Når Familiedomstolen og øvrige myndigheder og instanser læner sig ukritisk op ad børnesagkyndige undersøgelser, bringes tusindevis af børns fremtid, trivsel og muligheder for bedste start på livet i stor fare.

I mange år har de børnesagkyndige undersøgelser været under skarp kritisk, uden det har haft en konsekvens eller effekt i form af ændret tilgang som undersøger. Om de mange børnesagkyndige undersøgere (psykologer) er bevidste om, at deres faglighed og troværdighed lider og ikke mindst, at de svigter børn i en utilgivelig grad, fremkommer for den beskuende tvivlende.

Vi vil forsøge, at sætte ord på det vi erfarer – og vores perspektiv på, hvorfor børn svigtes af de fagpersoner, der bedst burde være i stand til at kunne belyse det hele perspektiv – det vi i Kids Rescue kalder 360 grader.

...
Læs mere

Pseudo-konflikt (højkonflikt). Den ene forælder har begået overgreb imod den anden forælder og/eller børnene.
Disse overgreb kan være fysisk og/eller psykisk vold, overgreb af seksuel karakter, grænseoverskridende eller intimiderende adfærd.

...
Læs mere

Trods nødråb fra barnet til hele tre myndigheder, tvangsudleveres barnet til den efterforskede forælder. Retspræsidenten har mere fokus på sin tvangsfuldbyrdelse, end at høre på et barns sidste nødråb!

...
Læs mere

11-årigt barn udsat fra psykisk overgreb fra Retspræsidenten, der havde mere fokus på sin tvangsfuldbyrdelse, end at høre på et barns sidste nødråb! Vi viser her transskriptionen af børnesamtalen, der taler sit tydelige sprog.

...
Læs mere