jacob @ kidsrescue.dk 

BOOK MIG SOM DIN

SAGSLEDER & COACH

Mit navn er Jacob Birkebæk. Ønsker du at modtage dedikeret og personlig coaching, rådgivning eller sagsledelse, er du velkommen. 

Din første samtale med mig er gratis - Det foregår via 40 minutters på ZOOM

HJÆLP MIG MED AT HJÆLPE DIG

Forbered dig gerne inden samtalen på dit barns og jeres situation, når du kontakter mig.

 • Hvad drejer det sig om: Familieretsligt, kommune eller andet?
 • Hvad er din udfordring, som du ønsker hjælp til at håndtere.
 • Hvad er vigtigt for dig at opnå?
 • Hvad ser du selv som din største udfordring lige nu?
 • Er der noget særligt, som du ønsker, at jeg hjælper dig med?

Jeg har i første samtale afsat 40 min til dig på ZOOM.

Vi skal på dette videomøde have afklaret, hvad handler din situation om, og hvorvidt jeg vil kunne hjælpe dig. Målsætningen på mødet er primært afklaring af, hvad kunne næste skridt være for dig eventuelt i samarbejde med mig. 

Jeg glæder mig til at høre fra dig!

De bedste hilsner

Jacob Birkebæk

Efterfølgende samtaler afregnes pr. klippekort

Udnyt dine ressourcer mest optimalt!

Med det mener jeg, at det er vigtigt for mig, at du er åben om, hvilke og hvor mange ressourcer du har. Vi har alle forskellige forudsætninger også mentalt og økonomisk. Med en ærlig snak, kan jeg bedst hjælpe dig med at tilrettelægge coachingen, således vi optimer mulighederne for hjælp til dig, med udgangspunkt i din unikke situation.

Hvad er et klippekort:  

 • Det foregår på den måde, at du indbetaler før opstart af samtale minimum en time af gangen eller de antal timer, der giver mening ifm. et forløb.
 • En time deles op i 6 klip og der betales 1 klip pr. påbegyndt 10-ende minut. (eks.: 14 minutter = 2 klip)
 • Har du akut behov for mig efter kl. 17, weekend & helligdage, afregnes 2 klip pr. 10 minut.
 • Når du sender tekstbeskeder & email afregnes på samme måde som øvrige samtaler med klip. Det samme gælder, hvis du ønsker hjælp til sagsbehandling: Det kan være e-mails, høringssvar m.m. - altså hjælp til den konkrete, tydelige og sobre skriftlige kommunikation i forbindelse med det som sker i din sag. 
 • Bliver det en god ide, at involvere øvrige fagkompentencer på din sag, afregnes efter særskilt aftale og vilkår.

Kr.

795

pr. time.

Book en gratis samtale

Udnyt dine ressourcer optimalt

Troen og fokus på jura er dominerende i fortællingen til forældre. Denne tro ligger implicit i ordet "familieretsligt". 

Det sker hver dag, at du som forælder mærker krisen stramme, og afmagten og følelsen af, at du absolut er på udebane, er overvældende.

Måden du som mor eller far reagerer helt fra start, bærer stort præg af, hvem og hvordan du har fået hjælp, støtte og rådgivning af. Det er her, de fatale fejl kan ske, som kan være svære at rydde op efter og kan være menneskeligt og økonomisk dyrt

Når du som forælder mærker de kræfter og overvældende muskler systemet udviser, oplever du, hvordan en børnesag både kan skifte gear og ændre ansigt. På den måde kan du hurtigt skulle forholde dig til flere myndighedsspor eller instanser.

Dit fokus drejes som det første over på de rettigheder, du mærker krænket og helt naturligt går din søgen efter den bedste advokat. Du forventer, at advokaten med jurahåndbogen i hånden kan fikse alt det, der skal fikses. Det gælder det familieretslige og det gælder i kommunen.

At finde den rette professionelle hjælp og støtte er meget svært. Ikke mange fagpersoner kan dette område, da hele børneområdet er yderst kompliceret og meget ressourcekrævende.

Har du som mor og far troen og fokus på jura, vil du hurtigt opleve, at din pengepung hurtigt bliver drænet. Du vil oven i dette sandsynligvis erfare, at din børnesag er endt i kaos.

Vi kan ikke komme uden om, at du skal have en advokat. Det handler om, hvornår det er nødvendigt for dig, at inddrage denne omkostningsfulde kompetence. Hvordan styrer du og samarbejder med din advokat, så du får det mest optimale udbytte af hans eller hendes indsatser. Den del er dit ansvar og kan ikke alene udlicceres til advokaten.

Det er vigtigt at få forventningsafstemt helt fra begyndelsen. Dette er et omfattende og meget vigtigt område, som jeg berører grundigt i mit undervisningsforløb "Bliv din egen sagsleder". Jeg kan guide dig og gøre dig helt parat inden dit første møde med din advokat. Er det det, du vil sige?

Din tilgang til det kollapsede børneområde, bliver altafgørende for dig.

Du er som mor eller far den, der skal i det største gear. Du skal tage ansvar!

Men hvad vil det sige? Hvordan gør du det bedst? Hvad er det i din sag, som kan få afgørende betydning for udfaldet af din sag og konsekvenserne for dit barn? Hvor skal din fokus være i situationerne? Skal din fokus være på det familieretslige, eller det, der sker i kommunen, som ofte modtager utallige underretninger, anklager eller ugenkendelige udtalelser. Eller er det nu, du skal bruge ressourcer på at finde ud af, hvad dit barn reelt har gennemlevet, gennemlever, tænker og føler?

Hvordan sikre du den rette fokus? Hvordan bør alle disse myndigheder og instanser håndteres og ofte på engang?

Måske oplever du også, at talestrømmen kan blive stor, og at du ind imellem blander det som er sket og sker sammen. Derfor kan det være svært for udefra stående, at forstå de sammenhænge og situationer, som du beretter om.

Jeg hjælper dig med, at din storytelling bliver fortalt, konkret, sammenhængende, underbyggende og med et sprog, der ikke kan fortolkes. 

Jeg hjælper dig med, at du kan få skabt ro, overblik og fokusering på det vigtige.

Jeg er som din coach og ide & udvikler af Kids Rescue helt bevidst om de svære og overvældende dynamikker, der kan være i spil for dig og barn. 

Jeg har som din coach fokus på den brede vifte af viden og giver dig unikke coaching muligheder, der netop hjælper dig med, at udnytte dine ressourcer optimalt.

Det handler om, hvordan lærer du, at hjælpe dig selv samtidigt med, at du sikre rette hjælp og støtte til dit barn!

Vi er som mor og far ikke skolet til, at håndtere rækken af små, men afgørende og overvældende "bump" i ens sag. Din tilgang i kommunikationen og i din fortælling, kan få enten fatal eller afgørende betydning for, hvordan systemet opfatter dig.

Jeg erfarer, at børnesager bliver tidsmæssige lange og opslidende forløb. Det er årsagen til, at den coaching jeg tilbyder, er vigtig for dig. 

Helst så tidligt som muligt i dit forløb:

Du bliver din egen sagsleder og pilot i dit skilsmissebarns liv. En meget vigtigt detalje.

Du skal tage og udvise ansvar i forhold til en lang række områder.

Det skal være dig, der styrer og forbereder din advokat, juristen, psykologen, terapeuten, ja alle de professionelle du eventuelt hyrer ind i din sag. Jeg lærer dig, hvad vil det sige, og hvordan du gør det, således du opnår det bedst tænkelige samarbejde.

På den måde lærer du, hvad det vil sige at tage ansvar, mens du får fokus på, hvordan håndterer du bedst samtlige aktører - både offentlige og private.

For at du mindsker de menneskelige og økonomiske omkostninger, har jeg udarbejdet Hjælp-Til-Selvhjælp. Dette som et dybdegående og meget vigtigt supplement til min coaching med dig.

Vær opmærksom på, at timeprisen ikke altid afspejler viden og kvalitet. Hos Kids Rescue får du den hjælp, du har brug for, til en fair pris.

Timepris spejler ikke viden og kvalitet

Tvært i mod!

Mit honorar som sagsleder & coach

pr. time kr. 795

26,5%

Øvrig hjælp på "markedet"

Gennemsnits pris pr. time kr. 2.000

66%

Advokat

Gennemsnits pris pr. time kr. 3.000

100%

Tillid og kemi er vigtigt!

Det er vigtigt, at du har tillid og føler du bliver hørt og taget alvorligt.

Du står formodentligt lige nu overfor en af de sværeste, smertefulde, og vigtigste situationer i dit liv. Derfor er det afgørende, at de professionelle du vælger til hjælpe dig, udviser rette engagement og handler dedikeret og ansvarsfuldt i din sag.

Jeg agere lidt som en detektiv, der er nysgerrig på dit barns trivsel og den familiedynamik, der også har indflydelse på dit barn og dig. For mange bliver det begyndelsen på en personlig proces og transformation, hvor det som er sket og det som sker, sættes i andre perspektiver. Dette så jeg bedst muligt kan hjælp dig med, at indgå de mest optimale aftaler i forhold til dit barns behov.

Et hurtigt svar giver tryghed og ro i maven!

Du kan nemt komme i en situation, hvor du bliver i tvivl om, hvad du skal reagere på og ikke, hvordan og hvornår. Det kan være i forbindelse med din ekspartner eller i din kommunikation og ageren med systemet eller din advokat.

Jeg ved hvor vigtigt det er, at få taget hånd om selv de helt små ting som løbende sker, således du undgår unødig stress og angst. Men vigtigst af alt, du undgår at lave de fatale fejl, der ofte er medvirkende til en yderligere konfliktoptrapning, eller at myndigheder og instanser misforstår dine hensigter.

Vælger du hjælp til din sag af mig som din coach og Kids Rescue, er indsatsen helhedsorienteret. Bliver det nødvendigt med andre og nøje udvalgte fagkompetencer, som en del af teamet på din sag, arbejdes der tværfagligt. Eksempelvis: Advokat, jurist, socialrådgiver, psykolog, familieterapeut, kropsterapeut og øvrige relevante fagkompetencer. 

Som din sagsleder og coach koordinerer jeg indsatser med teamet for dig, og følger dig gennem hele din sag! - eller så længe det giver mening for dig.  

Fordele & udbytte

Hvad kan jeg som din sagsleder & coach hjælpe dig med? 

Eksperter

Kids Rescue´s arbejdsmetode spejles i måden at håndtere din sag på, baseret både på egen personlige erfaringer og gennem mange år, med de mest komplicerede børnesager.

Vi har alle typer børnesager:

 • Konflikter der tager overhånd og skal nedtrappes.
 • Højkonflikter eller pseudo-konflikter og barnet er massivt klemt og reagerer, hvilket skal afhjælpes.
 • Børn der tilbageholdes grundet opdigtede anklager.
 • Børn som ikke kan tåle den ene forældre, og skal tilbageholdes.
 • Frivillig anbringelse | Tvangsanbringelse | Tvangsbortadoption
Du vil føle dig forstået!

Du vil opleve forståelse for de dysfunktionelle dynamikker, der ofte er i spil, når barn og forældre er pårørende til en psykisk syg, misbruger eller karakterafviger.

Det betyder, at vi er bevidste om og arbejder med en forståelse for den særlige dynamik der kan opstå, når forældre er uenige om løsninger, der vedrører deres fællesbørn.

Dialogen og snakken virker ofte beroligende, fordi vi kender til følelsen i kroppen og hvor katastrofetankerne kommer fra, og hvordan de kan afhjælpes. Dette hjælper med en selvindsigt i egen situation og de processer, man som menneske gennemgår.

En del af vores klienter lider af stress, udbrændthed, depression, angst og flere af PTSD. Alt sammen grundet den massive forældrekonflikt de har befundet sig i alt for længe, og stadigvæk befinder sig i.

Viften af fagkompetencer

Advokat, jurist, socialrådgiver, psykolog, familieterapeut, kropsterapeut og øvrige relevante fagkompetencer. 

Dedikerede og dygtige fagpersoner findes ikke i en google søgning, da de passer på sig selv, ved ikke at påtage sig for mange af de komplekse børnesager. Kids Rescue samarbejder med fagkompetencer, som kan indgå på Kids Rescue Teamet, og yde en supplerende og tværfaglig indsats, der dermed bliver helhedsorienteret. 

Tidlig indsats

Tidlig indsats er vigtigt at prioritere, således byrder og bekymringer kommer i rette professionelle hænder i tide! Systemet ser ofte den beskyttende forælder som støj! At undgå det, er svært, men muligt.

Du tilbydes Hjælp-Til-Selvhjælp:

Med situationen på børneområdet, hvor det forudsigelige er, at alt hvad som sker er uforudsigeligt, er det desværre nødvendigt, at uddanne sig.

Du klædes på til at blive din egen sagsleder og pilot i dit skilsmissebarns liv. Herinde finder du undervisning, opgaver og mulighed for din personlige workshop med udgangspunkt i din unikke storytelling.

Din personlige proces & transformation

Det kan være, at dette også for dig bliver en følelsesmæssig rutsjetur, og selve forberedelsesfasen bliver begyndelsen på en proces, hvor det som er sket og som sker, bliver sat i et nye perspektiver.

Det er ligeledes i denne proces, hvor du bliver bevidst om det vigtigste og den røde tråd, der er vigtig både i forhold til jeres skilsmisse-familie dynamik og ikke mindst, hvordan hjælper og støtter du bedst dit barn, samtidigt med, at du passer på dig selv. 

Det kan være sandsynligt være, at dette bliver for dig begyndelsen på et forløb, hvor du skal arbejde med at ændre fokus fra selve konflikten, til at kunne perspektivere til det som er sket og sker på en nuanceret måde.

Det kan nemt blive en følelsesmæssig rutchetur for dig, hvor du får behov for omfattende vejledning og rådgivning i forhold til din tilgang til dit barn og især; hvad skal ske, hvornår og hvordan, samt samtale om konkrete risikofaktorer, det kan være, at du skal forholde dig til.

Det er ligeledes i denne proces, hvor du bliver helt skarp på, hvad er det du ønsker at opnå og med hvilken begrundelse. 

DET HANDLER OM FREMTIDEN  

DIT BARNS TRIVSEL OG FREMTID 

>