Denne dybdegående artikel udforsker et afgørende aspekt af familieretlige dilemmaer – balancen mellem ligestilling, forældrerettigheder og den faktiske håndtering af børnesager af myndigheder og instanser. Vi skildrer, hvordan en ensidig fokus på ligestilling og rettigheder, baseret på uoplyst grundlag, kan overse den kritiske rolle, som myndigheder og instanser spiller i børnesager. Med en central påstand om, at ingen forældre i realiteten har rettigheder, udfordrer artiklen den traditionelle opfattelse af familieret og påpeger, hvordan denne tilgang kan gavne krænkere, der findes både blandt mødre, fædre, og ikke mindst i det danske myndighedssystem. Dette er en vigtig undersøgelse af de skjulte dynamikker i familieretten og en opfordring til at genoverveje vores tilgang til beskyttelse af børn og familier.

...
Læs mere