INDHOLDSFORTEGELSE 1Forord2Filosofiske og psykologiske perspektiver kan hjælpe med, at skabe en dybere forståelse for det som er sket og sker samfundsmæssigt.3Min bevæggrund som den kritiske forældre set ud fra de filosofiske principper:4Psykologien understøtter det filosofiske perspektiv.5Vores tro, holdning og mening, der udvises i adfærd, er baseret på en lang række årsager.6Opsummering på mine forord:7Kaos er

Læs mere

I denne tankevækkende podcast udforskes FN’s børnekonvention og dens store konsekvenser for børn, unge, forældre og familier. Få indsigt i, hvordan internationale konventioner påvirker nationale love og praksis, og hør en kritisk vurdering af, hvordan offentlige figurer som Kronprinsesse Mary påvirker samfundsdebatten. Denne podcast er essentiel for forældre, pædagoger, skolelærere, psykologer, socialrådgivere og alle med interesse i samfundsmæssige emner.

...
Læs mere

VORES HISTORIEMin søns bedste forsvaret gennem 16 årINDHOLDSFORTEGNELSEHYBERLINKSKAPITEL 1 – 30 1Forord2Indledende ord om “min søns bedste blev gennem 16 år forsvaret”.3Aldrig har jeg været så alene, med noget så stort!4Advokaten mit første valg – men den som jeg havde allermindst behov for.5Alene med det svære i hele Landsretsprocessen vidste sig, at få afgørende betydning for vores

Læs mere

En far beretning om sin kamp for eneforældremyndigheden og kritisk medieeksponering i en årelang børnesag. Efter intense retssager og konflikter med de myndigheder, bliver motivationen til ide og udvikling af Kids Rescue.

...
Læs mere