Ide & udvikler af Kids Rescue, Jacob Birkebæk

Book mig som din

sagsleder & coach.

Tillid og kemi er vigtigt!

Det er vigtigt, at du har tillid og føler du bliver hørt og taget alvorligt.

Du står formodentligt lige nu overfor en af de sværeste, smertefulde, og vigtigste situationer i dit liv. Derfor er det afgørende, at de professionelle du vælger til hjælpe dig, udviser rette engagement og handler dedikeret og ansvarsfuldt i din sag.

Jeg agere lidt som en detektiv, der er nysgerrig på dit barns trivsel og den familiedynamik, der også har indflydelse på dit barn og dig. For mange bliver det begyndelsen på en personlig proces og transformation, hvor det som er sket og det som sker, sættes i andre perspektiver. Dette så jeg bedst muligt kan hjælp dig med at indgå de mest optimale aftaler i forhold til dit barns behov.


Et hurtigt svar giver tryghed og ro i maven!

Du kan nemt komme i en situation, hvor du bliver i tvivl om, hvad du skal reagere på og ikke, hvordan og hvornår. Det kan være i forbindelse med din ekspartner eller i din kommunikation og ageren med systemet eller din advokat.

Jeg ved hvor vigtigt det er, at få taget hånd om selv de helt små ting som løbende sker, således du undgår unødig stress og angst. Men vigtigst af alt, du undgår at lave de fatale fejl, der ofte er medvirkende til en yderligere konfliktoptrapning, eller at myndigheder og instanser misforstår dine hensigter.

Vælger du hjælp til din sag af Kids Rescue, er indsatsen helhedsorienteret. Bliver det nødvendigt med andre og nøje udvalgte fagkompetencer som en del af teamet på din sag, arbejdes der tværfagligt. Eksempelvis: Advokat, jurist, socialrådgiver, psykolog, familieterapeut, kropsterapeut og øvrige relevante fagkompetencer. 

Som din sagsleder og coach koordinerer jeg indsatser med teamet for dig, og følger dig gennem hele din sag!

- eller så længe det giver mening for dig.  

Book en samtale NU

Fordele & udbytte 

Hvad kan jeg som din sagsleder & coach hjælpe dig med? 

Eksperter

Kids Rescue´s arbejdsmetode spejles i måden at håndtere din sag på, baseret både på egen personlige erfaringer og gennem mange år, med de mest betændte børnesager.

Vi har alle typer børnesager:

 • Konflikter der tager overhånd og skal nedtrappes.
 • Højkonflikter eller pseudo-konflikter og barnet er massivt klemt og reagerer, hvilket skal afhjælpes.
 • Børn der tilbageholdes grundet opdigtede anklager.
 • Børn som ikke kan tåle den ene forældre, og skal tilbageholdes.
 • Frivillig anbringelse | Tvangsanbringelse | Tvangsbortadoption
Du vil føle dig forstået!

Du vil opleve forståelse for de dysfunktionelle dynamikker, der ofte er i spil, når barn og forældre er pårørende til en psykisk syg, misbruger eller karakterafviger.

Det betyder, at vi er bevidste om og arbejder med en forståelse for den særlige dynamik der kan opstå, når forældre er uenige om løsninger der vedrører deres fællesbørn.

Dialogen og snakken virker ofte beroligende, fordi vi kender til følelsen i kroppen og hvor katastrofetankerne kommer fra, og hvordan de kan afhjælpes. Dette hjælper med en selvindsigt i egen situation og de processer, man som menneske gennemgår.

En del af vores klienter lider af stress, udbrændthed, depression, angst og flere af PTSD. Alt sammen grundet den massive forældrekonflikt de har befundet sig i alt for længe, og stadigvæk befinder sig i.

Viften af fagkompetencer

Advokat, jurist, socialrådgiver, psykolog, familieterapeut, kropsterapeut og øvrige relevante fagkompetencer. 

Dedikerede og dygtige fagpersoner findes ikke i google søgning, da de passer på sig selv, ved ikke at påtage sig for mange af de komplekse børnesager. Kids Rescue samarbejder med fagkompetencer, som kan indgå på Kids Rescue Teamet, og yde en supplerende og tværfaglig indsats, der dermed bliver helhedsorienteret. 

Tidlig indsats

Tidlig indsats er vigtigt at prioritere, således byrder og bekymringer kommer i rette professionelle hænder i tide! Systemet ser ofte den beskyttende forælder som støj! At undgå det, er svært, men muligt.

Du tilbydes Hjælp-Til-Selvhjælp:

Med situationen på børneområdet, hvor det forudsigelige er, at alt hvad som sker er uforudsigeligt, er det desværre nødvendigt, at uddanne sig. Du klædes på til at blive din egen sagsleder og pilot i dit skilsmissebarns liv. Herinde finder du undervisning, opgaver og mulighed for din personlige workshop med udgangspunkt i din unikke storytelling.

Din personlige proces & transformation

Et coachingforløb med mig bliver for mange forældre begyndelsen på et forløb, hvor der skal arbejdes med at ændre fokus fra selve konflikten, til at kunne perspektivere til det som er sket og sker på en nuanceret måde. For mange forældre bliver det en følelsesmæssig rutchetur, hvor de har behov for omfattende vejledning og rådgivning i forhold til deres tilgang til deres barn og især; hvad skal ske, hvornår og hvordan, samt samtale om konkrete risikofaktorer, det kan være, der skal forholdes til. 

Alt coaching er med fokus og udgangspunkt i jeres fælles barns trivsel og behov. Det handler om, at forælderen bliver bevidst om det dysfunktionelle og lærer at beskrive kortfattet, sobert og konkret. Kommunikation med både den anden forælder, myndigheder og instanser, er ligeledes et område, der kræver coaching.

 • Du vejledes i løsninger, hvor jeres sårbare og udsatte barn, der er i massiv klemme i deres dysfunktionelle familiestruktur, kan modtage 360 graders omsorg. Dette hvor det kan lade sig gøre, via privat praktiserende fagpersoner indenfor det psykologiske og kropslige.
 • Du opnår fokus på og baserer løsninger på, hvad er bedst for jeres barn i forhold til, hvad jeres barn har gennemlevet, gennemlever, tænker og føler.
 • Det kan blive nødvendigt, at du partsrepræsenteres, således undgå misforstået støj hos myndigheder og instanser -eksempelvis Kommune, det Familieretslige System, barnet institution eller skole m.v.
 • Der skal samarbejdes og arbejdes hårdt på, at sikre barnets trivsel og muligheder for en sund udvikling og hverdag i balance. Som forælder i konflikt, er det et stort ansvar og en stor opgave, som de fleste ikke er gearet til at kunne mestre uden rette hjælp & støtte. Især i de situationer, hvor samarbejde med den anden forældre er umuligt. 

DET HANDLER OM FREMTIDEN … DIT BARNS TRIVSEL OG FREMTID !

Udnyt dine ressourcer optimalt

Benyt dig af den brede vifte af viden, der forholder sig til, hvordan du som forældre manøvrere på et børneområde, der kollapset. Det burde ikke være nødvendigt, men grundet situationen på børneområdet tilbydes du "hjælp-til-selvhjælp", via kombinationen af undervisning, opgaver og workshop med din personlige sagsleder & coach.

Timepris spejler ikke viden og kvalitet - tvært i mod!

Min timeløn som sagsleder & coach

Timeløn - medlemspris kr. 795

26,5%

Øvrig hjælp på "markedet"

Gennemsnits timeløn kr. 2.000

66%

Advokat

Gennemsnits timeløn kr. 3.000

100%

SAGSLEDELSE & COACHING

Til dig som ønsker at modtage dedikeret og personlig coaching, rådgivning eller sagsledelse. 

Kontakt - BOOK TID VIA EMAIL

jacob @ kidsrescue.dk

Kr. 795

pr. time - første samtale gratis!

sådan afregnes honorar

 • Samtalens formål er, at du vurderer hvorvidt der er tillid til, at Kids Rescue kan varetage opgaven professionelt. Samtalen har tillige det formål, at Kids Rescue kan frasige sig opgaven uden at kunne blive stillet til ansvar herfor. Den første samtale er gratis.
 • Efterfølgende indbetales før opstart af samtale minimum en time af gangen eller de antal timer, der giver mening ifm. et forløb.
 • En time deles op i 6 klip og der betales 1 klip pr. påbegyndt 10-ende minut. (eks.: 14 minutter = 2 klip)
 • Efter kl. 17, weekend & helligdage afregnes 2 klip pr. 10 minut.
 • Tekstbeskeder & email afregnes på samme måde som øvrige samtaler med klip.
 • Priser på øvrige fagkompentencer der evt. indgår på din sag, afregnes efter særskilt aftale og vilkår.

Statistik

ca. 8 år

Så lang til varer en højkonfliktsag

ca. 1 år

Ventetiden

Familieresthuset

ca. 36.000

Antal højkonflikt sager i Familieretshuset.

ca. 13.532

Anbringelser 

2020

Kids Rescue er ikke bare et navn!

Kids Rescue står for et sammenfald af handlinger,

samt en helhedsorienteret og tværfaglig rådgivning og sagsbehandling,

der tager udgangspunkt i et unikt syn på, hvad er barnets bedste!


Vi er ikke en højtaler til det politisk korrekte 

- vi er i direkte opposition,

hvilket du forhåbentligt bemærker på dit besøg på hjemmesiden.

Kontakt din

Sagsleder & Coach

jacob @ kidsrescue.dk eller på chatten

>