Udforsk dybdegående indsigt i mentalisering og dens kritiske rolle i børnesager. Denne artikel belyser, hvordan misforståelser og fejlvurderinger af mentaliseringsevnen fra socialrådgivere, psykologer og familiebehandlere kan have alvorlige konsekvenser for familier. Vi diskuterer også, hvordan uenighed med socialrådgivere ofte fejlagtigt tolkes som manglende mentaliseringsevne og undersøger de komplekse udfordringer, forældre står overfor i forvaltningen, herunder stress og belastninger fra skilsmisser og børnesager. Med fokus på både ægte mentalisering og pseudomentalisering, giver denne artikel vigtige perspektiver og indsigt for fagpersoner og forældre, der navigerer i familieretlige processer.

...
Læs mere

Denne dybdegående artikel udforsker et afgørende aspekt af familieretlige dilemmaer – balancen mellem ligestilling, forældrerettigheder og den faktiske håndtering af børnesager af myndigheder og instanser. Vi skildrer, hvordan en ensidig fokus på ligestilling og rettigheder, baseret på uoplyst grundlag, kan overse den kritiske rolle, som myndigheder og instanser spiller i børnesager. Med en central påstand om, at ingen forældre i realiteten har rettigheder, udfordrer artiklen den traditionelle opfattelse af familieret og påpeger, hvordan denne tilgang kan gavne krænkere, der findes både blandt mødre, fædre, og ikke mindst i det danske myndighedssystem. Dette er en vigtig undersøgelse af de skjulte dynamikker i familieretten og en opfordring til at genoverveje vores tilgang til beskyttelse af børn og familier.

...
Læs mere

Udforsk de komplekse aspekter af samværschikane i familieretssager, belyst gennem en detaljeret analyse af lovgivningens påvirkning og fejlfortolkninger i familieretlige systemer. Denne dybdegående undersøgelse afdækker, hvordan chikane kan udøves af både bopæls- og samværsforældre, samt fra plejefamilier eller kommuner, og hvordan beskyttelse af et barn ofte misfortolkes som chikane. Gennemgangen belyser også systemets partiskhed og fejl i vurderingen af samvær, samt indflydelsen fra krisecentre i familieretssager. Få indblik i de alvorlige konsekvenser af samværschikane for barnets trivsel og de udfordringer, “beskyttende” forældre står overfor i kampen for deres børns rettigheder.

...
Læs mere

Traumer er ofte overset både i forhold til børn som voksne.

Vi symptombehandler eller gir en diagnose, fordi vi ikke er opmærksomme på, hvilken betydning traumer har for vores nervesystem, samt hvordan vi interagere i sociale relationer.

I forhold til emnet og begrebet “pårørende” og “forældrefremmedgørelse”, er samtalen om traumer både overset og særdeles vigtigt.

Hvis bare de voksne der omgiver barnet, kunne eller ville lære, at forstå dets symptomer.

Lad os komme i gang med det vigtige gemte og glemte emne i samtalen.

...
Læs mere

Fællestrækkende for forældrefremmedgørelse og pårørende adfærd minder meget om hinanden, og kan nemt forveksles.

Om vi taler forældrefremmedgørelse eller pårørende adfærd, er der for begge scenarier tale om en forældre, der lider af et eller andet. Hvad den ene forældre lider af, er nogle gange kendt viden, men for det meste, kan man kun via adfærden udvikle hypoteser herom.

I åbent samråd giver flere partier ret udtryk for behovet for, at kunne sanktionere for ”forældrefremmedgørelse” – Men på hvilket grundlag?

...
Læs mere

Udforsk problematikken omkring ‘pårørende’ i børnesager, herunder børns reaktioner på dysfunktionelle forældre såsom misbrugere, sindslidende, og personlighedsforstyrrede. Dyk ned i kompleksiteten af familiekonflikter og systemets svigt. Vi adresserer misforståelser i børnesamtaler, og afslører konsekvenserne af statens og fagpersoners handlinger. Få indsigt i gaslighting og stalking i familieretssager, og opdag hvordan nødbremsen kan være en menneskeret i dysfunktionelle familieforhold.

...
Læs mere