Pas på "advokat-fælden"

Jeg, som ide & udvikler af Kids Rescue vælger at sætte kritiske ord på et erhverv, der på børneområdet har en magt og betydning, der på ingen måde stemmer overens med kompetencer, indsatser og resultater.

Forældre og børn bliver svigtet af denne faggruppe på det groveste! Jeg taler om advokaterne i en bred forstand!

Det er ikke bare en holdning, men erfaringer fra utallige betændte og komplekse børnesager.

Vi kan ikke komme uden om, at advokaten er en selvskreven kompetence i mange sammenhænge i en børnesag. De fleste forældre er helt på udebane uforberedte, når følelserne er spil og de skal handle. Det første mange forældre gør er, at søge hjælp og støtte hos en Familieretsadvokat. Oplevelserne i forældres møde med advokaten, er meget forskellige. Nogle er fuld ud tilfredse, fordi deres sag endte godt. Andre kommer i stort chok, når deres sag mod forventning og håb, endte helt galt.

Det store spørgsmål er, kunne forælderen og deres advokat, have håndteret deres forløb i det Familieretslige System anderledes?

Jeg anbefaler på det kraftigste

At du ser nedenstående videoblogs DEL 1. - 3.

Jeg tænker du herefter bliver bevidst om: Hvornår inddrager du faggruppen advokat? Hvad du kan bruge en advokat til, hvordan og i hvilket omfang?

En vigtig lektie, som kan få afgørende betydning for din børnesag.

Udnyt dine ressourcer optimalt

Benyt dig af den brede vifte af viden, der forholder sig til, hvordan du som forældre manøvrere på et børneområde, der kollapset. Det burde ikke være nødvendigt, men grundet situationen på børneområdet tilbydes du "hjælp-til-selvhjælp", via kombinationen af undervisning, opgaver og workshop med din personlige sagsleder & coach.

Timepris spejler ikke viden og kvalitet - tvært i mod!

Mit honorar pr. time som sagsleder & coach: kr. 795

26,5%

Øvrig hjælp på "markedet"

Gennemsnits honorar pr. time kr. 2.000

66%

Advokat

Gennemsnits honorar pr. time kr. 3.000

100%

Hjælp-Til-Selvhjælp

Bliv din egen sagsleder og pilot i dit skilsmissebarns liv

Akut hjælp

Book mig som din sagsleder & coach

>