Det sunde og gavnlige forældre-advokat samarbejde

Gratis medlemskab

Koncentret viden

Video/Tekst

Video/Tekst

Du skal gøre din advokat stærk, så din advokat kan gøre dig endnu stærkere!

22 Lektioner

0% Ikke begyndt

Det sunde og gavnlige forældre-advokat samarbejde

Du skal gøre din advokat stærk, så din advokat kan gøre dig endnu stærkere!

FORMÅL

I dette undervisningsforløb opnår du et fyldestgørende overblik over alt det, du bør vide om advokaten.  

Du finder svar på, hvad vil det sige, at opbygge et stærkt og givende samarbejde med sin advokat? Det sker når tilgangen til sin advokat, bliver på et informeret grundlag. Du bliver bevidst om, at du også har et ansvar. Du bevidstgøres ligeledes om, at du ikke kan udlicitere dette ansvar 100% til din partsrepræsentant, heriblandt også advokaten.

Du finder inspiration til, hvad kunne din rolle og opgave være i samarbejdet med advokaten.

Et forældre-advokat samarbejde du skal sikre, at I får forventningsafstemt fra start. Det er et vilkår, når børnesager udvikler sig, opstår der nye situationer, man som mor eller far skal forholde sig til. Det betyder i praksis, at der kan komme nye problematikker og opgaver, der skal forholdes til, men er det din advokats ansvar eller er det dit ansvar at løse? Og er advokaten den bedste ressource og kompetence i den enkelte situation?

På den baggrund må en løbende dialog mellem dig som forældre og din advokat forventes, da det vil kræve justeringer i forventningsafstemningen i forhold til, hvordan og hvem løser de nyopståede situationer.

Undervisningsforløbet omhandler altså alt det, ikke alle advokater orienterer deres klienter om. En orientering, der ikke bare er vigtigt, men har afgørende betydning for, at du kan træffe de mest optimale beslutninger på et informeret grundlag.

HVORNÅR SKAL DIN ADVOKAT

INDDRAGES

HVORDAN ?

HVAD ER ADVOKATENS STYRKER

OG BEGRÆNSNINGER ?

HVAD ER ADVOKATENS ROLLE

OG OPGAVE ?

Det er dit ansvar,

at klæde din advokat på!

Ikke omvendt!


Hvordan bruger du din advokats

ressourcer mest optimalt,

er dit ansvar!

Denne dybdegående side omhandler forældre-advokat samarbejde, samt forbereder dig på det, som kan ske i din børnesag, før det sker.

Dette budskab er vigtigt, derfor gentages: Du skal styrke din advokat, så din advokat kan styrke dig endnu mere!  

Du finder inspiration til mødet med din menneskelige, ærlige, troværdige, dedikerede advokat, der er klar til det mest optimale samarbejde med dig, således du udnytter din advokats ressourcer, styrker og kompetencer.

Du skal sammen med din advokat have defineret og afstemt jeres forventninger til dette vigtige samarbejde. Et tæt og dedikeret samarbejde, der kan afgøre udfaldet af din sag.

God arbejdslyst 

Er du advokaten, der ønsker samarbejde og bakke op om det optimale forældre-advokat samarbejde?

Hjælp med at sprede dette gratis undervisningsprogram til dine fremtidige og nuværende klienter.

Du er advokaten, hvor du finder kemi mellem dig og din klient vigtigt. 

Du er advokaten, der prioriterer det optimale, troværdige, menneskelige, forudsigelige og dedikerede samarbejde.

Du er advokaten, der finder det vigtigt, at samarbejde og opgavefordeling er transparent, tydeligt defineret og afstemt helt fra begyndelsen at et forældre-advokat samarbejde. 

TAGS

#familieretshuset #familieretten #domstolene #kommune #samvær #bopæl #forældremyndighed #tvangsanbringelse #tvangs-bortadoption

Er du klar til at gå videre?

Det sunde og gavnlige forældre-advokat samarbejde

4.0 | Tvangsanbringelse - bortadoption

1 Lektion

6 moduler - 50 lektioner - dybdegående undervisning - Opnå styrke, håb, tro og fuld kontrol over din sag

1 Lektion

Velkommen

Mit navn er Jacob Birkebæk og ide & udvikler af Kids Rescue.

Det er svært og uoverskueligt for mange mødre og fædre, når en børnesag ikke kan undgås. Jeg inviterer jeg dig ind til en længere og konkret gennemgang, som jeg håber, vil være til hjælp for dig og din advokat.

Jeg ønsker, at klæde dig på til, at du kan gøre din advokat stærk, så din advokat kan gøre dig endnu stærkere!

God arbejdslyst!

Video/Tekst
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>