VIL DU VÆRE MED TIL UDVIKLE TEAM KIDS RESCUE - BLIV AMBASSADØR?

Til den som ikke kender mig - mit navn er Jacob Birkebæk, ide & udvikler af Kids Rescue. Jeg rækker nu hånden ud til hele Danmark, og beder om din hjælp, støtte og engagement. 

Vores børn, unge, forældre og familier - vores fremtid er stor fare! Den er ikke længere - det er den barske virkelighed.

Tiden er knap og jeg kan ikke understrege kraftigt nok, at får vi som civilsamfund ikke mobiliseret massive kræfter nu og bliver vi ikke samlet som et folk der står sammen og siger fuld stop, vil det snart være for sent. Jeg bruger udtrykket, når vi har ramt "point of no return", så er det game over!

Har du ikke set mit video opråb "Det massive plot mod børn, unge, forældre og familier", håber jeg du vil bruge tid på det nu. Jeg giver dig et indblik og forståelse for det kaos, som gennem årtier er blevet skabt.  

Dette er udarbejdet som et undervisningsprogram, da det er mit mål, at orientere hver og en om det, som er sket og det som sker lige nu, med fuld speed!

Narrativet barns rettigheder og barnets bedste, er i virkeligheden det, som har medført, at forældre og familien er skrevet ud af FN konventioner.

Ingen forældre har rettigheder over deres barn i Danmark. 

Trailer på DEL 2

DEL 3.

Under udarbejdelse - kommer snarest - men omhandler:

Børn, unge og familie området i Danmark, er tilsyneladende en direkte spejling af FN, EU og Planned Parenthood agenda.

Jeg vil i denne fortælling udarbejdet som et undervisningsforløb, gennemgå konkret viden om komme med hypoteser eller direkte påstande om de bagud liggende intentioner, og om det der konkret sker.Jeg kommer helt i dybden med, hvordan vi i Danmark har inkorporeret denne ene og alene tilgang, holdninger og meninger til udvikling af hele børn, unge og familie området - endda understøttet og bakket op af Danish Human Rights og i et mindre eller større omfang inkorporeret i tiltag fra Børns Vilkår, Red Barnet og Røde Kors.

En inkorporering der efter min overbevisning allerede har og vil uden tvivl få fatale konsekvenser for vores børn, unge og familier. Vores fremtid!

Dit barn tilhører staten Danmark

Ingen forældre har rettigheder over deres barn. 

I denne video - uddrag fra del 9. "Ligestilling og Forældrerettigheder" fra serien "Begreber der tolkes forskelligt alt efter myndighedsspor", forklarer jeg, at vi står over for et valg: Skal vi lytte til eksperterne, der holder fast i, at forældre har rettigheder, eller skal vi dykke ned i systemets dybere lag?

I disse lag findes en skjult 'værktøjskasse', som staten behændigt og diskret bruger til at gribe ind i børnesager og effektivt fratage enten mor, far eller begge forældre deres rettigheder.

Jeg kan lige tilføje, vi er bagud, dette angreb på barnet, forældrene og konstellationen familien har stået på i årtier.

Se video uddrag forneden

link til hele serien - klik her

VIL DU VÆRE MED TIL UDVIKLE TEAM KIDS RESCUE - BLIV AMBASSADØR?

Du ønsker indflydelse og medvirke positivt til, at skabe bedste rammer for vores børn, unge, forældre og familier i Danmark.

Du har fået nok af det kollapsede børneområde, vi erfarer er kollapset på kollaps.

Du vil medvirke og bidrage positivt, hårdt, men sobert til at samle Danmark.

Du er klar til at smøre ærmerne op og dedikere dig i Kids Rescue ånd. 

Du er med på, at det ikke handler om enten mor eller far! Det handler om barnet og både mor og far samlet - og krænkeren blandt forældre, må ikke som nu få frit spil.

Du er bevidst om og vil medvirke til udviklingen af fremtidens familie - den samlende eller den optimale todelte.

Du er bevidst om, at det er NU vi skal kæmpe for, at familien skal i en helt anden prioritet.

Du er anerkender, at tusindevis af forældre oplever i dagens Danmark i 2022, at indordner de sig ikke samfundsnormer, mod det unikke barnets bedste, kan blive straffet hårdt. Forældre der indordner sig mod det unikke barns bedste - belønnes ved at blive ladt i fred fra Statens indblanding.

Du vil være med til, at  sikre vores børn og unge en fremtid i trivsel og udvikling og bedste start på livet - sidst men ikke mindst, være med til at sikre forældre deres rettigheder og konstellationen familien skal redefineres.

Kids Rescue SØGER:

Mødre, fædre, onkler, tanter, bedsteforældre - tja, almindelige mennesker som vil gøre en forskel for de udsatte og sårbar børn, forældre og familier i Danmark.

Virksomheder og fagpersoner er meget velkomne til at være med på vores hold - vi får behov for massive kræfter menneskeligt og økonomisk! 

Det er nu Danmark skal samle sig om Kids Rescue`s Børn-, Unge & Familie Komite. Der bliver behov for den maksimale opbakning til det endelige opgør mod svigt af børn! 

Er du advokat, jurist, socialrådgiver, sociolog, psykolog, familieterapeut, pædagog, lærer, læge, eller mener du besidder kompetencer, der vil kunne styrke en komites arbejde, er der behov for dig! 

Budskaberne skal nå ud til hele Danmark.

Det er vigtigt for Kids Rescue og Børn & Unge Komiteen, at få vores budskaber bragt helt ud til de fjerneste kroge i de danske hjem, på arbejdspladsen, i daginstitutionen på skolen, med andre ord alle de steder, hvor det er relevant.

Og nej, vi kommer ikke til at opnå støtte og omtale fra pressen og journalister. Et eksempel dette kommer her. Kids Rescue er upolitisk, jeg forholder mig udelukkende til, at en kritisk røst fra Velfærdspartiet Jorden, frihed kundskab, Mads Palssvig trumlet ned journalistisk af radiostationen Den Uafhængige med fuld overlæg?

Dette er blot et eksempel ud af utallige, hvor et opråb latterliggøres eller henstilles som russisk propaganda. Journalistikken vi gennemlever i disse år, medvirker kraftigt til, at bringe demokratiet i stor fare


OPRÅB & NOK ER NOK KAN SKE PÅ MANGE MÅDER.

Derfor er der behov for dig på TEAM KIDS RESCUE som abassadør. 

Kids Rescue’s aktiviter og budskaber kan viderebringes via

- Sociale medier

- Mund-til-mund

- Demonstrationer

- Arrangementer for børn eller voksne.


Kids Rescue har behov for hjælp til at løfte opgaven og ansvaret!

Jeg har som ide & udvikler lavet nedenstående Facebook Gruppe for mange år siden. Den kom aldrig i gang under navnet TEAM KIDS RESCUE. Personligt har jeg indbudt forældre, fagpersoner i årevis til samarbejde. Enten har jeg fejlet, eller også har viljen til at smøre ærmerne op ikke været der. 

Jeg har erfaret gennem årerne, at mange fortæller om ønsket til, at bidrage til nødvendige forandringer, men med hverdagens travlhed der ofte tager over hensigter og ønsker, mistes interesse og opmærksomhed. 

Vil du være med til at redesigne og relancere denne gamle Facebook Gruppe: https://www.facebook.com/groups/753486228094277


Målgruppen

Kids Rescue’s kommende aktiviteter kan blive ret omfattende og målgruppen bliver mangfoldig og vi henvender os både til børn, unge, forældre og de fagpersonerne der omgiver børnene - vi henvender os til det hele civilsamfund.

ØKONOMISKE MUSKLER ER NØDVENDIGT!

Opgaven for TEAM KIDS RECUE er ligeledes, at hjælpe med at skabe det økonomiske fundament, der er afgørende behov for for Børn-, Unge og Familie Komiteens arbejde. 

Uden økonomiske forudsætninger vil initiativet og det dedikerede arbejde ikke kunne løftes og realiseres.

I den forbindelse har vi behov for bidrag for dig, der har ressourcerne.

Nogen ønsker at give et økonomisk bidrag.

Andre ønsker at bidrage på anden vis. Det kunne være ved, at stille de evner og kompetencer, man i forvejen besidder til rådighed. Vi får behov for mange kompetencer!

Doner et håndværk eller lav en aktivitet.

Det fulde beløb går til det udvikling af Børn-, Unge & Familie Komiteens arbejde.

Alt i alt – handler det om, at vi får alle Kids Rescue´s projekter realiseret. Dette er blot eksempler - du kan være med til at udvikle fremtiden Team Kids Rescue.

Jeg er ret god til at male.

Måske jeg kan lære dig det også... 

Så sælger vi vores malerier på SHOppen på aktion...

Jeg kan lave en aktivitet med bål og hygge.

Det kunne koste x kroner at deltage for en familie...

Jeg er håndværker og vil lave et kursus i, hvordan vi byggede sæbekasse biler, da jeg var barn...

Vi sælger dem på shoppen bagefter...

Selvfølgelig til højest bydende...

Doner din arbejdskraft.

Måske er du studerende og vil være med til at udvikle nogle af vores kommende spændende projekter. Måske arbejder du med marketing og kommunikation, webdesign, god til at læse korrektur. Måske, måske, måske... der er behov for dig, der ønsker og kan gøre en forskel.

Måske vil du arrangere en forældre-dag med børn. Overskuddet fra sjov ansigts maling kunne være en ide... men jeg er sikker på, at der er masser af andre gode ideer når kreativiteten får lov til at blomstre.

Om det skal udmønte sig i en donering i Kroner, eller producere sjove og spændende ting til vores Kids Rescue Shop.

Det er helt op til dig som arrangerer.

Jeg har ikke tid, men har lidt på kistebunden.

Har du ikke tid, men ønsker at være med til at sikre Børn-, Unge & Familie Komiteens arbejde, vil vi blive glade for et bidrag. 

Måske ønsker du, at din donations skal gå til udvikling af Hjælp-Til-Selvhjælp.

Det kan være, at din donation skal gå til udviklingen af et "sted" til børn og unge.

Det er dit valg - men en forskel for de udsatte sårbar børn gør du bestemt!

  • Du kan være privat person.
  • Det kan være du har en virksomhed, som ønsker at lade TEAM KIDS RESCUE blive en del af din virksomheds CSR program.

Jeg vil gerne være med til at slå ring om børn, unge, forældre og KONSTELLATIONEN familieN !

Vores fremtid skal sikres NU!

Kids Rescue kan mobilisere og klæde dig på til, at forstå det, som sker på både den danske og globale arena.

Sammen går vi mod interessenterne, der går efter magt og økonomisk gevinst, mod børn, unge, forældre og families bedste.

Det handler om, at vi hver og en modstår propagandaen og sammen tager magten tilbage!

Det kræver organisering og målrettede indsatser - det er Kids Rescue`s fortsatte vision og mission, at sikre dette ske.

Men det kan kun ske med din støtte, opbakning og dedikerede engagement.   

STATEMENT

Jacob Asschenfeldt birkebæk

Udvikler & ide af Kids Rescue

  • Vi går ikke på kompromis i forhold til sikring af barnets bedste
  • Vi ved hvad vi taler om
  • Vi siger det, andre ikke tør sige højt
  • Vi skaber noget nyt
  • Vi gør en forskel
>