljø præget af åbenhed, ærlighed, og ansvarlighed. Vi må insistere på, at handlinger, der bidrager til kaos, specielt dem der kan betegnes som kriminelle, ikke går ustraffede.

Alle involverede parter, herunder politikere, myndigheder, fagfolk og civilsamfund, skal holdes ansvarlige for deres handlinger.

Vi kan og skal skabe en fremtid baseret på værdier, der virkelig får lov til at blomstre i den virkelige verden, og ikke kun som en illusion 

Dette betyder, at vi skal rette op på fejl, konfrontere misforståelser og handle proaktivt for at skabe en mere gennemsigtig og ansvarlig kultur.

Vores børns fremtid, vores familier og vores samfund som helhed, er afhængige af vores evne til at skabe kosmos ud af kaos.

Ved at insistere på ærlighed, gennemsigtighed og ansvarlighed i alle vores processer, kan vi begynde at skabe denne forandring og sikre, at vores handlinger, ord og politikker er i overensstemmelse med vores fælles mål.

Vi har alle et ansvar for at sikre, at vi handler med integritet og etik, så vi kan skabe et samfund, både i Danmark og globalt, hvor tillid er baseret på reel åbenhed og ærlighed.

Ved at holde hinanden ansvarlige og ved at insistere på en samtale, der afspejler virkeligheden, kan vi tage skridt i retning af at genskabe kosmos ud af det rådende kaos.

Vi skal ikke bare håbe på kosmos; vi har alle et stort medansvar i aktivt, at arbejde for at skabe det. 

Dette er vores allesammens ansvar over for vores børn, vores unge, vores familier, og vores samfund som helhed.

Vores fremtid

Mit navn er Jacob Birkebæk, ide & udvikler af Kids Rescue. Jeg kickstarter hermed den svære, komplekse, udfordrende og hjerteskærende samtale, vi alle skal deltage i.

Det er en samtale, der kræver, at vi udfordrer kaos og søger mod kosmos, at vi anerkender vores kollektive ansvar og holder hinanden ansvarlige.

Det er en samtale, der kræver mod, tålmodighed og vedholdenhed. Men mest af alt er det en samtale, vi ikke har råd til at undgå.

Vores børns fremtid, vores familier, vores samfund - de afhænger alle af det.

Viden og dokumentation afsløres

Jeg vælger, at lave dette som et undervisningsprogram, således de svære og meget komplekse ting, kan blive gennemgået grundigt og forsvarligt.

Alt bliver underbygget med konkret evidens og direkte spørgsmål vil blive stillet offentligt, således samtlige involverede aktører, får mulighed for svar på tiltale.

det komplekse og kaotiske!

Børn og unge indoktrineres mindst indenfor 4 områder.

Endnu engang kan jeg påpege, at det spejler et børn, unge og familie område, der i virkeligheden befinder sig i omvendt undtagelsestilstand.

Forældre der siger nej tak til et tilbud fra det etablerede system og forholder sig kritisk, bliver ofte gjort forkerte og myndigheder og instanser vil se på dig, som en uansvarlig forældre, der går mod det vi som samfund finder rigtigst.  

Et forkert træk fra en mor eller far, kan være rigeligt til at blive til en stereotyp med efterfølgende konsekvenser for sit barn.

Tolerancegrænsen er rykket markant og alarmerende!

Som sagt er der mindst 4 områder, hvor både børn, unge, forældre og vi som samfund ubevidst får rykket vores tolerancegrænse, der går fra 0  til 10.

Tolerancegrænsen rykkes gradvist, således, hvor 10 tidligere synligt er nok er nok, og der skal ske "noget", bliver rykket til 16, 25 eller 30.

I det samme det spottes, at denne tolerancegrænse rykkes, skal vi træde på bremsen! 

Lige nu erfarer jeg, at vi reelt har trådt på speederen! Lad os lige finde bremsen og træde hårdt på den.

Den anerkendende, åbne og kritiske debat og dialog er vigtig!

Jeg kommer i det kommende forløb ind på dybdegående emner, men gennemgår emnerne og de alvorlige problematikker en ad gangen!

Lad samtalen begynde med problematik nr. 1.

The Comprehensive Sexuality Education (CSE) - på dansk, Det omfattende seksualundervisnings-agenda.

Vi lader samtalen om dette konkrete emne begynde...

bliver belyst ENDU DYBere i det kommende forløb

"Det massive plot mod børn, unge og forældre"

En særlig attention skal rettes mod International Parent Parenthood Federation også kaldet IPPF. Deres indflydelse og særlige interesser spejles over alt, hvor vi ser hen.

Det er en organisation der er involveret i FN, samtlige underorganisationer i FN, EU, ECA samt EU initiativet Post-Cotonou-aftalen. En aftale hvor rammerne for samarbejde med de Afrikanske, Caribiske og Stillehavsstater (kaldet ACP-landene) fastsættes bindende for de næste tyve år.

På Family Watch hjemmeside kunne jeg se, hvilke lande Planned Parenthood befinder sig i de enkelte lande. Jeg blev meget overrasket over, at de også har slået solide rødder også i Danmark, men under et andet navn.

Den navngivne organisation en kritisk røst kunne sige, arbejder under en form for "falsk flag" i Danmark, er Sex & Samfund.

Det er vigtigt at være kritisk og grundig i vurderingen af påstande om falsk flag operationer. Jeg antager, at samarbejdspartnere i Danmark og regeringen er viden om Sex & Samfunds direkte tilhørsforhold til Planned Parenthood, men tænker samtidigt, at den enkelte Hr. og Fru Danmark ikke er vidende eller bevidst om dette. 

Hvorvidt dette er problematisk og vil give anledning til en anden offentlig debat, må den enkelte vurdere efter en gennemgang af konkret dokumentation på aktiviteter, der ikke bare bekymrer Kids Rescue, nej vi finder det direkte alarmerende!

Jeg konstaterer helt nøgternt, at for hvert et spadestik jeg graver i konkrete spor, der indirekte eller direkte omhandler emner og handlinger, der er direkte relateret til den Omfattende Seksualisering og Undervisnings Agenda, jo mere forstår jeg i forhold til alt det, som sker lige nu og hvorfor. 

Planned Parenthood er med over alt, hvor de fatale beslutninger træffes. Spørgsmålet er, hvor vidt dette bør være en bekymring eller et fuld-stop til denne overinvolvering som eksperten med global magt, kommer vi helt konkret ind på. 

Børn, unge og familie området i Danmark, er tilsyneladende en direkte spejling af FN, EU og Planned Parenthood agenda.

Jeg vil i denne fortælling udarbejdet som et undervisningsforløb, gennemgå konkret viden om komme med hypoteser eller direkte påstande om de bagud liggende intentioner, og om det der konkret sker.

Jeg kommer helt i dybden med, hvordan vi i Danmark har inkorporeret denne ene og alene tilgang, holdninger og meninger til udvikling af hele børn, unge og familie området - endda understøttet og bakket op af Danish Human Rights og i et mindre eller større omfang inkorporeret i tiltag fra Børns Vilkår, Red Barnet og Røde Kors.

En inkorporering der efter min overbevisning allerede har og vil uden tvivl få fatale konsekvenser for vores børn, unge og familier. Vores fremtid!

Alle er velkommen i samtalen

Både de danske organisationer, journalister, forældre og fagpersoner. som ubevidst eller bevidst udfører handlinger baseret på agendaen som jeg kommer nærmere ind på.

Jeg anser dette som et vigtig orientering til Danmark, men samtidigt en advarsel til EU og den globale arena om Danmarks involvering, der har stor indflydelse udenfor dansk jord.  

Jeg håber virkelig, at fagpersoner og kompetencer i Danmark, EU og øvrige verdensdele, vil gå nysgerrigt og kritisk ind i den viden og fortælling, og problematik Nr. 1 er Comprehensice Sexuality Education Agendaen.

Det er omfattende seksuelt orienterede programmer, som intet barn eller ung må inddrages i.

Jeg har altså selv dykket ned i de forskellige programmer fra ovenstående organisationer og gennemgået materialet med kritiske forskellige fagpersoner, og vi opfatter det vi ser, som meget bekymrende, alarmerende, omfattende seksuelt orienterede programmer for børns alder nul-år og frem til de er 18 år. 

Igen må jeg give Family Watch International min største respekt og anerkendelse for deres store oplysningsarbejde. Kids Rescue har fået lov til at videregive denne viden, hvilket jeg kombinerer med den viden jeg selv graver frem. Som sagt spotter jeg ikke kun Den Omfattende Seksualundervisnings Agenda, men i mindst 4 forskellige markante områder, der reelt indoktrinerer børn, unge, og ikke mindst de voksne der omgiver dem. 

Vi holder fokus på den første ud af fire områder, den Omfattende Seksualundervisnings Agenda.

  • Bedøm selv hvorvidt du mener, dette er et farligt angreb på børns helbred og uskyld? 
  • Bedøm selv, om disse programmer er designet til at seksualisere børn og unge?
  • Bedøm selv, om legalisering af fokus på LGBTQ+ reel medvirker til, at sygeliggør børn og unge og i sidste ende gør stor skade på deres liv og ødelægger deres fremtid?
  • Bedøm selv, om dette kunne medvirker til at udvikle og motivere en pædofil ageren og børn tillæres via seksualiseringsprogrammer, at denne adfærd er helt normal og i orden?
  • Bedøm selv, om barnets bedste og barnets rettigheder reelt skal bruges som et redskab til at udøve magt, overgreb, og begyndelsen på samfundsmæssig diktatorisk tilgang. 
  • Bedøm selv, om vi kan tale om begrebet splitting og en direkte umyndiggørelse af forældres rettigheder?
  • Overvej som forældre, fagperson, ja levende rationelt, logisk empatisk tænkende menneske, hvilke problematikker står vi reelt overfor? 

United Nations's 17 Verdensmål og de 169 delmål - kaldet agenda 2021 overtaget af agenda 2030.

Narrativer lever i bedste velgående; barnets bedste, barnets rettigheder og styrkelse af familien.

Hold lige tungen lige i munden et øjeblik!

En række af disse delmål er allerede inkorporeret pr. lov i Danmark. Jeg spotter, at flere af disse delmål vil modsat narrativerne, medføre alvorlige konsekvenser for familien, børn og unge.

Jeg stiller som ide & udvikler af Kids Rescue det relevante spørgsmål:

Er det kaos vi erfarer på det kollapsede på kollaps børne og familie område, både i forhold til skilsmisse Danmark, tvangsanbringelsesområdet og nu som det helt nye tvangsbortadoptioner, at årsagen til denne diskurs i virkeligheden er baseret på FN resolutioner? 

Bør den hele og sunde familie føle sig sikre eller er den også i stor fare?

Jeg konstaterer helt nøgternt, at det som sker bag kulisserne taler ingen kritisk om! Hvor er de største danske organisationer i samtalen, som Børns Vilkår, Red Barnet, Børnerådet, Etisk råd og Danish Human Rights?

Det fremgår i det materiale, som i den kommende tid løbende vil blive gennemgået meget nøje, at disse organisationer er viden om det som sker. Det fremgår også, at i stedet for oplysning og træde på bremsen, bliver disses tilgang og tiltag og langsigtede planer ligeledes en ukritisk spejling af FN resolutioner, med inspiration og direkte anbefalinger fra Planned Parenthood.

Lad os komme i gang med første introducerede gennemgang. 

Beskyttelse af forældres rettigheder, eller ej?

Stater, der er parter i aftalen, skal respektere de ansvarsområder, rettigheder og pligter, som forældre eller, hvor det er relevant, medlemmerne af den udvidede familie eller samfundet, som fastsat i lokal skik, de lovligt udpegede værger eller andre personer, der er juridisk ansvarlige for barnet, har for at give passende retning og vejledning i udøvelsen af de rettigheder, der anerkendes i nærværende konvention, i overensstemmelse med barnets udviklende evner.

(UNCRC Artikel 5)

Dette er fortolkning af ovenstående.

FN's Konvention om Barnets Rettigheder er en international aftale, der fastsætter en række rettigheder for børn. 

Disse rettigheder omfatter retten til liv, sundhed, uddannelse, leg, udtrykke sin mening og beskyttelse mod vold og diskrimination.

Når et land ratificerer denne konvention, forpligter det sig til at sikre, at disse rettigheder respekteres og opfyldes. Dette indebærer at skabe og håndhæve love og regler, der sikrer overholdelse af disse rettigheder.

Konventionen kræver også at et land sikre adgang til passende sundhedspleje, herunder vaccinationsprogrammer, og passende uddannelse, herunder også seksualundervisning. Selvom seksualundervisning ikke er direkte nævnt i konventionen, anerkendes det i andre internationale retningslinjer, herunder Verdenssundhedsorganisationens (WHO) "Standards for Sexuality Education in Europe".

Dette arbejde skal udføres i en fælles indsats for at beskytte og fremme børns rettigheder i alle lande, der har accepteret konventionen.

Når konventionen taler om at respektere de roller, som forældre og andre omsorgspersoner har, betyder det, at staten skal støtte deres ansvar og ret til at vejlede og støtte barnet i at forstå og udøve sine rettigheder. Dette skal ske i overensstemmelse med barnets alder, udvikling og lokale traditioner.

Forældre og omsorgspersoner har et ansvar for at vejlede og støtte barnet i at forstå og udøve sine rettigheder. Det er ikke kun en anbefaling, men en forventning og et ansvar, der følger med rollen som forælder eller omsorgsperson.

konsekvenserne og planen

Det er reelt umyndiggørelse af forældre! Forældrerettigheder strækker sig udelukkende så længe og i det omfang, at du bakker op om "samfundssind" og "korrekthedskassen", der er defineret af FN og inkorporeret hos danske myndigheder og instanser.

Det er en voldsom form for indoktrinering af børn og unge der foregår, hvor begrebet programmering er reelt mere dækkende.

Det kan nemt skabe splittelse mellem barnet og forældrene, eller mellem forældrene i skilsmisse situationer - det kommer jeg ind på i video opråbet "Ligestilling og forældrerettigheder" i serien af opråb der omhandler "Begreber der tolkes forskelligt alt efter myndighedsspor".

Missionen er tydelig: 

Barnets bedste og barnets rettigheder betyder i virkeligheden, at barnet skal udsættes for en tillæring, jeg tænker de færreste forældre eller voksne ikke vil udsætte deres barn for. Slet ikke ved af se det som sker fra flere og helt dybe perspektiveringer.

Et udpluk af scenarier, hvor du som forælder skal passe på:

Forældre der ønsker at passe sit lille barn og ikke benytte dagpleje, vuggestue eller daginstitution.

Forældre der finder det bedst og finder det velovervejeret, at hjemmeskole sit barn.

Forældre der ikke ønsker sundhedsplejerskens tilbud og indblanding, da man som forælder og familie har andre værdier og kompetencer, der ikke matcher en de tilbud og tilgangen fra sundhedsplejersken. En tilgang til barnet, forælderen og familien, der ofte kan virke overvældende og en forældres holdning, mening og viden kan blive degraderet og gjort forkert, da sundhedsplejerskens tilbud og tilgang samfundsmæssigt underminerer forælderens.

Forældre der vælger andet tilbud til bearbejdning af sit barns symptomer og reaktioner, end det som bliver tilbudt i kommunen eller i psykiatrien.

Forældre der ikke ønsker tilbuddet om, at vaccinere sit barn, grundet relevant viden finder dette direkte mod sit barns bedste.

Forældre der ikke ønsker, at lade sit barn deltager i rækken af forskellige undervisningsemner, da man som forælder ikke finder det bedst for sit barn, herunder det Omfattende Seksual Undervisnings Agenda.

Listen af scenarier er lang! Hver gang du går mod en fagpersons anbefalinger, er der en enorm risiko for, at du vil blive gjort forkert og blive stemplet som en dårlig forælder.

Demokrati uden tillid og respekt og samtidigt dikterende,

hvad er det reelt?

Jeg kan næsten ikke få mig til at sige ordet, men jeg tænker for den vågne, at denne overskrift fortæller lige netop det, vi skal være opmærksomme på, at undgå blive til en norm i vores samfundsmodel. 

Vores samfundsmodel er så tydelig og magtfuld, at vi gennem årtier er blevet tillært, at lade os styre af de såkaldte "eksperter". Vi er som voksne, blevet tillært og programmeret helt fra fødsel, at vi skal have andre til at fortælle, hvad vi som individ trofast og loyalt skal, nemlig at følge den flok, vi som menneske altid har søgt accept og beskyttelse hos.  

Usikkerheden hos forældre er stor i forhold til, om man gør det godt nok som mor eller far. Især hvis man ønsker en anden familie-model, men ikke møder anerkendelse og accept af et helt andet livssyn, som er baseret på grundlægende værdier, der ikke matcher den officielle norm og samfundsmodel. Vi er blevet tillært, at have fagpersoner fra Staten, altså myndigheder eller instanser til at fortælle, hvad der er rigtigst for ens barn. Det mærkes lige fra sundhedsplejerskeren, vuggestuen og frem til barnet skolegang. 

Hvordan skabes motivation

Den amerikanske psykologiprofessor Edward L. Deci ser flere problemer, med måden vi i dag forsøger at skabe motivation - han udtaler:

Man kan helt overordnet tale om to former for motivation. Man kan være drevet af en indre passion eller interesse for en sag, hvilket vi kalder autonom motivation. Eller man kan være drevet af et udefrakommende pres, som for eksempel udsigten til en belønning eller en straf, det kalder vi kontrolleret motivation.  

Staten lokker med en belønning eller truer med en konsekvens. På den måde risikerer man, at knægte forælderens oplevelse af selvbestemmelse og kompetence fuldkommen af. 

Trusler, belønninger og diktat skaber situationer, der får forældre til at føle sig inkompetent og underlagt Statens vilje. Men det, vi rent faktisk bliver motiveret af som mennesker, er anerkendelse og følelsen af at have et valg.

Derfor handler det om, at tilbyde forældre og børn et valg. Og udvise åbenhed, interesse og anerkendelse for det unikke. Behandles alle ens, fejles der ved ikke, at fokusere på barnets unikke situation og reelle behov.

Børn og familier lider i dag og dette grundet en topstyret Dansk stat.

FN's Konvention om Barnets Rettigheder er en international aftale, der fastsætter en række rettigheder for børn, via kontrolleret motivation.

Jeg tænker, at du efter min gennemgang vi erkende, at vi bliver drevet af et udefrakommende pres og som forælder, er udsigten til sine handlinger enten belønning eller en straf.

Prioriter tiden - og dyk helt ned i stoffet og det omfattende materiale!

Dette undervisningsmateriale er under udarbejdelse og dette er udelukkende første introduktion af det som sker.

Er du klar til at gå videre?

Det massive plot mod børn, unge, forældre og familier - globalt og i Danmark.

Velkommen

Mit navn er Jacob Birkebæk og ide & udvikler af Kids Rescue.

Det er svært og uoverskueligt for mange mødre og fædre, når en børnesag ikke kan undgås. Jeg inviterer jeg dig ind til en længere og konkret gennemgang, som jeg håber, vil være til hjælp for dig. 

Jeg ønsker, at klæde dig på til, at du kan gøre din advokat stærk, så din advokat kan gøre dig endnu stærkere!

God arbejdslyst!

Med venlig hilsen

Jacob Birkebæk, ide & udvikler af Kids Rescue

Video
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>