På børnenes side

100%

360 graders omsorg

Menu

jacob @ kidsrescue.dk 

BOOK MIG SOM DIN

SAGSLEDER & COACH

Mit navn er Jacob Birkebæk. Ønsker du at modtage dedikeret og personlig coaching, rådgivning eller sagsledelse, er du velkommen.

Få taget "temperaturen" på din situation gratis og opnå inspiration til, hvordan du kan godt videre med på en god måde.

Din første samtale med mig er gratis - Det foregår via ZOOM og jeg har afsat 40 minutter til dig. 

HJÆLP MIG MED AT HJÆLPE DIG

Forbered dig gerne inden samtalen på dit barns og jeres situation, når du kontakter mig.

 • Hvad drejer det sig om: Familieretsligt, kommune eller andet?
 • Hvad er din udfordring, som du ønsker hjælp til at håndtere.
 • Hvad er vigtigt for dig at opnå?
 • Hvad ser du selv som din største udfordring lige nu?
 • Er der noget særligt, som du ønsker, at jeg hjælper dig med?

Jeg har i første samtale afsat 40 min til dig på ZOOM.

Vi skal på dette videomøde have afklaret, hvad handler din situation om, og hvorvidt jeg vil kunne hjælpe dig. Målsætningen på mødet er primært afklaring af, hvad kunne næste skridt være for dig eventuelt i samarbejde med mig. 

Jeg glæder mig til at høre fra dig!

De bedste hilsner

Jacob Birkebæk

Efterfølgende samtaler afregnes pr. klippekort

Udnyt dine ressourcer mest optimalt!

Med det mener jeg, at det er vigtigt for mig, at du er åben om, hvilke og hvor mange ressourcer du har. Vi har alle forskellige forudsætninger også mentalt og økonomisk. Med en ærlig snak, kan jeg bedst hjælpe dig med at tilrettelægge coachingen, således vi optimer mulighederne for hjælp til dig, med udgangspunkt i din unikke situation.

Hvad er et klippekort:  

 • Det foregår på den måde, at du indbetaler før opstart af samtale minimum en time af gangen eller de antal timer, der giver mening ifm. et forløb.
 • En time deles op i 6 klip og der betales 1 klip pr. påbegyndt 10-ende minut. (eks.: 14 minutter = 2 klip)
 • Har du akut behov for mig efter kl. 17, weekend & helligdage, afregnes 2 klip pr. 10 minut.
 • Når du sender tekstbeskeder & email afregnes på samme måde som øvrige samtaler med klip. Det samme gælder, hvis du ønsker hjælp til sagsbehandling: Det kan være e-mails, høringssvar m.m. - altså hjælp til den konkrete, tydelige og sobre skriftlige kommunikation i forbindelse med det som sker i din sag. 
 • Bliver det en god ide, at involvere øvrige fagkompentencer på din sag, afregnes efter særskilt aftale og vilkår.

Kr.

795

pr. time.

Book en gratis samtale

Mit honorar som sagsleder & coach

pr. time kr. 795 

26,5%

Øvrig hjælp på "markedet"

Gennemsnits pris pr. time kr. 2.000

66%

Advokat

Gennemsnits pris pr. time kr. 3.000

100%

Fordele & udbytte

Hvad kan jeg som din sagsleder & coach hjælpe dig med? 

På forsiden af Kids Rescue taler jeg om flere vigtige emner. Har du ikke set disse, så gå et skridt tilbage og se videoerne, der omhandler:

Forældre-advokat samarbejde

Du skal gøre din advokat stærk, så din advokat kan gøre dig endnu stærkere!

Pas på dig selv

Men hvad betyder det i praksis, at passe på sig selv?

Tro & håb

Det er min mission, at give dig følelsen af styrke, tro, håb og et mod, der med positiv energi kan vende det svære og ofte uoverskuelige til realistiske forhåbninger.

Du skal ikke frygte mødet med myndighederne, men du skal have respekt for, at du i kontakten med hver og en offentlig fagperson, kan have indirekte eller direkte indflydelse på din sags udfald. 

Tillid og kemi er vigtigt!

Oplæsning

Det er vigtigt, at du har tillid, føler dig hørt og taget alvorligt af den eller de fagkompetencer, som du hyrer ind til at hjælpe dig.

Du står formodentligt lige nu overfor en af de sværeste, mest smertefulde, og vigtigste situationer i dit liv. Derfor er det afgørende, at den eller de professionelle du vælger til hjælpe dig, udviser rette engagement og handler dedikeret og ansvarsfuldt i din sag.

Jeg agere lidt som en detektiv, der i samtalen med dig, er nysgerrig på dit barns trivsel og den familiedynamik, der også har indflydelse på jeres barn og dig.

Det er helt normalt, at man som mor eller far ofte bliver fanget af et fastlåst syn på det, som er sket og det som sker. Derfor er din personlige proces og transformation vigtig. 

Det bliver begyndelsen på din storytelling set med nye øjne og nye perspektiver. Det er her den tykke røde tråd kommer til syne og ofte endda meget tydeligt.

Viden fra din storytelling, renset for følelser og tilpasset den offentlige fagperson du er i dialog med, skal indgå kommunikativt tydeligt, konkret og i nogen tilfælde hårdt og barsk, men altid sobert. 

Tillid og kemi, tro og håb er vigtigt, at du som mor eller far mærker i samtalen med mig som din coach. Det er mit ønske, at du netop finder fornyet styrke. En styrke du mærker når du får overblik og ser nye muligheder i din navigering, uanset om situationen er simpel eller meget alvorlig.

Mit råd er til alle forældre. Giver den professionelle du hyrer ind til at hjælpe dig ikke god energi, og samtalen ikke giver mening for dig, så er det tid til, at du finder en der bedre forstår dig. 

Jeg har efterhånden en del års erfaringer, hvor selv alvorlige hjerteskærende børnesager, der efter tabt sag skulle vendes. Det er en meget svær og ressourcekrævende situation, hvilket oftest kunne have været undgået med tidlig og korrekt indsats.

Din sag vil alt efter hvilken professionelle du taler med, her tænker jeg advokaten, juristen, den private socialrådgiver, psykologen, familieterapeuten, blive med udgangspunkt i deres faglige syn og vinkel. I situationer kan den specifikke fagkompetence gavne dig. Du skal være bevidst om, at deres råd og vejledning er baseret ud fra deres primær kompetence, rolle og opgave. 

Det er relevant og vigtigt for dig, at være bevidst om, at du kommer til at skulle navigere mellem både en eller flere myndigheder og instanser. De førnævnte fagkompetencer kan ikke hjælpe dig hele vejen.

Det er her min rolle som din coach, bliver relevant for dig. Du har som mor eller far et ansvar, men hvad vil det sige, at tage ansvar? Bare rolig, det vil du ikke være i tvivl om efter samtaler med mig.

Er det jura, der skal hjælpe dig som forældre først? Eller er det god, sober, præcis og konkret kommunikation, tilpasset den, som der kommunikeres med? Det er en meget vigtig øvelse, du heller ikke bliver i tvivl om.

Hvordan og hvornår du skal eller kan bruge førnævnte fagkompetencer, bliver du fuldt ud bevidst om, således du bliver din egen Sagsleder & Pilot i dit barns liv.

Et hurtigt svar giver tryghed og ro i maven!

Oplæsning

Du kan nemt komme i en situation, hvor du bliver i tvivl om, hvad du skal reagere på, hvordan og hvornår? Måske er det situationen, hvor du slet ikke skal reagere. Det kan være i forbindelse med din ekspartner eller i din navigering kommunikativt med myndigheder, instanser eller din advokat. Nogen advokater har ikke tiden i situationen til at uddybe og forklare, hvad betyder det skrevne der kommer ind i din email indbakke. Det er så her, at tankerne kan få frit spil og behovet for et hurtigt svar, der giver ro i maven er vigtigt for dig.

Det kan være en tekstbesked eller et brev, hvor ordlyden kan forstås på en måde, hvor det umiddelbart synes overvældende, men reelt er brugbart og lige netop det, som underbygger det, som du ønsker at vise som et mønster i forhold til det som er sket og sker. Altså det som underbygger den røde tråd, der alt efter din dokumentation kan være en tynd eller tyk rød tråd.  

Det er et eksempel på, at først bliver man som mor eller far bekymret eller bange, men i virkeligheden er det nu, hvor du skal fejre en mindre, men vigtig detalje, der modsat styrker din sag. Du kan sove roligt denne nat, fordi det bekymrende er vendt i forståelsen modsat til en styrke.

Jeg ved hvor vigtigt det er, at få taget hånd om selv de helt små ting som løbende sker, således du undgår unødig stress og angst. Men vigtigst af alt, du undgår at lave de fatale fejl, der ofte er medvirkende til en yderligere konfliktoptrapning, eller at myndigheder og instanser misforstår dine hensigter.

Vælger du hjælp til din sag af mig som din coach og Kids Rescue, er indsatsen helhedsorienteret. Bliver det nødvendigt med andre og nøje udvalgte fagkompetencer, som en del af teamet på din sag, arbejdes der tværfagligt på det helt rigtige tidspunkt. Eksempelvis: Advokat, jurist, socialrådgiver, psykolog, familieterapeut, kropsterapeut og øvrige relevante fagkompetencer. 

Som din sagsleder og coach kan jeg koordinere indsatser med teamet for dig, og jeg følger dig gennem hele din sag - eller så længe det giver mening for dig. Jeg er her for dig også i situationen, hvor behovet for et hurtigt svar på spørgsmål, er vigtigt for dig!          

Du vil føle dig forstået!

Oplæsning

Du skal ikke frygte mødet med myndigheder familieretligt eller i kommunen, men du skal have respekt for, at hvert et ord og handling fra din side vægtes og vejes.

Vil det have værdi for dig, at blive forberedt på alt det som kan ske, før det sker, eller få konkrete redskaber og inspiration til, hvordan du bedst navigerer i det svære, på den mest optimale kommunikative måde.

Oplever du, at de involverede offentlige fagpersoner ser på dig, jeres familie, og jeres barn med en forkert tilgang og erfarer, at du og dit barn er mistolket, hvorfor forkerte initiativer, beslutninger, resolutioner, domme, eller handleplaner er baseret på forkert grundlag? 

Uanset dit, jeres familie og jeres barns situation, finder du på Kids Rescue værdifuld viden, gode råd og inspiration til, hvordan du bedst navigerer i de svære, komplekse og komplicerede. Eller du kan bruge mig som din personlige coach.

Har du behov for en coach, der udviser dyb forståelse for de dysfunktionelle dynamikker, der ofte er i spil i de svære situationer, eller når barn og forældre er pårørende til en psykisk syg, misbruger eller dyssocial personlighedsforstyrret ekspartner, så er du det helt rigtige sted.

Det betyder, at jeg er bevidst om og arbejder med en forståelse for den særlige dynamik der kan opstå, når forældre er uenige om løsninger, der vedrører deres fællesbarn. Eller når der opstår tvister eller alvorlige uenigheder mellem forælderen og de sociale myndigheder.

Mange forældre udtaler efter et længere forløb og samarbejde med mig, at dialogen og snakken med mig, ofte virker beroligende, fordi jeg kender til følelsen i kroppen og hvor katastrofetankerne kommer fra. Jeg er bevidst om, hvordan de kan afhjælpes. Det kan jeg, fordi jeg har selvindsigt og erfaring fra min egen familie situation og de processer, man som menneske gennemgår.

En del af mødre og fædre lider af stress, udbrændthed, depression, angst og flere af PTSD. Alt sammen grundet den massive forældrekonflikt de har befundet sig i alt for længe, og stadigvæk befinder sig i.

Min fineste opgave er, at møde dig lige netop der, hvor du er mentalt. Jeg vil gøre alt for, at jeg hjælper dig med, at du bliver bevidst om dine kompetencer og coacher dig i, hvordan du inddrager dine kompetencer så meget og så optimalt som overhovedet muligt.          

Din personlige proces & transformation

Oplæsning

Det kan være, at når vi sammen åbner op for Pandoras Æske, at det for dig bliver en følelsesmæssig rutsjetur, men selve forberedelsesfasen bliver begyndelsen på en proces, hvor det som er sket og som sker, bliver sat i et nye perspektiver.

Det er ligeledes i denne proces, hvor du bliver bevidst om det vigtigste og den røde tråd, der er vigtig både i forhold til jeres familie dynamik og ikke mindst, hvordan hjælper og støtter du bedst dit barn, samtidigt med, at du passer på dig selv. 

Det bliver begyndelsen på et forløb, hvor du skal arbejde med at ændre fokus fra selve konflikten, til at kunne perspektivere til det, som er sket og sker på en nuanceret måde.

Har du behov for vejledning og rådgivning i forhold til, hvad skal ske, hvornår og hvordan, samt samtale om konkrete risikofaktorer, det kan være, at du skal forholde dig til, kan jeg hjælpe dig.

Det er ligeledes i denne proces, hvor du bliver helt skarp på, hvad er det du ønsker at opnå og med hvilken begrundelse. 

DET HANDLER OM FREMTIDEN  

DIT BARNS TRIVSEL OG FREMTIDIGE UDVIKLING

Bliv din egen Sagsleder & Pilot i dit barns liv

Oplæsning

Du er lige netop på denne side, fordi du er på din rejse i det ukendte børneområde og har behov for den allerbedste professionelle hjælp og støtte i din børnesag.

Jeg er som coach ligeledes på en meget interessant rejse. Min rejse består i, at jeg har reflekteret meget over, hvordan hjælper og støtter man en mor eller far på den ultimative og mest optimale måde?

Jeg anerkender behovet for partsrepræsentation, hvilket kan foregå på utallige måder alt efter situationen. Det er typisk her, at fokus hurtigt bliver på advokaten eller den private socialrådgiver. Det kan give mening for dig, men samtidigt er min erfaring, at giver det mening med en partsrepræsentant, så kræver det, at de har din sag helt og fuldkommen "under huden". Men hvad vil det sige, og hvordan sikre du det? Det er et vigtigt emne, som jeg altid berører i min coaching.  

Til gengæld er min vigtige observation og erfaring, at den offentlige fagperson primært taler til og med dig! Altså dig som mor eller far! og ikke din partsrepræsentant. 

Det er en svær øvelse for langt de fleste forældre på mødet, for hvordan sikre man, at der tales om det du finder vigtigst. Med udgangspunkt i din storytelling tilpasset den, du skal kommunikere med på skrift eller tale, kan du lære, hvordan du forsøger at styre samtalen den vej, du finder væsentlig.

Jeg træner dig i, hvordan fortæller du om de svære ting samtidigt med, at du holder dig på egen banehalvdel. Måske er det her, du skal trænes i at komme med dine observationer der i sammenhængen er relevant, måske endda underbygget med dokumentation, efterfulgt af dine tanker til løsninger, som du finder bedst. Det er situationen, hvor du kan række ud til fagpersonen med elegante spørgsmål tilpasset på en måde, hvorved du styrer samtalen i den retning, der netop giver mening for dig. 

Det er her, hvor du bliver helt skarp på, hvilke offentlige fagpersoner bliver enten indirekte eller direkte involveret i din børnesag. De skal hver og en udelukkende have den information fra dig, som taler til deres rolle, opgave og funktion. Eksempel på det kan være, hvilken viden er relevant for skolen eller daginstitutionen af modtage fra dig? Eller hvilke spørgsmål finder du vigtigt, at adressere til daginstitutionen eller skolen? 

Du må jo som mor eller far ikke virke som den, der ved bedst. Det er fagpersonen du kommunikere med, der ved bedst! Lad dem forblive i den tro, ved elegant kommunikation. Det lyder nemt, og med træning i denne øvelse, kan du godt.

Det handler i bund og grund om, at du finder ud af, hvordan kan du sikre, at fagpersonen opnår samme interesse i løsninger, som enten på den korte eller længere bane, går den retning, du finder rigtigst.

Hvor er deres etik og moral,  og hvordan opnår du sympati?

Jeg inddrager mit omfattende undervisningsmateriale i min coaching med dig. På den måde sparer du min tid, eller du spotter særlige emner i undervisningen, som du finder relevant, at vi sammen går helt i dybden med. Ofte kan jeg ud fra samtaler ligeledes guide til emne, jeg finder særligt vigtigt for dig, at dykke dybt ned i.

I et coaching forløb kan jeg være din speeder og bremse. Det du gør i handlinger et sted, kan nemt få betydning et andet sted. Her mener jeg i din tilgang til myndigheder og instanser, din ekspartner og dit barn.

Min primær opgave er, at styrke dig og gøre dig stærk, så du i alt det som du potentielt vil kunne møde i din sag, har du fuldstændig styr på. Du ved hvad der kan ske, eller skal ske og hvordan. Det er dig, som gør arbejdet helt lavpraktisk, men du gør det struktureret og velovervejet. Når du involverer din advokat eller øvrige fagkompetencer der kunne give mening for dig, er det dig som styrer dem og ikke omvendt.

I Hjælp-Til-Selvhjælp får du hurtigt et indtryk af, at der er meget du skal blive bevidst om eller lære.

Det er hårdt arbejde - et arbejde og ansvar du ikke kan udlicitere til nogen. Ingen har en tryllepind - ej heller advokaten.

Bare rolig, du er ikke alene! Jeg guider dig - hele vejen eller så længe det giver mening for dig.        

Du trænes i den skriftlige og verbale kommunikation

Oplæsning

Emnet kommunikation fylder meget i coachingen med dig og kan få afgørende betydning for, hvordan samtlige offentlige fagpersoner opfatter dig. 

Opnår du forståelse og anerkendelse eller bliver du til en stereotyp? Jo mere du møder modgang, jo mere skal du være forsigtig, velovervejet og agere klogt og strategisk både verbalt i samtaler og på skrift.

En enkelt situation kan hurtigt vendes fra modgang til medgang eller omvendt. Et forkert eller klogt træk, kan lige netop være det, der kan gøre den helt afgørende forskel af de offentlige fagpersoners opfattelse af det som sker, som ofte underbygger de bekymringer, man som forældre ønsker myndigheder og instansernes bevågenhed og støtte til at afhjælpe.

Det er ofte i kommunikationen på skrift, at den går helt gal. Det er et af de vigtige prioriteter, hvor du skal sikre en så pletfri kommunikation, som overhovedet muligt.

Det værende i kommunikationen med din ekspartner og samtlige af de offentlige fagpersoner.

Det er altså ikke bare din skriftlige korrespondance med Familieretshuset eller socialrådgiveren i kommunen, som du skal prioritere. Det er dem alle, lige fra sundhedsplejersken, daginstitutionen og skolen ect.

Den optimale kommunikation kan jeg alt efter din og jeres situation hjælpe dig med. Jeg vil komme med en række konkrete relevante eksempler:

 • Konfliktnedtrapning, således du sikre, at du bidrager til en neutral, konkret, løsningsorienteret tilgang, der indbyder til samarbejde og indbyder til et respektfuldt og anerkendende forældreskabt. 
 • Træd på bremsen og styr kommunikationen hårdt, er en særlig vigtigt øvelse for de forældre, der kommunikere med en dyssocial personlighedsforstyrret, misbruger eller sindslindende ekspartner.
 • Synliggør det som sker via konkret, tydelig, nuanceret, løsningsorienteret, sober kommunikation, der kan være en hård tale. På den forkerte måde, kan denne kommunikationsmåde virke konfliktoptrappende. På den korrekte måde tydeliggøres ofte metaforisk, at lyd og billede ikke hænger sammen. Altså det som din ekspartner eller en offentlig fagperson siger eller skriver, stemmer ikke overens med reelle handlinger, eller det som reelt sker.
 • Forblive på egen banehalvdel i kommunikationen. Dette er uanset om du kommunikerer med din ekspartner eller de offentlige fagpersoner du er i berøring med.
 • I de komplekse og komplicerede børnesager (gule og røde) er der situationer, hvor du kommunikativt strategisk og klogt kan lave "fælder", således fremprovokere en reaktion, hvor modparten udviser modarbejdelse, chikane, sabotage, og ikke udviser interesse i at samarbejde om løsninger, der set med dine øjne og stærke argumentation, er absolut nødvendigt for jeres barns trivsel og udvikling. 
 • Stop enhver form for kommunikation med din ekspartner, kan for nogen være nødvendigt. 

Det er ikke unormalt at konflikten udarter sig til chikane og sabotage. Det kan ske på sociale medier, utallige telefonopkald og tekstbeskeder.

Det er situationen, hvor du kan reagerer psykosomatisk når du modtager sms, Messenger beskeder, WhatsApp beskeder, e-mail etc. Måske oplever du, at det er umuligt at styre den hyppige stime af beskeder.

Det er her, hvor eneste mulighed er, at træde på bremsen og blive den styrende i kommunikationen. De forældre, som oplever dette, kan være en ekspartner der forsøger at hindre dig i, at komme videre på en god måde, og ønsker at holde liv i konflikten. Når det sker, skal du på ingen måde gå i forsvar, men forholde dig tavs.

Ofte vil du høre sætningen fra din eks, at du ikke vil gå i dialog og snakke om tingene. Der er et kun et sted i kan tale om jeres situation, og det er hos relevante myndigheder eller med professionelle omkring jer. Måske er det situationen, hvor du skal bede om todelte møder, således du ikke befinder dig i samme mødelokale som din ekspartner.

Du kan altså risikere, at du enten skal minimere eller stoppe kontakten midlertidigt eller helt.

Det kan være vigtigt, at så vidt det er muligt, at undgå den direkte kontakt. Kan dette grundet barnets daginstitution, skole eller fritidsaktiviteter ikke undgås, så vurder om du kan holde dig på afstand. Du skal tage dine forholdsregler. 

 • Det er netop i den skriftlige kommunikation, at du kan opnå den dokumentation, der underbygger dine påstande, således disse nu kan bruges som reel bevismateriale, der underbygger din anmodning om iværksættelse af initiativer. Det kan være hos de sociale myndigheder, hos instanser eller familieretsligt i forbindelse med midlertidige afgørelser og resolutioner. Dette arbejde har afgørende betydning for din sag, når du når til Familieretten - altså domstolen. Det er her den skrevne kommunikation underbygger dine påstande i dit processkrift, således dette kan indgå som evidens.    

Det er nemt, at mistolke eller misforstå skriftligt indhold.

Det er kendt viden, at en afsenders budskaber under normale situationer meget nemt kan mistolkes i den skriftlige kommunikation til modtageren. 

Er der spændinger mellem to parter eller flere parter (myndigheder og instanser), bliver det endnu mere markant.

Evnen til at en modtager forstår hensigter og indhold af et budskab på tekst, afhænger af mange faktorer.

 • Helt lavpraktisk kan det være afsenderens formuleringsevne.
 • Det kan være modtagerens forståelse og evne til at læse mellem linjerne og den kontekst, der omgiver kommunikationen.

Jeg kan hjælpe dig i kommunikationen, således jeg sikre, at alle følelser og alt det som ikke er relevant holdes ude af det skrevne. 

Der er de forældre jeg coacher, hvor de inden afsendelsen af en skriftlig kommunikation, så hjælper jeg med at rette til, således vi sammen forsøger at undgå de fatale fejl, der nemt kan opstå.

Der er de forældre, hvor jeg lytter til deres lydoptagelser af møder og gennemgår indhold analytisk. Det er her vi taler om det som gik godt og mindre godt. Er der ting der skal samles op på efterfølgende? Hvordan kan man sige ting anderledes til næste gang? Kom man til at sige ting, man efterfølgende fortryder og det udtalte korregeres til den, som man havde møde med? Vi kan træne, således efter hver "eksamen", at man som mor eller far lærer af sine fejl. Det er for mange vigtigt, at blive endnu bedre kommunikativt og klar til næste møde. Og flere møder kommer der ofte i børnesager, så det er for mange en vigtig øvelse.

Kommunikation er et meget stort og vigtigt emne.

Jeg er her kun kommet ind på nogle få ud af utallige scenarier. Husk på, enhver børnesag er unik og har unikke problematikker, der skal håndteres unikt, alt efter situtationen.

Jeg er her som din coach, og så længe og i det omfang, som du føler behovet for mig ved din side.

Min tilgang som din coach til dig & din sag

Oplæsning

Allerførst, så anerkender jeg de typiske kompetencer, som forældre inddrager i deres børnesag. 

Her kan nævnes advokaten, juristen eller den private socialrådgiver. Der er ingen tvivl om, at disse fagkompetencer kan være gavnlige og i situationer uundgåelige og nødvendige, på det rette tidspunkt.

Men...

Du skal som forældre have fokus på alt det, som kunne have betydning for din sag. Det betyder, at enhver instans eller myndighed, er hver og en en væsentlig brik i din sag som helhed. Derfor er det vigtigt, at du har overblik og bevidst om hver og ens rolle, opgave, der har betydning for udfaldet af din sag. En viden du skal bruge klogt og meget strategisk. 

Med andre ord, det er samtlige direkte eller indirekte involverede parter, som du absolut skal have overblik over, og helst fra begyndelsen, alternativt så snart du spotter sammenhængen mellem disse aktørers medvirken i din sag.

Det er på det helt lavpraktiske plan min erfaring, at føromtalte fagkompetencer oftest kun kan hjælpe dig indenfor et smalt område af problematikker. Det vil sige, de har begrænsninger i forhold til, hvad de kan hjælpe dig med. Spørg du mig, er den rette hjælp til en forældre, via empowerment. Det er dig, der kan skabe de forandringer, dit barn har brug for. Advokaten, juristen eller den private socialrådgiver, kan støtte dig juridisk, når dette konkrete behov opstår.

Måske er der behov for samtale om, hvordan du tilpasser din tilgang til dit barn, baseret på den svære situation også for dit barn. Det kan være inspiration og råd til, hvordan du håndtere de svære pludseligt opståede situationer, hvis dit barn reagerer. Det kan være samtaler om, hvad er det dit barn forsøger at fortælle dig, via sin adfærd? Både det udadreagerende barn og det helt stille barn, kan være svært at tolke. Hvad betyder det? Hvad er det, som det forsøger at fortælle? Det gælder også, hvilke fagkompetencer vil i situationen kunne hjælpe dig eller dit barn bedst. Er det nu, du skal iværksætte en dygtig krops-, traume,- og familietereapeut og hvordan er du tydelig i, hvilken form for hjælp du i så fald skal sikre, at denne professionelle hjælp kan tilbyde? Det er her du skal være skarp i din forventningsafstemning inden et samarbejde indledes? Det er her, hvor vi samtaler om, hvad vil det sige, at være Pilot i sit barns liv.   

Min fokus er på, at coache dig, så du netop kan tage kontrollen og navigere klogt i din sag - 360 grader. Jeg ser ikke kun på brudstykker, men på helheden og vil forsøge, at formidle alt det, jeg som detektiven spotter tydeligt til dig. 

Jeg har gennem årerne været vant til, at samarbejde tværfagligt og helhedsorienteret med den mor eller far, jeg rådgav. Altså ikke bare tomme i ord, men udvist i handling med stor succes.  

Når du kommer dybere ind i den store gratis vidensbank, nok den første af slagsen, mærker du, hvor jeg gerne vil have din fokus rettet hen.

Det er dig, som bliver dit barns redningsplanke. Ikke den du hyrer ind til det juridiske i din sag.

Jeg ved du kan! Jeg er klar til at vise dig vejen.

Bliv din egen Sagsleder & Pilot i dit barns liv

moduler - 50 lektioner

Opgaver og workshop MEDLEMSSKAB

Video/tekst

UDNYT DINE RESSOURCER OPTIMALT

INTRO PRIS KR. 3000,-

begrænset antal udbydelser af introtilbud

 • 6 moduler med ca. 50 lektioner med opgaver & workshop
 • Personlig introduktions samtale på Zoom så du kommer godt fra start 
 • 5 timers personlig coaching til din workshop
 • Fri adgang til til 10 ugers chakra meditations undervisning

VÆR OPMÆRKSOM PÅ, AT INTROPRIS SPEJLER IKKE 

VIDEN OG KVALITET - TVÆRT I MOD!

GIVER ANLEDNING TIL EFTERTANKE . . .

Undervisning + 5 timers coaching

I alt kr. 3000

20%

Øvrig hjælp på "markedet"

Gennemsnits pris pr. time kr. 2.000

66%

Advokat

Gennemsnits pris pr. time kr. 3.000

100%

DIT MEDLEMSSKAB starter her

Jeg lukker en lille gruppe af forældre ind af gangen. Jeg sikre alle forældre får en grundig gennemgang, således du kan opnå den bedste hjælp og støtte baseret ud fra din unikke situation.

Den tid jeg bruger i min grundige introduktion i undervisningsforløbet "Bliv din egen Sagsleder & Pilot i dit barns liv, er min investering i dig, således du bliver sporet ind på alt det vigtige for dig, lige fra start.

Book gerne en gratis samtale med mig på ZOOM, hvor vi blandt andet taler om, hvordan du rent praktisk bedst griber undervisningsforløbet an, baseret på din unikke situation.

Jeg glæder mig til at høre fra dig.

De bedste hilsner

Jacob Birkebæk, din coach  

Det sunde og gavnlige forældre-advokat samarbejde

Sådan styrker du din advokat, så din advokat kan styrke dig endnu mere.

moduler - 24 lektioner

Undervisning - GRATIS

Video/tekst

>