februar 8

Det dystre og mørke for børn, unge, forældre og familier.


Det dytre og mørke for børn, unge, forældre og familier.

Det kollapsede og kaosramte børn, unge og familieområdet kræver en detektiv mæssig tilgang, hvor man systematisk undersøger hver eneste ledetråd og følger spor for at opklare, hvad der foregår, og ikke mindst årsagen bag det.

Det er som at være en dedikeret efterforsker, hvor man skal være opmærksom på alle detaljer og samle alle ledetrådene for at kunne afdække sandheden.

Ved at dykke ned i hvert eneste ledetråd kommer brudstykker af konkret viden frem. Nogle fakta er klokkeklare og taler sit eget tydelige sprog, og kan ikke skabe den mindste tvivl. Andre fakta kræver analyse eller oversættelse fra kompleks sprog til et mere forståeligt sprog, der giver mening for den enkelte.

Hver eneste ledetråd kan ses fra forskellige perspektiver og integreres i andre sammenhænge, der er årsagen til det kaos og sammenbrud, vi ser ske på hele børn, unge og familieområdet.

Det er gennem denne dybdegående undersøgelse, at vi kan få et fuldstændigt billede af, hvad der foregår og hvem der står bag.

Du præsenteres du for analyser af evidens, de færreste har kendskab til. 

Det er viden, der er blevet tilbageholdt og burde have været debatteret på national TV og Radio. 

Det er en meget lille indercirkel af nøglepersoner, som er under direkte indflydelse af de aktiviteter og beslutninger, der træffes, og har direkte indflydelse på børn, unge, forældre og familier. Beslutninger vi efterfølgende globalt og nationalt i Danmark følger på et ikke informeret grundlag.

Kronprinsesse Mary, nu Dronning Mary, er protektor og dybt involveret i United Nations Populations fond, WHO og med i World Economic Forum's Global Leaders - en indercirkel af nøglepersoner der definerer hvad er rigtigt og forkert.

Hvad skete der på ungdomskonference kaldet ICPD, Bali Global Youth Forum, og hvilken betydning fik deres erklæring, der blev inkorporeret i FN Børnekonventionen?

I 2009 etablerede Danmark fonden AlifyChange med Mary som frontfigur - startkapital ½ milliard til finansiering af kontroversielle initiativer, vi aldrig er blevet oplyst om. Men hvilke initiativer?

Global Sundhed: En Billion-industri skjult under altruistiske tiltag? 

Tolerancegrænsen er rykket markant og alarmerende! Narrativer lever i bedste velgående; barnets bedste, barnets rettigheder og styrkelse af familien.

Kronprinsesse Mary, nu Dronning Mary, er protektor og dybt involveret i United Nations Populations fond og fortæller, at hun er fuldt oplyst om indholdet i forbindelse med deres ungdomskonference kaldet ICPD, Bali Blobal Youth Forum Declaration. Hvem står bag? Står Dronning Mary mon inde for det, deres erklæring inkorporeret i FN Børnekonventionen?

Kombinerer vi det med hendes rolle som protektor for WHO Europa, hvad er det for en række tiltag, der omkranser barnet og den unge, med italesatte tiltag under narrativet Barnets Ret. Eller er det indoktrinering og umyndiggørelse af forældre og et direkte angreb på familien?

Er der interessekonflikter, også for Mary som Dronning, etisk og moralsk, når nøglepersoner, organisationer og virksomheder desuden er en del af World Economic Forum's Global Leaders? 

FN's Børnekonvention kommer fra FN's 17 Verdensmål og de 169 delmål

Der først blev kaldt agenda 2021 og overtaget af agenda 2030. Jeg er opmærksom på, at dette er et følsomt og meget sårbart emne, som deler Danmark i to. Der er dem som bakker op om de 17 Verdensmål, hvor FN børnekonventionen er en del af de 169 delmål. Så er den meget kritiske gruppe, der på det kraftigste siger fra. 

Jeg oplever også, at samtalen om konsekvenserne af delmålene, der relaterer direkte til børn, forældre og familieområdet, har medvirket kraftigt en splitting blandt landsmænd og landskvinder.

Følg med på DEBATFORUM - vi går helt dybt!

klik her


Kategori

Tags

#BørnefamilierOgSamfund, barnets-rettigheder, forældre-rettigheder, juridisk-omsorgssvigt, Retssikkerhed, systemsvigt


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Du efterlades ikke alene med de svære vilkår!

Det kan være hårdt mentalt, at læse og lytte til artikler og videoer på Kids Rescue.

Du må ikke tabe modet. Kan du placerede det svære du oplever i din sag mentalt som et vilkår, hvor du "blot" vælger at navigere klogt, velovervejet og rettidigt, finder du styrken, modet og håbet.

Kids Rescue præsenterer det første initiativ af slagsen, hvor hjælp, støtte og direkte guidning, kan du finde her...

Det er omfattende materiale og opgaven, der er i vente for dig, er hårdt arbejde!

Men du kan godt!

#Skilsmisse, #Samvær, #Bopæl, #Forældremyndighed, #Tvangsanbringelse, #Tvangsbortadoption 

#Familieretshuset, #Familieretten, #kommune, #Forvaltningen, #Børn&UngeUdvalget, #Ankestyrrelsen 

Undervisning & workshop

Find inspiration - du guides hele vejen og ikke alene med det svære!

Opnå styrke, tro, håb og mod i din navigering med myndigheder og instanser

Frygt ikke dit møde med myndigheder, men udvis respekt og prioriter tidlig indsats.

Hvem kan hjælpe dig og dit barn? Hvordan? Du lærer at tage styringen over din "hjælper"; advokaten, socialrådgiveren ect.

>