I denne tankevækkende podcast udforskes FN’s børnekonvention og dens store konsekvenser for børn, unge, forældre og familier. Få indsigt i, hvordan internationale konventioner påvirker nationale love og praksis, og hør en kritisk vurdering af, hvordan offentlige figurer som Kronprinsesse Mary påvirker samfundsdebatten. Denne podcast er essentiel for forældre, pædagoger, skolelærere, psykologer, socialrådgivere og alle med interesse i samfundsmæssige emner.

...
Læs mere

Udforsk dybdegående indsigt i mentalisering og dens kritiske rolle i børnesager. Denne artikel belyser, hvordan misforståelser og fejlvurderinger af mentaliseringsevnen fra socialrådgivere, psykologer og familiebehandlere kan have alvorlige konsekvenser for familier. Vi diskuterer også, hvordan uenighed med socialrådgivere ofte fejlagtigt tolkes som manglende mentaliseringsevne og undersøger de komplekse udfordringer, forældre står overfor i forvaltningen, herunder stress og belastninger fra skilsmisser og børnesager. Med fokus på både ægte mentalisering og pseudomentalisering, giver denne artikel vigtige perspektiver og indsigt for fagpersoner og forældre, der navigerer i familieretlige processer.

...
Læs mere

Udforsk kritisk diskussionen omkring børnenes uskyld og LGBT+ problematikken i denne dybdegående video. Vi undersøger forældres og organisationers roller, herunder Børns Vilkår, Red Barnet, og Røde Kors, i konteksten af seksualundervisning og transhumanisme. Få indsigt i WHO’s retningslinjer og forældres bekymringer om den omfattende seksualundervisning i skolen styret og defineret af FN og Sex & Samfund (Planned Parenthood).

...
Læs mere

Det er på tide, at give advokaterne, de såkaldte eksperter på børneområdet, en verbal lussing. Advokaters magt og betydning, stemmer ikke overens med kompetencer, indsatser og resultater. Forældre og børn bliver svigtet af denne faggruppe på det groveste! Men hvad er definitionen på den bedste advokat?

...
Læs mere