Det sunde og gavnlige forældre-advokat samarbejde

Gratis medlemskab

Koncentret viden

Video/Tekst

Video/Tekst

Du skal gøre din advokat stærk, så din advokat kan gøre dig endnu stærkere!

65 Lektioner

0% Ikke begyndt

Det sunde og gavnlige forældre-advokat samarbejde

Du skal gøre din advokat stærk, så din advokat kan gøre dig endnu stærkere!

FORMÅL

I dette undervisningsforløb opnår du et fyldestgørende overblik over alt det, du bør vide inden dit møde med de familieretlige eller sociale myndigheder

Familieretsligt

bopæls-, samværs- og forældremyndighedssager

Forvaltningen - kommunen - ankestyrrelsen

Tvangsanbringelse - tvangsadoption

Det er min hensigt, at dine valg, dine ressourcer i tid og økonomisk, og forståelse for din rolle i det ukendte møde med myndighederne, er så konkret og tæt på alt det, mange forældre på bagkant ville have ønsket, at "nogen" havde fortalt dem fra start.

Det her er din mulighed for, at kunne forberede dig, således du bliver bevidst om alt det som kan ske, inden det sker.

Dette så du fra start eller så tidligt i mødet med myndigheder, kan træffe dine valg på informeret grundlag.

Opgaven du går i møde, er stor for dig. Jeg viser dig veje, du kan vælge at gå og guider dig. Du er ikke alene med det svære!

Du skal vide, at narrativerne om hvor meget myndigheder gør for dit barns bedste, dig som forældre eller jer som den hele eller todelte familie, stemmer oftest ikke overens med virkeligheden.  

Der er utallige fagkompetencer derude, der markedsfører sig med, og nu er måske lige provokerende eller ødelægger illusioner, at de har en tryllepind, der lige kan fikse alt det, som fikses skal.

Ingen har en tryllepind! Det betyder ikke, at der ikke er dygtige professionnelle fagkompetencer derude, men det er dit ansvar, hvordan denne sparring og professionelle hjælp bedst hjælper og støtter dig. Hvad jeg mener med det, vil du erfare i dette omfattende undervisningsforløb.

Det klassiske og mest gense spørgsmål er

HVORNÅR SKAL DIN ADVOKAT

INDDRAGES

HVORDAN ?

HVAD ER ADVOKATENS STYRKER

OG BEGRÆNSNINGER ?

HVAD ER ADVOKATENS ROLLE

OG OPGAVE ?

Det er dit ansvar,

at klæde din advokat på!

Ikke omvendt!


Hvordan bruger du din advokats

ressourcer mest optimalt,

er dit ansvar!

Du finder inspiration til, hvad kunne din rolle og opgave være i samarbejdet med advokaten.

Et forældre-advokat samarbejde du skal sikre, at I får forventningsafstemt fra start. Det er et vilkår, når børnesager udvikler sig, opstår der nye situationer, man som mor eller far skal forholde sig til. Det betyder i praksis, at der kan komme nye problematikker og opgaver, der skal forholdes til, men er det din advokats ansvar eller er det dit ansvar at løse? Og er advokaten den bedste ressource og kompetence i den enkelte situation?

På den baggrund må en løbende dialog mellem dig som forældre og din advokat forventes, da det vil kræve justeringer i forventningsafstemningen i forhold til, hvordan og hvem løser de nyopståede situationer.

Du finder svar på, hvad vil det sige, at opbygge et stærkt og givende samarbejde med sin advokat? Det sker når tilgangen til sin advokat, bliver på et informeret grundlag. Du bliver bevidst om, at du også har et ansvar. Du bevidstgøres ligeledes om, at du ikke kan udlicitere dette ansvar 100% til din partsrepræsentant, heriblandt også advokaten.

Undervisningsforløbet omhandler altså alt det, ikke alle advokater orienterer deres klienter om. En orientering, der ikke bare er vigtigt, men har afgørende betydning for, at du kan træffe de mest optimale beslutninger på et informeret grundlag.

Lektionsoversigten forneden giver dig overblik over 38 GRATIS lektioner fordelt over 5 moduler.

Når du har registreret dig som bruger, får du fuld adgang til hele undervisningsforløbet. Dette er ganske gratis!

Der vil ind i mellem være henvisninger der fører dig over i det andet undervisningsforløb "Bliv din egen Sagsleder & Pilot i dit barns liv". Det undervisningsforløb omfatter konkrete opgaver og workshoå og er ikke gratis. 

Måske er alt det, som jeg vil gennemgå med dig nu, samt de utallige øvrige timers viden rigeligt for dig. Måske spotter du værdien af, at gå et skridt videre og blive klædt fuldkommen på.

Min hensigt er med undersvisningsmaterialet, at du til lavest mulig omkostning menneskeligt og økonomisk, får den mest optimale guidning, hjælp, støtte og inspiration til dit møde med myndighederne. En viden der baseret på den virkelighed du vil kunne møde. 

Det har været et stort arbejde for mig, at udarbejde undervisningsforløbet til det dig. Det har jeg gjort af ideologiske og etiske årsager. 

Jeg håber, at du vil få stor glæde og gavn af det. 

Lydspor til hver lektion

De oplysninger, der gives i dette undervisningsforløb, udgør ikke og er ikke beregnet til juridisk rådgivning.

Indhold og materialer, der er tilgængelige på i dette websted, er udelukkende til generelle oplysningsformål.

God arbejdslyst

De varmeste hilsner

Jacob Birbebæk, ide & udvikler af Kids Rescue

TAGS

#familieretshuset  #familieretsretten #bopæl #samvær #forældremyndighed #tvangsanbringelse

Er du klar til at gå videre?

Det sunde og gavnlige forældre-advokat samarbejde

Om dette undervisningsforløb

1 Lektion

Gratis medlemskab

Text lesson

Begreber der tolkes forskelligt alt efter myndighedsspor

11 Lektioner

Gratis medlemskab

Video lesson

Gratis medlemskab

Video lesson

Gratis medlemskab

Gratis medlemskab

Gratis medlemskab

Gratis medlemskab

Gratis medlemskab

Gratis medlemskab

Gratis medlemskab

Gratis medlemskab

Kompleksiteten i en børnesag er ofte stor

1 Lektion

Gratis medlemskab

De offentlige fagpersoners holdninger og meninger, hvor stammer de fra?

3 Lektioner

Pas på dig selv & find styrke, tro, håb og mod

2 Lektioner

Gratis medlemskab

Video lesson

Gratis medlemskab

Hjælp-Til-Selvhjælp

1 Lektion

DEBATSAMTALEN

1 Lektion

2.0 | DETTE SKAL DU FORHOLDE DIG TIL INDEN FØRSTE MØDE MED DIN ADVOKAT

5 Lektioner

3.0 | DET TYPISKE FORLØB FAMILIERETSLIGT - DE SYV STEP

8 Lektioner

Gratis medlemskab

Gratis medlemskab

Gratis medlemskab

Gratis medlemskab

Text lesson

Gratis medlemskab

Undersøgelser der kan have en sammenhæng i endelige udfald af en børnsag

4 Lektioner

Gratis medlemskab

Gratis medlemskab

Text lesson

Tvangsanbringelse - bortadoption

3 Lektioner

Gratis medlemskab

Text lesson

Gratis medlemskab

Gratis medlemskab

Den typiske proces ved tvangsanbringelse

4 Lektioner

Gratis medlemskab

Gratis medlemskab

Gratis medlemskab

Text lesson

Gratis medlemskab

Forældrerettigheder

2 Lektioner

Barnet rettigheder

2 Lektioner

Gratis medlemskab

Gratis medlemskab

Spædbørn

1 Lektion

Gratis medlemskab

Børn UNDER 10 år

1 Lektion

Gratis medlemskab

Børn OVER 10 år

1 Lektion

Gratis medlemskab

Forhold under tvangsanbringelsen

3 Lektioner

Gratis medlemskab

Text lesson

Tvangsadoption

1 Lektion

Gratis medlemskab

Velkommen

Mit navn er Jacob Birkebæk og ide & udvikler af Kids Rescue.

Det er svært og uoverskueligt for mange mødre og fædre, når en børnesag ikke kan undgås. Jeg inviterer jeg dig ind til en længere og konkret gennemgang, som jeg håber, vil være til hjælp for dig. 

Jeg ønsker, at klæde dig på til, at du kan gøre din advokat stærk, så din advokat kan gøre dig endnu stærkere!

God arbejdslyst!

Med venlig hilsen

Jacob Birkebæk, ide & udvikler af Kids Rescue

Video/Tekst
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>