Begreber der tolkes forskelligt alt efter myndighedsspor

Samtlige fagpersoner der arbejder på børnesager, har ikke afstemt kammertonen og benytter alle forskellige "noder" når "musikken spiller i systemet".

Der zoomes ind på det som sker i kommunerne, familieretshuset og hos domstolene. 

Det er en ganske alvorlig situation.

årsagen til denne serie

Tilgangen fra instanser, kommuner og det familieretslige system opleves ofte for barnet, forælderen og familien katastrofalt. 

Vi skal som samfund forholde os til et børneområde, der i alt for mange år er kollapset på kollaps og bliver forsat værre og endnu mere barsk og brutalt. 

Denne serie er udarbejdet både som et opråb, der inddrager de utallige perspektiver på problematikker, hvor jeg oplever, at samtalen i mainstream og politisk ofte blot er på de vinklede scenarier, men ikke forholder sig til den kaos-frit-fald-situation, der er blevet skabt.  

Belysning af udfordringer står ikke alene

Du efterlades ikke alene med disse massive udfordringer - hjælpen er her!

Mit navn er Jacob Birkebæk, ide & udvikler af Kids Rescue. Jeg har udarbejdet dette ret grundige undervisningsforløb, hvor jeg vil guide dig 360 grader. Det er med udgangspunkt i alt det du i skilsmissekonflikten der har taget overhånd eller måske endda højkonflikt, vil kunne risikere at skulle forholde dig til. Det er desuden skræddersyet til at tage højde for et system, der er kollapset på kollaps. 

Undervisningsmaterialet vil snarest blive tilpasset den gruppe af forældre, der går en anbringelsessag i møde, eller allerede erfarer dette. Dog er der masser af indhold, der bestemt er relevant for denne gruppe af forældre, da udfordringer på i skilsmisse og anbringelse i mange situationer minder meget om hinanden.

I undervisningsmaterialet “Bliv din egen sagsleder og pilot i dit skilsmissebarns liv” giver jeg dig vigtige værktøjer, således du inspireres og lærer, hvordan du kan manøvre og agere klogt og velovervejet, både i forhold til hele denne serie af begreber der tolkes forskelligt alt efter myndighedsspor og meget meget mere. 

På trods af at enhver skilsmisse situation har sin egen unikke historie og dermed unikke årsager til det, som er sket og sker, er måden du manøvrerer gennem "minefelterne" på afgørende for din sag.

Du vil i undervisningsforløbet helt sikkert opleve dig forstået i forhold til de dysfunktionelle dynamikker, der højest sandsynligt også er i spil i din og dit barns situation.

Er du forælder eller kender du en forælder, der netop lige nu befinder sig i en kompliceret børnesag, kan du hjælpe ved at henvise til Kids Rescue`s undervisningsmateriale, det første af slagsen, netop skræddersyet til de komplicerede børnesager - der også findes i fanen Hjælp-Til-Selvhjælp.

Der er behov for din hjælp 

Der er flere måder du kan hjælpe børn, forældre & familier! 

Der er symptombehandlingen som jeg kalder det, når en forælder befinder sig i en kompliceret børnesag, hvor du kan hjælpe ved at henvise til Kids Rescue`s undervisningsmateriale. I øvrigt det første af slagsen, netop skræddersyet til de komplicerede børnesager og tilpasset et børneområde, der er kollapset på kollaps. Du kan finde undervisning i fanen Hjælp-Til-Selvhjælp.

Bliv ambassadør på Team Kids Resue og vær med til, at slå ring om børn, forældre og familier. Mine tanker som ide & udvikler bliver snart lanceret, samt åben plan om den kommende Børn-, Unge-, Forældre & Familie Komite. Vi skal væk fra symptombehandling og sikre at den kaos-frit-fald situation vi også ser på børneområdet bekæmpes og så kosmos kan slå sunde rødder.

Tiden er knap af utallige årsager, som jeg forsøger at belyse i undervisningsmaterialet "Det massive plot mod børn, unge, forældre og familier - globalt og i Danmark. Det har aldrig været vigtige end nu, at vi står netop finder sammenholdet og samarbejder som et samlet folk. 

Video-opråb 

Hjælp-Til-Selvhjælp

Begreber der tolkes forskelligt alt efter myndighedsspor

Samtlige fagpersoner der arbejder på børnesager, har ikke afstemt kammertonen og benytter alle forskellige "noder" når "musikken spiller i systemet".

Se med . . .

Introduktion

INTRODUKTION af serien “Begreber tolkes og opfattes forskelligt alt efter hvilket myndighedsspor”

Samtlige fagpersoner der arbejder på børnesager, har ikke afstemt kammertonen og benytter alle forskellige “noder” når “musikken spiller i systemet”. Jeg taler om det som sker i kommunerne, familieretshuset og hos domstolene. Det er en ganske alvorlig situation.

Hjælp-til-selvhjælp

BLIV din egen sagsleder & pilot i dit skilsmissebarns liv

Undervisningsforløbet er designet til de mest konfliktfyldte børnesager og er omfattende - den første af slagsen.

I forbindelse med denne serie af opråb, lader jeg dig ikke stikken.

Hvad kan du gøre i forhold til konkrete problematikker? Hvordan bør du forholde dig til de definerede problematikker? Det kan være i forbindelse med din ekspartner eller de fagpersoner, der er involveret i din børnesag. 

Det vigtigste er, at du ikke bliver til negativ støj og undgår at blive til en stereotyp? Det kan nemt ske i første skrivelse eller på første møde - Det skal du forsøge, at undgå!

På den baggrund bliver undervisningsforløbet en proces, hvor du kommer til at overveje:

 • Hvad skal ske?
 • Hvornår?
 • Hvordan og hvorledes?

Samtidigt med at du tilsidesætter egne følelser og behov og sætter dit barns forrest.

I forbindelse med alt indhold på denne side, vil forslag til løsninger og muligheder blive gennemgået i undervisningsmaterialet.

Del 1. - samarbejde

DEL 1. SAMARBEJDE

I del 1 er emnet om begrebet “SAMARBEJDER”, der tolkes og opfattes forskelligt alt efter myndighedssporspor: Kommunerne, Familieretshuset og domstolene.

Alt for mange beskyttende forældre, kan i deres “kamp” for at beskytte deres barn, ikke indfri systemet tilgang til samarbejde.

Det kan medføre, at en forælder kan “tabe”, dette udelukkende ved at gøres forkert og med systemets øjne, ikke evner samarbejde.

Det er en ganske alvorlig situation, hvilket jeg nuanceret og konkret vil komme nærmere end på nu.

Del 2. - Barnets bedste

Del 2. Barnets Bedste

I del 2 er emnet om begrebet “BARNETS BEDSTE”, der tolkes og opfattes forskelligt alt efter myndighedssporspor: Kommunerne, Familieretshuset og Domstolene.

Uanset hvilken myndighed, instans eller 3-parts aktør der arbejder på børneområdet, er narrativet om barnets bedste i praksis modsat det, som udvises i praksis. Disse er fuldkommen ligeglade med barnet bedste.

Fokus er på, at skabe ro. Det bliver begyndelsen på misforståede løsninger, der forværrer situationen for barnet markant.

Det er en ganske alvorlig situation, hvilket jeg nuanceret og konkret vil komme nærmere end på nu.

Del 3. - Højkonflikt

Del 3. Højkonflikt

Jeg har i mange år beskrevet højkonflikt begrebet, som et misforstået begreb. For at kunne sætte sig ind i det med åbne, nysgerrige og nuancerede øjne, er hver og en nød til at se på netop alle de begreber der tolkes og opfattes forskelligt alt efter hvilket myndighedsspor.

Systemet kalder det også for begrebet “de komplicerede sager”. Udfordringen er når både fagligheden lider, og samtlige fagpersoner der arbejder på børnesager, ikke har afstemt kammertonen og benytter alle forskellige “noder” når “musikken spiller i systemet”.

Jeg oplever i Kids Rescue ofte ondskaben i så massiv en grad, som Hr. og Fru Danmark ikke har fantasi til at tro sker. Berettede jeg om det jeg er vidne til ufiltreret og ikke neddroslet i detalje grader, ville de fleste alligevel kaste op og sige stop, det har jeg ikke behov for at høre om.

Det er en ganske alvorlig situation, hvilket jeg nuanceret og konkret vil komme nærmere end på i dette opråb.

Del 4. - Forældrefremmedgørelse

Del 4. Forældrefremmedgørelse

I åbent samråd giver flere partier udtryk for behovet for, at kunne sanktionere for ”forældrefremmedgørelse”.

Rigtig mange forældre vil tænke, at det er positivt, hvis vi kunne komme dette til livs – og så er der en gruppe af forældre, der ser med bekymring og helt andre øjne på denne politiske samtale.

Men lad os lige tage et blik på, hvordan opfattes begrebet forældrefremmedgørelse og hvor stammer det fra? Hvordan er den teori, der ligger til grund for begrebet, blandt de dygtigste fagpersoner blevet modtaget?

Hvad betyder begrebet forældrefremmedgørelse?

Del 5. - Pårørende Adfærd

Del. 5. Pårørende Adfærd

Begrebet “pårørende” er et begreb, der gør sig gældende i nok 95% af de mest betændte børnesager i Kids Rescue. Giver det anledning til eftertanke i forhold til den fordrejede vinklede forældrefremmedgørelse samtale?

Ja, fordi det betyder gruppen der reelt bliver udsat for, at blive vendt mod deres forælder, ikke får rette attention. OG, den store gruppe af “pårørende” er alene med sine invaliderende udfordringer, uden rette attention.

Derfor siger jeg FULD STOP og lad den nuancerede samtale begynde, baseret på virkeligheden og ikke forskruede narrativer!

Vær opmærksom på, at det jeg kommer ind på nu, er et følsomt emne og flere problematikker, kan være aktuelle på samme tid.

Jeg retter min fokus på gruppen af forældre, der har eller udviser en meget dysfunktionel og ensartet adfærd.

Del 6. - Forældrefremmedgørelse vs pårørende adfærd

Del 6. Forældrefremmedgørelse VS Pårørende Adfærd

Fællestrækkende for forældrefremmedgørelse og pårørende adfærd minder meget om hinanden, og kan nemt forveksles.

Om vi taler forældrefremmedgørelse eller pårørende adfærd, er der for begge scenarier tale om en forældre, der lider af et eller andet. Hvad den ene forældre lider af, er nogle gange kendt viden, men for det meste, kan man kun via adfærden udvikle hypoteser herom.

I åbent samråd giver flere partier ret udtryk for behovet for, at kunne sanktionere for ”forældrefremmedgørelse” – Men på hvilket grundlag?

Del 7. - Traumer er ofte overset i børnesagerHøjkonflikt

Del 7. Traumer er ofte overset i Børnesager

Traumer er ofte overset både i forhold til børn som voksne.

Vi symptombehandler eller gir en diagnose, fordi vi ikke er opmærksomme på, hvilken betydning traumer har for vores nervesystem, samt hvordan vi interagere i sociale relationer.

I forhold til emnet og begrebet “pårørende” og “forældrefremmedgørelse”, er samtalen om traumer både overset og særdeles vigtigt.

Hvis bare de voksne der omgiver barnet, kunne eller ville lære, at forstå dets symptomer.

Lad os komme i gang med det vigtige gemte og glemte emne i samtalen.

Del 8. - Samværschikane

DEL 8. Samværschikane

Chikane-lovgivning fra 2015 signalerer, at chikane ikke er ok.
Dette kan jeg tilslutte mig, men problemet er, at beskyttelsen af et barn, ligeledes kan karakteriseres som chikane, fordi manglende udlevering til samvær kan fremstilles som chikane.

Udfordringen omkring chikane-lovgivningen, der i øvrigt kun bliver benyttet alt efter, hvordan vinden blæser, og hvilken vej system vælger vinden skal blæse, er, at systemet ikke undersøger sagerne ordentligt til bunds.

Samværschikane er en adfærd, der kan have alvorlige konsekvenser for barnet. Men hvilke situationer kunne gøre sig gældende, når vi netop samtaler om samværschikane?

Kom indenfor og lad samtalen begynde om det svære emne.

Del 9. - Ligestilling & Forældrerettigheder

DEL 9. Ligestilling & Forældrerettigheder

Forældres rettigheder – er det kun en illusion? Dyk ned i et komplekst netværk af magt, penge og politik, der har undermineret forældrerettigheder både i Danmark og globalt. I denne 9. del afklæder vi den indviklede symfoni, hvor fagpersoner i børnesager spiller forskellige noder. Afdæk de skjulte interesser og konfliktfyldte dagsordener bag vores forståelse af forældrerettigheder.

Er fædre blevet skubbet ud på et sidespor i forældreskabet? Har skæve fortolkninger og praksis skabt alvorlige og usunde rodnet i vores samfund?

Dette påvirker ikke kun skilsmisseforældre eller forældre over for tvangsanbringelse – det påvirker os alle.

Tag del i en åben og ærlig dialog om dette kritiske emne. Gennem flere vinkler gransker vi problematikkerne ved ligestilling og forældrerettigheder.

Lad os tage disse udfordringer alvorligt – for vores børns, vores familiers og vores samfunds skyld.

For vores børns fremtids skyld!

Del 10. - Mentalisering

DEL 10. Mentalisering

Mentalisering er et af de mest misbrugte begreber i børnesager.

Jeg oplever, at rigtig mange ikke rigtigt er klar over eller bevidst om begrebets betydning, at kunne mentalisere. Det gælder forældre, men så sandelig også socialrådgivere, familiebehandlere og psykologer som i flæng udtaler om en mor eller far, at de ikke kan mentalisere.

Når en fagperson udtaler sig om det, er min påstand, at det udelukkende bliver baseret på fagpersonens egne holdninger og meninger. Denne vurdering kan i situationer være korrekt vurderet, men er det alt for ofte ikke.

hvor langt er du villig til at gå

for dit barn?

I mødet med myndigheder og instanser erfarer man som mor eller far, at man går et langt og opslidende forløb i møde.

Det ene bump på vejen efter det andet skal håndteres klogt og alt hvad du siger, skriver og gør, bliver vægtet og vejet og en enkelt forkert handling, kan være rigeligt til, at dette kan få hårde konsekvenser for udfaldet af sin børnesag.

Når jeg siger sætningen, hvor langt er du villig til at gå for dit barn, svarer alle forældre hele vejen...

Det er så en sætning, hvor jeg i samtalen lige hjælper lidt med at perspektivere - for hvad vil det reelt sige, at gå hele vejen? Kan der være hindringer, der reelt umuliggør dette? Hvilke hindringer kunne det så være?

Har man som mor og far ressourcerne:

 • Tid
 • Mental overskud
 • Opbakning fra venner og familie
 • Økonomi

Børnesager har det med, at blive lange seje træk. Det slider hårdt og udfordringer opstår ofte i etaper.

Navigering gennem børnesager kan ofte føles som en lang og krævende rejse i ukendt territorium. Det er en udfordring, der udspiller sig over tid og kan virke utrolig udmattende. For at navigere sikkert i dette ukendte, er det afgørende, at du er godt forberedt og forstår, hvad der kan ske i din sag.

En dybdegående forståelse for systemet og en tidlig indsats er nøgleelementer for sagens udfald. Du er piloten, der skal styre dit barn sikkert igennem stormen og nogle gange orkanen, der er frembragt af frit-fald-kaos myndigheds-systemet. 

Selv det mindste møde eller en enkel skrivelse kan hurtigt forvandle dig til unødvendig støj i systemet. 

At finde den rette professionelle hjælp og støtte kan være som at lede efter en nål i en høstak, og det er udfordrende at identificere, hvilken type kompetence der passer bedst til sin situation.

Dette område er komplekst, konfliktfyldt og kræver mange ressourcer. Derfor er det vigtigt, at du tager styringen og sikrer en klar forventningsafstemning med de professionelle, du vælger at hyre, enten til rådgivning eller partsrepræsentation.

Gør dine forventninger klare over for dem, så de ved præcis, hvad du har brug for - og vigtigst af alt, få bekræftet, at de kan, vil og ikke mindst har evnen til at kunne levere.

Jeg kan ikke understrege nok, hvor afgørende det er, at du tager styringen på en effektiv, konstruktiv og målrettet måde, for at sikre at ressourcer og fokus optimeres.

Derfor anbefaler jeg, at du tidligt i dit forløb identificerer, hvilken professionel hjælp der vil gavne dig mest. Ansvaret ligger hos dig. Ingen kan bare "fikse" situationen for dig.

Derimod kan du lære, hvordan du selv kan styre og navigere gennem det ene bump efter det andet, som du utvivlsomt allerede oplever, eller kommer til at opleve.

Det er yderst vigtigt at investere dine ressourcer klogt og prioritere tidlig indsats. Dette har inspireret mig til at udvikle undervisningsmaterialet "Bliv din egen sagsleder & Pilot i dit skilsmissebarns liv". Det er ikke en enkel opgave, men en kompleks og afgørende mission!

Hjælpen findes derude, men vær bevidst om, at det er dig, der skal rustes til at stå ansigt til ansigt med myndigheder og instanser. Dette er det kritiske punkt, hvor fejl kan opstå - fejl, du skal gøre alt for at undgå!

Pas på "advokat-fælden"

Jeg, som ide & udvikler af Kids Rescue vælger at sætte kritiske ord på et erhverv, der på børneområdet har en magt og betydning, der på ingen måde stemmer overens med kompetencer, indsatser og resultater.

Jeg bemærker ligeledes, at troen og fokus på jura er dominerende helt fra begyndelsen af en børnesag.

Den tro ligger implicit i ordet “familieretsligt”. Det sker hver dag mange gange, at en forælder mærker krisen stramme, og afmagten og følelsen af, at man absolut er på udebane, er overvældende. Måden en mor eller far ager helt fra start, bærer stort præg af, hvem og hvordan forælderen har fået hjælp, støtte og rådgivning af. Det er her de fatale fejl sker, som nærmest er umulige at rydde op efter, eller koster menneskeligt og økonomisk.

Når man som forældre mærker de kræfter og overvældende muskler systemet udviser, opleves hvordan en børnesag både kan skifte gear og ændre ansigt.

En forældres fokus drejes som det første over på de rettigheder, der mærkes krænket og helt naturligt går søgen efter den bedste advokat. Det forventes, at advokaten med jurahåndbogen i hånden, kan fikse alt det, som fikses skal.

I undervisningsmaterialet "Bliv din egen sagsleder & Pilot i dit skilsmissebarns liv", bliver du bevidst om og lærer, hvordan bør du forholde dig, og hvordan kan du som din egen sagsleder manøvre gennem det overvældende og svære på den optimale måde. 

DEL 1. Pas på advokat-fælden

Det er på tide, at give advokaterne, de såkaldte eksperter på børneområdet, en verbal lussing. 

Advokaters magt og betydning, stemmer ikke overens med kompetencer, indsatser og resultater. Forældre og børn bliver svigtet af denne faggruppe på det groveste! Men hvad er definitionen på den bedste advokat?

DEL 2. Pas på advokat-fælden

Advokater findes i alle afskygninger og typer. 

Dette er beretningen om, hvorfor jeg er vant til at rydde op efter eksperten, advokaten.

DEL 3. Pas på advokat-fælden

Familieretten er endestationen efter et forløb i Familieretshuset. Det er nu advokaten for alvor skal på banen. 

De færreste forældre, er klædt på til mødet med system-ulven, dommeren. Og det ses i det antal børnesager, der bliver tabt uden en fair “kamp”. Advokaten burde jo være forælderens våben og skjold, men er det stort set aldrig.

Hjælp-til-Selvhjælp

Undervisning & workshop

En af de første fejl, forældre ofte begår, er at henvende sig til en advokat med forventningen om, at advokaten kan løse alle de problemer, der skal løses.

Desværre er virkeligheden ofte en anden. Du skal forstå, at selvom du kan have de bedste intentioner og midler til rådighed, er der kun få advokater, der har både de nødvendige kompetencer og tid til at håndtere din sag effektivt.

For at hjælpe dig med at undgå at falde i "advokat-fælden", gennemgås alt det vigtige i undervisningsmaterialet. 

Her er blandt også, hvordan du bedst forbereder din advokat til at repræsentere din sag i familieretten. Det kan være en del af den workshop og coaching, jeg tilbyder.

Gennem årene har jeg hjulpet og støttet forældre i højkonflikt børnesager, og jeg har bemærket, at de samme grundlæggende fejl ofte begås igen og igen. Disse fejl er nøjagtig, hvad jeg adresserer i coachingen med mødre og fædre.

Det er afgørende, at du bliver bevidst om de udfordringer du står overfor, og hvordan du først og fremmest passer på dig selv for at være i stand til at beskytte dit barn. Hvis du ikke først sikrer dit eget velbefindende - eller "sætter iltmasken på dig selv først", kan du ikke redde dit barn fra dysfunktionelle situationer.

Mit mål er at hjælpe dig med at blive din egen sagsleder, så du kan lede og guide de professionelle, der hjælper og støtter dig og dit barn - og ikke omvendt. Dette er en afgørende detalje!

jacob @ kidsrescue.dk 

BOOK MIG SOM DIN

SAGSLEDER & COACH

Mit navn er Jacob Birkebæk. Ønsker du at modtage dedikeret og personlig coaching, rådgivning eller sagsledelse, er du velkommen. 

Din første samtale med mig er gratis - Det foregår via 40 minutters på ZOOM

HJÆLP MIG MED AT HJÆLPE DIG

Forbered dig gerne inden samtalen på dit barns og jeres situation, når du kontakter mig.

 • Hvad drejer det sig om: Familieretsligt, kommune eller andet?
 • Hvad er din udfordring, som du ønsker hjælp til at håndtere.
 • Hvad er vigtigt for dig at opnå?
 • Hvad ser du selv som din største udfordring lige nu?
 • Er der noget særligt, som du ønsker, at jeg hjælper dig med?

Jeg har i første samtale afsat 40 min til dig på ZOOM.

Vi skal på dette videomøde have afklaret, hvad handler din situation om, og hvorvidt jeg vil kunne hjælpe dig. Målsætningen på mødet er primært afklaring af, hvad kunne næste skridt være for dig eventuelt i samarbejde med mig. 

Jeg glæder mig til at høre fra dig!

De bedste hilsner

Jacob Birkebæk

Efterfølgende samtaler afregnes pr. klippekort

Udnyt dine ressourcer mest optimalt!

Med det mener jeg, at det er vigtigt for mig, at du er åben om, hvilke og hvor mange ressourcer du har. Vi har alle forskellige forudsætninger også mentalt og økonomisk. Med en ærlig snak, kan jeg bedst hjælpe dig med at tilrettelægge coachingen, således vi optimer mulighederne for hjælp til dig, med udgangspunkt i din unikke situation.

Hvad er et klippekort:  

 • Det foregår på den måde, at du indbetaler før opstart af samtale minimum en time af gangen eller de antal timer, der giver mening ifm. et forløb.
 • En time deles op i 6 klip og der betales 1 klip pr. påbegyndt 10-ende minut. (eks.: 14 minutter = 2 klip)
 • Har du akut behov for mig efter kl. 17, weekend & helligdage, afregnes 2 klip pr. 10 minut.
 • Når du sender tekstbeskeder & email afregnes på samme måde som øvrige samtaler med klip. Det samme gælder, hvis du ønsker hjælp til sagsbehandling: Det kan være e-mails, høringssvar m.m. - altså hjælp til den konkrete, tydelige og sobre skriftlige kommunikation i forbindelse med det som sker i din sag. 
 • Bliver det en god ide, at involvere øvrige fagkompentencer på din sag, afregnes efter særskilt aftale og vilkår.

Kr.

795

pr. time.

Book en gratis samtale

FORDELE & UDBYTTE

HVAD KAN JEG SOM DIN SAGSLEDER & COACH HJÆLPE DIG MED?

Relevant for dig der er nysgerrig på, hvem der er bag

ide & udvikling af Kids Rescue

Hjælp-til-Selvhjælp

Undervisning og løbende interviews på ZOOM

Vi er i 11. time! Prioriter tiden og dyk helt ned i stoffet og det omfattende materiale!

Velkommen til serien "Det Massive Plot mod Børn, Unge, Forældre og Familier - Globalt og i Danmark."

Er det kaos, vi erfarer på det kollapsede børne- og familieområde, både i forhold til skilsmisse i Danmark, tvangsanbringelsesområdet og nu som det helt nye fænomen med tvangsbortadoptioner, faktisk baseret på FN-resolutioner?

Opdag sandheden bag denne diskurs og følg med på en dybdegående rejse med Kids Rescue. Kan den hele og sunde familie føle sig sikre, eller er den også i stor fare? Kom med og få svar."

Vi kommer i det kommende forløb ind på 4 dybdegående emner, men gennemgår emnerne og de alvorlige problematikker en ad gangen!

De underliggende reelt kriminelle planer, der skal frem i lyset, så vi kan bekæmpe disse og stille rette personer og interessenter ansvarlige og stoppe disse. Kosmos kan genskabes, når vi tør lade den åbne samtale begynde og selv de svære og direkte skadelige emner, må aldrig gøres forkerte, men indgå i den anerkendte, etiske og moralske samtale, således det vi siger sker, stemmer overens med virkeligheden.

Efter en lidt længere introduktion ligger lektion nr. 1 klar, der omhandler problematik nr. 1.:

The Comprehensive Sexuality Education Agenda (CSE) - The World Health Organization – WHO afsløret: Seksuelle rettigheder vs. Seksuel sundhed

Video

Video

3 lektioner

Ikke for børn & unge!

STATEMENT

Jacob Asschenfeldt birkebæk

Udvikler & ide af Kids Rescue

 • Vi går ikke på kompromis i forhold til sikring af barnets bedste
 • Vi ved hvad vi taler om
 • Vi siger det, andre ikke tør sige højt
 • Vi skaber noget nyt
 • Vi gør en forskel
>