Udforsk de komplekse aspekter af samværschikane i familieretssager, belyst gennem en detaljeret analyse af lovgivningens påvirkning og fejlfortolkninger i familieretlige systemer. Denne dybdegående undersøgelse afdækker, hvordan chikane kan udøves af både bopæls- og samværsforældre, samt fra plejefamilier eller kommuner, og hvordan beskyttelse af et barn ofte misfortolkes som chikane. Gennemgangen belyser også systemets partiskhed og fejl i vurderingen af samvær, samt indflydelsen fra krisecentre i familieretssager. Få indblik i de alvorlige konsekvenser af samværschikane for barnets trivsel og de udfordringer, “beskyttende” forældre står overfor i kampen for deres børns rettigheder.

...
Læs mere