Hjælp-Til-Selvhjælp

Du skal ikke frygte mødet med myndighederne, men du skal have respekt for, at du i kontakten med hver og en offentlig fagperson, kan have indirekte eller direkte indflydelse på din sags udfald. 

#kommune #familieretshus #familieretten #forældre-advokat-samarbejde

DEL 2 | Lad nu børnene være!

Udarbejdet af Jacob Birkebæk

december 28, 2021


Audio |  oplæst af Jacob Birkebæk

 Ide & udvikler af Kids Rescue 

Telefonen kimer alle steder. Kritiske spørgsmål stilles...

Fordi mor og far er ikke enige! Den ene forælder ønsker, at barnet skal covid vaccineres og den anden ønsker modsat, at deres barn ikke skal modtage den.

Samtalen om covid-19 vacciner til børn, har taget en uheldig drejning. Det som der konkret sker, minder SÅ meget om de betændte og dysfunktionelle processer, som jeg erfarer i de ubehagelige børnesager. 

STOP! Det er en ganske alvorlig situation for børn og unge under 18 år. Vi skal se på flere vinkler i dette og lige nu arbejder Danmarks Radio og andre medier med emnet "hvem bestemmer, om børnene skal vaccineres, hvis mor og far er skilt?" Her kommer de ind på, hvor uhyggeligt nemt det er for den ene forældre, at lade barnet blive vaccineret uden fælles samtykke. 

Det er mig ubegribeligt, at ingen børneorganisationer forsvarer børn og unge i forhold til dette mRNA genterapeutiske eksperiment. Det giver anledning til eftertanke... 

Lovgivningen er tydelig, men efterleves ikke i praksis!

I forbindelse med det globale mRNA genterapeutiske eksperiment, burde samtalen slet ikke være på, hvorvidt den ene eller begge forældre skal kunne samtykke på barnets vegne.

Det er meget alvorligt, når informeret samtykke på ingen måde sker. Et barn eller ung under 18 år kan ikke selv tage stilling til alvorlige ting, der kan få fatale konsekvenser for deres helbred, herunder risikoen for komplikationer og bivirkninger. Alle patienter, børn som forældre, skal informeres fyldestgørende. Sker informeret samtykke ikke, er det et brud på Nürnberg konventionen og en overtrædelse af bestemmelserne i den Internationale Menneskerettighedskonvention, samt OVIEDO konventionen. Danmark er blot et af de lande, der har valgt ikke at skrive under på Menneskerettighedskonventionen.

Men lovene og konventionerne eksisterer og skal beskytte børn og unge!

Forholder vi os til det emne DR og mainstream medier har fokus på lige nu og med udgangspunkt i situationen, "hvem bestemmer, om børnene skal vaccineres, hvis mor og far er skilt?"  Der er loven altså fuldkommen tydelig og kan ikke gradbøjes: Når der er tale om den eksperimentelle mRNA vaccine i tredje test stadie, skal både bopælsforælder og samværsforælder også i følge dansk lovgivning begge samtykke, når de har fælles forældremyndighed.

§17 i lovgivning er en udfordring for de 15-årige+ 

Udfordringen er her en helt anden, men bestemt lige så alvorlig. Presset fra de voksne der omgiver de unge er stort. Børn og unge bliver fanget i et massivt pres fra deres skolelærer, i test-teltene eller via gruppepresset af deres klassekammerater, med retorikken: "Det er jo blot er et stik. Så behøver du ikke at teste dig hele tiden. Du vil godt med på studietur, ikke... Du behøver ikke spørge eller fortælle det til mor og far".

Altså det er børn og unge, der overtales til at modtage covid-19 vaccinen for, at vise samfundssind. Børn bliver skræmt med historier om, at de kan smitte de svage eller gamle  i familien, og tager de ikke vaccinen, bringer de deres liv i fare. Andre børn og unge motiveres til at tage vaccinen udelukkende for, at få deres frihed tilbage. Børn der på ingen måde er bevidste om og fyldestgørende oplyst om risikoen for komplikationer og bivirkninger.

Det er en ødelæggende retorisk knibtangsmanøvre.

Selv sundhedsplejersken eller familieafdelingen i en kommune, der burde tale barnets stemme, også i forbindelse med den eksperimentelle mRNA vaccine, udøver unødig magtmisbrug ved at spejle handlinger i vores sundhedsmyndigheders anbefalinger, der i øvrigt er baseret på en stram politisk kurs. Det er bestemt problematisk, når man som familie er i kommunens søgelys samtidig med, at man siger nej tak til vaccinen til sit barn. Det frie valg er reelt ikke ikke muligt, uden en hård kamp mange forældre taber.   

De anbragte børn bliver alle vaccineret ved tvang, men under narrativet barnets bedste! Deres forældre kan på trods af forældremyndighed ikke modsige og takke nej tak på deres børns vegne.

Forældre skal til at spørge sig selv om, hvem har reelt ansvaret og myndigheden over ens barn til det er 18 år. Forældremyndighedshaveren eller Staten?

Kontrasten er stor sammenlignet med de utallige læger i Danmark og udlandet, som på det kraftigste fraråder den eksperimentelle mRNA vaccine til børn! Deres taletid er blot enten censureret væk eller bragt på den mindst sælgende side i avisen.

Er informeret samtykke til børn nødvendigt?

Denne video dukkede op i Telegram grupper. 

Kontrasten mellem de voksnes og myndighedernes fortælling "det er bare et stik" og denne samtale i videoen, hvor fokus om alvoren i forbindelse med at sikre informeret samtykke, er stor.

Men denne samtale burde aldrig være nødvendig med børn, da loven beskytter vores børn mod medicinske eksperimenter! Det sidste kan så lige stå alene for en stund...

Audio DEL 2. |  oplæst af Jacob Birkebæk

 Ide & udvikler af Kids Rescue 

Loven overtrædes af myndigheder og instanser.

Gabet mellem gældende lovgivning og den praksis der udøves af den, som udfører injektionen af den eksperimentelle mRNA vaccine i en barnekrop, er alarmerende stor.

Den eller de personer der enten direkte eller indirekte uden informeret samtykke, lader et barn under 18 år vaccinere, gør sig reelt skyldig i brud på Nürnberg Konventionen og overtrædelse af bestemmelser i Den Internationale Menneskerettighedskonvention, og OVIEDO Konventionen.

Jeg har konfronteret Sundhedsstyrelsen denne problematik og spurgt dem, om de er klar over gældende lovgivning, og konsekvenserne ved den praksis, der udføres ude på gulvet. De er af den opfattelse, at de har givet Regionerne information om, at de skal sikre, at begge forældre samtykker. De vil ikke foretage sig yderligere, da det er Regionernes ansvar. 

Regionerne er for Kids Rescue ikke kontaktbare! De er tavse! 

Børns Vilkår, Røde Kors og øvrige børneorganistioner har valgt side, under narrativet samfundssind!

I DR kan man læse om problematikker netop grundet uenigheder om coronavaccine til børn, der puster til konflikter i skilsmissefamilier. 

De har alle som "eksperter" meldt ud, at de anbefaler myndighederne, at ændre reglerne. Det ligger implicit i den anbefaling, at alle børn skal yde samfundssind og vaccineres.

Lektor og professor Niels Harrit udtaler: Intet barn skal vaccineres!

En meget givende samtale mellem lektor Niels Harrit og Vivian Anita Alexandru om virus, testning, smitte og vaccineskader. Det er nok den mest nuancerede samtale til dags dato med en dansk uvildig professor. 

Han konkluderer, at ingen børn, skal udsættes for mRNA vaccinen - at det allerede sker, gør ham meget vred!

TAG

Anbragte børns tvangsvaccination, Børn og unge som vaccineofre, Børn og unges rettigheder, Børns Vilkår og Røde Kors, Censur og taletid for læger, Covid-19 vaccine til børn, Dansk lovgivning og børnevaccination, Forældremyndighed og vaccination, Informeret samtykke, Kommunernes rolle, Konflikter i skilsmissefamilier, Kontrasten i vaccinationsfortællinger, Lektor Niels Harrit, Lovgivningsmæssige udfordringer, Menneskerettighedskonvention, mRNA vaccineeksperiment, Myndighedernes overtrædelse af loven, Nürnberg konventionen, OVIEDO konventionen, Regionernes tavshed, Samfundssind og børnevaccination, Skolepress på vaccination, Sundhedsmyndighedernes ansvar, Sundhedsplejerskers indflydelse, Uenighed om børnevaccination, Vaccination uden samtykke, Vaccineskader
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Disse artikler kunne også være interessante for dig

Det dystre og mørke for børn, unge, forældre og familier.
Coronavaccinering af børn og unge – Flemming Blicher Interviewer Jacob Birkebæk

Jacob Birkebæk

01/27/2022

Pigen, der ikke forstod corona.

Side [tcb_pagination_current_page]af [tcb_pagination_total_pages]

Få dine nyheder på email!

>